Поясніть, як правильно сказати, та запишіть правильні варіанти сполучень слів.
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Поясніть, як правильно сказати, та запишіть правильні варіанти сполучень слів.Житель чи мешканець України? Житель чи мешканець цього будинку? Поштова скринька чи поштовий ящик у під'їзді? Аптека працює круглу чи цілу добу? Двері відчинити чи відкрити? Сторінку книжки перевернути чи перегорнути? Котра чи яка тепер чи зараз година? Газети підписувати чи передплачувати? Туфлі одягти, взути чи обути? Сукня личить, до лиця, пасує чи підходить? Екзаменаційний білет чи квиток? На літак білет чи квиток? Дефекти, вади чи недоліки артикуляції? Ставлення чи відношення твоє до мене? Взаємини, стосунки чи відносини між державами? Прокидатися чи просипатися зі сну? Музикальна чи музична школа? Музично чи музикальна обдарована дитина? Пам'ятка чи пам'ятник архітектури? Компанія чи кампанія виборча?

Прочитайте речення. Поміркуйте, що в них неправильно. Виправте помилки й запишіть відредаговані речення.

1. Учора я і мій викладач, ми брали участь у конференції. 2. Навесні на річці ламається крига, розливається, заливає свої берега. 3. Тренування були хороші, спортивні, веселі. 4. Треба встановити керівництво і контроль за роботою групи. 5. Більш за все я люблю і захоплююсь українською мовою.

Запишіть подані слова в чотири колонки за відмінами, ставлячи їх у форму давального й орудного відмінків однини. Виділіть закінчення.

Біль, механізм, теля, психіка, медаль, характеристика, невдаха, закономірність, життєдіяльність, бар’єр, тім`я, курча, курчатко, розвиток, турнір, цінність, ворота, сирота, дослідження, кров, аспект, специфіка, праця, радість, відмінність, подорож, позиція, лоша, життя, побудова, блакить, акцент, ритуал.

Поставте подані слова у формі родового відмінка однини. Уведіть їх у словосполучення.

Стрибун, спорт, суперник, турнір, рух, екзамен, теніс, спосіб, декан, футбол, учасник, переможець, кидок, дослід, ритм, аналіз, спеціаліст, журнал, імпульс, внесок, радіус.

 

Домашнє завдання

1. Підготуйте відповіді до питань плану.

Перекладіть текст українською мовою.

Слово «дидактика» происходит от греческого «дидактикос», что означает «обучающий». Предметом дидактики является процесс обучения, его закономерности. Эту науку определяют как общую теорию образования и обучения, поскольку она исследует общие закономерности познавательной деятельности человека, происходящей как под руководством преподавателя, так и самостоятельно, путем самообразования.

Дидактика отвечает на вопросы: для чего учить? Как учить? Где учить? В каких организационных формах? Иными словами, она дает научное обоснование целям, отбору содержания образования, выбору средств и методов обучения, определяет формы организации обучения.

Дидактика как общая теория образования и обучения рассматривает общие положения и закономерности, свойственные обучению всем предметам. Эти закономерности получают отражение в преподавании каждой конкретной учебной дисциплины. Вместе с тем преподавание каждого предмета имеет свою специфику, определяемую целью его изучения, содержанием и особенностями усвоения учащимися. Эта специфика учитывается и получает отражение в предметных методиках или частных дидактиках, – отраслях педагогической науки, исследующих закономерности преподавания и изучения конкретных учебных дисциплин.


Практичне заняття № 1 ІФМТО

МОВА І КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ В ЖИТТІ ПРОФЕСІЙНОГО КОМУНІКАТОРА

План

1. Комунікативні ознаки культури мови.

2. Правильність мови (мовні норми).

3. Форми родового відмінка іменників чоловічого роду ІІ відміни однини.

4. Особливості правопису іменників ІІ відміни в давальному відмінку однини.

5. Практичне засвоєння нормативних форм кличного відмінка іменників чоловічого роду ІІ відміни однини.

 

Література

  1. Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови. – Львів: Світ, 2003. – 432с.
  2. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика. – К.: Вежа, 1994. – 240с.
  3. Український правопис / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, Ін-т укр. мови НАН України. – К.: Наук.думка, 2007. – С. 68-71, 74.
  4. Фурдуй М.І. Українська мова. Практикум з правопису: Навч. посібник / За ред. В.В. Різуна. – К.: Либідь, 2005. – С.54-56.
  5. Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. – К.: Освіта, 2000. – С. 100-104.

