Оподаткування дивідендів. Оподаткування розподіленого і нерозподіленого прибутку як фактор дивідендної політикиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Оподаткування дивідендів. Оподаткування розподіленого і нерозподіленого прибутку як фактор дивідендної політикиОбрана підприємством дивідендна політика має узгоджуватися з податковим законодавством. Оподаткування дивідендів в Україні здійснюється відповідно до Податкового кодексу України.

Відповіжно до норм податкового законодавства емітенту корпоративних прав у разі прийняття рішення про виплату дивідендів надається право проводити зазначені виплати власнику таких корпоративних прав незалежно від того, є оподаткований прибуток чи ні. Тобто позитивне або відємне значення об’єкта оподаткування не впливає на порядок нарахування дивідендів.

Платником податку на дивіденди є суб’єкт підприємницької діяльності – емітент корпоративних прав, що нараховує та сплачує дивіденди, незалежно від того, чи є підприємство платником податку на прибуток; термін сплати – до/або одночасно з виплатою дивідендів.

 

ДИВІДЕНДИ ЮРОСОБАМ

Ставка податку

Підприємство, яке прийняло рішення про виплату дивідендів, повинно сплатити до бюджету авансовий внесок із податку на прибуток. Авансовий внесок розраховується як добуток ставки податку на суму дивідендів, що фактично виплачуються.

Перша відмінність (ставки податку):

Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» Податкового кодексу України
До 31 березня 2011 року - 25 % (п. 10.1)   з 1 квітня 2011 року по 31 грудня 2011 року включно - 23 %; з 1 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року включно - 21 %; з 1 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року включно - 19 %; з 1 січня 2014 - 16 %. (н. 10 п. 4 р. 20) При чому за цією ставкою мають нараховувати авансовий внесок навіть ті підприємства, для яких встановлено нульову ставку податку на прибуток.

 

Авансовий внесок

Такий авансовий внесок платник податку повинен сплатити незалежно від обраної системи оподаткування. Така сплата стосується і юридичних осіб на спрощеній системі оподаткування, якщо вони надумають виплачувати дивіденди своїм засновникам. Причому платник єдиного податку не має права зменшити свої зобов'язання щодо сплати єдиного податку звітного періоду на суму такого попередньо сплаченого авансового внеску.

Авансовий внесок підприємство платить за власний рахунок, не зменшуючи суми дивідендів, що належать до виплати.

Якщо дивіденди виплачуються не грошима, авансовий внесок слід знаходити, враховуючи вартість такої виплати, обчисленої за звичайними цінами. Передача товарів у рамках такої виплати для емітента корпоративних прав – продаж товарів із відповідними наслідками в оподаткуванні.

До бюджету нарахований авансовий внесок платять до або одночасно із виплатою дивідендів.Дані норми діють для будь-яких підприємств незалежно від того, виступають вони платниками податку на прибуток чи ні, незважаючи на наявність пільг.

Однак є винятки з дивідендних правил.

Авансовий внесок не платять:

1. При реінвестиції дивідендів. Тобто якщо нараховані дивіденди виплачують у вигляді акцій (паїв, часток), емітованих підприємством, яке виплачує дивіденди. Для звільнення від авансового внеску треба, щоб така виплата ніяк не змінювала пропорції участі всіх акціонерів (учасників) у статутному капіталі підприємства.

2.

3. Якщо дивіденди виплачують інститути спільного інвестування.

Друга відмінність (авансовий внесок також не платять):

Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» Податкового кодексу України
1. При виплаті дивідендів на користь фізичних осіб за акціями (іншими корпоративними правами), що мають статус привілейованих або інший статус, що передбачає виплату фіксованого розміру дивідендів чи суми, більшої за суму виплат , розраховану на будь-яку іншу акцію (корпоративне право), емітовану таким платником податку (п. 78.7) 2. При виплаті дивідендів у межах сум дивідендів, отриманих від пов’язаних юридичних осіб, які перебувають під контролем підприємства, що виплачує дивіденди (п. 78.5) 1. При виплаті дивідендів на користь будь-яких фізичних осіб. Якщо одночасно при цьому дивіденди нараховуються і юридичним особам, то з цієї їх частини авансовий внесок необхідно сплачувати за загальними правилами (абз. «а», пп. 153.3.5). 2. У разі виплати дивідендів на користь власників корпоративних прав материнської компанії , що сплачуються в межах сум доходів цієї компанії, отриманих у вигляді дивідендів від інших осіб (абз. «г» пп. 153.3.5). Крім того, після 1 квітня 2011 року існуватиме чітка і однозначна вимога: сума нарахованих материнською компанією дивідендів, яка перевищить суму отриманих нею дивідендів , треба обкласти авансовим внеском із податку на прибуток. 3. При виплаті дивідендів платниками фіксованого сільськогосподарського податку (ч. 3 пп. 153.3.2) 4. Якщо управитель фонду операцій із нерухомістю виплачує дивіденди власникам сертифікатів фонду в результаті розподілу доходу такого фонду (абз. «ґ» пп. 153.3.5) 5. Платником податку, прибуток якого звільнений від оподаткування відповідно до положень цього Кодексу, у розмірі прибутку, звільненого від оподаткування у періоді, за який виплачуються дивіденди ( з 1.01.12 р.) (.

