ТОП 10:

Оцінювання: по 1 б. за кожне правильно визначене дієслово.ЗАВДАННЯ

для ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з української мови і літератури

7 клас

Українська мова

Завдання № 1

Прочитайте уривок із повісті Віктора Близнеця «Звук павутинки». Випишіть дієслова в такій послідовності:

а) дієслова І особи однини;

б) дієслова ІІ особи множини;

в) дієслова ІІІ особи однини;

г) інфінітиви.

Виділіть особові закінчення.

Стою, розмишляю, як далі жити. Міркую собі, а воно не міркується. Щось мені заважає, ніби ґедзь дзижчить над вухом. Що воно? Я не можу второпати, а проте відчуваю: у березі щось змінилося. О!.. Чуєте? Не так гомонить річка. Я вже знаю, як річка міняє свій голос. Уранці – чиста, світла вода, і дзюжчить вона срібним потічком; в обідню пору, у спеку вода розімліває, хлюпоче ліниво, приглушено; а під вечір – тихо шумить, заспокійливо, і шум цей чути далеко…

Так було завжди. А зараз, а в цю хвилину? Чуєте? Буянить вода. З плескотом, з присвистом туркоче під вербами. Щось воно є!

Оцінювання: по 1 б. за кожне правильно визначене дієслово.

Завдання № 2

Подані слова запишіть у два стовпчики:

а) слова, у яких відбулося спрощення приголосних;

б) слова, у яких відбулося уподібнення приголосних (у дужках укажіть ознаку, за якою уподібнилися приголосні).

Вокзал, тижневий, свято, одягається, щасливий, улесливий, боротьба, проїзний, сніг, кігті, чесний, пісня, радісний, смієшся, обласний, цвях, вісник, злісний, екзамен, просьба.

Оцінювання: по 1 б. за кожну правильну відповідь.

Завдання № 3

Від поданих іменників утворіть прикметники, використовуючи суфікс -ськ-(-зьк-, -цьк-).

Париж, Волга, Рига, Прилуки, Черкаси, Сиваш, Овруч, Кавказ, Калуш, Ладога, Виборг, Одеса, Ірпінь, Прага, Норвегія.

Оцінювання : по 1 б. за кожне правильно утворене слово.

Завдання № 4

Запишіть речення, обираючи правильний варіант прийменника чи сполучника.

(З, із) першої миті життя схиляються над нами обличчя матерів. (В, у) тривозі (і,й) любові, (у, в) замилуванні (і, й) надії дивляться матері на своїх дітей, сподіваючись (і, й) прагнучи щастя для них. (У, в)сім своїм життям (і, й) працею, прикладом (і, й) вихованням утверджують (у, в) нас кращі риси людяності (і, й) добра. Закривають грудьми, навіть ціною власного існування від (у,в)сього лихого (За О. Сизоненком).

Оцінювання: по 1 б. за кожний правильний вибір.

 

Завдання № 5

Запишіть українською мовою:

остановка по требованию, по моему мнению, по собственной воле, прислать по почте, поступить по закону, ушёл по делам, наши мысли совпадают, говорить на английском языке, каждую минуту, принимать участие.

Оцінювання: по 1 б. за кожний правильно записаний вислів

 

Українська література

Завдання № 1

Що таке пісня?Які жанри пісень вам відомі? Якою є тематика козацькихта чумацькихпісень?

Оцінювання: 15 б.: 5 б. – визначення поняття «пісня»; 5 б. – жанри пісень; 5 б. – особливості тематики козацьких та чумацьких пісень.

Завдання № 2.

На прикладі улюбленого твору художньої літератури розкрийте значення понять: тема, ідея, сюжет.

Оцінювання: 15 б. (по 5 балів за кожне визначення).

Завдання № 3.

Напишіть твір-мініатюру на одну з тем:

- Улюблені герої українських дум;

- Любов до рідного краю в поезії Т. Г. Шевченка.

Оцінювання: 10 б.: 5 б. – зміст; 5 б. – грамотність.


