Згідно Закону України «Про акціонерні товариства» товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Згідно Закону України «Про акціонерні товариства» товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.Виплата дивідендів у натуральній формі

 

Щодо виплати дивідендів у формі, відмінній від грошової, то вона має особливий характер оподаткування. Відповідно до абзацу другого пп. 7.8.2 п. 7.8 ст. 7 Закону № 334/94-ВР базою для нарахування авансового внеску з податку на прибуток є вартість такої виплати, розрахована за звичайними цінами. Порядок визначення звичайних цін установлено пп. 1.20.1 п. 1.20 ст. 1 цього Закону. Аналогічну думку висловлює ДПА України у листі № 860/7/11-1117. Звичайною згідно з цим підпунктом вважається ціна товарів (робіт, послуг), визначена сторонами договору. Якщо не доведено зворотне, вважається, що така звичайна ціна відповідає рівню справедливих ринкових цін. Справедлива ринкова ціна - це ціна, за якою товари (роботи, послуги) передаються іншому власнику за умови, що продавець бажає передати такі товари (роботи, послуги), а покупець бажає їх отримати за відсутності будь-якого примусу, обидві сторони є взаємно незалежними юридичне та фактично, володіють достатньою інформацією про такі товари (роботи, послуги), а також ціни, які склалися на ринку ідентичних (а за їх відсутності - однорідних) товарів (робіт, послуг).

 

Виплата дивідендів акціями (частками, паями)

 

Щодо виплати дивідендів у вигляді акцій (часток, паїв), то відповідно до пп. 7.8.5 п. 7.8 ст. 7 Закону № 334/94-ВР авансовий внесок з податку на прибуток у такому разі не справляється, за умови, що: така виплата ніяк не змінює пропорції (частки) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді підприємства - емітента незалежно від того, чи було такі акції (частки, паї) належно за­реєстровано (відображено у зміні до статутних документів) чи ні; дивіденди виплачуються інститутами спільного інвестування; дивіденди виплачуються платником податку, переважну частину доходів (понад 90%) якого отримано у вигляді дивідендів, сплачених юридичними особами - резидентами, які перебувають під його контролем відповідно до п. 1.26 ст. 1 цього Закону.

 

Якщо при виплаті дивідендів засновникам у вигляді акцій такі пропорції участі у статутному фонді підприємства-емітента змінюються, то порядок оподаткування нарахування та виплати таких дивідендів здійснюватиметься у загальному порядку, як при виплаті дивідендів у грошовій формі.

Джерела виплати дивідендів:

· чистий прибуток звітного періоду;

· нерозподілений прибуток минулих періодів;

· спеціально сформовані фонди по виплаті дивідендів (Фонд виплати дивідендів по привілейованих акціях) при недостатності прибутку чи збитковості;

· резервний фонд у разі недостатності чистого або нерозподіленого прибутку – для виплати дивідендів по привілейованих акціях.

Виплата дивідендів здійснюється у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року.

ЗМІНИ В ЗАКОНОДАВСТВІ:

30 квітня 2010 року набрав чинності Закон України "Про державний бюджет на 2010 рік".

У зв'язку з цим слід відзначити, що Законом про держбюджет внесено зміни, які передбачають обов'язок господарських товариств (а саме: акціонерних товариств, товариств з обмеженою відповідальністю, товариств з додатковою відповідальністю, повних товариств і командитних товариств)здійснювати виплати дивідендів у2010 році. Раніше обов'язкова виплата дивідендів господарським товариством не була передбачена на законодавчому рівні.

Закон про держбюджет встановлює вимогу для акціонерних товариств у 2010 році здійснити виплату дивідендів у розміріне менше30% чистого та/або нерозподіленого прибутку (в 2009 році тільки з чистого прибутку). При цьому, розмір виплачуваних дивідендів може бути збільшено за рішенням загальних зборів акціонерів.

Закон про держбюджет не регулює розмір дивідендів, які зобов'язані виплатити в 2010 році товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, повні товариства та командитні товариства, однак встановлює особливі правила щодо суб'єктів господарювання, контрольованих державою та/або тих, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави.

