Тема: Визначення рівня стресового навантаження людини.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема: Визначення рівня стресового навантаження людини. 

2. Мета: Визначити рівень стресового навантаження кожного.

 

3. Матеріальне забезпечення: Тести для визначення рівня стресового навантаження людини.

 

4. Контрольні запитання:

4.1 Що таке стрес?

4.2 Назвіть причини стресового напруження.

4.3 Якими змінами у фізіологічному стані людини супроводжується емоційне перевантаження?

 

5. Порядок виконання роботи:

5.1 Ознайомитись з теоретичною частиною.

5.2 Відповісти на контрольні запитання.

5.3 Відповісти на запитання тестів.

5.4 Написати висновки по роботі.

 

6. Звітний матеріал:

6.1 Відповіді на контрольні запитання.

6.2 Відповіді на запитання тестів.

6.3 Висновки.

Стрес – це сукупність захисних фізіологічних реакцій, які виникають в організмі тварин і людини у відповідь на дію несприятливих зовнішніх факторів.

Причини стресового напруження (у вільній інтерпретації за Бутом) :

- найчастіше доводиться робити не те, що вам хотілося б, а те, що належить до ваших обов’язків,

- вам постійно бракує часу – не встигаєте нічого зробити,

- вас щось чи хтось «підганяє», ви постійно кудись поспішаєте,

- вам починає здаватися, що всі оточуючі застигнуті в лещатах якогось внутрішнього напруження,

- вам постійно хочеться спати,

- ви бачите надто багато снів, особливо коли дуже втомлюєтесь,

- ви дуже багато курите,

- вживаєте більше алкоголю, ніж звичайно,

- вам майже нічого не подобається,

- удома, в сім’ї, у вас постійні конфлікти,

- постійно відчуваєте незадоволення життям,

- залізаєте в борги, навіть не знаючи, як їх повернути,

- у вас виникає комплекс неповноцінності,

- вам ні з ким поговорити про свої проблеми,

- ви не почуваєте поваги до себе – ні вдома, ні на роботі.

 

Прикмети за стресовим напруженням (у вільній інтерпретації за Шиффером) :

- неможливість зосередитися на чомусь,

- надто часті помилки в роботі,

- погіршення пам’яті,

- надто часто виникає почуття втоми,

- дуже швидка мова,

- думки часто щезають,

- доволі часто виникає біль (голови, спини, у шлунку)

- підвищена збудливість,

- робота не приносить, як раніше, радість,

- втрата почуття гумору,

- різко зростає кількість викурених цигарок,

- пристрасть до алкогольних напоїв,

- постійне відчуття недоїдання,

- щезає апетит – взагалі втрачений смак їжі,

- неможливість вчасно завершити роботу.

 

Емоційні перевантаження завжди супроводжуються певними змінами у фізіологічному стані організму, що часто помітно за зовнішнім виразом (кров відходить від обличчя). Перелякана людина блідне, від сорому – червоніє. «Від страху в піт кинуло», «волосся дибки стало», «Мурашки по спині забігали», «щемить серце», «від радості дух перехопило». Змінюються хода, поза, швидкість мови, жести, міміка, інтонація, можна уявити емоційний стан людини. Найбільш чутливим об’єктивним показником емоційної напруги є зміна частоти пульсу і дихання, а також електрошкірної провідності. За даними спеціальних досліджень, частота пульсу водія за кермом змінюється від 70 до 140 пошт./хв..(спуск, підйом, змагання).

