ТОП 10:

Варіанти індивідуальних навчально-дослідних завдань з дисципліни1. Перехід до ринку в дзеркалі суспільної думки.

2. Мотиви вибору спеціальності.

3. Проблеми приватизації у сучасних умовах.

4. Ставлення до кохання.

5. Ставлення до дружби.

6. Фермерство і передача землі у приватну власність.

7. Проблема злочинності молоді.

8. Ставлення до еміграції людей.

9. Морально-психологічний клімат у суспільному колективі.

10. Ефективне використання кадрів на виробництві, в організації.

11. Малі і акціонерні організації у суспільних умовах.

12. Підвищення цін і режим харчування.

13. Сімейні відносини.

14. Стан дисципліни у колективі, організації.

15. Придбання предметів одягу студентами.

16. Що ми читаємо? Соціологічна оцінка періодичного видання (журналу).

17. Ставлення до мистецтва.

18. Соціальний і економічний розвиток колективу.

19. Ставлення до страхової медицини, підприємництво в охороні здоров’я.

20. Соціологічна оцінка періодичного видання (газети).

21. Ставлення до освоєння космосу.

22. Ставлення до праці.

23. Причини труднощів при навчанні у ДДФА.

24. Громадське харчування на підприємствах і організації.

25. Погляди на політику.

26. Дослідження роботи міського громадського транспорту.

27. Погляди на громадський порядок.

28. Погляди на дисципліну.

29. Погляди на сучасну особистість.

30. Джерело коштів існування.

31. Головні цінності вашого життя.

32. Проведення вільного часу.

33. Спілкування людей.

34. Ставлення до нових економічних реформ.

35. Сенс життя.

36. Матеріальні труднощі студентів.

37. Погляди на мораль, зміни у вимірюванні цінностей.

38. Мотиви отримання вищої освіти.

39. Житлові умови.

40. Стан життєвих цінностей у наш час.

41. Ставлення до фізкультури і спорту.

42. Ставлення до кохання.

43. Джерела інформації про повсякденні події.

44. Людина і моральність.

45. Позитивне у керівника.

46. Розлучення як шлях розриву невдалого шлюбу.

47. Сімейні труднощі студентів і фактори, котрі на них впливають.

48. Труднощі при заочній або денній формі навчання.

49. Здоровий спосіб життя.

50. Взаємозв’язок здоров’я і сім’ї.

51. Виховання дітей в сім’ї.

52. Взаємозв’язок здоров’я і куріння.

53. Взаємозв’язок здоров’я і алкоголю.

54. Взаємозв’язок здоров’я і вживання наркотиків.

55. Основні причини розлучення.

56. Соціальний захист трудящих.

57. Причини конфліктів у колективі.

58. Шляхи попередження конфліктів у колективів.

59. Стиль відношення і спілкування керівника з колективом і особистістю.

60. Підготовленість і здібності керівника.

61. Шляхи формування авторитету керівника.

62. Політичні стереотипи студентської молоді.

63. Естетичне виховання.

64. Оцінка якостей керівника.

65. «Чутки» як соціальний феномен.

66. Риси молодіжної субкультури.

67. Соціально-демографічні фактори, які впливають на вибір професії.

68. Праця громадських організацій колективу.

69. Характеристика ділових і людських рис Вашого керівника.

70. Соціальний портрет підприємця.

71. Якій формі міжособистих відносин Ви віддаєте перевагу (товариш, пан).

72. Наслідки ринкових відносин.

73. Які життєві цінності мають для Вас найбільше значення.

74. Робота, яка приносить задоволення.

75. Умови життя, які приносять задоволення.

76. Мотиви вибору професії і Ваше ставлення до неї сьогодні.

77. В якій мірі робота відповідає Вашим інтересам.

78. Труднощі Вашої роботи.

79. Взаємовідносини у колективі, в якому Ви працюєте.

80. Ставлення до релігії.

81. Яка армія потрібна.

82. Ставлення до професійної (найомної) армії.

83. Соціальні конфлікти в умовах перехідного періоду.

