Заразних захворювань службових собакМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Заразних захворювань службових собак 

9.12.1. У разі встановлення заразної хвороби серед собак начальник відділу охорони виправної колонії (начальник відділу з режиму і охорони виховної колонії, заступник начальника слідчого ізолятора з режиму і охорони) негайно доповідає про це начальнику установи виконання покарань (слідчого ізолятора) і в установі виконання покарань (слідчому ізоляторі) оголошується карантин. У подальшому заходи щодо ліквідації заразної хвороби проводяться у відповідності з нормативними документами ветеринарної служби.

У разі виявлення заразної хвороби, спільної для тварин і людей, начальник відділу охорони виправної колонії (начальник відділу з режиму і охорони виховної колонії, заступник начальників слідчого ізолятора з режиму і охорони) негайно доповідає про це начальнику установи виконання покарань (слідчого ізолятора) та начальнику медико-санітарної частини, які, в свою чергу, повідомляють про це начальника територіального органу управління Департаменту і санітарно-епідеміологічну станцію за місцем дислокації та організовують проведення профілактичних заходів серед працівників і засуджених (ув’язнених).

9.12.2. Для забезпечення швидкої ліквідації заразної хвороби в розпліднику начальник установи виконання покарань (слідчого ізолятора) організовує здійснення таких заходів:

проводиться поголівне ветеринарне обстеження собак, визначається ступінь розповсюдження хвороби;

забезпечується ізольоване утримання хворих і з підозрою на захворювання заразною хворобою собак;

при сказі хворі і з підозрою на захворювання собаки знищуються, при інших заразних захворюваннях – піддаються симптоматичному лікуванню;

за собаками, з підозрою на зараження, та клінічно здоровими тваринами встановлюється постійний ветеринарний нагляд. Не менше 3 разів на добу все це поголів’я піддається ветеринарному огляду з метою більш раннього виявлення собак, які хворі та з підозрою на захворювання заразними хворобами;

з клінічно здоровими собаками та з підозрою на зараження, проводяться заходи, що забезпечують припинення розповсюдження інфекції та ліквідацію хвороби (вимушені імунізації вакцинами, застосування хіміотерапевтичних засобів і антибіотиків);

виявляються джерела інфекції та шляхи її занесення, організовується щоденна санітарна обробка одягу та взуття працівників, які мають контакт з хворими та з підозрою на захворювання собаками, а також зараженими предметами догляду;

проводиться очистка та негайна дезінфекція всіх приміщень і місць утримання собак, реманенту та предметів догляду, а також території вигулів.

У подальшому дезінфекція (поточна) повторюється через кожних 5 днів, до самої ліквідації захворювання та проведення заключної дезінфекції.

Ізолятор або місця утримання хворих і тих, які підозрюються на захворювання собак, дезінфікуються щоденно.

При проведенні поточної дезінфекції вольєри, їх внутрішнє обладнання, виділення хворих і померлих собак попередньо зрошуються дезінфікуючим розчином за допомогою гідропульту, після цього здійснюється механічна очистка, а потім дезінфекція підлоги, стін (перегородок), стелі та повторно підлоги.

При заключній дезінфекції дезінфікуючі засоби застосовуються дворазово (або триразово) з інтервалом в одну годину.

Для вимушеної (поточної та заключної) дезінфекції застосовуються: 2 % розчин їдкого натру, 3 % гарячий розчин сірчано-карболової суміші, освітленої розчином хлорного вапна, з вмістом 2 % активного хлору, 20 % вапно свіжогашеного вапна – із розрахунку 1 л на кв.м поверхні, що оброблюється.

При захворюванні собаки сказом для дезінфекції застосовуються: 4 % розчин формальдегіду, 10 % гарячий розчин їдкого натру, розчин хлорного вапна, з умістом 5 % активного хлору. Дезінфекція проводиться двократно з інтервалом в одну годину.