 

Платники податку на прибуток, які сплатили до бюджету авансовий внесок, зменшують на його суму нарахований податок на прибуток.

Сума авансового внеску, попередньо сплаченого протягом звітного періоду, перевищує суму податкових зобов'язань підприємства — емітента корпоративних прав за податком на прибуток такого звітного періоду, сума такого перевищення переноситься у зменшення податкових зобов'язань наступного податкового періоду, а при отриманні від'ємного значення об'єкта оподаткування такого наступного періоду — на зменшення податкових зобов'язань майбутніх податкових періодів

Таке зменшення відбувається вже в тому періоді, коли сплатили авансовий внесок. Якщо нарахований податок на прибуток менший, ніж сума сплаченого авансового внеску, різницю переносять на наступні податкові періоди, доки податок на прибуток повністю не перекриє суму авансового внеску.

 

Включення дивідендів до доходів і витрат

Підприємство, яке нарахувало дивіденди, не включає їх до витрат. Винятком з цього правила є дивіденди на привілейовані акції. Оскільки з метою оподаткування їх прирівнюють до зарплати, то при їх виплаті не потрібно нараховувати авансовий внесок, а сума дивідендів відноситься до витрат.

Третя відмінність (включення дивідендів до доходу):

Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» Податкового кодексу України
Дивіденди, отримані від український підприємств, не включають до валового доходу (пп. 78.6) Дивіденди, отримані від резидентів, не включають до доходу (п. 153.3.6) Рівночасно в пп. 136.1.12 ПКУ сказано – до доходу не включають дивіденди, отримані від інших платників податку,

 

Дивіденди, отримані від нерезидентів підприємство включає до доходу. Однак, якщо платник дивідендів – нерезидент перебуває під контролем одержувача (і при цьому немає офшорного статусу), то дивіденди від нього не включаються до доходу.

ПДВ

Звичайну виплату дивідендів - грошима чи цінними паперами не обкладають ПДВ. Якщо дивіденди виплачуються товарами чи послугами, то така операція вважається поставкою товарів чи послуг і ПДВ нараховується за загальними правилами.

ДИВІДЕНДИ ФІЗОСОБАМ

Якщо дивіденди нараховані в 2011 році, ї включають до місячного оподаткованого доходу фізичної особи.

Підприємство, яке нарахувало фізичним особам дивіденди, утримує з ним податок на доходи у розмірі 5 %. Тобто людина отримує на руки (чи на банківський рахунок) суму дивідендів, зменшену на суму утриманого податку.

Якщо дивіденди виплачуються не грошима, а товарами чи продукцією, суму податку обчислюють, зважаючи на вартість таких товарів за звичайними цінами, помноженими на коефіцієнт 1,05263 (100: (100-5).

До бюджету утриманий податок перераховують під час виплати дивідендів єдиним платіжним документом. Банк приймає платіжний документ на виплату дивідендів, тільки якщо підприємство одночасно подасть платіжне доручення на перерахування податку до бюджету. А при виплаті дивідендів з каси підприємства податок треба перерахувати до бюджету протягом банківського дня, що настає за днем виплати.

Не утримується податок на доходи, коди підприємство реінвестує дивіденди, тобто виплачує їх у вигляді власних акцій. Щоб це правило спрацьовувало, необхідно виконати дві умови:

1. Реінвестиція не повинна змінити пропорцій участі усіх акціонерів у статутному фонді підприємства;

2. Статутний фонд підприємства треба збільшити на сукупну номінальну вартість нарахованих дивідендів.

