Тема: Вивчення властивостей уваги.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема: Вивчення властивостей уваги. 

2. Мета: Визначити рівень уваги кожного.

 

3. Матеріальне забезпечення: Завдання для вивчення уваги, таблиці, рисунки.

 

4. Контрольні запитання :

4.1 Що таке увага?

4.2 Якою буває увага?

4.3 Які характеристики уваги ви знаєте?

4.4 Що таке неуважність? Які ступені неуважності ви знаєте?

 

5. Порядок виконання роботи:

5.1 Ознайомитись з теоретичною частиною.

5.2 Відповісти на контрольні запитання.

5.3 Виконати завдання.

5.4 Написати висновки по роботі.

 

6. Звітний матеріал:

6.1 Відповіді на контрольні запитання.

6.2 Виконанні завдання.

6.3 Висновки.

 

 

Увага є одним із найважливіших компонентів, які можуть вплинути на безпеку.

Увага – це концентрація свідомості на якомусь об’єкті чи діяльності з одночасним відвертанням від усього іншого.

Фізіологічною основою уваги є осередок оптимального збудження певної ділянки кори великих півкуль головного мозку, тоді як інші ділянки перебувають у стані більш – менш зниженої збудженості.

Увага пов’язана з волею. Залежно від волі розрізняють пасивну і активну увагу. Пасивна увага виникає без свідомого вольового зусилля під впливом зовнішніх подразників і триває доти, поки вони діють. Таким подразником може бути сильний звук, яскраве світло тощо. Це більш низька форма уваги, що виникає за законом орієнтованого рефлексу і є спільною для людини і тварини. Пасивна увага робітника виникає при зміні шуму у добре знаному працюючому механізмі.

Активна увага – це свідома увага .Вона вимагає вольового зусилля і завжди спрямована на сприйняття об’єктів і явищ з наперед поставленою метою.

У діяльності робітника (оператора) основна роль належить активній увазі. Завдяки їй робітник свідомо сприймає необхідні об’єкти виробничого процесу, що забезпечує своєчасне і точне виконання адекватних управляючих дій. Пасивна і активна увага взаємодіють і доповнюють одна одну. Активна увага вимагає вольового зусилля і нервового напруження і тому втомлює людину. При конструюванні машин це необхідно враховувати.

Розрізняють зовнішньо спрямовану і внутрішньо спрямовану увагу. Людина, розглядаючи табло приладів, напружує зовнішньо спрямовану увагу. Об’єктами внутрішньої уваги є думки, переживання, спогади. Якщо вони пов’язані з розв’язанням задач контролю приладів, то це має позитивне значення. Однак думки і переживання які не стосуються діяльності оператора, можуть відволікати від сприйняття показів приладів і стати причиною помилок, особливо якщо в стані сильного нервового напруження людина повністю захоплена важливими життєвими проблемами.

Обсяг уваги – це кількість об’єктів, які можуть бути сприйняті одночасно і досить чітко. За звичайних умов людина охоплює поглядом шість – вісім об’єктів. Якщо людина виконує якусь роботу, то вона може в один момент охопити поглядом не більше двох – трьох об’єктів.

Обсяг уваги пов’язаний з іншою властивістю уваги – розподілом уваги. Розподіл уваги – це здатність людини зосередити увагу на декількох об’єктах чи одночасно виконувати дві і більше дій, досягаючи при цьому успішного результату.

Швидкість переключення уваги – здатність швидко змінювати об’єкти, на які спрямована увага, а також швидкість переходу від одного виду діяльності до іншого. Ці властивості уваги вдосконалюються в процесі професійної діяльності, що дає змогу досвідченим робітникам своєчасно переключати увагу з одного об’єкта на інший.

Швидкість переключення уваги визначається також швидкісними параметрами психічної діяльності.

Для безпеки праці велике значення має обачність, тобто здатність людини бачити не все, а те, що необхідно у цю мить.

Основою обачності є розподіл і переключення уваги, які разом з активним спостереженням забезпечують своєчасне визначення можливості ускладнення ситуації і правильну послідовність дій, що запобігають аварійній ситуації.

Важливими якостями людини є інтенсивність і стійкість уваги.

Інтенсивність уваги – це ступінь її напруження при сприйнятті об’єкта: зі збільшенням інтенсивності уваги сприйняття стає повнішим і чіткішим.

Стійкість уваги – це утримання необхідної інтенсивності уваги протягом тривалого часу. Стійкість уваги залежить від ступеня тренованості людини.

Дуже часто помилки трапляються через неуважність. Умовно вирізняють три ступені неуважності.

