Тема 13. Адміністративні стягнення: поняття, види та загальні правила накладенняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 13. Адміністративні стягнення: поняття, види та загальні правила накладенняПитання для обговорення:

1. Поняття та цілі адміністративних стягнень.

2. Система і види адміністративних стягнень.

3. Загальні правила та строки накладення і погашення адміністративних стягнень.

4. Накладання стягнень за множинність адміністративних правопорушень.

5. Обставини, що виключають адміністративну відповідальність.

6. Підстави звільнення від адміністративної відповідальності.

 

Завдання:

1. Назвіть основні і додаткові адміністративні стягнення. Чим вони відрізняються?

2. Сформулюйте відповіді на запитання:

- чи можна конфіскувати самогон?

- до кого не застосовуються такі адміністративні стягнення, як позбавлення спеціального права, виправні роботи, адміні­стративний арешт?

- чи може адміністративна комісія вирішити питання про відшкодування майнової шкоди, заподіяної адміністративним правопорушенням, якщо після розгляду справи вона винесла по­станову про закриття справи?

- чим відрізняється крайня необхідність від необхідної оборони?

3. Письмово розв’яжіть завдання:

- гр. С., від’їжджаючи на відпочинок, залишила свого собаку на догляд сусіда Т. Під час прогулянки у сквері собака укусив пере­хожого. Адміністративна комісія оштрафувала Т. на 5 неоподат­ковуваних мінімумів доходів громадян, а собаку конфіскувала.

Чи правильно накладено адміністративні стягнення?

- інспектор ДАЇ затримав гр. О. за керування автомобілем в нетверезому стані і склав про це протокол. Через 2 години він затримав цього ж громадянина за теса­ме правопорушення і знову склав протокол відповідно до ч. 2 ст.130 КпАП України. Начальник відділення ДАЇ розглянув пер­ший протокол і наклав на гр.О. штраф у розмірі 20 неоподаткову­ваних мінімумів доходів громадян, а другий протокол надіслав до районного суду для розгляду справи за ч.2 ст.130 КпАП.

Визначте правомірність дій працівників ДАЇ. Як повинен по­ступити районний суддя?

- гр. Н. з січня 1997р. проживав за недійсним паспортом, про що 15 липня стало відомо дільничному інспектору міліції, який склав протокол. 20 вересня начальник райвідділу внутрішніх справ розглянув справу і оштрафував гр. Н. на 1 неоподатковува­ний мінімум доходів громадян.

Чи законне рішення начальника райвідділу?

- 30 жовтня 1997р. гр. П. розпивав придбаний ним самогон із 17-річним Б. у під’їзді житлового будинку, про що працівниками міліції було складено протокол. Під час розгляду справи з'ясувалось, що П. вже притягувався до відповідальностіза роз­пивання спиртних напоїв у громадських місцях 10 лютого 1997р. і 15 червня 1998р.

Дайте кваліфікацію проступків і визначте порядок притяг­нення порушників до відповідальності.

Література:

  1. Адміністративне право України: Підручник/ За заг. Ред. С.В. Ківалова. – Одеса: Юридична література, 2003. – 896 с.
  2. Ківалов С.В., Біла Л.Р. Адміністративне право України. Навчально-методичний посібник. – Одеса: Юридична література, 2002. – 312 с.
  3. Адміністративне право України. Академічний курс: Підручник/ За заг. ред. В.Б. Авер’янова: У двох томах: Том 1. Загальна частина. – К.: Юридична думка, 2004. – 584 с.
  4. Колпаков В.К., Кузьменко О.В. Адміністративне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 544 с.
  5. Бахрах Д.Н. Административное право России. Учебник для вузов. – М.: НОРМА, 2000. – 640 с.
  6. Алёхин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Административное право Российской Федерации: Учебник. – М.: ЗЕРЦАЛО, 1997.
  7. Тихомиров Ю.А. Курс административного права и процесса. – М.: Изд-во г-на Тихомирова М.Ю., 1998. – 798 с.

Додаткові джерела:

  1. Гончарук С.Т. Адміністративна відповідальність за законодавством України. Навч. посібник. – К.: УАВС МВС України, 1995. – 78 с.
  2. Законодавство України про адміністративну відповідальність фізичних осіб. – К.: Атіка, 2002. – 288 с.

Модуль самостійної роботи студента

Завдання:

1. Вивчення літературних джерел (конспектування).

2. Виконання індивідуального навчально-дослідного завдання (ІНДЗ):

Підготувати реферат на тему за вибором студента:

1. Характеристика видів адміністративних стягнень.

2. Загальні правила накладення і погашення адміністративних стягнень.

Модуль індивідуальної роботи викладача з студентом

1. Консультація викладача з питань підготовки до семінарських занять, виконання ІНДЗ, за змістом тем модуля ІІ.

2. Індивідуальна співбесіда за програмовим змістом модуля з метою підвищення рейтингу успішності студента.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-28; просмотров: 101; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.227.97.219 (0.015 с.)