ТОП 10:

Наведіть сучасні підходи до визначення туризму та розкрийте суть соціальної, гуманітарної та економічної функції туризму.Наведіть сучасні підходи до визначення туризму та розкрийте суть соціальної, гуманітарної та економічної функції туризму.

1) Соціальна ф-ція:

· туризм – як вид відпочинку, сприяє відновленню сил і працездатності людини

· сприяє раціональному використанню вільного часі

· важливу роль виконує у сфері зайнятості і підвищення життєвого рівня населення

· можна вважати екологічно безпечною сферою діяльності

· збагачує соц.-економ інфраструктуру

Основні аспекти соціальної ф-ції:

- приплив грошових коштів до туристичного регіону

- збільшення прибутку туристичних організацій

- підвищення оплати праці службовцям

- зростання зайнятості місцевого населення

2) Економічні ф-ції:

· є джерелом доходу для місцевого нанесення тур центрів

· стимулює розвиток галузей пов`язаний з випуском предметів народного вжитку

· сприяє розвитку пізнання і розважального бізнесу

· дає прибуток і сприяє розвитку транспортних підприємств і організацій

· стимулює розвиток підприємств зв’язку

· обумовлюють зростання попиту на вироби місцевої промисловості

· сприяють припливу іноземної валюти

3) Гуманітарна ф-ція:

· дозволяє поєднювати відпочинок з пізнанням життя, побуту, звичаїв, історії і культури свого та інших народів

· гуманітарне значення що виходить з пізнавальної ф-ції сприяє розвитку мирних , дружніх відносин між народами

· важлива роль туризму в вихованні підростаючого покоління.

 


Розкрийте суть туризму як соціально-економічну систему.

Сучасна економічна наука розглядає туризм як системний об'єкт вивчення, що дозволяє, з одного боку, виявити його структуру внутрішніх зв'язків, а з іншого - визначити характер взаємодії з зовнішнім середовищем.

Згідно з визначенням, розробленим Міжнародною асоціацією наукових експертів у галузі туризму, туризм як соціально-економічна система є сукупність відносин, зв'язків і явищ, які виникають під час переміщення і перебування людей в місцях, відмінних від їх постійного місця проживання і не пов'язаних з їх трудовою діяльністю.

В основі системи туризму лежать дві субсистеми:

- суб'єкт туризму, тобто турист

- об'єкт туризму, туристського регіону, туристських підприємств і туристських організацій.

Під суб`єктом туризму розуміється турист, який шукає можливості задоволення своїх потреб шляхом отримання специфічних туристичних послуг.

Туристичний регіон - може бути як окремий готель, так і місто, місцевість, район, область, країна чи група країн яку турист обирає як мету своєї подорожі. Щоб називатись такий, повинна відповідати таким вимогам:

- містити об`єкти туристичного інтересу (музеї тощо.), мати особливу флору і фауну

- мати умови для надання послуг необхідних для задоволення потреб туристів

- забезпечити ефективне функціонування інформаційних систем.

Туристичний регіон – це територія, яка має в розпорядженні об`єкти туристичного інтересу і пропонує певний набір послуг необхідних для задоволення потреб туристів.

Типологія туристичних регіонів:

1. Крупні-столичні містна

2. Туристські центри (території які мають високу концентрацію туристичних підприємств, добре розвинену транспортну мережу та є привабливими для туристів з культурної, історичної, рекреаційної та наукової точки зору).

3. Центри цілеспрямованого розвитку місцевих звичаїв і культури для залучення туристів

4. Центри спеціально побудовані для туристів

Всесвітня туристська організація (СОТ) визначає п'ять туристських макрорегіонів:

- Європейський - країни Європи, включаючи всі колишні республіки СРСР, а також держави Східного Середземномор'я (Ізраїль, Кіпр, Туреччина).

- Американський - країни Північної, Південної, Центральної Америки, острівні держави і території Карибського басейну.

- Азіатсько-Тихоокеанський - країни Східної і Південно-Східної Азії, Австралія і Океанія.
- Південно-Азіатський - країни Південної Азії.

- Близькосхідний - країни Західної і Південно-Західної Азії, Єгипет і Лівія.

Сукупність підприємств матеріального виробництва і невиробничої сфери, забезпечують виробництво, розподіл, обмін і споживання туристських послуг, освоєння та експлуатацію туристичних ресурсів, а також створення матеріально-технічної бази туризму, отримала назву туристська індустрія.

Суб'єкт та об'єкт туризму являють собою основу його соціально-економічної системи.
Туризм є відкритою системою, що взаємодіє і функціонуючої в певної середовищі, яка складається під впливом політичних, економічних, соціальних, технологічних і природних (екологічних) факторів.

