Психологічні відмінності між статямиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Психологічні відмінності між статямиМи звикли вважати чоловіків і жінок зовсім різними істотами. Найменшим розходженням у будівлі головного мозку у представників різних статей учені схильні приписувати набагато більше значення, чим на те дають право об'єктивні дані. Звичайно автори праць по психології, посилаються на чотири психологічні відмінності між статями:

- здатністю орієнтуватися в просторі,

- математичні здібності,

- мовні навички,

- агресивність.

Психологи почали вивчати гендерні розходження ще в кінці ХІХ століття, але аж до 1970-х р. вони по більшій частині займалися демонструванням розходжень статей і обґрунтовували цим різне відношення до чоловіків і жінок. Необхідно пам'ятати, що виявлені відмінності відносно невеликі, звичайно не більш 10%, а в більшості випадків розподіл чоловічої і жіночої вибірок на 90% збігаються [4, с.210].

Для приклада одна з основних відмінностей - емоційність.

Розходження в емоційності між чоловіками і жінками можна розглядати на декількох рівнях. На одному рівні ми маємо справу зі здатністю розуміти емоційні стани інших (емпатія) і умінням виразити це розуміння (емпатична експресія). На іншому нас цікавить переживання самою людиною своїх емоцій (емоційні переживання) і його способи ці емоції виражати (емоційна експресія).

Як показують дослідження, чоловіки не гірше жінок здатні визначати почуття інших і внутрішньо співпереживати їм, але вони зацікавлені в тому, що б навколишні ніяк не помітили цього по їх поводженню. Чоловіки не бажають, що б навколишні бачили їх емпатійними, тому що це не відповідає їхній гендерній ролі. Чоловіки часто опиняються в ситуаціях, які потребують від них прояву сили, незалежності, прагнення до влади, змагання – якостей, які навряд чи сполучаються з емпатійною чуйністю. Що стосується переживання і вираження власних емоцій, то за даними досліджень чоловіки і жінки мають рівну емоційність, але виражають свої емоції з різним ступенем інтенсивності. Емоційна твердість, вважається однією з найважливіших описових характеристик «дійсного чоловіка»”.

Дорослі жінки більше виражають почуття спрямовані на навколишніх (прояв інтересу до почуттів інших, їх потребам, бажанням). Чоловіки ж навпаки виявляють більше егоїстичних почуттів (потреб, бажань, власних інтересів). Жінкам більш зручно виражати почуття страху і суму, і, разом з тим, люди не бачать меж статевих розходжень у здатності відчувати ці почуття.

Розходження в агресивному поводженні знаходяться в ряді найбільш достовірних гендерних розходжень, але вони не настільки великі і не настільки зв'язані з біологічними відмінностями як можна було б припустити. Існує кілька факторів, від яких залежить, хто більш агресивний чоловік чи жінка: гендер учасників конфлікту, тип агресії і конкретна ситуація. Чоловікам, наприклад, більш притаманний вияв агресії у вигляді бійки, ніж жінкам, які більш схильні до вербальної агресії .

Розходження в агресії може приписуватися гендерними ролями, що заохочують прояв чоловіками агресії в деяких формах, у те час як агресивність у жінок не вітається. Чоловіків нерідко примушують до агресії навколишні, ставлячи під сумнів їхнє суспільне становище чи самоповагу. Жінки навпаки відчувають зніяковілість, якщо приходиться виявляти агресію на людях. Чоловіки надають перевагу ролі, у якій потрібний прояв агресії (у військовій чи спортивній областях), у той час як для більшості жінок агресивність абсолютно недоречна (наприклад, мати, секретарка, вчителька).

З вищевказаного можна зробити висновок, що емоції і почуття в чоловіків і жінок однакові, але в зв'язку з їх гендерними ролями вони виражають їх по-різному. В недалекому майбутньому стиль життя і взаємин буде формувати чоловіків нового типу, чиї почуття і вчинки будуть більше орієнтовані на емоції і менше на демонстрацію влади і сили.

