ТОП 10:

Оцінювання: по 1 б. за кожне правильно записане слово. 

Завдання № 2

Запишіть подані речення в такій послідовності:

1) складносурядні;

2) складнопідрядні;

3) безсполучникові;

4) речення з кількома підрядними;

5) ускладнені прості речення.

Розставте необхідні розділові знаки. Виконайте синтаксичний аналіз виділеного речення.

1. У гаю у гаю вітру немає місяць високо зіроньки сяють (Т. Шевченко).

2. Перед трибуналом їх бідолашних гарненько поголили переодягли перевзули звеліли причепуритися (Іван Багряний).

3. Світить з блакиті сонце зеленіють гори джерельною свіжістю дихає вода (О. Гончар).

4. Дерева мене чекають і падає листя на стежку і падають зорі в долоні і падає сон у траву (І. Драч).

5. Довкола у природі все дрімало і рання мла стелилась по землі (О. Маковей).

6. Коли уся душа тріпоче тоді рука моя не хоче пером виводити пісні (М. Рильський).

7. Поглянув я на ягнята не мої ягнята (Т. Шевченко).

8. Я виріс з пісні що віками точила шаблі й спис об камінь що страдну душу лікувала і соловейком день вітала (Ю. Петренко).

9. Благословен той день і час коли прослалась килимами земля яку сходив Тарас малими босими ногами (М. Рильський).

10. Дніпро спокійно шумить і реве і хвиля берег б’є (О. Довженко).

Оцінювання: 15 б. (по 5 б. за кожний вид завдання).

Завдання № 3

Складіть невелике повідомлення в науковому стилі на лінгвістичну тему, у якому дайте обґрунтовані відповіді на запитання:

1. Яке значення мовознавчого терміну «синтаксис»?

2. Що є одиницями синтаксису?

3. Які відмінності між поняттями «слово», «словосполучення», «речення»?

4. Що таке інтонація і яке співвідношення між нею й мовним ритмом?

5. Як можна класифікувати речення?

6. Чи відомі вам приклади слів-речень, що виконують роль мовного етикету?

7. Що вивчає пунктуація?

8. Що ви можете сказати про систему розділових знаків в українській мові?

9. Коли дефіс буває розділовим знаком?

10. Поети якої течії початку ХХ ст. безуспішно намагалися закликати до знищення розділових знаків?

Оцінювання: 20 б.

Завдання № 4

Із поданими словами складіть словосполучення.

Абонент, абонемент, громадський, громадянський, перекладний, перекладацький, водний, водяний, особистий, особовий.

Оцінювання: по 1 б. за кожне словосполучення.

Завдання № 5

Випишіть займенники, визначте їх розряди за значенням.

Сотвори ти, Господи, предивне диво,

Ти моя допоміч і судьба моя,

Дай коханій очі, що глядять правдиво,

Хай вона на себе гляне так, як я (М. Никончук).

Оцінювання: по 1 б. за кожну правильну відповідь.

 

Українська література

Завдання № 1

Установіть відповідність між поетичними рядками та їхніми авторами:

1. Не поет, хто забуває Про страшні народні рани, Щоб собі на вільні руки Золоті надіть кайдани! А. Тарас Шевченко
2. Як Україну злії люде Присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять… Ох, не однаково мені.   Б. Леся Українка
3. Любіть Україну у сні й наяву, Вишневу свою Україну, Красу її , вічно живу і нову, І мову її солов’їну. В. Василь Симоненко
4. Ти знаєш, що ти – людина? Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя – єдина, Мука твоя – єдина, Очі твої – одні. Г. Володимир Сосюра

Оцінювання: по 1 б. за кожну правильну відповідь.

Завдання № 2

Дайте відповіді на запитання:

Як називається:

1) невеликий за розміром епічний твір здебільшого про одну або кілька подій у житті персонажа?

2) мистецький напрям і стиль доби, що прийшов на зміну романтизму в другій половині ХІХ ст. і був панівним до кінця ХХ ст.?

3) прихована, м’яка, часто доброзичлива насмішка?

4) ліро-епічна сумовита пісня з драматичним напруженим сюжетом, у якій ідеться про незвичайні або фантастичні події, трагічні конфлікти в особистому, родинному чи суспільному житті звичайних людей?

5) двоскладова стопа з наголосом на першому складі?

Оцінювання: по 1 б. за кожну правильну відповідь.

 

Завдання № 3

Уявіть ситуацію: в одній із молодіжних газет відкрилася рубрика«Хочу сказати спасибі», у якій друкуватимуться слова вдячності улюбленим письменникам. Напишіть невелику розповідь у формі листа,у якій розкрийте творчий доробок письменника. Детальніше зупиніться на улюблених творах, за які вам хочеться подякувати авторові.

Оцінювання: 20 б.


ЗАВДАННЯ

для ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з української мови і літератури

10 клас

Українська мова

Завдання № 1

Подані конструкції запишіть українською мовою:

До недавнего времени, требует принятия мер, вопреки помехам, в следующий раз, в соответствии с, так как, как только, вовлекать в работу, благодаря усилиям.

Складіть з ними твір-мініатюру, який розкрив би ідею: «Сучасне життя вимагає особливого ставлення до навчання».Последнее изменение этой страницы: 2016-12-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.45.196 (0.004 с.)