При стресовому стані об’єм уваги звужений, переключення її загальмоване, м’язи напружені, рухи стають різкими, неточними, погано скоординованими, порушується пам’ять. Людина забуває послідовність дій, неправильно оцінює ситуацію, припускається грубих помилок. У певних життєвих ситуаціях стан здатний мобілізувати фізіологічні резерви, які допомагають людині запобігти небезпеці і боротися за життя. Будь-яка емоція супроводжується активізацією нервової системи і появою в крові гормонів надниркових залоз – адреналіну. Підвищений вміст адреналіну призводить до посиленого утворення цукру із глікогену печінки, внаслідок чого різко збільшується кількість цукру в крові. Це збільшує силу і працездатність м’язів. При фізичному стресі надниркові залози виділяють переважно норадреналін, при психічному – адреналін. Це, в свою чергу, призводить до виникнення серцево-судинних захворювань – атеросклерозу, інфаркту міокарда, інсульту, психічних захворювань, виникнення тромбів, порушується імунна система.

Невроз – захворювання адаптації, результат зриву пристосувальних механізмів людського організму після того, як вичерпані всі резерви протистояння стресу.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, на невроз сьогодні хворіють 85% населення Землі. За останні 65 років неврозів збільшилось у 34 рази.

Основними симптомами неврозів є зниження працездатності, збайдужіння до навколишнього життя, звуження кола зацікавлень, посилюється самопочуття від погоди, погіршується фізичний стан, швидка втомлюваність, людина стає неуважною, розлад сну, головний біль.

Виробничий стрес – професійна небезпека.

В. Дибшлаг виділяє шість груп виробничих стресів :

- інтенсивність роботи,

- тиск фактору часу (штурмовщина, термінова робота),

- ізольованість робочих місць і недостатні між особові контакти між робітниками ,

- одноманітна і монотонна робота,

- недостатня рухова активність,

- різний зовнішній вплив.

Кожний із названих факторів окремо, а часто їх поєднання породжує екстремальні умови діяльності і витікають з них стресові стани. Причому для сучасного виробництва типічні екстремальні ситуації двох крайніх типів.

Перший тип – екстремальні ситуації виникають тоді, коли вимоги інтенсивної роботи і жорсткі обмеження в часі змушують робітника максимально напружувати сили і мобілізувати внутрішні резерви. При цьому екстремальність такої праці частіше всього підвищується внаслідок сильних зовнішніх впливів, які не стільки збільшують і без цього велике інформаційне навантаження робітника, але і порушують нормальні умови його життєдіяльності, що утруднює процеси саморегуляції і сприяє виникненню стресу.

Другий тип – експериментальної ситуації виникає , навпаки через недолік чи однорідність інформації, яка надходить, недоліку між особистих контактів, низької рухової активності. Він особливо характерний для роботи операторів сучасних автоматизованих систем. Постійна увага, монотонність – це важче ніж праця з інформаційним чи навіть фізичним перенавантаженням.

Для стресових ситуацій того чи іншого типу характерна одна загальна риса – поява у людини гострого внутрішнього конфлікту між вимогами, котрі пред’являє до нього робота, і його можливостями. З 18 аварій передував психологічний конфлікт і емоційний стрес. Найбільшою спонукаю стресу були наступні фактори: незадоволеність роботою, низька мотивація до роботи, депресія і відсутність самоствердження.

З. Фрейд показав, як особисті конфлікти роблять людей байдужими до небезпек і вони через нещасний випадок, самі цього не підозрюючи, видали виклик винуватцям конфліктів.

На життєвому шляху є багато подій і потрясінь, здатних викликати стрес. Важливо знати, які життєві події і в яких випадках особливо стресогенні, – це допоможе пом’якшати негативні наслідки.

Перевага цієї таблиці в тому, що за її допомогою кожна людина, яка не має спеціальних знань чи досвіду, може самостійно вияснити ступінь свого опору стресу чи, навпаки вразливості.

 

 

Переміни в житті, здатні викликати стрес по Холмсу та Ранге.

