Тема 22. Управління внутрішніми справамиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 22. Управління внутрішніми справамиПитання для обговорення:

1. Поняття управління в галузі внутрішніх справ.

2. Організаційно-правові основи управління внутрішнімі справами.

3. Система та структура органів внутрішніх справ.

4. Служба в органах внутрішніх справ.

5. Міліція: поняття, повноваження, структура.

6. Державний нагляд за безпекою дорожнього руху.

7. Внутрішні війська МВС України.

Завдання:

1. Назвіть об’єкти управління у сфері громадського порядку.

2. Розкрийте багатоаспектний характер діяльності органів внутрішніх справ.

3. Назвіть види функцій органів внутрішніх справ.

4. Основні повноваження Міністерства внутрішніх справ України.

5. Назвіть основні завдання та функції міліції.

6. Охарактеризуйте організаційне підпорядкування міліції.

7. Вкажіть структуру міліції.

8. Які права та обов’язки мають працівники міліції?

9. Вкажіть основні завдання внутрішніх військ України.

Література:

 1. Адміністративне право України: Підручник/ За заг. Ред. С.В. Ківалова. – Одеса: Юридична література, 2003. – 896 с.
 2. Ківалов С.В., Біла Л.Р. Адміністративне право України. Навчально-методичний посібник. – Одеса: Юридична література, 2002. – 312 с.
 3. Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах: Том 2. Особлива частина / Ред. колегія: В.Б. Авер’янов (голова) та ін. - К.: Видавництво “Юридична думка”. 2005.- 624 с.
 4. Колпаков В.К., Кузьменко О.В. Адміністративне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 544 с.
 5. Адміністративне право України : Підручник // М–во освіти і науки України; За ред. Ю.П.Битяка. – К.: ЮрІнком Інтер, 2006 р.– 543с.

Модуль самостійної роботи студента

Завдання:

1. Вивчення літературних джерел (конспектування).

2. Виконання індивідуального навчально-дослідного завдання (ІНДЗ):

Підготувати реферат на тему за вибором студента:

 1. Міністерство внутрішніх справ як центральний орган державного управління.
 2. Державний нагляд за безпекою дорожнього руху.

 

Модуль індивідуальної роботи викладача з студентом

1. Консультація викладача з питань підготовки до семінарських занять, виконання ІНДЗ, за змістом тем модуля ІІІ.

2. Індивідуальна співбесіда за програмовим змістом модуля з метою підвищення рейтингу успішності студента.

 

 

Тема 23. Управління юстицією України

 

Організаційно-правові засади управління юстицією в Україні. Система органів юстиції в Україні. Організаційна структура окремих органів юстиції. Адміністративно-правовий статус Міністерства юстиції України. Організація Міністерством юстиції України нормотворчої і правової роботи. Повноваження Міністерства юстиції України в забезпеченні роботи судів, нотаріату, органів реєстрації актів громадянського стану та адвокатури.

 

Змістовий теоретичний модуль

Лекція за темою 23: Управління юстицією України

 

Змістовий практичний модуль

Семінарське заняття

Тема 23. Управління юстицією України

Питання для обговорення:

1. Організаційно-правові засади управління юстицією.

2. Система та структура органів юстиції України.

3. Організація Міністерством юстиції України нормотворчої і правової роботи.

4. Повноваження Міністерства юстиції України в забезпеченні роботи судів, нотаріату, органів реєстрації актів громадянського стану та адвокатури.

Завдання:

1. Назвіть основні завдання Міністерства юстиції України.

2. Вкажіть систему органів юстиції України.

3. Яка структура апарату Міністерства юстиції України?

4. Охарактеризуйте діяльність Міністерства юстиції України, що спрямована на забезпечення нормотворчої і правової роботи.

5. Назвіть повноваження Міністерства юстиції України відносно забезпечення роботи судів, нотаріату, РАГС, адвокатури.

Література:

 1. Адміністративне право України: Підручник/ За заг. Ред. С.В. Ківалова. – Одеса: Юридична література, 2003. – 896 с.
 2. Ківалов С.В., Біла Л.Р. Адміністративне право України. Навчально-методичний посібник. – Одеса: Юридична література, 2002. – 312 с.
 3. Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах: Том 2. Особлива частина / Ред. колегія: В.Б. Авер’янов (голова) та ін. - К.: Видавництво “Юридична думка”. 2005.- 624 с.
 4. Колпаков В.К., Кузьменко О.В. Адміністративне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 544 с.
 5. Адміністративне право України : Підручник // М–во освіти і науки України; За ред. Ю.П.Битяка. – К.: ЮрІнком Інтер, 2006 р.– 543с.

Модуль самостійної роботи студента

Завдання:

1. Вивчення літературних джерел (конспектування).

2. Виконання індивідуального навчально-дослідного завдання (ІНДЗ):

Підготувати реферат на тему за вибором студента:

Роль Міністерства юстиції України в забезпеченні правової реформи.

Модуль індивідуальної роботи викладача з студентом

1. Консультація викладача з питань підготовки до семінарських занять, виконання ІНДЗ, за змістом тем модуля ІІІ.

2. Індивідуальна співбесіда за програмовим змістом модуля з метою підвищення рейтингу успішності студента.

 

Розділ VІІІ.Забезпечення законності в державному управлінніПоследнее изменение этой страницы: 2016-12-28; просмотров: 75; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.207.247.69 (0.005 с.)