Дивіденди прирівнюються з метою оподаткування до виплати заробітної плати, якщо вони нараховуються на користь фізичних осіб (у тому числі нерезидентів) за акціями або іншими корпоративними правами, що мають:

– статус привілейованих;

– інший статус, який передбачає виплату фіксованого розміру дивідендів чи суми, що є більшою за суму виплат, розраховану на будь-яку іншу акцію (корпоративне право).

Із таких дивідендів податок утримують за ставкою 15 %. У разі якщо загальна сума отриманих платником податку у звітному податковому місяці дивідендів (разом із зарплатними виплатами), перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року ( в 2012 році – 10730) грн., ставка податку становить 17 % суми перевищення з урахуванням податку.

На емітента корпоративних прав, який виплачує дивіденди, покладається обов'язок податкового агента. Доходи у вигляді дивідендів кінцево оподатковуються під час їх виплати та за їх рахунок. Податок слід перерахувати до бюджету в момент виплати дивідендів. Якщо місяць нарахування та виплати дивідендів не збігається, то рекомендовано, хоча прямої норми у ПКУ і немає, сплатити ПДФО у строки, встановлені для місячного податкового періоду, тобто протягом 30 календарних днів, наступних після закінчення місяця, в якому були нараховані доходи. Про нараховані (виплачені) дивіденди слід повідомляти податкові органи. Звітуємо у строки, встановлені ПКУ для податкового кварталу, тобто протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу. I відповідно до пп. «б» п. 176.2 ПКУ подаємо «...податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку до органу державної податкової служби за місцем свого розташування. Такий розрахунок подається незалежно від того, виплачує чи ні доходи платникам податку зазначена особа протягом звітного періоду». Тобто платник податку, він же й податковий агент, відображає суму нарахованих та виплачених дивідендів у податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку (форма №1ДФ1), а також суму утриманого з них податку за ознакою доходу «109».

 

ЄСВ

Базою нарахування ЄСВ, відповідно до ст. 7 Закону України від 08.07.2010 р. №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» як для роботодавця, так і для працівника, є, зокрема, сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України «Про оплату праці».

Відповідно до п.3.35 Інструкції зі статистики заробітної плати затвердженої наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. №5 - дивіденди відносяться до інших виплат, що не належать до фонду оплати праці. Тобто із сум дивідендів, які виплачуються фізичним особам, утримується лише ПДФО, а ЄСВ не утримується і не нараховується.

 

ДИВІДЕНДИ НЕРЕЗИДЕНТАМ

При виплаті дивідендів нерезидентам юридичним особам треба нараховувати авансовий внесок із податку на прибуток. За загальними правилами із дивідендів, виплачених на користь нерезидентів треба утримувати податок на репатріація у розмірі 15 %. До бюджету утриманий податок треба перераховувати під час виплати дивідендів.

Виплата дивідендів на користь фізичних осіб (у тому числі нерезидентів) за акціями або іншими корпоративними правами, які мають статус привілейованих або інший статус, що передбачає виплату фіксованого розміру дивідендів чи суми, яка є більшою за суму виплат, розраховану на будь-яку іншу акцію (корпоративне право), емітовану таким платником податку, прирівнюється з метою оподаткування до виплати заробітної плати з відповідним оподаткуванням та включенням суми виплат до складу витрат платника податку

 

Про нараховані (виплачені) дивіденди слід повідомити податкові органи у строки, встановлені ПКУ для податкового кварталу, тобто протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу. Відповідно до пп. «б» п. 176.2 ПКУ необхідно подати «...податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку до органу державної податкової служби за місцем свого розташування. Такий розрахунок подається незалежно від того, виплачує чи ні доходи платникам податку зазначена особа протягом звітного періоду». Тобто платник податку (він же і податковий агент) відображає суму нарахованих та виплачених дивідендів у податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку (форма №1ДФ, ознака доходу 109).

Згідно із формою податкової декларації з податку на Прибуток підприємства (далі - декларація), затвердженні наказом ДПА України від 28.02.11 N 114, який зареєстровано в Мін'юсті України 25.03.11 за N 397/19135, інформація щодо виплаченої суми дивідендів зазначається у рядку 1 додатка АД "Розрахунок авансового внеску з податку на прибуток на суму виплачених дивідендів" (далі - додаток АД) до декларації. Сума виплачених у звітному (податковому) періоді дивідендів відображається у рядку 1 додатка АД; сума виплачених у звітному (податковому) періоді дивідендів за вирахуванням сум дивідендів, при виплаті яких авансовий внесок у рядку 4 додатка АД. Сума авансового внеску у рядку 5 додатка АД визначається як добуток суми дивідендів, з якої має бути сплачений авансовий внесок (рядок 4 додатка АД до декларації) та ставки податку, визначеної у рядку 10 декларації. Визначена сума авансового внеску, що має бути сплачена за місцезнаходженням юридичної особи, зазначається у рядку 5.1 додатка АД та переноситься до рядка 20 декларації.

