Щодо проведення змагань кінологів кримінально-виконавчої системиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Щодо проведення змагань кінологів кримінально-виконавчої системиЗагальні положення

1.1. Змагання кінологів кримінально-виконавчої системи включає в себе систему з п’яти самостійних видів змагань, що за своєю спрямованістю та змістом відносяться до службово-прикладних видів спорту і в загальній програмі називаються спеціальним багатоборством.

1.2. Змагання зі спеціального багатоборства є важливою складовою єдиного учбового та тренувального процесу, спрямованого на виховання фізично здорового, сильного, вольового, висококваліфікованого спеціаліста-кінолога кримінально-виконавчої системи.

1.3. До програми змагань входять наступні види багатоборства:

комплекс загальної підготовки;

комплекс спеціальної підготовки;

подолання смуги перешкод;

службовий біатлон;

огляд (виставка) службових собак, які закріплені за учасниками змагань.

1.4. За характером змагання можуть бути: особисті, командні та особисто-командні.

До особистих відносяться змагання, результати яких зараховуються кожному учаснику та визначається його місце в змаганнях.

До командних відносяться змагання, результати яких зараховуються команді в цілому та визначається її місце в змаганнях.

До особисто-командних відносяться змагання, результати яких зараховуються окремо кожному учаснику та команді.

Характер змагань у кожному окремому випадку визначається положенням про змагання.

Змагання кінологів кримінально-виконавчої системи за спеціальним багатоборством організовуються та проводяться територіальними органами управління Департаменту за положеннями, що розробляються на місцях у відповідності з вимогами цих Методичних вказівок. Всеукраїнські змагання кінологів кримінально-виконавчої системи проводяться згідно з положенням, що розробляється Департаментом.

1.5. Для підготовки та проведення змагань, організованих територіальними органами управління Департаменту, всеукраїнських змагань кінологів кримінально-виконавчої системи створюється організаційний комітет.

Основними обов’язками організаційного комітету є:

складання плану організації та проведення змагань;

підготовка обладнання, спортивних снарядів, реквізитів, реманенту;

визначення та підготовка місць для змагань (манежу, стадіону, полігону, траси, тиру тощо);

організація та підготовка місць розміщення і годування людей, представників і учасників змагань, а також закріплених за ними службових собак;

забезпечення змагань транспортом;

прийом, реєстрація та відправка учасників змагань і суддів;

забезпечення зберігання зброї учасників змагань;

організація медичного обслуговування;

організація ветеринарного обслуговування;

підготовка необхідної документації (карток учасників змагань, блокнотів для суддів, папок);

забезпечення фото-, відеозйомки процесу змагань;

забезпечення радіоапаратурою для організації проведення змагань та оголошення спортивної інформації;

створення та організація роботи мандатної комісії;

забезпечення учасників змагань помічниками для прокладання слідів і здійснення вибору людини та речі із розрахунку на двох-трьох учасників – одного помічника.

1.6. Суддівство на змаганнях здійснюється суддівськими бригадами, що створюються організаційними комітетами.

Для всеукраїнських змагань кінологів за спеціальним багатоборством суддівські бригади створюються та затверджуються керівництвом Департаменту.

1.7. Змагання зі спеціального багатоборства проводяться з метою:

підвищення та підтримки високої різносторонньої фізичної підготовки молодших інспекторів-кінологів і їх професійної майстерності;

Продовження додатка 7

 

 

виявлення кращих кінологів кримінально-виконавчої системи;

визначення ступеня підготовки службових собак і підвищення рівня їх натренованості;

вивчення та відбору кращих службових собак для племінної роботи та резерву на випадок використання їх у складних і відповідальних оперативно-розшукових заходах щодо попередження та розкриття злочинів, пошуку та затримання злочинців;

підвищення ефективності занять з тренування службових собак, а також щодо відпрацювання у молодших інспекторів-кінологів тактичних прийомів їх застосування в практичній роботі;

придбання молодшими інспекторами-кінологами навичок впевнено володіти табельною зброєю та влучати в ціль в умовах, наближених до практичного несення служби;

подальшого розвитку спеціального багатоборства як одного із службово-прикладних видів спорту, залучення працівників кримінально-виконавчої системи до занять з фізичної підготовки та спорту;

підготовки найсильніших спортсменів для участі у міжнародних змаганнях зі службово-прикладних видів спорту;

виявлення та аналізу недоліків у підготовці кінологів кримінально-виконавчої системи та підготовці службових собак;

розроблення заходів, спрямованих на подальший розвиток кінологічної служби та підвищення її ролі в боротьбі зі злочинністю.

