МОВА І КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ В ЖИТТІ ПРОФЕСІЙНОГО КОМУНІКАТОРА
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

МОВА І КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ В ЖИТТІ ПРОФЕСІЙНОГО КОМУНІКАТОРАМОДУЛЬ І

Практичне заняття № 1 ІППОМ

МОВА І КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ В ЖИТТІ ПРОФЕСІЙНОГО КОМУНІКАТОРА

План

1. Комунікативні ознаки культури мови.

2. Правильність мови (мовні норми).

3. Форми родового відмінка іменників чоловічого роду ІІ відміни однини.

4. Особливості правопису іменників ІІ відміни в давальному відмінку однини.

5. Практичне засвоєння нормативних форм кличного відмінка іменників чоловічого роду ІІ відміни однини.

 

Література

 1. Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови. – Львів: Світ, 2003. – 432с.
 2. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика. – К.: Вежа, 1994. – 240с.
 3. Український правопис / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, Ін-т укр. мови НАН України. – К.: Наук.думка, 2007. – С. 68-71, 74..
 4. Фурдуй М.І. Українська мова. Практикум з правопису: навч. посібник / За ред. В.В. Різуна. – К.: Либідь, 2005. – С.54-56.
 5. Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. – К.: Освіта, 2000. – С. 100-104.

 

Аудиторна практична робота

Поясніть, як правильно сказати, та запишіть правильні варіанти сполучень слів.

Житель чи мешканець України? Житель чи мешканець цього будинку? Поштова скринька чи поштовий ящик у під'їзді? Аптека працює круглу чи цілу добу? Двері відчинити чи відкрити? Сторінку книжки перевернути чи перегорнути? Котра чи яка тепер чи зараз година? Газети підписувати чи передплачувати? Туфлі одягти, взути чи обути? Сукня личить, до лиця, пасує чи підходить? Екзаменаційний білет чи квиток? На літак білет чи квиток? Дефекти, вади чи недоліки артикуляції? Ставлення чи відношення твоє до мене? Взаємини, стосунки чи відносини між державами? Прокидатися чи просипатися зі сну? Музикальна чи музична школа? Музично чи музикальна обдарована дитина? Пам'ятка чи пам'ятник архітектури? Компанія чи кампанія виборча?

Прочитайте речення. Поміркуйте, що в них неправильно. Виправте помилки й запишіть відредаговані речення.

1. Учора я і мій викладач, ми брали участь у конференції. 2. Навесні на річці ламається крига, розливається, заливає свої берега. 3. Тренування були хороші, спортивні, веселі. 4. Треба встановити керівництво і контроль за роботою групи. 5. Більш за все я люблю і захоплююсь українською мовою.

Запишіть подані слова в чотири колонки за відмінами, ставлячи їх у форму давального й орудного відмінків однини. Виділіть закінчення.

Біль, механізм, теля, психіка, медаль, характеристика, невдаха, закономірність, життєдіяльність, бар’єр, тім`я, курча, курчатко, розвиток, турнір, цінність, ворота, сирота, дослідження, кров, аспект, специфіка, праця, радість, відмінність, подорож, позиція, лоша, життя, побудова, блакить, акцент, ритуал.

Поставте подані слова у формі родового відмінка однини. Уведіть їх у словосполучення.

Стрибун, спорт, суперник, турнір, рух, екзамен, теніс, спосіб, декан, футбол, учасник, переможець, кидок, дослід, ритм, аналіз, спеціаліст, журнал, імпульс, внесок, радіус.

 

Домашнє завдання

1. Підготуйте відповіді до питань плану.

Перекладіть текст українською мовою.

Слово «дидактика» происходит от греческого «дидактикос», что означает «обучающий». Предметом дидактики является процесс обучения, его закономерности. Эту науку определяют как общую теорию образования и обучения, поскольку она исследует общие закономерности познавательной деятельности человека, происходящей как под руководством преподавателя, так и самостоятельно, путем самообразования.

Дидактика отвечает на вопросы: для чего учить? Как учить? Где учить? В каких организационных формах? Иными словами, она дает научное обоснование целям, отбору содержания образования, выбору средств и методов обучения, определяет формы организации обучения.

