Визначення ступеня підготовки службових собак 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Визначення ступеня підготовки службових собакНавички загальної підготовки

 

№ з/п Назва навичок Макси-мальна оцінка в балах Недоліки та помилки, за які знімаються бали Штрафні бали Кількість нарахова-них балів
1. Підхід собаки до молодшого інспектора-кінолога та повернен-ня на місце 1. За першим сигналом не підходить до молодшого інспектора-кінолога  
2. При підході до молодшого інспектора-кінолога не сідає біля лівої ноги без подачі додаткових команд “Поруч”, “Сидіти”  
3. За першим сигналом не поверта-ється на місце до залишеної речі  
4. Лягає на відстані більш ніж 1 м від речі  
2. Рух собаки поруч з молодшим інспекто-ром-кінологом 1. Відстає або випереджає молодшо-го інспектора-кінолога або відхиля-ється в бік більш ніж на довжину корпусу  
2. Подача повторних команд  
3. Стійка, укладання, уса-дження собаки, подача голосу (витримка до 2 хвилин) 1. Самовільно змінив початкове положення “сидіти” при відході молодшого інспектора-кінолога на відстань 25-30 метрів  
2. За першим сигналом не виконав прийом (один із чотирьох) 2 (2, 2, 2)  
3. Самовільно змінив положення, що було прийняте за командою 2 (2, 2, 2)  
4. Собака без команди залишив позначене місце  
5. Під час виконання навичок просунувся вперед більш ніж на 1 метр  
4. Переповзання ділянки місцевості довжиною 25-30 метрів 1. За першим сигналом не виконує прийом  
2. Піднімається на ділянці перепов-зання  
3. Собака не торкається землі нижньою частиною черева  
5. Піднесення кинутого предмета (апортуван-ня) 1. Не виконує прийом за першим сигналом або зривається з місця без сигналу  
2. Грається з апортом і не підходить до молодшого інспектора-кінолога без команди “До мене”  
3. Самостійно, без команди не сідає перед молодшим інспектором-кінологом  
6. Припинення небажа-них дій Не припиняє небажані дії за першим сигналом  
7. Відмова від їжі, знайденої або тієї, що дається сторон-німи особами Собака бере їжу із рук сторонньої особи або з’їдає їжу, яку знайшов на ділянці місцевості  
Продовження додатка 2  
8. Подолання перешкод: а) “Штахетник” б) “Жива огорожа” в) “Паркан” г) “Канава” д) “Колода” е) “Драбина” 1. Собака виконав прийом без команди 1 (1, 1, 1, 1, 1)  
2. Собака не йде за першою коман-дою на подолання перешкоди 2, (2, 2, 2, 2, 2)  
3. Собака долає перешкоду з другої спроби 2 (2, 2, 2, 2, 2)  

 

Всього із 100 балів набрано _________________________________________

 

Резервні бали членів екзаменаційної комісії (±1 – 5)_____________________

 

Загальна сума набраних балів _______________________________________

 

У залежності від кількості балів, набраних за навичками загальної підготовки, виставляються оцінки :

91 – 100 (105) балів – “відмінно”;

81 – 90 балів – “добре”;

70 – 80 балів – “задовільно”.

Навички спеціальної підготовки

№ з/п Назва навичок Макси-мальна кількість балів Недоліки та помилки, за які знімаються бали Штрафні бали Кількість балів і відповідні оцінки Кількість штрафних балів, нара-хованих пе-ревіряючим
1. Пророблення сліду людини 1. Не виявляє самостійно слід 73-80 – “відмінно”   65-72 – “добре”   56-64 – “задовільно”  
2. Собака втрачає слід і знову виявляє його за допомогою молодшого інспектора-кінолога  
3. Не виявляє на сліді одну із двох речей 10 (10)  
4. Втрачає слід і виявляє його за допомогою перевіряючих  
5. Проробляє слід незацікавлено  
6. Проробляє слід поверхово та відволікається від нього  
7. У кінцевій точці не вибирає помічника або не виявляє вимпел  
  Із 80 балів набрано _________________________________  
2. Вибір людини за запахом її речі 1. Вибір здійснює незацікавлено (без характерного для цієї навички пошуку) 36-40 – “відмінно”   32-35 – “добре”   28-31 – “задовільно”  
2. Помічників обнюхує непослі-довно  
3. Робить спробу хватати кож-ного помічника  
4. Під час вибору проявляє надмірну злобу  
5. Вибір здійснює тільки після подачі молодшим інспектором-кінологом додаткових команд “Шукай”  
6. Вибір здійснює з третього пуску  

 

Із 40 балів набрано _________________________________

Продовження додатка 2

3. Вибір речі помічника за його запахом 1. Річ вибирає незацікавлено (без характерного пошуку) 36-40 – “відмінно”   32-35 – “добре”   28-31 – “задовільно”  
2. Хватає і кидає розкладені речі, але потім правильно вибирає річ, що шукається, та підносить її молодшому інспектору-кінологу  
3. Вибір здійснює тільки після подачі молодшим інспектором-кінологом додаткових команд “Шукай”  
4. Вибирає річ тільки з третього пуску  
5. Не підносить молодшому інспектору-кінологу вибрану річ без подачі додаткової команди “До мене” або “Апорт”  
6. Самостійно залишає місце вибору  

 