ЗАВДАННЯ

для ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з української мови і літератури

8 клас

Українська мова

Завдання № 1

Пригадайте й запишіть українські народні прислів’я, які є односкладними реченнями. Назвіть тип цих речень. Чому, на вашу думку, прислів’я здебільшого є односкладними реченнями саме цього типу?

Оцінювання: по 1 б. за кожне прислів’я + 5 б. за відповідь на останнє запитання завдання.

Завдання № 2

Які з поданих сполучень слів не є синтаксичними словосполученнями (відповідь обґрунтуйте )? Виконайте аналіз синтаксичних словосполучень:

буду працювати, мріяв стати, батько й мати, батько з матір’ю, ведмежі вушка (народна назва лікарської рослини), кінотеатр «Україна», смугаста сорочка, сорочка в смужечку, перший з десятьох, найбільш відомий, ми з тобою, я і ти, він працює, читає книгу, старанно миє, підійшов до товариша, творче завдання.

Оцінювання: по 1 б. за кожну правильну відповідь + 10 б. за аналіз словосполучень.

Завдання № 3

Відредагуйте речення.

Наші з тобою думки співпадають. Я обов’язково виконаю домашнє завдання у слідуючий раз. Мені не подобається твоє відношення до навчання. Він так чудово говорить на англійській мові! Я приймала участь у змаганнях по волейболу й зайняла перше місце.

Завдання № 4

У реченні розставте розділові знаки. Виконайте синтаксичний аналіз. Числівники запишіть словами й змініть їх за відмінками.

Цього ж 1791 року через інтриги царського двору фактичний міністр закордонних справ українець Олександр Безбородько син генерального судді Андрія Безбородька стає непотрібним великоможній Катерині ІІ.

Завдання № 5

Запишіть слова, розкривши дужки.

(Тепло)ізоляція, (довго)житель, (прес)конференція, (місто)побратим, (право)охоронець, (теле)коментатор, (шоу)бізнес, (фото)художник, (екс)чемпіон, (мікро)автобус, (компакт)диск, (східно)український, (адміністративно)територіальний, (дванадцяти)поверховий, (сніжно)білий, (біло)сніжний, (південно)східний, (суспільно)корисний, (високо)кваліфікований, (навчально)тренувальний.

Завдання № 6

До кожного з наведених фразеологізмів доберіть слово-синонім. Складіть із цими фразеологізмами невеличке гумористичне оповідання.

Глека розбити, прикусити язика, перегнути палку, дати березової каші, п’ятами накивати, зарубати собі на носі, де Макар телят не пас, вставляти палиці в колеса, піти на мирову .

Українська література

Завдання № 1

Уявіть себе на місці улюбленого літературного персонажа. Напишіть від його імені автобіографію. Подумайте, як би він завершив такі речення:

- «Я пишаюся тим, що…»;

- «Я шкодую, що…»;

- «Мені дуже хотілося б…»;

- «Я хочу побажати усім…».

Завдання № 2

Заповніть прогалини у висвітленні біографії Т. Г. Шевченка.

Тарас Григорович Шевченко народився …………року в сім’ї……..

У дитинстві Тарас їздив на торговицю у Вільшану, Богуслав, Звенигородку, чумакував із батьком у Єлисаветграді. Про це розповідається в повісті………. Важким стало життя хлопця після смерті його батьків. Осиротівши, Тарас виконував найрізноманітнішу роботу:………. Становленню Шевченка як художника сприяли такі події й постаті:……………. Великий вплив на майбутнє Кобзаря мав його переїзд до Петербурга. Там Шевченко познайомився з…………. Доленосною стала зустріч Тараса Григоровича з маляром…….. Увагу письменників і художників Петербурга молодий митець звернув на себе такими творами: малюнками власної композиції……, портретами…….., віршем ………, поемою……….

Проте талант не може розвиватися в неволі. Друзі вирішили раз і назавжди позбавити Шевченка статусу кріпосника. Так, відомий художник……. написав портрет ……….., і за виручені гроші викупили Тараса. Звільнення Шевченка на волю змальовано в повісті………

Перша збірка поетичних творів вийшла 1840 року й називалася ……….. З того часу Шевченко став бажаним гостем на засіданнях літературних студій, товариств. Перші літературні вечори Тарас Григорович відвідував у ………….