Дидактика как общая теория образования и обучения рассматривает общие положения и закономерности, свойственные обучению всем предметам. Эти закономерности получают отражение в преподавании каждой конкретной учебной дисциплины. Вместе с тем преподавание каждого предмета имеет свою специфику, определяемую целью его изучения, содержанием и особенностями усвоения учащимися. Эта специфика учитывается и получает отражение в предметных методиках или частных дидактиках, – отраслях педагогической науки, исследующих закономерности преподавания и изучения конкретных учебных дисциплин.


Практичне заняття № 1 ІФМТО

МОВА І КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ В ЖИТТІ ПРОФЕСІЙНОГО КОМУНІКАТОРА

План

1. Комунікативні ознаки культури мови.

2. Правильність мови (мовні норми).

3. Форми родового відмінка іменників чоловічого роду ІІ відміни однини.

4. Особливості правопису іменників ІІ відміни в давальному відмінку однини.

5. Практичне засвоєння нормативних форм кличного відмінка іменників чоловічого роду ІІ відміни однини.

 

Література

 1. Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови. – Львів: Світ, 2003. – 432с.
 2. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика. – К.: Вежа, 1994. – 240с.
 3. Український правопис / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, Ін-т укр. мови НАН України. – К.: Наук.думка, 2007. – С. 68-71, 74.
 4. Фурдуй М.І. Українська мова. Практикум з правопису: Навч. посібник / За ред. В.В. Різуна. – К.: Либідь, 2005. – С.54-56.
 5. Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. – К.: Освіта, 2000. – С. 100-104.

 

Аудиторна практична робота

Поясніть, як правильно сказати, та запишіть правильні варіанти сполучень слів.

Житель чи мешканець України? Житель чи мешканець цього будинку? Поштова скринька чи поштовий ящик у під'їзді? Аптека працює круглу чи цілу добу? Двері відчинити чи відкрити? Сторінку книжки перевернути чи перегорнути? Котра чи яка тепер чи зараз година? Газети підписувати чи передплачувати? Туфлі одягти, взути чи обути? Сукня личить, до лиця, пасує чи підходить? Екзаменаційний білет чи квиток? На літак білет чи квиток? Дефекти, вади чи недоліки артикуляції? Ставлення чи відношення твоє до мене? Взаємини, стосунки чи відносини між державами? Прокидатися чи просипатися зі сну? Музикальна чи музична школа? Музично чи музикальна обдарована дитина? Пам'ятка чи пам'ятник архітектури? Компанія чи кампанія виборча?

Прочитайте речення. Поміркуйте, що в них неправильно. Виправте помилки й запишіть відредаговані речення.

1. Учора я і мій викладач, ми брали участь у конференції. 2. Навесні на річці ламається крига, розливається, заливає свої берега. 3. Тренування були хороші, спортивні, веселі. 4. Треба встановити керівництво і контроль за роботою групи. 5. Більш за все я люблю і захоплююсь українською мовою.

Запишіть подані слова в чотири колонки за відмінами, ставлячи їх у форму давального й орудного відмінків однини. Виділіть закінчення.

Біль, механізм, теля, психіка, медаль, характеристика, невдаха, закономірність, життєдіяльність, бар’єр, тім`я, курча, курчатко, розвиток, турнір, цінність, ворота, сирота, дослідження, кров, аспект, специфіка, праця, радість, відмінність, подорож, позиція, лоша, життя, побудова, блакить, акцент, ритуал.

Поставте подані слова у формі родового відмінка однини. Уведіть їх у словосполучення.

Стрибун, спорт, суперник, турнір, рух, екзамен, теніс, спосіб, декан, футбол, учасник, переможець, кидок, дослід, ритм, аналіз, спеціаліст, журнал, імпульс, внесок, радіус.

 

Домашнє завдання

3. Підготуйте відповіді до питань плану.

Практичне заняття № 1 ФФВ

МОВА І КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ В ЖИТТІ ПРОФЕСІЙНОГО КОМУНІКАТОРА

План

1. Комунікативні ознаки культури мови.

2. Правильність мови (мовні норми).

