ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

РЕГУЛЮВАННЯ ПАЛИВНИХ НАСОСІВ ТИПУ НД 

Мета роботи: засвоїти основні операції з випробування і регулювання паливних насосів та регуляторів.

Обладнання: стенд КИ-921М з комплектом інструменту і пристроїв, паливні насоси НД – 22/6, комплект форсунок, плакати, методичні вказівки.

 

ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ РОБОТИ.

 

1. Підготовка паливного насоса до випробування:

1.1 Ознайомитись з будовою і роботою стенда КИ – 921М, ПНВТ

НД – 22/6, правилами техніки безпеки. Регулювання виконуємо на прикладі насоса НД – 22/6 .

1.2 Встановити насос НД – 22/6 на стенді КИ – 921М згідно приведеної схеми, перевірити рівень масла в корпусі насоса .

1.3 Під час встановлення насоса НД – 22/6 з нього знімають муфту випередження впорскування, установочний фланець і замість нього ставлять фланець з насоса НД – 21/4.

 

Рис.2.1. Схема приєднання паливного насоса НД – 22/6

На стенді КИ – 921М

 

1 – паливо - підкачувальний насос низького тиску, 2 – насос високого тиску, 3 – перехідна панель, 4 – ємкість для використаного палива, 5 – з’єднувальна панель штуцерів.

Перевірка геометричного кута початку подачі палива насосом

2.1 Перевірити геометричний кут початку подачі палива, для чого з’єднати паливний насос за схемою як показано на рис.2.1.

2.2 Паливо - підкачувальним насосом подати паливо в головку насоса високого тиску, при необхідності вилучити повітря з паливної системи.

2.3 До першого штуцера насоса приєднати трубку – моментоскопа. Закріпити важіль насоса в положенні максимальної частоти.

Рис. 2.2. Схема приєднання паливного насоса НД – 22/6 при визначенні геометричного кута початку подачі палива

1 – трубка – моментоскоп.

 

2.4 Обертати кулачковий вал насоса до заповнення трубки – моментоскопа паливом. Потім продовжувати обертати кулачковий вал насоса вручну до початку підняття палива в трубці. В цей момент визначити кількість градусів за диском проти візирної дротини.

2.5 Для насосів типу НД – 22/6 геометричний кут повинен бути в межах 370 ± 10/ відносно установочного фланця. Якщо більше відхилення, то потрібно відпустити гайки кріплення корпусу насоса і повернути насос відносно установочного фланця. Після регулювання гайки затягнути.

2.6 Кут початку подачі палива між першим і четвертим штуцерами за порядком роботи циліндрів повинен становити 600 .

3. Перевірка подачі палива на пусковій частоті:

3.1 Подача палива на пусковій частоті обертання регулюється повертанням ексцентрикового пальця (див. довідковий матеріал [3]) при повній подачі палива.

3.2 При повертанні пальця униз, подача палива збільшується.

 

 

Збільшувати подачу палива можна також за допомогою регулювальної тяги (якщо насос встановлений на двигуні).

3.3 При частоті обертання вала насоса 100 об/хв, подача повинна становити 18 ... 20 см3/хв.

4. Регулювання номінальної подачі палива:

4.1 Номінальну подачу палива регулюють при номінальній частоті обертання вала насоса.

4.2 При загвинченому гвинті – обмежувачі, корпус коректора вкручувати до одержання номінальної подачі. Після регулювання гвинт – обмежувач вигвинтити на 1 – 2 оберти.

4.3 Гвинтом під ключ регулювати зусилля стиснення пружини коректора до одержання потрібної подачі палива. Якщо при цьому нерівномірність подачі палива між штуцерами першої і другої секції більше як 4% , то зменшити її, змінюючи довжину тяги між секціями .

Рис 2.3. Коректор паливного насоса НД – 22/6

 

1. Корпус. 2. Шток. 3. Пружина коректора. 4. Гвинт обмежувач. 5. Тарілка пружини. 6. Регулювальний гвинт . 7. Контргайка. 8. Пружина.

 

 

5. Регулювання подачі палива на режимі перевантаження:

5.1 Подачу палива на режимі максимального крутного моменту регулюють гвинтом –обмежувачем згідно даних таблиці 2.1.

5.2 При загвинчуванні гвинта подача палива збільшується і навпаки.

6. Перевірка роботи регулятора насоса:

6.1 Перевірити і відрегулювати частоту обертання кулачкового вала насоса на початок дії регулятора.

6.2 Приєднати до насоса паливопроводи згідно схеми (рис.2.1). Важіль регулятора закріпити на максимальну частоту .

6.3 Включити стенд, поступово збільшити частоту і стежити за тягою, що з'єднує зазор з вилковим важелем. Початок дії регулятора визначається за коливальним рухом тяги .

6.4 Порівняти частоту визначену за шкалою тахометра згідно даних таблиці 2.1.

6.5 Відрегулювати початок дії регулятора гвинтом максимальної частоти обертання. При закручуванні регулювального болта частота обертання початку дії регулятора збільшується, при викручуванні - зменшується. Для більш точного визначення початку дії регулятора заміряти циклову подачу палива при номінальних обертах вала насоса і при частоті обертання, що відповідає початку дії регулятора. Величина циклових подач палива повинна бути однаковою .

6.6 Перевіряють частоту обертання повного автоматичного відключення подачі палива регулятором (табл. 2.1). В випадку невідповідності частоти обертання значенню вказаному в таблиці 2.1 допускається змінювати число робочих витків пружини регулятора в межах плюс – мінус один виток з подальшим регулюванням насоса за частотою обертання, що відповідає початку дії регулятора.

6.7 Після регулювання регулятора перевіряють середню подачу палива із штуцерів секцій насоса за допомогою коректора встановленого в кришку насоса.

 

 

Таблиця 2.1

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.45.252 (0.008 с.)