Шевченко багато подорожував Україною, проте його заповідною мрією було бажання назавжди оселитися в ………… й викладати в університеті малювання. Але мрія, на жаль, так і залишилася мрією, адже помер Т. Г. Шевченко на чужині, у…………., у…………. році.

Завдання № 3.

Дайте відповіді на запитання тестів.

1. Укажіть троп, яскраво виражений у поданому уривку:

 

Як увійде у світлоньку,

Скоса гляне,

А у мене, молодої,

Серце в’яне.

 

А. Епітет;

Б. Гіпербола;

В. Метафора;

Г. Синекдоха;

Д. Порівняння.

 

2. Визначте жанр пісні, уривок з якої подано:

Ой давно, давно я в батька була,

А вже ж тая стежка терном заросла.

Ой не так терном, як калиною,

Я в батька була ще дівчиною.

Я в батька була, як рожа цвіла,

А в свекра стала, як рожа в’яла.

А. Родинно-обрядова;

Б. Соціально-побутова;

В. Родинно-побутова;

Г. Календарно-обрядова.

 

3. Виберіть ознаку, яка відрізняє народну думу від балади:

А. Постійні епітети;

Б. Наявність сюжету;

В. Розповідь про минуле;

Г. Виконання речитативом;

Д. Психологічний паралелізм.

4. Укажіть основну ідею «Слова про похід Ігорів»:

А. Пророкування щасливої будущини;

Б. Заклик до єднання князів руських;

В. Уславлення мужності руських воїнів;

Г. Застереження русичів від повені;

Д. Засудження походу проти половців.

 

5. Твір І. Франка «Іван Вишенський» за жанром є:

А. Баладою ;

Б. Думою;

В. Історичною поемою;

Г. Легендою .

ЗАВДАННЯ

для ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з української мови і літератури

9 клас

Українська мова

Завдання № 1

Випишіть слова в три колонки:

1) ті, які пишемо разом;

2) ті, які пишемо окремо;

3) ті, які пишемо через дефіс.

Ключ: у кожному слові підкресліть четверту від початку букву й прочитайте прислів’я. Запишіть це прислів’я.

Без/вісти, віч/на/віч, до/дня, по/перше, у/вечері, до/діла, у/тричі, без/кінця, по/справжньому, в/літку, до/низу, до/пори, по/різному, хто/зна/де, без/ліку, по/всяк/час, казна/коли, до/сих/пір, по/ряд, по/домашньому.

Завдання № 3

Складіть невелике повідомлення в науковому стилі на лінгвістичну тему, у якому дайте обґрунтовані відповіді на запитання:

1. Яке значення мовознавчого терміну «синтаксис»?

2. Що є одиницями синтаксису?

3. Які відмінності між поняттями «слово», «словосполучення», «речення»?

4. Що таке інтонація і яке співвідношення між нею й мовним ритмом?

5. Як можна класифікувати речення?

6. Чи відомі вам приклади слів-речень, що виконують роль мовного етикету?

7. Що вивчає пунктуація?

8. Що ви можете сказати про систему розділових знаків в українській мові?

9. Коли дефіс буває розділовим знаком?

10. Поети якої течії початку ХХ ст. безуспішно намагалися закликати до знищення розділових знаків?

Оцінювання: 20 б.

Завдання № 4

Із поданими словами складіть словосполучення.

Абонент, абонемент, громадський, громадянський, перекладний, перекладацький, водний, водяний, особистий, особовий.

Завдання № 5

Випишіть займенники, визначте їх розряди за значенням.

Сотвори ти, Господи, предивне диво,

Ти моя допоміч і судьба моя,

Дай коханій очі, що глядять правдиво,

Хай вона на себе гляне так, як я (М. Никончук).