3. Форми родового відмінка іменників чоловічого роду ІІ відміни однини.

4. Особливості правопису іменників ІІ відміни в давальному відмінку однини.

5. Практичне засвоєння нормативних форм кличного відмінка іменників чоловічого роду ІІ відміни однини.

 

Література

 1. Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови. – Львів: Світ, 2003. – 432с.
 2. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика. – К.: Вежа, 1994. – 240с.
 3. Український правопис / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, Ін-т укр. мови НАН України. – К.: Наук.думка, 2007. – С. 68-71, 74.
 4. Фурдуй М.І. Українська мова. Практикум з правопису: Навч. посібник / За ред. В.В. Різуна. – К.: Либідь, 2005. – С.54-56.
 5. Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. – К.: Освіта, 2000. – С. 100-104.

 

Аудиторна практична робота

Поставте подані слова у формі родового відмінка однини. Уведіть їх у словосполучення.

Стрибун, спорт, суперник, турнір, рух, екзамен, теніс, спосіб, декан, футбол, учасник, переможець, кидок, дослід, ритм, аналіз, спеціаліст, журнал, імпульс, внесок, радіус.

 

Домашнє завдання

5. Підготуйте відповіді до питань плану.

Практичне заняття № 2

Аудиторна практична робота

Скориставшись російсько-українським словником, перекладіть подані сполучення слів. Зверніть увагу на те, як у словнику подають переклад близькозвучних варіантів, що перекладаються російською мовою однаково.

А. Открывать глаза, открывать справочник, открывать окно, открывать ключом дверь, открывать Америку, открывать рот.

Б. Стремительная атака, стремительный бег, стремительный рост промышленности, стремительный человек.

В. Решить голосованием, решить загадку, решить задачу, решить судьбу.

Г. Меры длины, меры поощрения, меры по предупреждению, меры объема, меры принуждения.


Домашнє завдання

1. Підготуйте відповіді до питань плану.

Практичне заняття № 3

План

1. Поняття «мовний стиль», «функціональний стиль», «стилістична норма».

2. Функціональні стилі сучасної української літературної мови.

3. Науковий стиль, особливості наукового стилю.

4. Характеристика офіційно-ділового стилю.

5. Особливості розмовного стилю.

Література

1. Гриценко Т.Б. Українська мова та культура мовлення: Навчальний посібник. — Вінниця: Нова книга, 2003.

2. Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спрямування: Навчальний посібник. — К.: Каравела, 2008.

3. Мацько Л.І., Кравець Л.В. Культура фахової мови: навч. посіб. — К.: ВЦ «Академія», 2007.

4. Мацько Л.І., Сидоренко О.М., Мацько О.М. Стилістика української мови: Підручник. — К.: Вища школа, 2003.

5. Український правопис / НАН України, Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні; Інститут української мови. — К., 1997.

6. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Підручник. — К.: Арій, 2009.

Аудиторна практична робота

Домашнє завдання

1. Підготуйте відповіді до питань плану.

Практичне заняття № 4

ТЕКСТ ЯК ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ МОВНОПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ВИДИ ТЕКСТІВ, КОМПОЗИЦІЯ ТЕКСТУ. ПРАВИЛА ПОБУДОВИ ТЕКСТУ

 

План

1. Поняття тексту.

2. Мовні стилі.

3. Види текстів за стилістичними ознаками, типом мовлення, за зв’язком.

4. Композиція тексту. Правила побудови тексту.

Контрольні запитання:

1. Розкрийте поняття «текст».

2. Назвіть мовні стилі й охарактеризуйте їх.

3. Назвіть види тексту. Як розподіляються тексти за типом мовлення?

4. Поділ текстів за зв’язком.

5. Як будується текст? Що являє собою його композиція?

 

Література

1. Гриценко Т.Б. Українська мова за професійним спрямуванням: навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 624 с.

2. Коваль А.П. Ділове спілкування: навч. посібник. - К.: Либідь, 1992. - 280 с.

3. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови: навчальний посібник. - К.: АртЕк, 1999. - 264с.

4. Шевчук С.В. Ділове мовлення. Модульний курс. - К.: Літера ЛТД, 2003.