На сьогоднішній день існує порівняно небагато досліджень, що стосуються обмежень, які накладає традиційна чоловіча роль. Психологи почали вивчати жіночу роль після того, як увага суспільства було притягнуто феміністським рухом до низького соціального статусу жінок. Останні кілька років чоловіча роль користується зростаючою увагою дослідників.

Структура рольових норм чоловіка складається з трьох факторів [4]:

- перший фактор зв'язаний з очікуванням, що чоловік завоює статус та повагу інших (норма статусу).

- другий фактор, норматвердості, відбиває очікування від чоловіка розумової, емоційної і фізичної твердості.

- третій фактор – це очікування того, що чоловік повинен уникати стереотипно жіночих занять і видів діяльності (норма антижіночності).

Норма успішності (статус)– гендерний стереотип стверджуючий, що соціальна цінність чоловіка визначається величиною його заробітку й успішністю на роботі. З цією нормою зв'язаний цілий ряд обмежень для чоловіка. По-перше, більшість чоловіків не здатні на 100% їй відповідати, і, через це, мають занижену самооцінку. Носій традиційної мужності ніколи не знає міри і не може насолоджуватися тим, що має. Він повинен постійно нарощувати обсяг і час роботи, і такий стиль життя часто приводить до появи обумовлених стресом фізіологічних і психологічних симптомів. Чоловіки схильні вибирати роботу і кар'єру в залежності від того, наскільки добре це оплачується. Фінансовий тиск особливо обтяжує тих чоловіків, чиї дружини сидять вдома і не працюють. Якщо кілька людей залежать від тебе економічно, це серйозно давить на психіку. Точка зору, що головний обов'язок чоловіка в родині – справно приносити велику зарплату, негативно впливає на виконання їм батьківських функцій, тому що, щоб відповідати цим очікуванням, чоловік повинний присвячувати увесь свій час роботі. Наприклад, у Японії, де поняття про мужність містить у собі повну самовіддачу на роботі, батьки проводять зі своїми дітьми в середньому 3 хвилини по будніх днях і 19 хвилин по вихідним.

Компенсація почуття неспроможності у професійній і економічній сферах – називається компенсаторною мужністю. Коли чоловік не відповідає одному з аспектів чоловічої гендерної ролі, він демонструє перебільшену мужність в іншій області, тим самим, компенсуючи свою незаможність. Однією з таких областей є твердість.

Норма твердості існує в чоловіків у декількох формах:

- фізичній;

- розумовій;

- емоційній.

Норма фізичної твердості– це очікування від чоловіка фізичної сили і мужності [4]. Ту популярність, якою користається в наші дні бодібілдинг та бойові мистецтва, сміливо можна вважати реакцією на цю норму. Самооцінка чоловіків, що не є фізично сильними, хоча почувають, що навколишні очікують від них саме цього, може серйозно знизиться. Часом норма фізичної твердості може довести до насильства, особливо в тому випадку, коли соціальна ситуація припускає, що не виявити агресію буде не по-мужньому, чи коли чоловік почуває, що його мужність під загрозою чи під сумнівом. Дослідницькі дані про те, що чоловіки-забіяки дуже часто мають занижену самооцінку і низький соціоекономічний статус, зайвий раз підтверджують здогад щодо того, що причина насильства над жінками – це компенсаторна мужність.

Норма розумової твердості містить очікування того, що чоловік буде виглядати компетентним і розумним. Людина, що намагається відповідати цій моделі надкомпетентності, починає тривожитися, як тільки розуміє, що чогось не знає. Найбільша проблема полягає в тому, що в міжособистісних відносинах чоловік, що намагається відповідати цій нормі, часто принижує інших тим, що відмовляється визнати перед ними свою неправоту чи допустити, що хтось знає більше, ніж він.

Норма емоційної твердостімає на увазі, що чоловік повинен бути емоційно твердим: бути не чуттєвим і переживати свої емоційні труднощі без допомоги з боку оточуючих. Те, що робить чоловіка чоловіком збіднює його відносини з дітьми, батьками, коханими й іншими людьми.