З’ясуємо, чи змінили ці нововведення в корпоративних відносинах АТ з акціонерами щодо виплати дивідендів і у відносинах АТ

Як до, так і після набрання чинності змін неможливо виплатити дивіденди без рішення загальних зборів про розподіл прибутку.

Для виплати дивідендів, у тому числі й у мінімальному розмірі, необхідно скликати загальні збори акціонерного товариства. На момент набрання чинності змінами до Закону (30 квітня 2010 р.) у більшості АТ чергові загальні збори вже відбулись, адже згаданий Закон вимагає, щоб загальні збори акціонерного товариства відбувались не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

Якщо до прийняття змін до Закону (до 30 квітня 2010 р.) загальні збори вже відбулись і вирішили дивіденди не виплачувати (або виплачувати, скажімо, в розмірі 10% від чистого прибутку), то питання розподілу прибутків компанії вже вирішене і вирішене відповідно до чинного на той момент закону. Адже, згідно з ч. 3 ст. 5 Цивільного кодексу України, якщо цивільні відносини виникли раніше і регулювалися актом цивільного законодавства, який втратив чинність, новий акт цивільного законодавства застосовується до прав та обов'язків, що виникли з моменту набрання ним чинності. Після набрання чинності змінами до закону нових прав в акціонерів не виникло, адже після 30 квітня 2010 р. нового прибутку 2009 р. з’явитися не могло.

Найголовніше, що Закон прямо не встановлює обов’язок акціонерного товариства приймати рішення про виплату дивідендів. Якщо чергові загальні збори відбудуться і після 30 квітня 2010 р., ці загальні збори при розгляді питання розподілу прибутку не зобов’язані прийняти рішення про виплату дивідендів в розмірі 30% від чистого прибутку. Частина 2 ст. 30 Закону говорить: "Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року. Виплата дивідендів здійснюється господарським товариством з чистого прибутку у звітному році та/або нерозподіленого прибутку в розмірі не менше 30%". Ця норма означає таке: якщо загальні збори приймають рішення про виплату дивідендів, то розмір таких дивідендів має бути мінімум 30% від чистого прибутку і виплата має здійснитись не пізніше шести місяців після закінчення звітного року. Якщо ж загальні збори приймають рішення залишити прибуток не розподіленим, то норми про розмір дивідендів і строк їх виплати на акціонерне товариство не поширюються, оскільки рішення про виплату дивідендів не приймалось.

Таким чином, як і раніше, питання розподілу прибутку акціонерного товариства і виплати дивідендів є виключною компетенцією загальних зборів. Приймати рішення про виплату дивідендів загальні збори не зобов’язані.

З 1 січня 2011 року виплата дивідендів у розмірі 30 % від суми чистого та/або нерозподіленого прибутку здійснюється за рішенням зборів акціонерів

 

Якщо в день виплати акціонером не отримано дивіденд, то він депонується на розрахунковий рахунок АТ. На невиплачені і неотримані дивіденди відсотки не нараховуються. Для того, щоб отримати дивіденд акціонер повинен подати заявку про бажання отримати дивіденди і лише після цього кошти знімаються з розрахункового рахунку і виплачуються акціонеру через касу ..

Якщо казати про строки давності щодо дивідендної заборгованості, то спеціальні строки не встановлюються. Тому застосовуються загальні, а саме три роки (ст. 257 ЦКУ). Цей строк позивної давності починає спливати за дивідендами:

- нарахованими на прості акції АТ – з першого дня сьомого місяця з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів (ч. 2 ст. 30 ЗУ «Про АТ»);

- нарахованими на привілейовані акції АТ – з першого дня першого місяця наступного за звітним роком (ч. 2 ст. 30 ЗУ «Про АТ»);

- належними учасникам ТОВ чи приватного підприємства – з дня наступного за днем спливу граничного строку виплати дивідендів, зазначеного в статутних документах (чи у відповідному рішенні). За відсутності такого – від дня наступного за днем, у якому учаснику було відмовлено у виплаті дивідендів під час звернення з такою вимогою (ст. 253, ч. 1 ст. 261 ЦКУ).

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.117.38 (0.007 с.)