Комплексна система оцінки фізичних можливостей людиниМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Комплексна система оцінки фізичних можливостей людиниДля комплексної оцінки функціональних можливостей серцево-судинної системи та фізичної підготовленості користуються бальною системою контролю КОНТРЕКС-2 (експрес контроль). Вона показує 11 показників і тестів.

Деякі показники можна взяти після проведення тестування на кафедрі фізичного виховання.

 

 

Практична частина:

1. Вік.Рік життя дає 1 бал. Наприклад, у віці 20 років нараховується П1=20 балів.

2. Маса тіла.Нормальна маса тіла оцінюється в 30 балів. За кожен кілограм понад норму вираховується 5 балів. Норму розраховують по таких формулах:

 

чоловіки: 50+(зріст – 150)*0.75+вік – 21/4 (2)

 

жінки: 50+( зріст – 150)*0.32+вік – 21/5 (3)

 

Наприклад, нормальна маса тіла дівчини 20 років з ростом 150 см буде:

 

М=50+(150 – 150)*0.32+(20 – 21)/5=49.8 кг

 

А фактична вага дівчини 54.8 кг. За перевищення вікової норми на 5 кг із загальної суми балів вираховується 5 х 5 = 25 балів. Тобто реально нараховується П2 = 30 – 25 = 5 балів.

3. Артеріальний тиск. Нормальний артеріальний тиск оцінюється в 30 балів. За кожен 1 мм. рт. ст. систолічного, або діастолічного тиску вище розрахункових величин із загальної суми вираховується 1 бал.

Нормальні величини артеріального тиску визначається по таких формулах:

 

чоловіки: АТсист = 109 + 0.5 * вік + 0.1 * маса тіла (4)

АТдіаст = 74 + 0.1 * вік + 0.15 * маса тіла (5)

жінки: АТсист = 102 + 0.7 * вік + 0.15 * маса тіла (6)

АТдіаст = 78 + 0.17 * вік + 0.1 * маса тіла (7)

 

Наприклад, для чоловіка віком 50 років з масою тіла 85 кг норма систолічного тиску має складати:

109 + 0.5 * 50 + 0.1 * 85 = 142.5 мм.рт.ст.

Норма діастолічного тиску:

74 + 0.1 * 50 + 0.15 * 85 = 92 мм.рт.ст.

Вимірювання танометром дали наступні результати АТсист = 150 мм.рт.ст.., АТдіаст = 90 мм.рт.ст. За перевищення норми систолічного тиску на 7.5 мм.рт.ст. із загальної суми вираховується 7.5 балів, тобто третій показник складе ПЗ = 30 – 7.5 = 22.5 бала.

4. Пульс в спокої. За кожен удар менше 90 нараховується 1 бал. Наприклад, пульс 70 ударів за 1хв. дає П4 = 90 – 70 = 20 балів.

При пульсі менше 60 і більше 90 ударів в хвилину бали не нараховуються.

5. Гнучкість.Цей показник оцінюється так. Стоячи на сходинці з випрямленими ногами виконується нахил вперед з доторканням відмітки вище або нижче нульової відмітки ( вона знаходиться на рівні стоп) із затримкою пози в 2 секунди. При доторканні пальцями вікової норми (табл.10.2) нараховується 1 бал. Кожен сантиметр поверх норми також оцінюється в 1 бал. При невиконанні нормативу бали не нараховуються. Тест проводиться три рази підряд і зараховується найкращій результат.

Наприклад, чоловік 50 років при нахилі доторкнувся пальцями відмітки 8 см нижче нульової відмітки. Згідно табл. 10.2 норматив для чоловіків 50 років = 6 см. Значить за виконання нормативу нараховується 1 бал і за його перевищення на 2 см – 2 бали, разом

П5 = 1 + 2 = 3 бали.

6. Швидкість (реакція). Оцінюється «естафетним» тестом по швидкості стискання сильнішою рукою падаючої лінійки. Тест виконується в положенні стоячи. Сильніша рука з розігнутими пальцями (ребром долоні вниз) витягнута вперед. Помічник установлює сорока сантиметрову лінійку паралельно долоні того, хто проходить тест, на віддалі 1…2 см. Нульова відмітка лінійки знаходиться на рівні нижнього краю долоні. Після команди «Увага» помічник на протязі 5 с. повинен відпустити лінійку. Перед тим, хто тестується, стоїть задача якомога швидше стиснути пальці в кулак і затримати падіння лінійки. Вимірюється відстань в сантиметрах від нижнього краю долоні до нульової відмітки лінійки. За виконання вікового нормативу і за кожен сантиметр менше норми нараховується 2 бали. тест проводиться тричі підряд і зараховується кращий показник.

Наприклад, у чоловіків 50 років результат тестування склав 17 см, що краще вікового нормативу на 4 см (див. табл. 10.2). За виконання нормативу нараховується 2 бали, а за його перевищення – 4 * 2 = 8 балів. Загальна сума балів П6 = 2 + 8 = 10.

7. Динамічна сила. Оцінюється максимальною висотою стрибка вверх з місця. При виконанні тесту, той хто тестується, стоїть боком до стіни поряд з вертикальною вимірювальною шкалою (учнівська лінійка 1 м). Не відриваючи п’яток від підлоги піднімає вверх більш активну руку і робить відмітку. Потім відходять від стіни на відстань 15 – 30 см, стрибає з місця вверх, відштовхуючись двома ногами, і більш активною рукою доторкується вимірювальної шкали як найвище. Різниця між значеннями першого і другого доторкання характеризує висоту стрибка. За виконання нормативу і за кожний сантиметр його перевищення нараховується 2 бали. Робитьс 3 спроби, зараховується краща.