Чоловіки одержують меншу емоційну підтримку з боку оточуючих і мають менше справді близьких відносин. Відносини між чоловіками характеризуються більшою конфліктністю і суперництвом, меншим саморозкриттям і обговоренням почуттів, чим відносини між жінками. Чоловіча установка на змагання не дає чоловікам брати до уваги навколишніх. Кілматін думає, що величезний внесок чоловіків у війни, насильство, нанесення шкоди планеті, придушення соціальних меншостей і психологічну жорстокість, принаймні, частково обумовлені впливом традиційної мужності [4].

Норма антижіночностіспонукує чоловіків уникати стереотипно жіночих занять, діяльності і моделей поведінки. Деякі чоловіки вважають, що вираження почуттів і саморозкриття належить, винятково жінкам і що вони будуть виглядати недостатньо мужніми, якщо будуть емоційно експресивні. Жорсткість відносно себе і оточуючих чоловіки вважають чеснотою, а свої почуття, навпаки, - слабкістю, якій не слід довіряти. Заховане глибоко всередині бажання почувати себе в безпеці обертається власною протилежністю. Уражені й, у кінцевому сенсі, змучені, - ось ті, кого ми сьогодні вважаємо мужніми. Чоловіки не виберуться з цієї клітки доти, доки не навчаться довіряти собі і оточуючим, доки не навчаться проявляти свої почуття.

Дуже важлива частина функціонування людини як батька – це ніжність, емоційна турбота, постійна підтримка, потреба часто обіймати дитину і говорити, що любиш її. Багатьом чоловікам складно даються такі дії, тому що вони асоціюються з жіночністю, у результаті багато людей підростають із закріпленою моделлю, що чоловік має бути неемоційним і позбавленим турботи щодо власних дітей.

Існує припущення, що страх жіночності (феміфобія) відбувається зі страху гомосексуальності й обумовлений соціальним контекстом, що зазвичай приписує гомосексуальним чоловікам риси жіночності.

Жінки вселяють чоловікам страх саме тому, що не ховають свій внутрішній світ. Жінки не ховають свою непевність, свої страхи, свої почуття, і саме це робить їх сильними. Жінки довіряють своїм відчуттям і прагнуть установити духовну близькість зі своїм співрозмовником, що чоловіка сприймають як погрозу, оскільки вони не хочуть показувати себе ошуканцями чи надто ніжними. Виходом з такої ситуації для чоловіка є вибір більш молодої, підлеглої чи залежної матеріально партнерки. При такій двоякій перевазі класична чоловіча роль може бути збережена, принаймні, частково. Уявіть собі жінку, що ні в чому йому не поступається, що відчуває себе рівною йому і, саме собою зрозуміло, лякає його. Від такої жінки чоловік біжить: вона могла б вплинути на нього і схилити до таких поглядів, що, імовірно, змусило б переосмислити всю картину його світобудови. Те, що прийнято розуміти під мужністю, є не більш ніж хвороблива реакція ранимої душі хлопчика на таке, по своїй суті, травмуюче і пагубне виховання, у процесі якого хлопчику доводять, що він тільки тоді буде улюбленим, коли без особливих хвилювань переборе біль фізичний і душевний. Суспільство ставить чоловіків перед необхідністю доводити свою силу, свою стійкість, свою цілеспрямованність. Необхідність подолання лякає чоловіків. Переважна більшість з них приречена на програш, оскільки, в чоловічому розумінні досягти успіху можуть лише деякі. Ті що програли шукають компенсацію в прагненні панувати над дружиною, дітьми, підлеглими. Розпач і таємні страхи тих, хто програли, які бояться не виправдати очікувань батьків, свого повсякденного оточення і жінок, змушують їх ставати агресивними і залишатися в чоловічій ізоляції – в зачарованому колі перед новими можливими невдачами.