При захворюванні собак дерматомікозами дезинфекція проводиться також дворазово з інтервалом в одну годину лужним розчином формальдегіду, з умістом 2 % формальдегіду та 1 % їдкого натру:

трупи собак, убитих у зв’язку із захворюванням і померлих від нього, знищуються або утилізуються, а екскременти хворих або тих, які підозрюються на захворювання собак, знищуються або обеззаражуються;

за необхідності вводяться обмеження, що стосуються доступу працівників до розплідника з несприятливою обстановкою щодо заразної хвороби, вивозу (виводу) із нього собак, обмежується переміщення собак у середині розплідника;

після кожного випадку виділення та ізоляції хворого заразною хворобою собаки кабіна, де він утримувався, ретельно дезінфікується;

забороняється проведення учбових зборів, виводів, випробовувань собак, змагань із спеціального багатоборства; передача собак установам виконання покарань (слідчим ізоляторам), приватним особам, організаціям, закладам, відомствам;

проводиться роз’яснювальна робота серед молодших інспекторів-кінологів щодо небезпеки захворювання, заходів його попередження та ліквідації, правил особистої профілактики;

здійснюються інші заходи, що передбачені діючими інструкціями з ліквідації конкретної хвороби ветеринарної служби.

9.12.3. У розпліднику з несприятливою обстановкою щодо заразної хвороби поряд з проведенням інших заходів при встановленні карантину забороняється:

ввезення собак у такий розплідник, а також вивезення за межі зазначеної території;

проведення дегельмінтизацій, вичісування шерсті та інших заходів, що можуть призвести до розповсюдження інфекції;

контакт хворих собак із здоровими, випускання із вольєрів собак, які можуть розносити інфекцію, а також переміщення собак усередині розплідника без узгодження з ветеринарним спеціалістом.

9.12.4. Карантин і обмеження знімаються з розплідника після повного припинення захворювання собак заразною хворобою, коли мине строк, що встановлений відповідними інструкціями, а також проведення необхідних ветеринарно-санітарних заходів.

9.12.5. Особи, які здійснюють догляд за собаками, зобов’язані суворо дотримуватись правил особистої гігієни:

мити з милом руки після роботи з собаками;

не давати собакам свою їжу, воду і посуд;

не дозволяти собаці лизати своє обличчя і відкриті частини тіла;

не використовувати особисті речі (гребінці та інше) для догляду за собакою;

тримати в чистоті одяг і взуття.

 

Облік роботи щодо ветеринарного обслуговування

Службових собак

9.13.1. Основними документами обліку з ветеринарного обслуговування службових собак є:

журнал реєстрації хворих собак, які перебувають на амбулаторному лікуванні (додаток 35 до цієї Інструкції);

журнал реєстрації хворих собак, які перебувають на стаціонарному лікуванні (додаток 36 до цієї Інструкції);

журнал обліку проведення протиепізоотичних та інших ветеринарних заходів;

акт про проведення ветеринарних заходів (щеплень, обробок собак, дезінфекції місць їх розміщення тощо);

довідка про захворюваність службових собак у розпліднику установи виконання покарань (слідчому ізоляторі) (додаток 37 до цієї Інструкції);

журнал обліку отриманих і використаних медикаментів та інших лікувально-профілактичних засобів і матеріалів (додаток 38 до цієї Інструкції).

9.13.2. Журнал реєстрації хворих собак, які перебувають на амбулаторному лікуванні, призначений для обліку хворих собак, які за характером захворювання не потребують стаціонарного лікування, а також для запису наданої лікувальної допомоги та результатів закінчення протікання хвороби ветеринарним лікарем (фельдшером).

У першій графі журналу проставляється порядковий номер запису, якщо собака прийнятий уперше. При повторному прийомі цого ж хворого собаки він знову записується до журналу, але порядковий номер у першій графі не проставляється, а у графі 2 журналу зазначається номер первинного запису. Цей же номер проставляється також у графі 2 журналу при третьому, четвертому та подальших прийомах хворого собаки – до одужання. Якщо собака у подальшому поступає на лікування, але з іншим захворюванням, він реєструється під черговим (новим) порядковим номером у першій графі журналу.

У графі 4 журналу зазначається прізвище молодшого інспектора-кінолога, за яким закріплений собака.

Якщо при первинному огляді хворого собаки діагноз не встановлений, у графі 7 журналу записується припустимий. При повторному прийомі діагноз уточнюється і записується як остаточний у графі 8 журналу.

У графі 9 журналу записується характер наданої лікувальної допомоги: проведені обстеження, рекомендації по догляду, годуванню, рішення про звільнення собаки від занять або практичного використання.