Наприклад, у чоловіка 50 років результат становить 40 см. це перевищує вікову норму на 5 см (табл.10.2). За виконання нормативу нараховується 2 бали, за перевищення – 5 * 2 = 10 балів. Загальна сума по цьому тесту становить П7 = 10 + 2 = 12 балів.

8. Швидкісна витривалість.Підраховується максимальна частота підняття прямих ніг до кута 90° з положення лежачи на спині за 20 секунд. За виконання нормативу і за кожне підняття вище норми нараховується по 3 бали.

Наприклад, чоловік 50 років, при виконанні тесту зробив 15 підіймань ніг, що перевищує вікову норму на 4 (див. табл.10.2). За виконання нормативу нараховується 3 бали, за перевищення 4 * 3 = 12 балів. Разом П8 = 3 + 12 = 15 балів.

9. Швидкісно-силова витривалість.Вимірюється максимальна частота згинання рук в упорі лежачи (жінки – в упорі на колінах) за 30 секунд. За виконання нормативу і за кожне згинання більше нормативу нараховується по 4 бали.

10. Загальна витривалість.Особи, які тільки приступають до занять фізичними вправами, або займаються нерегулярно, можуть визначити цю фізичну якість наступним непрямим способом.

Виконання вправ на розвиток витривалості (біг, плавання, їзда на велосипеді, гребля, біг на лижах, ковзанах) 5 разів на тиждень протягом 15 хвилин при пульсі не менше 170 мінус вік в роках (максимально допустимі 185 мінус вік в роках) дає 30 балів, 4 рази в тиждень – 25 балів, 3 рази – 20 балів, 2 рази - 10 балів, 1 раз – 5 балів. Невиконання вправ, або виконання при недотриманні описаних вище вимог щодо пульсу і тренувальних засобів – 0 балів. За виконання ранкової гімнастики бали також не нараховуються.

Після 6 тижнів занять фізичними вправами загальна витривалість оцінюється за результатами 10-хвилинного бігу на максимальну відстань. За виконання нормативу (табл.10.2) нараховується 30 балів і за кожні 50 м дистанції, що перевищує цю величину – 15 балів. За кожні 50 метрів дистанції менше вікового нормативу з 30 балів вираховується 5. Мінімальна кількість балів цього тесту дорівнює 0. Тест рекомендується для осіб, які займаються самостійними вправами самостійно.

При груповій формі занять рівень розвитку загальної витривалості, оцінюють за допомогою забігів на 2000 метрів для чоловіків і 1700 м для жінок. Контролем служить нормативний час (табл.10.2). За виконання нормативу нараховується 30 балів і за кожні 10 с. менше цієї величини – ще 15 балів. За кожні лишні 10 секунд з 30 вираховується 5 балів. Найменша кількість балів – 0.

Наприклад, у чоловіка 50 років результат 10-хвилинного бігу складає 1170 м, що менше вікового нормативу на 103 м. Тому сума балів по тесту складе П10 = 30 – 10 = 20 балів.

11. Відновлювальність пульсу.До початку тесту, після 5 хвилин відпочинку в положенні сидячи вимірюють пульс за 1 хвилину. Потім треба зробити 20 глибоких присідань за 40 секунд і знову сісти. Через 2 хвилини знову виміряти пульс за 10 с і результат помножити на 6. Відповідність пульсу до початкової величини (до навантаження) дає 30 балів, перевищення пульсу на 10 ударів – 20 балів, на 15 ударів – 10 балів, на 20 ударів – 5 балів. Якщо пульс перевищено більш ніж на 20 ударів, то із загальної суми треба вирахувати 10 балів.

Після зведених усіх отриманих балів рівень фізичної підготовленості оцінюється так:

низький50 балів

нижче середнього51 – 90 балів

середній91 – 160 балів

вище середнього161 – 250 балів

високийбільше 250 балів.

Розрахунки:

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВІДПОВІДІ НА КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ:

 

 

ВИСНОВКИ::

 

 

Напишить відгуки, побажання для змін або доповнень цих практичних робіт. Дуже дякую.

 

 

Література.

 

1. Желібо Є. П., Заверуха Н. М , Зацарний В. В. Безпека життєдіяльності. – К. : «Каравела», 2005. – С.337.

 

2. Піскун І.П, Кіт Ю. В. Безпека життєдіяльності практичні заняття – Л. : «Афіша», 2000. – С. 236.

 

3. Супрович М.П, Сенюк Д..В, Заморська К. В Безпека життєдіяльності – К. : «Кондор», 2007. – С.161

 

4. Яким Р.С. Безпека життєдіяльності людини – Л. : «Бескид Біт», 2005. – С. 298.

 

5. Лужбін А.М, Недострелова Л.В. Безпека життєдіяльності – Д. : «Економіка», 2006. – С.64.

 

6. Михайлик В.О. Халмурадов Б.Д. Цивільна безпека - К. : «Центр учбової літератури», 2008. – С.157.

 

7. Мержеєвська С. Основи медичних знань – К. : «Шкільний світ», 2008. – С.125.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.221.162 (0.008 с.)