Вимоги до мікроклімату виробничих приміщень з ПК.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вимоги до мікроклімату виробничих приміщень з ПК.У зв'язку з тим, що відеотермінали є джерелом тепловиділень, у приміщенні може підвищитися температура повітря і знизитися відносна вологість повітря приміщення.

Розміщення робочих місць з ВДТ ЕОМ, ПЕОМ у підвальних приміщеннях і на цокольних поверхах не дозволяється.

Таблиця 12.2.Нормовані параметри мікроклімату для приміщень з ВДГ та ПК

Період року Категорія робіт (ГОСТ 12.1.005-88) Температура повітря, °С Відносна воло­гість повітря, % Швидкість руху повітря, м/с
Холодний Легка 1 а 22—24 40—60 0,1
Легка 1 б 21—23 40—60 0,1
Теплий Легка 1 а 23—25 40—60 0,1
Легка 1 б 22—24 40—60 0,2

До категорії 1 а належать роботи, що виконуються сидячи і потребують напруження, при яких витрати енергії складають 139 Вт, а до категорії 16 — роботи, що виконуються сидячи, стоя чи або пов'язані з ходінням та супроводжуються деяким фізичним напруженням, при яких витрати енергії становлять 140—174 Вт

Для створення оптимальних метеорологічних умов необхідно, в першу чергу, зменшити тепловиділення в джерелі, що частково передбачено при конструюванні. Крім цього, необхідно забезпечити певну площу й об'єм виробничого приміщення: міжкожнимробочим місцем повинен бути прохід шириною не менше 1 м, площа на одного працюючого складає 6 м2 і об'єм 19,5 м3. ЕОМ можуть бути розміщені таким чином, щоб теплові потоки від них були направлені на оператора або його сусідів, треба обмежити кількість ЕОМ в одному приміщенні, не можна користуватися опалювальними системами, які розташовані на підлозі.

Для забезпечення нормованих метеоумов використовують освітлення, кондиціювання повітря і припливно-витяжну вентиляцію згідно з СНіПом 2.04.05-91, та застосовують установки або прилади зволоження та штучної іонізації.

 

Вимоги до освітлення виробничих приміщень з ПК.

Освітлення виробничих приміщень для роботи з ВДТ має бути природним і штучним, згідно зі СНіПом ІІ-4-79.

Природне освітлення повинно здійснюватися через світлові прорізи, орієнтовані на північ або північний схід і забезпечувати КПО≥1,5%. Необхідно використовувати одностороннє бокове природне освітлення з площею світлових прорізів 25 % від площі.

Віконні прорізи обладнують регульованими пристроями (жалюзі, завіски, зовнішні козирки), а робочі столи розміщують подалі від вікон і таким чином, щоб вікна були зліва від них.

Штучне освітлення в приміщенні та на робочих місцях повинно забезпечувати хорошу видимість інформації на екрані, машинописного і рукописного тексту, оптимальні співвідношення яскравості робочих і навколишніх поверхонь, виключення відбиття екрана і клавіатури.

Штучне освітлення має здійснюватися системою загального рівномірного освітлення, а в разі необхідності й комбінованого (суміжного загального і місцевого) освітлення. При цьому світильники місцевого освітлення слід встановити таким чином, щоб не створювати відблисків на поверхні екрана, а освітленість екрана не повинна перевищувати 300 лк. Крім того, вони повинні мати просвічуючий відбивач із захисним кутом не менше 40°.

Нормована освітленість на поверхні робочого столу в зоні розміщення документів має бути 300-500 лк.

Система загального освітлення має становити суцільні або переривчасті лінії світильників, розташовані з боку робочих місць (зазвичай, ліворуч), паралельно до лінії зору працюючих, штучного освітлення застосовують люмінесцентні лампи типу ЛБ або світильники серії ЛГІО 36 із дзеркальними ґратами, проектовані високочастотними пускорегулювальними апаратів.

Для забезпечення нормованих значень освітленості шибки і світильники необхідно чистити двічі на рік. З метою усунення в" блисків поверхня екрана обробляється різними засобами (кислотою, нанесенням розсіювальних покриттів тощо) або використовують спеціальні фільтри (скляні, пластмасові, сітчасті).

