Тема 11. Поняття та підстави адміністративної відповідальностіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 11. Поняття та підстави адміністративної відповідальностіПитання для обговорення:

1. Поняття і основні ознаки адміністративної відповідальності.

2. Законодавчі підстави адміністративної відповідальності.

3. Особливості адміністративної відповідальності окремих категорій осіб.

4. Альтернативи адміністративної відповідальності.

5. Адміністративне правопорушення як підстава адміністративної відповідальності.

6. Склад адміністративного правопорушення.

7. Відмінність адміністративного правопорушення від злочину та дисциплінарного проступку.

Завдання:

1. Засвойте поняття: адміністративна відповідальність; адміністративне правопорушення (проступок); склад адміністратив­ного проступку.

2. Сформулюйте відповіді на запитання:

- чим відрізняється адміністративна відповідальність від інших видів юридичної відповідальності?

- чи є адміністративне правопорушення суспільно небезпечним діянням?

- в чому полягає значення поняття складу адміністративного проступку?

3. Назвіть основні і факультативні ознаки об’єктивної сторони адміністративних правопорушень з формальним і ма­теріальним складами.

4. Визначте основні та додаткові ознаки суб’єктивної сторони правопорушення.

5. Сформулюйте поняття та ознаки загального і спеціального суб’єкта правопорушення.

6. Письмово розв’яжіть завдання:

- гр. М придбав на прохання неповнолітнього І. пляшку горілки. Під час передачі пляшки обидва були затримані працівниками міліції.

Чи підлягають вони адміністративній відповідальності? Чи були підстави для адміністративного затримання?

- правила користування метрополітеном встановлюють ряд заборон.

Пасажирам, зокрема, забороняється входити на станцію метрополітену з морозивом, в нетверезому стані, бігти по ескала­тору і т.і. Адміністративну відповідальність за порушення цих заборон не передбачено.

Що це за порушення?

- гр. П. намагався вкрасти в універсамі шматок ковбаси вартістю 0.5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, але на виході із секції був затриманий продавцями.

Чи підлягає він адміністративній відповідальності?

Література:

  1. Адміністративне право України: Підручник/ За заг. Ред. С.В. Ківалова. – Одеса: Юридична література, 2003. – 896 с.
  2. Ківалов С.В., Біла Л.Р. Адміністративне право України. Навчально-методичний посібник. – Одеса: Юридична література, 2002. – 312 с.
  3. Адміністративне право України. Академічний курс: Підручник/ За заг. ред. В.Б. Авер’янова: У двох томах: Том 1. Загальна частина. – К.: Юридична думка, 2004. – 584 с.
  4. Колпаков В.К., Кузьменко О.В. Адміністративне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 544 с.
  5. Бахрах Д.Н. Административное право России. Учебник для вузов. – М.: НОРМА, 2000. – 640 с.
  6. Алёхин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Административное право Российской Федерации: Учебник. – М.: ЗЕРЦАЛО, 1997.
  7. Тихомиров Ю.А. Курс административного права и процесса. – М.: Изд-во г-на Тихомирова М.Ю., 1998. – 798 с.

Додаткові джерела:

1. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням відкритого акціонерного товариства "Всеукраїнський Акціонерний Банк" щодо офіційного тлумачення положень пункту 22 частини першої статті 92 Конституції України, частин першої, третьої статті 2, частини першої статті 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення (справа про відповідальність юридичних осіб) від 30 травня 2001р.

  1. Гончарук С.Т. Адміністративна відповідальність за законодавством України. Навч. посібник. – К.: УАВС МВС України, 1995. – 78 с.
  2. Хавронюк М.І. Дисциплінарні правопорушення і дисциплінарна відповідальність. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2003. – 240 с.
  3. Законодавство України про адміністративну відповідальність фізичних осіб. – К.: Атіка, 2002. – 288 с.

Модуль самостійної роботи студента

Завдання:

1. Вивчення літературних джерел (конспектування).

2. Виконання індивідуального навчально-дослідного завдання (ІНДЗ):

Підготувати реферат на тему за вибором студента:

1. Юридична відповідальність юридичних осіб.

2. Співвідношення адміністративної відповідальності з кримінальною, дисциплінарною відповідальністю.

Модуль індивідуальної роботи викладача з студентом

1. Консультація викладача з питань підготовки до семінарських занять, виконання ІНДЗ, за змістом тем модуля ІІ.

2. Індивідуальна співбесіда за програмовим змістом модуля з метою підвищення рейтингу успішності студента.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-28; просмотров: 83; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.212.120.195 (0.008 с.)