 

Аудиторна практична робота

Поясніть, як правильно сказати, та запишіть правильні варіанти сполучень слів.

Житель чи мешканець України? Житель чи мешканець цього будинку? Поштова скринька чи поштовий ящик у під'їзді? Аптека працює круглу чи цілу добу? Двері відчинити чи відкрити? Сторінку книжки перевернути чи перегорнути? Котра чи яка тепер чи зараз година? Газети підписувати чи передплачувати? Туфлі одягти, взути чи обути? Сукня личить, до лиця, пасує чи підходить? Екзаменаційний білет чи квиток? На літак білет чи квиток? Дефекти, вади чи недоліки артикуляції? Ставлення чи відношення твоє до мене? Взаємини, стосунки чи відносини між державами? Прокидатися чи просипатися зі сну? Музикальна чи музична школа? Музично чи музикальна обдарована дитина? Пам'ятка чи пам'ятник архітектури? Компанія чи кампанія виборча?

Прочитайте речення. Поміркуйте, що в них неправильно. Виправте помилки й запишіть відредаговані речення.

1. Учора я і мій викладач, ми брали участь у конференції. 2. Навесні на річці ламається крига, розливається, заливає свої берега. 3. Тренування були хороші, спортивні, веселі. 4. Треба встановити керівництво і контроль за роботою групи. 5. Більш за все я люблю і захоплююсь українською мовою.

Запишіть подані слова в чотири колонки за відмінами, ставлячи їх у форму давального й орудного відмінків однини. Виділіть закінчення.

Біль, механізм, теля, психіка, медаль, характеристика, невдаха, закономірність, життєдіяльність, бар’єр, тім`я, курча, курчатко, розвиток, турнір, цінність, ворота, сирота, дослідження, кров, аспект, специфіка, праця, радість, відмінність, подорож, позиція, лоша, життя, побудова, блакить, акцент, ритуал.

Поставте подані слова у формі родового відмінка однини. Уведіть їх у словосполучення.

Стрибун, спорт, суперник, турнір, рух, екзамен, теніс, спосіб, декан, футбол, учасник, переможець, кидок, дослід, ритм, аналіз, спеціаліст, журнал, імпульс, внесок, радіус.

 

Домашнє завдання

3. Підготуйте відповіді до питань плану.

Перекладіть текст українською мовою.

Линии среди геометрических фигур занимают особое положение. Помимо служебного применения при выполнении изображений и различных графических построений, они позволяют решать многие научные и инженерные задачи. Например, с помощью линий можно создать наглядные модели многих процессов, установить и исследовать функциональную зависимость между различными параметрами, конструировать поверхности технических форм и т.п. Линию можно представить либо как границу поверхности, либо как след непрерывно движущейся в пространстве точки. Так как положение точки на линии определяется одной непрерывно меняющейся величиной (одним параметром), линия является однопараметрическим (одномерным) непрерывным множеством точек. Для начертательной геометрии второй, так называемый кинематический, способ представления линии является более удобным. Существуют прямые, ломаные и кривые линии. Каждый чертеж должен быть выполнен на листе определенных размеров, который называется форматом. Формат определяется размерами внешней рамки. Внешняя рамка выполняется тонкой линей.


Практичне заняття № 1 ФФВ

МОВА І КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ В ЖИТТІ ПРОФЕСІЙНОГО КОМУНІКАТОРА

План

1. Комунікативні ознаки культури мови.

2. Правильність мови (мовні норми).

3. Форми родового відмінка іменників чоловічого роду ІІ відміни однини.

4. Особливості правопису іменників ІІ відміни в давальному відмінку однини.

5. Практичне засвоєння нормативних форм кличного відмінка іменників чоловічого роду ІІ відміни однини.

 

Література

  1. Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови. – Львів: Світ, 2003. – 432с.
  2. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика. – К.: Вежа, 1994. – 240с.
  3. Український правопис / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, Ін-т укр. мови НАН України. – К.: Наук.думка, 2007. – С. 68-71, 74.
  4. Фурдуй М.І. Українська мова. Практикум з правопису: Навч. посібник / За ред. В.В. Різуна. – К.: Либідь, 2005. – С.54-56.
  5. Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. – К.: Освіта, 2000. – С. 100-104.

 

Аудиторна практична робота

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.85.57.0 (0.008 с.)