Проте чоловіки стверджують, що вони перевершують жінок. Своїм головним доводом вони вважають наявність у них чисто чоловічої якості — агресивності. Дуже охоче чоловіка забувають, що агресія є продуктом страху. Забувають вони також і про те, що їхня мнима сила є не більш ніж спроба уникнути духовних оцінок і ізоляції. Оцінюючи свій внутрішній світ, чоловіки розуміють, що вони нерішучі і не впевнені в собі, і побоюються, як би це не помітила сильна жінка. Їхній внутрішній світ недоступний жінкам і іншим чоловікам, і тому вони втрачають здатність до реалістичного сприйняття інших людей. Жінки в прояві емоційності перевершують чоловіків. Такій кооперативній, спрямованій на об’єднання стратегії належить майбутнє.

Думка про те, що чоловіки можуть відчувати страх перед жінками, сприймається багатьма як несподівана і дратуюча, якщо не цілком абсурдна. Звичайно, цей феномен не є очевидним. Більшість також не припускає думку про те, що чоловіки при спілкуванні з сильними жінками, причому такими, котрих вони потай хотіли б вважати підлеглими собі, зіштовхуються з цілком визначеними труднощями. Вони бояться, що фактично підлеглим можуть виявитися вони самі.

Це не дивно. У нашій культурі страх чи непевність вважаються чимось негативним: і те й інше загрожує нашої цілісності і нашому авторитету. Тому більшість були би раді, щоб на їхніх обличчях як можна рідше читалося почуття розгубленості. Найкраще ми довідаємося про це, коли безпосередньо спостерігаємо за ким-небудь у ситуації, що його лякає. Але і тоді це може залишитися непоміченим.

Страхи чоловіка охоплюють широку область і проте залишаються майже завжди прихованими. Страх грубуватого залицяльника — чи можна припускати таке? Якщо жінка погодиться з його запрошенням, то в переважній більшості випадків він у паніці кинеться геть. Звертаючись до жінки з грубими авансами, він розраховує саме на відмовлення, очікує і підсвідомо вимагає саме відмови. Він захищається від жінок за допомогою такої провокації, оскільки саме перед зближенням він відчуває панічний страх. Його промахи змушують його тримати жінок від себе на відстані. І він може з великою ймовірністю зробити висновок: прихильність жінки після такої „атаки” практично неймовірна [22].

Коли чоловіку необхідно розібратися у своєму поводженні, він лише рідко може розпізнати свій страх чи по-справжньому прийняти його в розрахунок. І так само рідко чоловік без зусилля над собою відкрито визнає, що йому знайомо щось настільки немужнє, як почуття страху. Страх — табу для чоловіка.

Допустимо, що обставини можуть небагато допомогти боязкому чоловіку і він визнає страх як табу. Він буде намагатися розробити стратегію того, як всякий раз справлятися зі своїм страхом. Для більшості чоловіків застосовувана проти страху стратегія починається з заперечення. Страх будуть по можливості ховати чи маскувати, оскільки він може зашкодити репутації чоловіка. В усіх випадках чоловіка зберігають домагання на те, щоб бути сильною статтю. А страх ніколи не буває проявом сили.

Негативним наслідком ситуацій, коли чоловіку складно підтримувати стандарт чоловічої ролі чи коли обставини вимагають від нього прояву жіночих моделей поведінки, яких просто немає в його репертуарі чи вони заборонені чоловічою роллю, виникає, чоловічий гендерно-рольовий стрес. Чоловікам з високим показником чоловічої гендерно-рольової свідомості дуже складно виявляти ніжні почуття, тобто в них більш низький рівень вербальної і невербальної експресивності, ніж у чоловіків з низьким показником.

Більш загальну ідею висунув О'Ніл у 1990 році [4], що говорив про гендерно-рольовий конфлікт. Конфлікт може виникнути, коли чоловік обмежує своє поводження чи поводження інших, виходячи з традиційних гендерних ролей, коли навколишні чинять на нього тиск за порушення норм мужності, чи коли він придушує себе чи навколишніх через те, що вони не намагаються відповідати ролі.