5. Учіться висловлюватися / П.І. Білоусенко, Ю.О. Арешенков, Г.М. Віняр та ін. – К.: Рад. шк., 1990. – 126 с.

Аудиторна практична робота

Домашнє завдання

1. Підготуйте відповіді до питань плану.

Модуль ІІ

Практичне заняття № 5

Аудитора практична робота

Домашнє завдання

 

1. Підготуйте відповіді до питань плану.

Практичне заняття № 6

План

1. Порядок слів у реченні.

2. Координація підмета і присудка.

3. Складні випадки керування.

4. Однорідні члени речення.

5. Особливості використання дієприкметникового і дієприслівникового зворотів.

6. Складнопідрядне речення в офіційно-діловому мовленні.

 

Література

1. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. – Донецьк, 2004. – С. 279-286.

2. Плотницька І.М. Ділова українська мова. – К.: Вид-во „Центр учбової літератури”, 2008. – С. 113-124.

3. Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення. – Харків: Торсінг, 2001.- С. 319-324

4. Мацько Л.І., Кравець Л.В. Культура української фахової мови. – К.: Вид-во „Академія”, 2007. - С. 122-131.

5. Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спілкування. – К.: Каравела, 2005. – С. 211-228.

 

Аудиторна практична робота

1. Користуючись радіоповідомленням, трансформуйте текст у пояснювальну записку, написану на ім’я декана Вашого факультету.Пригадайте типові звороти, що вживаються в такій мовленнєвій ситуації; правила оформлення пояснювальної записки.

Радіоповідомлення

Сьогодні вранці жителі нашого міста зрозуміли: зима прийшла – і, як завжди, несподівано. Мороз незначний – 5-6 градусів з позначкою мінус, але північно-західний вітер приніс снігопад. Снігом занесено основні транспортні шляхи, зупинки, що, безперечно, порушує роботу місцевого транспорту. Комісія з надзвичайних ситуацій вжила необхідних заходів, проте нормальний робочий ритм у місті обіцяє лише на 10.00 годину, оскільки осадки не припиняються.

Домашнє завдання

 

1. Підготуйте відповіді до питань плану.

2. Користуючись словником іншомовних слів, поясніть значення названих термінів.

На думку Д.Х. Баранника (Українська мова на межі століть // Мовознавство. – 2001. – №3. – С. 40-47), на сучасному етапі спостерігаємо такі основні тенденції розвитку української літературної мови:

· інтенсивне збагачення за рахунок запозичень української термінології, зокрема: а) суспільно-політичної: імідж, консенсус, брифінг, електорат, піар; б) бізнесової: реприватизація, менеджмент, інвестор, маркетинг, сертифікат; в)технічної: комп’ютер, принтер, факс, дискета та інші;

· переміщення певної частини спеціальної лексики до розряду широковживаної, зокрема економічно-фінансових термінів: аудитор, емісія, ліцензія, менеджер; юридично-правової лексики: державотворення, плюралізм; парламентсько-дипломатичної лексики: ротація, толерантний

· та інші тенденції.


Практичне заняття №7–8

План

1. Основні форми усного професійного мовлення:

а) наголос (словесний, логічний, синтагматичний, фразовий);

б) темп мовлення;

в) голос;

г) умови правильного дихання;

ґ) милозвучність (евфонія).

2. Види і жанри усного професійного мовлення:

а) усний монолог;

б) доповідь;

в) виступ, промова, повідомлення;

г) складання плану та тез виступу;

ґ) роль невербальних засобів спілкування (міміка, жести, погляд, поза промовця).

3. Особливості ведення телефонної розмови.

4. Український мовленнєвий етикет:

а) категорії ввічливості (звертання, вітання, вибачення, прохання, подяка, прощання);

б) стандартні форми для вираження компліменту чи згоди.

Література

1. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. – Донецьк, 2004. – С.279-286.

2. Плотницька І.М. Ділова українська мова. – К.: Вид-во „Центр учбової літератури”, 2008. – С.113-124.

3. Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення. – Харків: Торсінг, 2001. - С. 319-324

4. Мацько Л.І., Кравець Л.В. Культура української фахової мови. – К.: Вид-во „Академія”, 2007. - С.122-131.

5. Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спілкування. – К.: „Каравела”, 2005. – С.211-228.

 

Аудиторна практична робота

 

1. Як ви розумієте вислів: "Мова – це найважливіший засіб людського спілкування"?

2. Складіть план до теми (на вибір)

ü "Роль мови в процесі відродження української державності".

ü "Сім'я – це ключ до щастя".

ü "Освіта – скарб, праця – ключ до нього".

ü "Стежками рідної землі".

3. За поданими початками висловлювань знайдіть "третє зайве". Свій вибір обґрунтуйте. Що спільного, на вашу думку, в цих уривках?

Культура мовлення – це система вимог, регламентацій щодо вживання мови в мовленнєвій діяльності (усній і писемній). Умій слухати себе та інших з погляду нормативності. Будь вдячний тому, хто виправляє твої мовленнєві помилки. Свої ж зауваження, поради та рекомендації іншим роби тактовно, делікатно. Нормативність – це дотримання правил усного і писемного мовлення: правильне наголошування, інтонування, слововживання, будова речень, діалогу, тексту тощо.

 

4. Обґрунтуйте питання «Ввічливість – основа етикетного спілкування».

Запишіть етикетні формули вітання.

5. Змоделюйте типову ситуацію ділової телефонної розмови:

А) телефонуєте Ви;

Б) телефонують Вам.

Домашнє завдання

1. Підготуйте відповіді до питань плану.

Практичне заняття №9

План

1. Резюме.

2. Характеристика.

3. Рекомендаційний лист.

4. Заява. Види заяв.

5. Автобіографія.

6. Особовий листок з обліку кадрів.

7. Наказ щодо особового складу.

8. Трудова книжка.

9. Трудовий договір.

10. Контракт.

11. Трудова угода.

 

Література

1. Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери: навч. посіб. для вищ. та серед. спец. закл. – 4-те вид., переробл. і допов. – К.: А.С.К., 2002. – С. 13-53.

2. Зубков М. Сучасна українська ділова мова. – 2-ге вид., допов. – Х.: Торсінг, 2002. – С. 9-66.

3. Пелеха Ю. Управлінське документування: навч. посібник: у 2 ч. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2001. – Ч.1: Ведення загальної документації. – С. 33-45, 49-84.

4. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / С. П. Бибик, I. Л. Михно, Л. 0. Пустовіт, Г. М. Сюта. – К.: Довіра; УНВЦ «Рідна мова», 1999. – С. 5-11.

5. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: підручник. – К.: Літера ЛТД, 2003. – С. 5-41.

6. Шевчук С. В., Кабиш О.О. Практикум з українськогo діловогo мовлення: навч. посібник. – К.: Літера ЛТД, 2002. – С. 4-12.

Аудиторна практична робота

 

Домашнє завдання

1. Підготуйте відповіді до питань плану.

2. Підготувати й письмово оформити зразки наступних документів: резюме, характеристика, рекомендаційний лист, заява, автобіографія.

МОДУЛЬ І

Практичне заняття № 1 ІППОМ

МОВА І КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ В ЖИТТІ ПРОФЕСІЙНОГО КОМУНІКАТОРА

План

1. Комунікативні ознаки культури мови.

2. Правильність мови (мовні норми).

3. Форми родового відмінка іменників чоловічого роду ІІ відміни однини.

4. Особливості правопису іменників ІІ відміни в давальному відмінку однини.

5. Практичне засвоєння нормативних форм кличного відмінка іменників чоловічого роду ІІ відміни однини.

 

Література

 1. Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови. – Львів: Світ, 2003. – 432с.
 2. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика. – К.: Вежа, 1994. – 240с.
 3. Український правопис / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, Ін-т укр. мови НАН України. – К.: Наук.думка, 2007. – С. 68-71, 74..
 4. Фурдуй М.І. Українська мова. Практикум з правопису: навч. посібник / За ред. В.В. Різуна. – К.: Либідь, 2005. – С.54-56.
 5. Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. – К.: Освіта, 2000. – С. 100-104.

 

Аудиторна практична робота

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.85.57.0 (0.033 с.)