Із 30 балів набрано __________________________________

4. Обшук місцевості або приміщень 1. Пошук веде незацікавлено (без характерного для цієї навички пошуку) 16-17 – “відмінно”   14-15 – “добре”   11-13 – “задовільно”  
2. Не знаходить одну річ  
3. Не знаходить двох речей або помічника  
4. Не підносить молодшому інспектору-кінологу знайдену річ 1 (1, 3)  

Із 17 балів набрано __________________________________

5. Пошук стріляних гільз 1. Пошук веде незацікавлено 14-15 – “відмінно”   12-13 – “добре”   10-11 – “задовільно”  
2. Не знаходить одну гільзу  
3. Не знаходить дві гільзи  
4. Під час роботи відволікається на сторонні подразники  
5. За першою командою не вико-нує вправу  

Із 15 балів набрано __________________________________

6. Затримання людей, які тікають, їх охорона та переміщення під вартою 1. Переключається на речі, кину-ті помічниками 9-10 – “відмінно”   7-8 – “добре”   6 – “задовільно”  
2. Не вступає в активну боротьбу з першим помічником під час його затримання  
3. Не вступає в активну боротьбу з другим помічником під час його затримання  
4. Під час проведення затриман-ня боїться пострілів і різко уповільнює активність у роботі  
5. Після затримання не охороняє помічників як під час руху, так і на місці, або не захищає молодшого інспектора-кінолога під час їх нападу на нього  

Із 10 балів набрано __________________________________

 

Продовження додатка 2

7. Беззвучне оповіщення молодшого інспектора-кінолога про наближення сторонніх осіб 1. Оповіщає молодшого інспекто-ра-кінолога про наближення сторонніх осіб на відстані 30 – 35 метрів 8 – “відмінно”   7 – “добре”   6 – “задовільно”  
2. Оповіщає молодшого інспекто-ра-кінолога про наближення сторонніх осіб на відстані 20 – 25 метрів  
3. Перебуваючи з молодшим інспектором-кінологом у засідці, видає себе гавканням, вищанням тощо  

Із 8 балів набрано ___________________________________

 

Всього із 200 балів набрано _________________________________________

 

Резервні бали членів екзаменаційної комісії (±1 – 5)_____________________

 

Загальна сума набраних балів _______________________________________

Навички спеціальної підготовки собак для виявлення наркотичних

Засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи інших

Одурманюючих засобів

№ з/п Назва навичок Макси-мальна кількість балів Недоліки та помилки, за які знімаються бали Штрафні бали Кількість балів і відповідні їм оцінки Кількість штрафних балів, нара-хованих пе-ревіряючим
1. Вибір людини 1. За першою командою не виконує навичку 55-60 – “відмінно”   49-54 – “добре”   42-48 – “задовільно”  
2. Вказує на кожного помічника, але потім правильно здійснює вибір  
3. Під час вибору проявляє злобу  
4. Вибір здійснює незацікавлено (без характерного для цієї навич-ки пошуку)  
5. Вибір здійснює тільки після подачі молодшим інспектором-кінологом додаткових команд “Шукай” у погрозливій інтонації  
6. Вибір здійснює з третього пуску  
7. Під час роботи відволікається на сторонні подразники  

 

Із 60 балів набрано _________________________________

Продовження додатка 2

2. Вибір предметів 1. За першою командою не виконує навичку 37-40 – “відмінно”   33-36 – “добре”   28-32 – “задовільно”  
2. Вибір здійснює незацікавлено (без характерного пошуку)  
3. Хватає і кидає розкладені речі, але потім правильно вибирає річ, що шукається  
4. Вибір здійснює тільки після подачі молодшим інспектором-кінологом додаткових команд “Шукай” у погрозливій інтонації  
5. Вибір здійснює тільки з третього пуску  
6. Під час роботи відволікається на сторонні подразники  
7. Не підносить вибрану річ або не сигналізує про її виявлення яскраво вираженою зміною поведінки  

Із 40 балів набрано __________________________________

 

3. Обшук місцевості або приміщень 1. За першою командою не виконує навичку 91-100 – “відмінно”   81-90 – “добре”   70-80 – “задовільно”  
2. Пошук веде незацікавлено (без характерної для цієї навички поведінки)  
3. Не виявляє одне джерело запаху  
4. Не виявляє двох джерел запаху  
5. Не підносить молодшому інспектору-кінологу знайдену річ або не сигналізує про її виявлення яскраво вираженою зміною поведінки 6 (6, 6)  
6. Обшук місцевості (приміщення) здійснює поверхово (без ретель-ного обнюхування різних предме-тів)  
7. Під час роботи відволікається на сторонні подразники  

Із 100 балів набрано __________________________________

 

Всього із 100 балів набрано _________________________________________

 

Резервні бали членів екзаменаційної комісії (±1 – 10)__ __________________

 

Загальна сума набраних балів _______________________________________

 

Кількість балів, передбачених для спеціальної підготовки, та відповідні їм оцінки:

182 – 200 (210) – “відмінно”;

162 – 181 – “добре”;

140 – 161 – “задовільно”.

За сумою балів, набраних собакою на випробовуваннях за навичками загальної та спеціальної підготовки:

273 – 300 (315) – “відмінно”;

243 – 272 – “добре”;

210 – 242 – “задовільно”.

Продовження додатка 2

 

Додаток 2

до пункту 13 Методичних вказівок щодо проведення випробовувань службових собак

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 155; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.224.133.198 (0.01 с.)