Модель гендерно-рольового конфлікту містить у собі 6 паттернів [4]:

1. Обмеження емоційності – труднощі у вираженні своїх власних емоцій чи заперечення права інших виражати емоції.

2. Гомофобія – острах гомосексуалів, включаючи стереотипи про останніх.

3. Соціалізація контролю, влади і змагання.

4. Обмеження сексуального поводження і демонстрації прихильності.

5. Нав'язливе прагнення до суперництва й успіху.

6. Проблема з фізичним здоров'ям, що виникає через неправильний спосіб життя.

Цей конфлікт відбивається як у внутрішньособистісній, так і у міжособистісній сферах. Тривожність, депресія, зниження самооцінки, стрес, проблеми у відносинах, конфлікти на роботі, фізичне і сексуальне насильство – усе це можливі результати гендерно-рольового конфлікту

Сучасні соціальні психологи усе більше усвідомлюють потребу крос-культурного підходу. Одна з причин цього полягає в тому, що наука прагне бути універсальною і нам необхідні крос культурні дослідження, щоб з'ясувати, чи вірні відкриття американських психологів, зокрема Шон Берн, для інших культур. Інша причина – бажання уникнути припущення, що якщо щось поширене в нашій культурі, то воно є «нормальним» і типовим для всього людства. Третя причина зв'язана зі значенням культури: адже і наше поводження і наші думки піддаються її впливу, а крос-культурна психологія допоможе визначити, до якого ступеня психологічні процеси міняються під впливом різних культур.

Існує чотири аспекти, по яких сходяться різні народи:

1. Поділ праці по статевій ознаці.

2. Переконання чи стереотипи, зв'язані з розходженням між чоловіками і жінками.

3. Диференціальна соціалізація хлопчиків і дівчинок.

4. Менша влада і більш низький статус жінок.

Історично склалося, що практично в будь-якій культурі жінки і чоловіки виконують різну роботу, але конкретні види робіт виконувані різними статями не завжди збігаються. Для прикладу можна привести Центральну Африку і Латинську Америку, у першої головними фахівцями з землеробства є жінки, а в іншій чоловіки.

У кожній країні існує своя перевага до жіночих і чоловічих стереотипів. Як показують дослідження велику роль грає релігія. Жіночі стереотипи більш сприятливі в тих країнах, чиї традиції містять у собі поклоніння божествам жіночої статі і де жінкам дозволено брати участь у релігійних церемоніях.

Культурна специфіка особливо важлива в зв'язку зі зміною гендерних ролей. Соціальні зміни можуть швидше відбуватися в тих країнах, де не настільки велика покірність владі і вірність груповим нормам. Західна культура характеризується психологами, як індивідуалістичні суспільства. У таких суспільствах люди більше цікавляться кар'єрою, особистими правами і незалежністю. Колективістичні суспільства подібні японському, надають значення підпорядкуванню індивідуальних цілей колективним, що виявляється в підвищеній турботі до потреб навколишніх. Такі культури, де заохочується покірність старшим, можуть відрізнятися більшою резистентністю до соціальних змін, оскільки люди з віком менш охоче приймають зміни.

Шлях до досягнення гендерного рівності має свої особливості, що залежать від конкретної культури, і фактори, що привели до змін в одній країні, можуть відрізнятися від тих, котрі ведуть до змін в інших країнах.

Культура кожної країни індивідуальна, у ній є і відмінності і подібності з іншими, у кожній країні існують свої культурні звичаї. Ми не повинні розраховувати на те, що зуміємо до кінця зрозуміти людей з інших країн. Ми повинні поважати культуру кожної країни. Гендерна рівність і культурна розмаїтість можуть іноді заходитися в суперечці один з одним, але повага культурної розмаїтості не вимагає безумовного прийняття всіх культурних звичаїв. Існує кілька універсальних цінностей, таких як, гендерна і расова рівність, що повинні змушувати нас прискіпливо відноситься до деяких культурних звичаїв і домагатися їхньої зміни.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.26.179.251 (0.009 с.)