Дайте характеристику класифікації туризму за спрямованістю туристичних потоків.

Сучасні класифікаційні підходи в туризмі визначають необхідність виділення світового туризму, який,з одного боку, визначається як частина світових господарських зв`язків та відносин, а з другого – як одна з основних галузей світової економіки, важливий показник суспільного розвитку.

Тип туризму – це термін, який використовують експерти Всесвітньої туристичної організації для характеристики визначеної туристської діяльності.

Згідно з визначеннями ВТО, стосовно окремої країни розрізняють такі типи:

1. Внутрішній– стосується жителів будь-якої країни, що подорожують своєю власною країною; виїзний відноситься до подорожуючих будь-якою країною – осіб, які не є її мешканцями; виїзний туризм визначається, як подорожі жителів будь-якої країни в іншу країну.

Співвідношення цих типів визначає основні категорії туризму:

· Туризм в межах країни включає внутрішній і виїзний туризм;

· Національний туризм охоплює внутрішній і виїзний;

· Міжнародний складається з виїзного і в`їзного.

Внутрішній– тимчасовий виїзд чи подорож усередині своєї країни громадян та осіб, що постійно проживають в межах своєї країни, без заняття оплачуваною діяльністю в місці свого перебування на території країни з місця свого постійного проживання, для різної мети. Припадає 80-90% поїздок. Витрати на нього в 5-10 раз перевищують витрати на міжнародний.

2. В`їзний(іноземний) – подорожі в межах країни осіб, які постійно не проживають в межах цієї країни., без заняття оплачуваною діяльністю. Слугує фактором ввозу грошей в певну країну.

Туристичний експорт – це вивіз із країни туристичних вражень, які супроводжуються одночасним ввозом туристичних грошей в певну країну.

3. Виїзний ( за кордон, зарубіжний) – це поїздка осіб-резидентів країни, які здійснюють перебування в місцях, що знаходяться за межами їх країни і за межами їх звичного середовища. Виїзд є пасивний туризмом. Вивіз грошей.

Туристичний імпорт – це ввіз в країну вражень, які супроводжуються одночасним вивозом туристичний грошей з певної країни.

Міжнародний– туризм в іншу країну з тур цілями без заняття оплачуваною діяльністю.

Туризм в межах країни – це сукупність внутрішнього та іноземного туризму. В цьому виді туризму використовують наявні туристичні ресурси та матеріально-технічну базу країни і особливості, звичаї та традиції народів.

Національний туризм – це сукупність внутрішнього і зарубіжного, а також стан та розвиток туризму в межах держ кордонів, і визначається як частина туризму в національній економіці в сфері надання невиробничих послуг.


 

Розкрийте структурно-функціональну модель туристичного кластера.

Структурно-функціональна модель туристичного кластера передбачає наявність кількох обов’язкових компонентів :

-Туристичного блоку(тур. Фірми ,підприємства)

-обєкти природно-заповідного фонду

- виробничого блоку (виробники продукції)

- науково-освітнього блоку(світні заклади та наукові установи)

- управлінського блоку(керівники організацій, які утворили класти, представ. Фінансових інститутів та органів державного управління , які координують дії учасників)

 

Короткотермінові візи видаються на період до 6 місяців.

Наведіть сучасні підходи до визначення туризму та розкрийте суть соціальної, гуманітарної та економічної функції туризму.

1) Соціальна ф-ція:

· туризм – як вид відпочинку, сприяє відновленню сил і працездатності людини

· сприяє раціональному використанню вільного часі

· важливу роль виконує у сфері зайнятості і підвищення життєвого рівня населення

· можна вважати екологічно безпечною сферою діяльності

· збагачує соц.-економ інфраструктуру

Основні аспекти соціальної ф-ції:

- приплив грошових коштів до туристичного регіону

- збільшення прибутку туристичних організацій

- підвищення оплати праці службовцям

- зростання зайнятості місцевого населення

2) Економічні ф-ції:

· є джерелом доходу для місцевого нанесення тур центрів

· стимулює розвиток галузей пов`язаний з випуском предметів народного вжитку

· сприяє розвитку пізнання і розважального бізнесу

· дає прибуток і сприяє розвитку транспортних підприємств і організацій

· стимулює розвиток підприємств зв’язку

· обумовлюють зростання попиту на вироби місцевої промисловості

· сприяють припливу іноземної валюти

3) Гуманітарна ф-ція:

· дозволяє поєднювати відпочинок з пізнанням життя, побуту, звичаїв, історії і культури свого та інших народів

· гуманітарне значення що виходить з пізнавальної ф-ції сприяє розвитку мирних , дружніх відносин між народами

· важлива роль туризму в вихованні підростаючого покоління.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.200.21 (0.011 с.)