1. Неуважність, яка виникає в результаті слабкості і нестійкості активної уваги, що виражається у невмінні людини більш – менш тривалий час зосередити увагу на потрібних об’єктах. Так людина може вчасно не помітити ускладнення ситуації, тому не буде напоготові діяти.

2. Надмірна інтенсивність і трудність переключення уваги. Людина зосереджена на якомусь різновиді діяльності, питанні чи проблемі, що характерно для людей творчої праці. Іноді може виникнути під впливом надмірних особистих переживань.

3. Слабка інтенсивність уваги при перевтомі , у хворобливому стані чи після вживання алкоголю. Фізіологічною основою такого порушення є тимчасове зниження сили і рухливості нервових процесів у корі головного мозку. Увага при цьому характеризується слабкою концентрацією і ще більш слабким переключенням. Навіть якщо людина здорова і не втомлена, інтенсивність її уваги зазнає періодичних коливань.

Найбільш часто увага знижується при втомі.

При недостатній стійкості уваги слід відпрацьовувати здатність абстрагуватися від сторонніх подразників і привчатися продуктивно працювати за будь – яких умов.

Тренування уваги вимагає дотримуватися наступних правил: ніколи не дозволяти собі виконувати роботу неуважно, навчитися зосереджувати увагу в будь-який момент на якомусь предметі чи діяльності. Позитивну роль відіграють також чітка організація праці і здоровий психологічний клімату колективі. Оптимального розподілу уваги досягають шляхом набуття навичок одночасного сприйняття декількох об’єктів чи одночасного виконання декількох дій. Тренування слід проводити безперервно, а це вимагає від людини дисциплінованості, рішучості й наполегливості, постійних вольових зусиль.

 

Визначення основних властивостей уваги (Практична частина).

 

Традиційно прийнято розрізняти наступні основні властивості уваги: об’єм, переключення, розподілення, зосередженість, стійкість, коливання.

Враховуючи регуляторну функцію уваги, ці властивості можна згрупувати за наступними прикметами:

1. направленість (об’єм , переключення, розподілення),

2.чіткість відображення свідомості образів, понять, переживань (зосередженість чи концентрація)

3. стійкість в часі, маючи на увазі як направленість уваги на певні об’єкти, так і збереження якості і чіткості їх відтворення (стійкість, коливання).

 

 

Завдання 1.

Об’єм уваги. Об’єм уваги характеризується числом об’єктів, які сприймаються одночасно протягом обмеженого часу. Об’єм уваги визначається з допомогою тахістоскопу (будь-якої конструкції) або 25- кліткових таблиць з різним розміщенням фігур на них (рис.6.1)

 

 

Рис.6.1

Подивиться на таблицю 0,1 сек. На матриці (рис.6.2) розмістіть розміщення фігур.

 

Рис.6.2

 

Завдання 2.

Розподілення уваги.

Це властивість уваги, завдячуючи якій можливе виконання двох або декількох дій одночасно. За дві хвилини заповнювати таблицю (викреслюючи якусь букву швидко) та запом’ятовувати вірші, вислови які записані на диктафон або хтось вам їх проговорює у голос.

Рядки із сонет відомих поетів світу подаються нижче.

 

1. Не змеженіє річка від сольоти

Вогонь вогнем ніколи не здолаєм.

( Франческо Петрарка )

2. Постав, постав народ, що гніт – ярмо терпів,

Що три віки мирився із рабською ганьбою !

( Хосе Марті )

 

3. Настануть інші дні, хтось розгадає,

Про що мовчать дерева і планети.

( Пабло Неруда )

 

4. Коли закохані і юні, як весна,

Ми забували світ, затьмарений журбою .

( Адам Міцкевич )

 

5. Єсть у квітках – незнані нам наразі –

Між контуром і запахом зв’язки.

( Валерій Брюсов)

 

Табл.. 6.1 Розподілення уваги.

 

Завдання 3

Переключення уваги.

Воно виражається у свідомому переключенні уваги з одного об’єкта на другий.

1. показати на таблиці арабські цифри у зростаючому порядку від 1 до 25;

2. показати римські цифри у спадаючому порядку від 25 до 1;

3. показати поперемінно арабські цифри у зростаючому , а римські у спадаючому порядку.

 

Табл.. 6.2 Переключення уваги.

IV VI XII
XIII XVI XIX
II XV XXII
IX XVII V XXIV
XIV XX VII
XXI III VIII XVIII
XI XXII X

 

На швидкість. Різниця між сумою часу ,затраченого на третє завдання, дозволяє судити про переключення уваги.

 

ВІДПОВІДІ НА КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ:

 

 

ВИСНОВКИ: :

 

Практична робота № 7Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.41.241 (0.01 с.)