1.8. На кожного учасника, допущеного мандатною комісією до змагань, заповнюються за всіма видами багатоборства (окремо) картки учасників (додатки 1 - 5 до цих Методичних вказівок).

1.9. Результати виступу за кожним видом змагань зі спеціального багатоборства оцінюються за балами у відповідності з таблицями оцінок за виконання вправ, що визначаються суддівською бригадою.

Залік для визначення місць, які зайняли учасники та команди, здійснюється за сумою балів, набраних у перших чотирьох видах багатоборства, без урахування результатів огляду (виставки) службових собак.

На огляді (виставці) здійснюється оцінка службових якостей, конституції та екстер’єру службових собак. Бали, що набрані в ході огляду (виставки), ураховуються окремо та використовуються при визначенні особистого та колективного місць тільки за якісними показниками поголів’я службових собак, які представлені на змаганнях.

1.10. При визначенні місць у кожному із перших чотирьох видів багатоборства кожному учаснику змагань у залежності від результатів виступів нараховується відповідна кількість балів. Учасник, який набрав найбільшу суму балів, займає перше місце. Учасник, наступний за першим, за кількістю набраних балів, займає друге місце і так далі.

У разі однакової суми балів за всіма видами багатоборства у двох і більше учасників краще місце учаснику визначається за числом кращих місць в окремих видах багатоборства, при цьому перевага віддається балам, що набрані за комплексом спеціальної, а потім загальної підготовки, службового біатлону та подолання смуги перешкод.

У разі однакової суми балів у двох і більше учасників за окремим видом багатоборства краще місце визначається тому учаснику, який першим стартував.

1.11. Командна першість на змаганнях визначається за найбільшою сумою балів, набраних заліковими учасниками за всією програмою багатоборства.

У разі однакової суми балів у двох і більше команд краще місце команді визначається за числом кращих місць в окремих видах багатоборства.

Командна першість за окремими видами багатоборства визначається за найбільшою сумою балів, набраною заявленими учасниками.

1.12. У випадках, коли два учасника або дві команди наберуть однакову суму балів, за рішенням суддівської бригади, з урахуванням усіх вищезазначених правил, їм може бути визначене одне і те ж місце, у тому числі й призове.

1.13. Учасник, який зійшов з дистанції або був дискваліфікований в одному із п’яти видів змагань, не виключається із загального заліку. Йому дозволяється продовжити змагання, але він отримує нуль балів у тому виді змагань, де зійшов з дистанції або був дискваліфікований.

1.14. Щоб бути облікованим у загальному заліку, учасник повинен стартувати в кожному виді змагань. Якщо учасник не стартував у якому-небудь виді, то до останніх видів він не допускається та вибуває із змагань.

1.15. Якщо учасник вибув із змагань через свою хворобу або хворобу закріпленого за ним собаки, що засвідчується відповідно лікарем або ветеринарним спеціалістом змагань, то бали, які він отримав за минулі види змагань, зараховуються команді та йому особисто.

1.16. Команда-переможець всеукраїнських змагань кінологів кримінально-виконавчої системи зі спеціального багатоборства нагороджується призом, а також дипломом І ступеня.

Команди, які зайняли ІІ і ІІІ місця, нагороджуються дипломами відповідних ступенів.

1.17. Учасникам команди, яка зайняла на всеукраїнських змаганнях кінологів кримінально-виконавчої системи перше місце, вручаються дипломи І ступеня. Учасникам команд, які зайняли друге та третє місця, вручаються дипломи відповідних ступенів.

Продовження додатка 7

 

 

1.18. Учаснику всеукраїнських змагань кінологів кримінально-виконавчої системи, який зайняв перше місце у змаганнях із спеціального багатоборства, присуджується суддівською бригадою звання “Абсолютний чемпіон серед кінологів кримінально-виконавчої системи”. Він нагороджується індивідуальним призом і дипломом І ступеня.

Учасники всеукраїнських змагань кінологів кримінально-виконавчої системи, які зайняли друге та третє місця зі спеціального багатоборства, нагороджуються дипломами відповідних ступенів.