Українська література

Завдання № 1

Установіть відповідність між поетичними рядками та їхніми авторами:

1. Не поет, хто забуває Про страшні народні рани, Щоб собі на вільні руки Золоті надіть кайдани! А. Тарас Шевченко
2. Як Україну злії люде Присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять… Ох, не однаково мені.   Б. Леся Українка
3. Любіть Україну у сні й наяву, Вишневу свою Україну, Красу її , вічно живу і нову, І мову її солов’їну. В. Василь Симоненко
4. Ти знаєш, що ти – людина? Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя – єдина, Мука твоя – єдина, Очі твої – одні. Г. Володимир Сосюра

Завдання № 2

Дайте відповіді на запитання:

Як називається:

1) невеликий за розміром епічний твір здебільшого про одну або кілька подій у житті персонажа?

2) мистецький напрям і стиль доби, що прийшов на зміну романтизму в другій половині ХІХ ст. і був панівним до кінця ХХ ст.?

3) прихована, м’яка, часто доброзичлива насмішка?

4) ліро-епічна сумовита пісня з драматичним напруженим сюжетом, у якій ідеться про незвичайні або фантастичні події, трагічні конфлікти в особистому, родинному чи суспільному житті звичайних людей?

5) двоскладова стопа з наголосом на першому складі?

Завдання № 3

Уявіть ситуацію: в одній із молодіжних газет відкрилася рубрика«Хочу сказати спасибі», у якій друкуватимуться слова вдячності улюбленим письменникам. Напишіть невелику розповідь у формі листа,у якій розкрийте творчий доробок письменника. Детальніше зупиніться на улюблених творах, за які вам хочеться подякувати авторові.

Оцінювання: 20 б.


ЗАВДАННЯ

для ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з української мови і літератури

10 клас

Українська мова

Завдання № 1

Подані конструкції запишіть українською мовою:

До недавнего времени, требует принятия мер, вопреки помехам, в следующий раз, в соответствии с, так как, как только, вовлекать в работу, благодаря усилиям.

Складіть з ними твір-мініатюру, який розкрив би ідею: «Сучасне життя вимагає особливого ставлення до навчання».

Завдання № 2

Зашифруйте речення за допомогою цифр, кожна з яких відповідає певній частині мови:

Частина мови Шифр
іменник
прикметник
займенник
числівник
дієслово дієприкметник дієприслівник 5-а 5-б
прислівник
прийменник
сполучник
частка
вигук

 

Наприклад: У першу неділю після першої повної фази Місяця від дня весняного рівнодення святкують Великдень – світле й радісне свято. 2. Люди готуються до цього дня, починаючи з Посту. 1)741742117121512821. 2)157315-б71.

 

1. Тільки вчора було ще влітку, а сьогодні вже – восени (Л. Костенко).

2. За дідусевим будинком – два величезні глибокі замулені ставки (К. Паустовський).

3. Тут в кожної бджілочки свій квітничок (Н. Горик).

4. Ох, і очеретяна ж річка Оскіл! (Остап Вишня).

5. Сповнена загадкових мелодій, моцартівської легкості, криничної чистоти, поезія Олександра Олеся бентежила, дивувала, вабила (Л. Патрикац).

6. Грає листя на веснянім сонці, а в душі – печаль, як небеса (Д. Павличко).

Завдання № 3

Серед наведених варіантів слів і словосполучень виберіть ті, що відповідають вимогам лексичних мовних норм. Неправильні варіанти відредагуйте:

Говорити на українській мові, проведені міроприємства, доброзичливе відношення до людей, обіймати посаду, слідуюча зупинка, надіслати по адресу, певною мірою, в кінці кінців, протягом тижня, моя автобіографія, вільна вакансія.

Завдання № 4

Оберіть правильну відповідь:

1. Граматичний зв'язок між словами у словосполученні здійснюється за допомогою:

А. Питання від головного слова до залежного;

Б. Закінчення і прийменника;

В. Визначення частин мови.

 

2. Складеним іменним присудком називається присудок, утворений:

А. Із допоміжного дієслова і неозначеної форми дієслова;

Б. З іменної частини та допоміжного дієслова-зв’язки;

В. Виражений словосполученням.

3. Узгодженими і неузгодженими бувають:

А. Додатки;
Б. Означення;
В. Обставини.