 

№п/п Події в житті Одиниці значущості
Смерть жінки (чоловіка)
Розлучення
Розрив з партнером
Відбування покарання в тюрмі
Смерть близького родича
Травми чи хвороба
Весілля
Переміни по службі
Перемир’я з партнером чи чоловіком (жінкою)
Вихід на пенсію
Хвороба члена сім’ї
Вагітність партнерки
Сексуальні труднощі
Народження дітей
Зміна фінансового положення
Смерть близького товариша
Зміна місця роботи
Збільшення числа шлюбних сварок
Грошова позика
Зростаючі борги
Підвищення посадової відповідальності
Відхід сина (чи дочки) із батьківського дому
Сварки з батьками чоловіка (жінки)
Блискучий особистий успіх
Вихід жінки на роботу (чи залишення роботи)
Закінчення школи і вступ до інституту
Зміна житлових умов
Зміна звичок, які склалися (стереотипів)
Конфлікти з начальством
Зміна умов роботи чи робочого часу
Зміна місця проживання
Екзамені у школі (інституті), кваліфікаційна атестація на роботі
Зміна звичного місця відпочинку
Зміна у відношеннях з оточуючими (друзями, колегами)
Порушення сну
Зміна характеру і частоти зустрічей з іншими членами сім’ї (чи близькими родичами)
Зміна звичайного режиму харчування і кількості харчування (дієта, відсутність апетиту)
Штраф за порушення правил дорожнього руху

 

Підрахувавши суму за два роки, можна виявити ступінь стресового навантаження.

 

150 -199 висока ступінь опору стресу

200 – 299 порогова (критична)

300 і більше низька (ранимість)

 

Коли, наприклад, сума балів близька 300 це означає реальну небезпеку – загрожує психоматичне захворювання, оскільки ви близькі до фази нервового виснаження.

А тепер постараємося підвести підсумки. Щоб підготуватися до стресової події чи життєвої ситуації і ослабити їх негативну дію на організм:

1. Насамперед необхідна достатня інформація про можливість настання подібних ситуацій.

2. Придумайте, як попередити конкретні життєві небезпеки, щоб не виникла очікувана критична ситуація, або постарайтеся знайти способи її пом’якшення.

3. Не робіть наперед скороспішних висновків, не приймайте рішень похапцем, в стані нервозності чи істерії, до цього як очікувана подія розпочалася. Не старайтеся напередодні самої події, виходячи із своїх припущень робити квапливі висновки – адже у ваших думках і уявах вже є достатня кількість «матеріалу», спроможного спровокувати далеко не завжди правильне вирішення.

4. Пам’ятайте, що більшу частину ситуацій яка викликає стрес ви здатні вирішити самі, не прибігаючи за допомогою спеціалістів.

5. Дуже важливо мати достатній запас енергії і сили волі для вирішення складних ситуацій – це одна з головних умов активного опору стресові. По можливості не піддавайтеся паніці, не впадайте в безпорадність. Не має нічого гіршого, чим, опустивши руки, покластися на обставини. Навпаки прагніть активно вмішуватися в ситуацію, яка викликає стрес.

6. Вам необхідно зрозуміти і прийняти, що серйозні переміни в тому числі і негативні – невід’ємна частина життя.

7. Пам’ятайте, що стресогенними життєвими ситуаціями швидше і краще володіють ті, хто вміє використовувати методи релаксації. Це самий надійний спосіб підготовки і боротьби з ними.

8. Активний спосіб життя допомагає створенню захисного фону проти стресу, адаптаційних механізмів.

9. Для ослаблення негативної дії стресової ситуації необхідні «емоційні тили», які допомагають знайти почуття впевненості в собі, і що забезпечує вам емоційну і моральну підтримку.

10. Переборювати стресогенні життєві ситуації деякі суспільні інститути: наприклад, дошкільні заклади, школи, інститути, курси майбутніх матеріалів, консультацій для молодят та ін.

Під дією стресу вивільнена енергія повинна знайти вихід.

Емоційне напруження знімають спеціальними дихальними вправами, а також дією зорових і слухових подразників. Використовують також вплив словом і свідоме переключення уваги на явища, які зумовлюють позитивні емоції. Для лікування неврозів використовують понад 70 різних методик, зокрема автогенне тренування, гіпнотерапія, музикотерапія. Лікувальна фізкультура (дихальна і релаксаційна гімнастика), дієтотерапія.

