ТОП 10:

Оцінювання – по 1 б. за кожне слово.Завдання № 6

До кожного з наведених фразеологізмів доберіть слово-синонім. Складіть із цими фразеологізмами невеличке гумористичне оповідання.

Глека розбити, прикусити язика, перегнути палку, дати березової каші, п’ятами накивати, зарубати собі на носі, де Макар телят не пас, вставляти палиці в колеса, піти на мирову .

Оцінювання: по 1 б. за тлумачення кожного фразеологізму; 10 б – за оповідання (5 б. – зміст, 5 б. - грамотність).

Українська література

Завдання № 1

Уявіть себе на місці улюбленого літературного персонажа. Напишіть від його імені автобіографію. Подумайте, як би він завершив такі речення:

- «Я пишаюся тим, що…»;

- «Я шкодую, що…»;

- «Мені дуже хотілося б…»;

- «Я хочу побажати усім…».

Оцінювання: 5 б . – автобіографія, 5 б. – створення висловлювань; 5 б. - грамотність.

Завдання № 2

Заповніть прогалини у висвітленні біографії Т. Г. Шевченка.

Тарас Григорович Шевченко народився …………року в сім’ї……..

У дитинстві Тарас їздив на торговицю у Вільшану, Богуслав, Звенигородку, чумакував із батьком у Єлисаветграді. Про це розповідається в повісті………. Важким стало життя хлопця після смерті його батьків. Осиротівши, Тарас виконував найрізноманітнішу роботу:………. Становленню Шевченка як художника сприяли такі події й постаті:……………. Великий вплив на майбутнє Кобзаря мав його переїзд до Петербурга. Там Шевченко познайомився з…………. Доленосною стала зустріч Тараса Григоровича з маляром…….. Увагу письменників і художників Петербурга молодий митець звернув на себе такими творами: малюнками власної композиції……, портретами…….., віршем ………, поемою……….

Проте талант не може розвиватися в неволі. Друзі вирішили раз і назавжди позбавити Шевченка статусу кріпосника. Так, відомий художник……. написав портрет ……….., і за виручені гроші викупили Тараса. Звільнення Шевченка на волю змальовано в повісті………

Перша збірка поетичних творів вийшла 1840 року й називалася ……….. З того часу Шевченко став бажаним гостем на засіданнях літературних студій, товариств. Перші літературні вечори Тарас Григорович відвідував у ………….

Шевченко багато подорожував Україною, проте його заповідною мрією було бажання назавжди оселитися в ………… й викладати в університеті малювання. Але мрія, на жаль, так і залишилася мрією, адже помер Т. Г. Шевченко на чужині, у…………., у…………. році.

Оцінювання: по 1 б. за кожну правильну відповідь.

 

Завдання № 3.

Дайте відповіді на запитання тестів.

1. Укажіть троп, яскраво виражений у поданому уривку:

 

Як увійде у світлоньку,

Скоса гляне,

А у мене, молодої,

Серце в’яне.

 

А. Епітет;

Б. Гіпербола;

В. Метафора;

Г. Синекдоха;

Д. Порівняння.

 

2. Визначте жанр пісні, уривок з якої подано:

Ой давно, давно я в батька була,

А вже ж тая стежка терном заросла.

Ой не так терном, як калиною,

Я в батька була ще дівчиною.

Я в батька була, як рожа цвіла,

А в свекра стала, як рожа в’яла.

А. Родинно-обрядова;

Б. Соціально-побутова;

В. Родинно-побутова;

Г. Календарно-обрядова.

 

3. Виберіть ознаку, яка відрізняє народну думу від балади:

А. Постійні епітети;

Б. Наявність сюжету;

В. Розповідь про минуле;

Г. Виконання речитативом;

Д. Психологічний паралелізм.

4. Укажіть основну ідею «Слова про похід Ігорів»:

А. Пророкування щасливої будущини;

Б. Заклик до єднання князів руських;

В. Уславлення мужності руських воїнів;

Г. Застереження русичів від повені;

Д. Засудження походу проти половців.

 

5. Твір І. Франка «Іван Вишенський» за жанром є:

А. Баладою ;

Б. Думою;

В. Історичною поемою;

Г. Легендою .

Оцінювання: по 1 б. за кожну правильну відповідь.


ЗАВДАННЯ

для ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з української мови і літератури

9 клас

Українська мова

Завдання № 1

Випишіть слова в три колонки:

1) ті, які пишемо разом;

2) ті, які пишемо окремо;

3) ті, які пишемо через дефіс.

Ключ: у кожному слові підкресліть четверту від початку букву й прочитайте прислів’я. Запишіть це прислів’я.

Без/вісти, віч/на/віч, до/дня, по/перше, у/вечері, до/діла, у/тричі, без/кінця, по/справжньому, в/літку, до/низу, до/пори, по/різному, хто/зна/де, без/ліку, по/всяк/час, казна/коли, до/сих/пір, по/ряд, по/домашньому.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.45.196 (0.004 с.)