9.13.3. Журнал реєстрації хворих собак, які перебувають на стаціонарному лікуванні, призначений для обліку собак, які поступили на стаціонарне лікування до ізоляторів ветеринарних клінік, результатів їх лікування, а також облік днів звільнення собак від занять, практичного використання у зв’язку з хворобою.

При стаціонарному лікуванні хворих собак на кожного з них заводиться історія хвороби, в якій докладно записуються результати досліджень, методи лікування, протікання хвороби.

9.13.4. Журнал обліку проведення протиепізоотичних та інших ветеринарних заходів призначений для реєстрації проведення діагностичних досліджень, профілактичних і вимушених щеплень, протипаразитарних обробок собак, дезінфекції, дератизації, дезінсекції місць розміщення собак тощо.

Записи у журналі про щеплення, обробки, дослідженнях тощо повинні відповідати даним актів, що складаються за результатами проведених заходів.

У графі 2 журналу зазначаються кличка собаки, рік його народження, номер кабіни, в якій проводились ветеринарні заходи.

У графі 3 відображається вид виконаної роботи, наприклад: “щеплення проти сказу”, “копрологічне дослідження”, “профілактична дезінфекція” тощо.

У графі 9 журналу робиться відмітка про проведення ветеринарних обстежень, дезінфекцій, дезінсекцій, дегельмінтизацій, дератизацій, зазначається, які застосовувались біопрепарати, лікувальні та інші засоби, найменування об’єкта, а також номер акта.

9.13.5. Акт про проведення ветеринарних заходів у розплідниках установ виконання покарань (слідчих ізоляторів) складається при здійсненні масових щеплень, обробок службових собак, дезінфекцій приміщень тощо. В акті зазначаються особи, присутні при проведенні того чи іншого заходу, номер серії та дата випуску вакцини, кількість щеплених собак, найменування і площі об’єктів, де проводились дезінфекція, концентрація та витрати дезінфікуючих або інших засобів, а також інші відомості, що мали відношення до проведення даного заходу.

9.13.6. Довідка про захворюваність службових собак у розпліднику установи виконання покарань (слідчого ізолятора) складається щоквартально з метою аналізу захворювань, розробки на цій основі відповідних заходів щодо їх попередження та ліквідації, поліпшення умов збереження, утримання та годування службових собак. Довідка складається у 2 примірниках. Перший примірник, за підписом начальника установи виконання покарань (слідчого ізолятора), доповідається начальнику територіального органу управління Департаменту, а другий – зберігається у відділі охорони виправної колонії (відділі з режиму і охорони виховної колонії, відділі з режиму і охорони слідчого ізолятора).

У довідці стисло, у довільній формі зазначаються причини виникнення та розповсюдження захворювання, вжиті щодо їх ліквідації заходи, причини падежу, вибракування службових собак через хворобу, доповідаються відомості про санітарний стан розплідника, вжиті заходи і пропозиції щодо покращання ветеринарного обслуговування.

На основі щоквартальних довідок територіальним органом управління Департаменту складаються узагальнені довідки станом за півріччя та рік про стан захворюваності собак і вжиті щодо усунення недоліків заходи, які надсилаються до управління охорони, нагляду і безпеки Департаменту до 25 червня та 25 грудня щорічно.

9.13.7. Журнал обліку отриманих і використаних медикаментів та інших лікувально-профілактичних засобів і матеріалів призначений для встановлення контролю за обліком, зберіганням і правильністю витрачення медикаментів, перев’язочних матеріалів, біологічних препаратів, що застосовуються в розплідниках під час проведення комплексу ветеринарно-санітарних заходів.

9.13.8. Придбання медикаментів, лікувально-профілактичних засобів і матеріалів для проведення ветеринарних заходів здійснюється установою виконання покарань (слідчим ізолятором) через ветеринарні аптеки або аптеки органів охорони здоров’я.

9.13.9. Підставою для списання медикаментів, біопрепаратів, дезінфікуючих засобів і перев’язочних матеріалів є акт, оформлений на використану їх кількість у відповідності із записами в актах на проведення ветеринарно-санітарних заходів.

Акт складається у двох примірниках. Перший примірник акта здається до бухгалтерії установи виконання покарань (слідчого ізолятора), а другий зберігається у відділі охорони виправної колонії (відділі з режиму і охорони виховної колонії, відділі з режиму і охорони слідчого ізолятора).

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 165; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.144.55.253 (0.013 с.)