Крім того, сума сплачених авансових внесків при виплаті дивідендів (прирівняних до них платежів) відображається в рядку 13.5 додатка ЗП до декларації.

 

Штрафні санкції

Ненарахування, неутримання та/або несплата (неперерахування) податків платником податків, у тому числі податковим агентом, до або під час виплати доходу на користь іншого платника податків, -

тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 25 відсотків суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету.

Ті самі дії, вчинені повторно протягом 1095 днів, -

тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 50 відсотків суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету.

Дії, передбачені частиною першою цього пункту, вчинені протягом 1095 днів втретє та більше, -

тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 75 відсотків суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету.

 

Приклад. Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів товариства частина прибутку в сумі 20 000,00 грн. спрямовується на виплату дивідендів учасникам (засновникам) пропорційно їх часткам.

У цьому разі товариство має: сплатити до бюджету авансовий внесок з податку на прибуток у розмірі 5000,00 грн. (20 000,00 грн. х х 25%); відобразити цю суму в рядку 20 декларації з податку на при­буток за звітний період; відобразити в рядку 13 декларації суму авансового внеску, на яку зменшується нарахована сума податку на прибуток за звггний період, та суму сплачених авансових внесків у рядку 13.5 додатка K6 до цієї декларації.

У березні 2012 року на загальних зборах учасників ТОВ «Буг» ухвалено рішення направити на виплату дивідендів 100 000 грн. з чистого прибутку, заробленого у 2011 році, при цьому розподілити їх пропорційно до частки кожного з учасників таким чином:

1) учаснику ТОВ «Сигма», частка якого у статутному капіталі 70 %, виплатити 70000 грн.

2) учаснику Савчуку А. А., частка якого у статутному капіталі 30 %, виплатити 30000 грн.

Дивіденди виплачені повністю у березні 2012 році

ТОВ «Карпати» нарахувало дивіденди в сумі 60 000 грн. і виплатило їх своїм засновникам ( ТОВ «Еліт» має частку у статутному капіталі – 70 %, І.І. Іванов – 30 %

№ п/п Зміст операції Сума, грн.
До 1.04.11 р. Після 1.04.11 р.
Направлено прибуток на виплату дивідендів 100 000 100 000
Нараховано дивіденди: - засновнику – юридичній особі - засновнику – фізичній особі   70 000 30 000   70 000 30 000
Сплачено авансовий внесок з податку на прибуток 25 000 (100 000 * 25 %) 14 700 (70 000 * 21 %)
Утримано та перераховано до бюджету податок на доходи з дивідендів засновника – фізичної особи 1 500 1 500
Виплачено дивіденди: - засновнику – юридичній особі - засновнику – фізичній особі   70 000 28 500   70 000 28 500
Нараховано податок на прибуток за звітний період 200 000 200 000
Зменшено нарахований податок на прибуток на суму попередньо сплаченого авансового внеску 25 000 14 700
Перераховано до бюджету податок на прибуток 175 000 185 300

Дивіденди виплачені повністю у березні 2012 р. Перед їх виплатою ТОВ «Буг» сплатило авансовий внесок з податку на прибуток у сумі 14 700 грн. (70 000 • 21 %), який нараховується на суму дивідендів, що підлягають виплаті юридичній особі – ТОВ «Сигма». У разі виплати дивідендів фізичним особам авансовий внесок не сплачується за пп. 153.3.5 ст. 153 ПКУ.

Платники податку на прибуток складають наростаючим підсумком та подають декларацію з податку на прибуток за такі звітні податкові періоди: І кварта, І і II квартал, II і III квартали та II – IV квартали 2011 р. (п. 2 підрозділу 4 «Особливості справляння податку на прибуток підприємств» розділу XX ПКУ).

За I квартал 2012 р. сума нарахованого податку на прибуток становить 20000 грн., тому сума авансового внеску (161000 грн.) повністю зараховується у зменшення податку на прибуток.

З дивідендів, виплачуваних фізичній особі, утримано ПДФО за ставкою 5 % у сумі 15000 грн. (300000 • 5 %).Последнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.79.116 (0.01 с.)