4. Порівняльний зворот є у реченні:

А. Ну що б, здавалося, слова... (Т. Шевченко);
Б. Пригорнись до мене, слово! (Л. Забашта);
В. Кожне слово пахне, мов листочок м’яти (Д. Павличко).

5. Поширене звертання є у реченні:

А. Дівчино, рибчино, не плач, не ридай! (С. Руданський);
Б. Хотів би я, мамо, веселі пісні співати й сміятись, як діти (С. Черкасенко);
В. Це ти, моя зоряна батьківська хато, зринаєш сьогодні вві сні (Д. Білоус).

Завдання № 5

Визначте способи творення й морфемну будову поданих слів:

Проїзд, весело, по-нашому, боєприпаси, міськвиконком, пролісок, пречудово, вишивання, батьківський, безмірний.

Завдання № 6

Випишіть сполучення слів у три колонки:

1) ті,у яких прийменники пишемо разом;

2) ті, у яких прийменники пишемо окремо;

3) ті, у яких прийменники пишемо через дефіс.

 

По/біля ставу, відповідно/до закону, з/по/під сіна, за/винятком двох учнів, з/під саней, у/продовж ночі, під/час відпочинку, по/між лип, з/по/над степу, у/зв’язку/з ремонтом, на/в/коло хати, з/за воріт, за/ради юних, в/напрямку села, з/по/за берези, по/серед лісу, на/відміну/від них, з/над лиману, за/вдяки дітям, з/по/між колод.

Ключ: у кожному сполученні підкресліть передостанню букву останнього слова і прочитайте прислів’я.

Українська література

Завдання № 1

Уявіть ситуацію: в одній із радіопередач велась розмова дискусійного характеру на тему: «Чи може бути щасливою нечесна людина?»

Складіть невеликий твір-роздум на означену тему, навівши приклади з творів художньої літератури.

Оцінювання: 20 б.

Завдання № 2

Дайте відповіді на запитання:

- Назвіть твір та його автора, з якого взято цитату «В гурті каша їсться, а гуща дітей не розгонить».

- Укажіть назви історичних пісень та дум, у яких ідеться про період визвольної війни під проводом Б. Хмельницького.

- Що таке ліричний відступ, його призначення. Наведіть приклади.

- Яка назва та хто автор поезії, що стала відомою піснею «Ніч яка місячна, зоряна, ясная…».

- Оцінювання: по 2 б. за кожну відповідь.

Завдання № 3

Розкрийте сутність понять: соціально-побутова повість, повість-хроніка, соціально-психологічний роман.

Наведіть приклади творів, які відповідають названим жанрам.

ЗАВДАННЯ

для ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови і літератури

11 клас

Українська мова

Завдання № 1

Уявіть ситуацію: вас запросили взяти участь у науковій конференції “Мовні проблеми сьогодні, як їх вирішити”.Яку тему своєї доповіді ви оберете? Складіть і запишіть тези свого майбутнього виступу.

Оцінювання: 10 б.

 

Завдання № 2

У формі твору-роздуму (до 20 речень) доведіть або спростуйте думку поетеси Катерини Горбовської: «Немає такого іменника, якого не міг би прикрасити прикметник».

Оцінювання: 20 б.

Завдання № 3

Перебудуйте односкладні речення у двоскладні. Визначте види односкладних речень.

Ось ранок... Ясний та погожий ранок... Зірки кудись зникли – пурнули в синю безодню блакитного неба.

Тихо. Не шерехне, не пискне.

Завдання № 4

Перекладіть текст українською мовою, розставте розділові знаки.

Под музыку дождя

День был жаркий, светлый, лучезарный, несмотря на перепадавшие дождики. По ясному небу плавно неслись, не закрывая солнца, низкие, дымчатые тучи и по временам роняли на поля обильные потоки внезапного и мгновенного ливня. Крупные, сверкающие капли сыпались быстро, с каким-то сухим шумом, точно алмазы; солнце играло сквозь их мелькающую сетку; трава, ещё недавно взволнованная ветром, не шевелилась, жадно поглощая влагу; орошённые деревья томно трепетали всеми своими листочками; птицы не переставали петь, и отрадно было слушать их болтливое щебетанье при свежем гуле и ропоте пробегавшего дождя (За І. Тургенєвим).

