Визначення чисельності основних робітників
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Визначення чисельності основних робітниківЧисельність основних робітників розраховують за трудомісткістю виробничої програми. Кількість основних робітників-відрядників розраховують, виходячи із трудомісткості річної програми за видами і розрядами робіт:

де:

- чисельність робітників-відрядників і-того розряду, чол.

- трудомісткість робіт і-того розряду, нормо-год.

- річна виробнича програма, шт.

- дійсний фонд робочого часу одного робітника, год.

- коефіцієнт виконання норм.

Таблиця 3.1.

Бюджет робочого часу одного працівника на 2010 рік

 

№ п/п Показник Нормальні умови праці
Календарний фонд часу, днів.
Вихідні і святкові, днів.
Номінальний фонд часу, днів.
Цілоденні невиходи на роботу - всього, днів, втому числі: 27,7
    - чергові і додаткові відпустки
    - невиходи в зв'язку з хворобою
    - невиходи по виконанню державних обов'язків 2,7
Явочний фонд робочого часу, днів. 234,3
Номінальна тривалість робочої зміни, год. 8,0
Дійсний фонд робочого часу робітника, год./рік 1874,4

 

Розрахуємо чисельність відрядників (основних робітників) за професіями та розрядами користуючись даними табл. 3.1 і вихідними даними:

Чскл.І = 71400/1874,4*1,14 = 34 чол.

Чскл.ІІІ = 117600/1874,4*1,14 = 55 чол.

Чскл.V = 134400/1874,4*1,14 = 63 чол.

Ч монт. VІ = 33600/1874,4*1,14 = 16 чол.

Розрахунок чисельності допоміжних робітників

Чисельність допоміжних робітників обчислимо за нормами обслуговування.

При розрахунку необхідно брати такі норми обслуговування для одного допоміжного робітника складального цеху приладобудівного підприємства: контролер якості - 20 робочих місць усіх видів робіт, слюсар з ремонту обладнання - 50 робочих місць, електрик з ремонту електроустаткування - 50 робочих місць, транспортний робітник - 70 робочих місць.

Кваліфікацію допоміжних робітників визначають за тарифно-кваліфікаційними довідниками. Розряд робітників-контролерів повинен перевищувати на один розряд робітників, яких вони обслуговують. Вказані нормативи можна коригувати за даними підприємств, на яких працюють слухачі заочної або проходять практику студенти (слухачі) денної форми навчання.

Розрахуємо чисельність допоміжних робітників:

Чк.я. = 159/20 = 8 чол. (2р. – 2чол.; 4р. – 3чол.; 6р. – 3чол.)

Чс.р. = 159/50 = 3 чол. (3р. – 1 чол.; 5р. – 2 чол.)

Чел. = 159/50 = 3 чол. (1р. – 1 чол.; 3 р. – 2 чол.)

Чвод.. = 159/70 = 2 чол. (2 р. – 2 чол.)

 

Результати розрахунків з визначення необхідної кількості робітників заносимо у табл. 3.2.

Таблиця 3.2.

Зведена відомість складу робітників цеху

 

№ п/п Професія Чисельність робітників, чол.
Всього В тому числі по розрядах
І II ІІІ IV V VI
Складальник      
Монтажник          
Разом основних робітників відрядників    
Контролер якості      
Електрик        
Водій          
Слюсар-ремонтник        
Разом допоміжних робітників (погодинників)
Всього робітників цеху

 

Розрахунок чисельності керівників, спеціалістів і службовців

Розрахунок чисельності керівників, спеціалістів і службовців базується на типових схемах керування цехами, на основі яких розробляють штатний розпис, який і встановлює їх чисельність на розрахунковий період.

Орієнтовна чисельність керівників для цехів приладобудівних підприємств становить 3-6 % від загальної кількості робітників, спеціалістів – 1-2%, службовців – 1-3%. Чисельність працівників зайнятих технічним обслуговуванням управління виробництвом (МОП) – (прибиральниці, гардеробники) визначають на основі укрупнених норм обслуговування. Наприклад, чисельність прибиральників визначають за кількістю квадратних метрів виробничої площі, яку вони прибирають, гардеробників – за кількістю обслуговуваних працівників.

Для визначення чисельності МОП можна користуватися такими нормами обслуговування: на одного прибиральника – 200-300 м2 площі (залежно від типу підлоги), а на одного гардеробника – 300-400 працівників цеху.

Загальну чисельність керівників беремо на рівні 4%, спеціалістів – 1%, службовців – 2% від загальної кількості робітників:

Чкер. = 184*0,04 = 8 чол.

Чспец. = 184*0,01 = 2 чол.

Чслужб. = 184*0,02 = 4 чол.

Визначимо чисельність прибиральниць, якщо норма обслуговування
– 300 м2:

Чприб.. = 159*5,2/300 = 3 чол.

Для розрахунку числа гардеробників беремо норму обслуговування 300 чол.:

Чгард. = (184+8+2+4+3)/300 = 1 чол.

Розрахунки чисельності працівників зазначених вище категорій заносимо у табл. 3.3.

Таблиця 3.3.

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.233.139 (0.007 с.)