Таким чином, для створення комфортних умов праці, запобігання втомленості очей і професійним захворюваннямосвітлення повинно:

· відповідати нормованим значенням освітленості на кожному робочому місці;

· бути рівномірним і постійним;

· не створювати тіней;

· не засліплювати;

· зменшувати до мінімуму стробоскопічний ефект;

· дотримувати необхідний контраст об'єктів і фону на екрані ВДТ;

· забезпечуватися правильно підібраними світильниками; ?

· уникати відблисків на екрані;

· передбачати заходи для обмеження осліплювальної дії вікон прямих сонячних променів з метою вимкнення на робочих поверхнях яскравих і темних плям, засвічування екрана;

· зменшувати тепловий ефект від інсоляції.

 

Вимоги до організації робочих місць користувачів ПК.

Робоче місце – це місце постійного або тимчасового перебування працівника в процесі трудової діяльності.

Правильна організація робочих місць сприяє усуненню загального дискомфорту, зменшенню втомлюваності працівника, підвищенню його продуктивності. Проведені дослідження показують, що при раціональній організації робочих місць продуктивність праці зростає на 15 – 25 %.

Організація робочого місця користувача ВДТ повинна забезпечувати відповідність усіх елементів робочого місця та їх взаємного розташування ергономічним вимогам ГОСТ 12.2.032-78 "ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования" характеру та особливостям трудової діяльності.

Вимоги до організації й устаткування робочого місця користувача ВДТ:

1. Площа, виділена для одного робочого місця з ВДТ або ПК, повинна складати не менше 6 м2, а об’єм – не менше 20 м3.

2. Робочі місця з ВДТ розміщуються на відстані не менше 1 м від стін зі світловими прорізами.

3. Відстань між бічними поверхнями ВДТ має бути не меншою за 1,2 м.

4. Відстань між тильною поверхнею одного ВДТ та екраном іншого не повинна бути меншою 2,5 м.

5. Прохід між рядами робочих місць має бути не меншим ніж 1 м.

6. При потребі високої концентрації уваги під час виконання робіт з високим рівнем напруженості суміжні робочі місця з ВДТ необхідно відділяти одне від одного перегородками висотою 1,5 – 2 м.

7. Розташування екрана ВДТ має забезпечувати зручність зорового спостереження у вертикальній площині під кутом ±30° від лінії зору користувача.

8. При роботі за ВДТ найбільш сприятливим вважається нахил голови вперед, приблизно на 20° від вертикалі (при такому положенні голови м’язи шиї розслабляються), то екран відеотермінала також повинен бути нахиленим назад на 20° від вертикалі .

9. Екран відеотермінала та клавіатура мають розташовуватися на оптимальній відстані від очей користувача, але не ближче 600 мм, з урахуванням розміру абетково-цифрових знаків та символів.

10. Кут нахилу клавіатури має бути в межах 5 – 10°. Якщо у конструкції клавіатури не передбачено простору для опори долонь то її слід розташовувати на відстані не менше як 100 мм від краю столу в оптимальній зоні моторного поля.

11. Робоче місце з ВДТ слід оснащувати пюпітром (тримачем) для документів, що легко переміщується. Пюпітр повинен бути рухомим і встановлюватись вертикально (або з нахилом) на тому ж рівні та відстані від очей користувача, що і ВДТ. Поверхня пюпітра має бути матовою для уникнення відбиття світла при малих розмірах документа.

12. Розміщення принтера по висоті 900 – 1300 мм, по глибині 400 – 500 мм. Під принтери ударної дії потрібно підкладати вібраційні килимки для гасіння вібрації та шуму.

Вимоги до клавіатури:

· виконання клавіатури у вигляді окремого пристрою з можливістю вільного переміщення;

· наявність опорного пристрою, який дає змогу змінювати кут нахилу клавіатури в межах від 5° до 15° і виготовлений з матеріалу з великим коефіцієнтом тертя, що перешкоджає його переміщенню;

· висота на рівні переднього ряду не більше 15 мм;

· виділення кольором та місцем розташування окремих груп клавіш;

· наявність заглиблень посередині клавіш;

· однаковий хід всіх клавіш з мінімальним опором натисканню 0,25 Н та максимальним – не більше 1,5 Н;

· виділення кольором на клавішах символів різних алфавітів (англійського, українського або російського).Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.173.35.159 (0.01 с.)