84. Відношення до скорочення озброєних сил.

85. Ставлення людини до здоров’я.

86. Організація виробництва і праці.

87. Система оплати праці.

88. Відношення до музики.

89. Забруднення оточуючого середовища.

90. Відношення до атомних електростанцій.

91. Бачення майбутнього нашого суспільства.

92. Ставлення до укладання шлюбу і розлучення.

93. Ставлення молоді до президентських виборів в Україні 2009р.

94. Професійна направленість студентів вузів.

95. Ставлення до вищої освіти.

96. Сучасні міграційні явища: біженці та емігранти.

97. Зовнішня і внутрішня еміграція.

98. Соціальний захист населення України.

99. Аспекти незадоволеного читацького попиту.

100. Сучасні екологічні проблеми.

101. Бідність, як соціальний феномен.

102. Соціальні аспекти сучасних процесів в Україні.

103. Мале підприємництво в кризовому суспільстві.

104. Жіноче підприємництво: специфіка та перспективи.

105. Соціальний портрет молодого підприємця.

106. Ринок, як об’єкт соціального дослідження.

107. Безробіття в Україні.

108. Ринкові орієнтири сучасного студентства.

109. Самогубство як соціальне явище.

110. Безробітні в структурі суспільства.

111. Робітники на приватному підприємстві.

112. Особливості сучасного безробіття в Україні.

113. Людина та бізнес.

114. Жінка і бізнес.

115. Студентська сім’я: проблеми і стан.

116. Сім’я майбутнього: проблеми та рішення.

117. Криза сім’ї та пошуки її подолання.

118. Стабільність сім’ї: соціологічний та демографічний аспекти.

119. Сім’я і формування особистості.

120. Проблеми молодіжної політики.

121. Молодь України та наркоманія.

122. Соціальний портрет моєї групи.

123. Соціально-етичні процеси в Україні: стан та проблеми.

124. Демократія і тоталітаризм.

125. Що таке нова економічна думка (соціальний аспект).

126. Людина та ринок.

127. Який є сучасний підприємець.

128. Вища освіта у ринковій економіці.

129. Соціальний портрет сучасного студента-фінансиста ДДФА.

130. Молодь та освіта ХХ1 сторіччя.

131. Характерні риси сучасної молоді (соціальний аспект).

132. Студентство України ХХІ сторіччя.

133. Цінності сучасної молоді.

134. Проблеми вищої школи України.

135. Як зараз робити кар’єру.

136. Відношення студентів до навчання.

137. Формування особистості сучасного спеціаліста-фінансиста.

138. Що цінує сучасний студент-фінансист.

139. Моє відношення до культурних цінностей (музеї, театри, концерти).

140. Підготовка та становлення спеціаліста та громадянина.

141. Культура та її значення для суспільства.

142. Соціальні конфлікти в сучасній Україні.

143. Молодь та інформаційне суспільство.

144. Соціальні проблеми сучасної молоді.

145. Проблеми сучасного студентства III курсу.

146. Молодіжне безробіття: проблеми та пошуки.

147. Відношення до малозабезпечених сімей.

148. Якість підготовки сучасних фахівців, як соціальна проблема.

149. Особисте життя, як соціальна проблема.

150. Умови праці вуличних продавців книжок.

151. Економічна ментальність українців.

152. Особливості формування трудових взаємовідносин між керівництвом і найманим персоналом на приватних підприємствах.

153. Особливості взаємовідносин між робітниками і керівництвом персоналом на малих підприємствах.

154. Перспективи приватних шкіл на ринку освіти.

155. Проблеми працюючих студентів.

156. Образ ефективного керуючого в очах підлеглих.

157. „Соціальне дно” суспільства у рамках економічної ситуації у сучасній Україні.

158. Проблеми виявлення середнього класу в Україні.

159. Вторинна зайнятість, як соціальний феномен у сучасній Україні.

160. Перспективи праці молодих співробітників ( на прикладі приватної фірми).


7. ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬПоследнее изменение этой страницы: 2016-12-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.219.167.194 (0.006 с.)