1.19. Учасники всеукраїнських змагань кінологів кримінально-виконавчої системи, які зайняли перші місця за окремими видами спеціального багатоборства, нагороджуються індивідуальними призами та дипломами І ступеня.

Учасники, які зайняли друге та третє місця за окремими видами спеціального багатоборства, нагороджуються дипломами відповідних ступенів.

1.20. Команда-переможець змагань із багатоборства кінологів, що проводяться територіальними органами управління Департаменту, нагороджується перехідним призом, вимпелом і дипломом І ступеня. Команди, які зайняли друге та третє місця, нагороджуються вимпелами та дипломами відповідних ступенів.

1.21. Учасники змагань із багатоборства кінологів, що проводяться територіальними органами управління Департаменту, які зайняли перші місця в загальному заліку, нагороджуються індивідуальними призами та дипломами І

ступеня, а також їм присуджується звання чемпіона серед кінологів територіального органу управління Департаменту. Учасники, які зайняли друге та третє місця, нагороджуються дипломами відповідних ступенів.

1.22. Учасники змагань із багатоборства кінологів, що проводяться територіальними органами управління Департаменту, які зайняли перші місця за окремими видами спеціального багатоборства, нагороджуються індивідуальними призами та дипломами І ступеня. Учасники, які зайняли друге та третє місця, нагороджуються дипломами відповідних ступенів.

1.23. Оцінка службових і екстер’єрних якостей службових собак на змаганнях зі спеціального багатоборства проводиться за таблицями оцінок, викладеними у додатках 1, 2, 5 цих Методичних вказівок.

1.24. У залежності від кількості набраних балів службовим собакам на змаганнях у порядку, встановленому пунктами 12 і 13 Методичних вказівок щодо проведення випробовувань службових собак, присуджуються дипломи І, ІІ і ІІІ ступенів.

1.25. Службовим собакам, які отримали за виконання навичок загальної підготовки 910 – 1000 балів, присуджується диплом І ступеня, 810 – 909 і 700 – 809 балів – відповідно ІІ і ІІІ ступенів.

1.26. Службовим собакам, які отримали за виконання навичок спеціальної підготовки 1365 – 1500 балів, присуджується диплом І ступеня, 1215 – 1364 і 1050 – 1214 балів – відповідно ІІ і ІІІ ступенів.

1.27. За сумою балів, набраних за виконання загальних і спеціальних навичок, визначається ступінь підготовки службових собак і їм присуджуються дипломи І, ІІ і ІІІ ступенів (додаток 3 до пункту 13 Методичних вказівок щодо проведення випробовувань службових собак). Диплом І ступеня присуджуються при оцінці 2251 – 2500 балів, диплом ІІ ступеня – при оцінці 2001 – 2250 балів, диплом ІІІ ступеня – при оцінці 1750 – 2000 балів.

1.28. Оцінка екстер’єрних якостей службових собак визначається на огляді (виставці) і в залежності від кількості отриманих балів собакам присуджуються дипломи (додаток 7 до цих Методичних вказівок).

1.29. Службовим собакам, які зайняли перші місця за комплексом загальної та спеціальної підготовки, а також на огляді (виставці), крім зазначених дипломів, присуджується почесне найменування “Чемпіон” і спеціальна медаль “Чемпіон”, яка вручається молодшому інспектору-кінологу.

1.30. Результати змагань заносяться до стартових і звідних протоколів. У них зазначаються команди, прізвища та ініціали учасників, види багатоборства, кількість набраних балів за кожним з них, загальна сума балів, зайняте місце.

1.31. За підсумками змагань складається звіт, в якому надається аналіз результатів проведення учбово-спортивних заходів, характеристика підготовки працівників кінологічної служби та підготовки службових собак за кожною спеціальною навичкою, а також зазначаються недоліки. Підсумки змагань обговорюються за участю начальників установ виконання покарань (слідчих ізоляторів), начальників відділів охорони виправних колоній (начальників відділів з режиму і охорони виховних колоній, заступників начальників слідчих ізоляторів з режиму і охорони) на нарадах керівництва територіальних органів управління Департаменту, а також за участю начальників відділів охорони виправних колоній (начальників відділів з режиму і охорони виховних колоній, заступників начальників слідчих ізоляторів з режиму і охорони), молодших інспекторів-кінологів на нарадах керівництва установ виконання покарань (слідчих ізоляторів).

 

 

Продовження додатка 7

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.232.99 (0.011 с.)