 

ТЕСТ.

Чи є у вас схильність до стресу ?

Оцініть свої відповідні так: майже ніколи, іноді, часто, майже завжди.

 

1. Чи часто ви переїдаєте? Скільки вживаєте алкоголю? Чи багато курите ?

2. Чи запитуєте себе (хоча зрідка), чи варто взагалі жити?

3. Чи рахуєте ви, що ведете неправильний спосіб життя?

4. Чи відчуваєте себе винуватим, коли нічого не робите дома – тільки відпочиваєте, спите, дивитесь телевізор?

5. Чи здається вам порою що майбутнє і зміни в житті є перешкодами, які неможливо перебороти?

6. Чи рахуєте ви себе песимістом?

7. Не здається вам, що ви втратили контроль над своїм життям?

8. Чи відчуваєте напруження в конкретних ситуаціях?

9. Чи охоплює вас відчуття безнадійності, коли у вас щось не складається?

10. Чи відчуваєте ви сильне напруження при виникненні непередбачуваних ситуацій?

11. Чи захищаєте свою точку зору від нападок інших людей?

12. Чи рахуєте, що причиною ваших всіх невдач є інші люди і не від вас залежні обставини?

13. Чи берете ви на себе відповідальність за успіхи чи невдачі у своєму житті?

14. Чи рахуєте, що повинні боротися із стресом чи хочете змиритися з ним?

15. Чи часто у вас буває поганий настрій?

Правильні, чесні відповіді на ці питання дозволять вам поглянути на себе зі сторони, по – новому оцінити свої думки, відчуття і деякі елементи своєї поведінки.

ТЕСТ

Ви людина емоційно врівноважена чи навпаки ?

 

1. Інколи почуваєте себе не досить впевнено, навіть кепсько, без будь – яких підстав:

а) так (0), б) не знаю (1), в) ні (2).

2. Усе, що якось відволікає увагу, найчастіше:

а) дратує (0), б) зберігаю спокій (1), в) мені не байдуже (2).

3. Знаходите завжди досить енергії, коли вам це потрібно:

а) так (2), б) важко сказати (1), в) ні (0).

4. Справи , за які беретеся, доводите до кінця:

а) рідко (2), б) щось середнє (1), в) завжди (0).

5. Коли лягаєте спати, то:

а) засинаю швидко (0), б) щось середнє (1), в) засинаю важко(2).

6. Вам буває сумно:

а) досить часто (0), б) по – різному (1), в) зрідка (2).

 

За завдання набрано менше 7 балів. Ви схильні до частої, інколи безпідставної зміни настрою. Більш високі оцінки свідчать про достатню вашу емоційну врівноваженість.

 

Оцінка ступеня виснаження життєвих сил і загроза депресії за А. Аппелсом.

питання так не знаю ні
Часто втомлююсь
Мені важко заснути
Вночі прокидаюсь кілька разів
Постійно відчуваю млявість
Почуваю себе у розквіті сил
Мені не таланить
Життя загоняє у безвихідь
Як і раніше, статеві стосунки мене вдовольняють
Дрібниці дратують все сильніше
Фізично виснажений, ніби вичавлений лимон
Іноді здається , що вже краще вмерти
Здається , що нема більше життєвих сил
Настрій пригнічений
Щоранку прокидаюсь з почуттям утоми та виснаження

 

Підрахуйте очки.

Від 0 до 4 очок – ознак надмірного перевантаження і втоми практично немає. Ризик низький.

5 – 9 очок – є деякі ознаки перевтоми.

10 – 14 очок – інтенсивне стресове навантаження, що вимагає від вас великого напруження протягом тривалого часу, призвело до виснаження життєвих сил.

 

ВІДПОВІДІ НА КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ:

 

ВИСНОВКИ: :

 

 

Практична робота № 6Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.235.155 (0.029 с.)