 

Оцінювання: 25 б.

Завдання № 5

Доповніть складнопідрядне речення ще одним простим реченням так, щоб утворилася конструкція із сурядним і підрядним зв’язком.

Кожна національна мова – це особливе свято бачення й сприйняття

того світу, у якому живе народ.

Оцінювання: 6 б.

Завдання № 7

Поданий текст запишіть фонетичною транскрипцією. Виконайте фонетичний аналіз підкресленого слова. Виділені слова поділіть на склади.

Національний одяг – це вище поняття, ніж одяг регіональний. Якщо місцевий одяг репрезентує собою тільки одну частину країни, якусь провінцію, то національний одяг – усю Соборну Україну, націю. Навіть під чужинським пануванням наш народ зберіг національний одяг як символ, що він його проніс через віки. Національний одяг, мова, віра, звичаї – усе це надійний захист від національного занепаду.

Збереження національного мистецтва одягу – це не відсталість, а глибоке почуття батьківщини та вірності традиціям своїх батьків, дідів та прадідів. Це ознака кожного культурногонароду (О. Воропай).

 

Оцінювання: 20 б.

 

Українська література

Завдання № 1

Напишіть твір-мініатюру на одну з поданих тем:

- Трагедія митця в тоталітарній державі (доля і творчість письменників «Розстріляного відродження»).

- Органічне поєднання гумору і лірики в «Мисливських усмішках» Остапа Вишні.

- Україна як міф у поезії Євгена Маланюка.

Оцінювання: 15 б.

Завдання № 2

Дайте відповіді на питання:

- Який факт спричинив до переростання літературної дискусії 1925-1928 рр. на політичну?

- Назвіть засоби творення комічного.

- Хто входив до «грона п’ятірного»? З якого твору цей вислів?

- Які історичні обставини зумовили появу «Празької школи»?

Завдання № 3

Висвітліть новаторський характер української літератури кінця ХХ – початку ХХІ ст. Назвіть прозаїків і поетів сучасної української літератури. Напишіть коротку рецензію на твір сучасного письменника (за власним вибором).

Оцінювання: 10 б.

ЗАВДАННЯ

для ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з української мови і літератури

7 клас

Українська мова

Завдання № 1

Прочитайте уривок із повісті Віктора Близнеця «Звук павутинки». Випишіть дієслова в такій послідовності:

а) дієслова І особи однини;

б) дієслова ІІ особи множини;

в) дієслова ІІІ особи однини;

г) інфінітиви.

Виділіть особові закінчення.

Стою, розмишляю, як далі жити. Міркую собі, а воно не міркується. Щось мені заважає, ніби ґедзь дзижчить над вухом. Що воно? Я не можу второпати, а проте відчуваю: у березі щось змінилося. О!.. Чуєте? Не так гомонить річка. Я вже знаю, як річка міняє свій голос. Уранці – чиста, світла вода, і дзюжчить вона срібним потічком; в обідню пору, у спеку вода розімліває, хлюпоче ліниво, приглушено; а під вечір – тихо шумить, заспокійливо, і шум цей чути далеко…

Так було завжди. А зараз, а в цю хвилину? Чуєте? Буянить вода. З плескотом, з присвистом туркоче під вербами. Щось воно є!

Оцінювання: по 1 б. за кожне правильно визначене дієслово.

Завдання № 2

Подані слова запишіть у два стовпчики:

а) слова, у яких відбулося спрощення приголосних;

б) слова, у яких відбулося уподібнення приголосних (у дужках укажіть ознаку, за якою уподібнилися приголосні).

Вокзал, тижневий, свято, одягається, щасливий, улесливий, боротьба, проїзний, сніг, кігті, чесний, пісня, радісний, смієшся, обласний, цвях, вісник, злісний, екзамен, просьба.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.226.245.48 (0.028 с.)