Порядок списання матеріалів на виробництво
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Порядок списання матеріалів на виробництвоДля цього необхідно виконати наступні дії:

1) відкрити позицію меню Документы- Производство - Калькуляция;

3) встановити прапорець "Только списать материалы у производство", вибрати

склад матеріалів, вибрати рахунок витрат - 23 "Виробництво", вид витрат - Прямые

материальные затраты;

4) в табличній частині в графі Затрата вибрати з довідника "Номенклатура"

найменування матеріалу, який списується; в графі партія - вибрати партію, з

якої списуються матеріали (з цифровим позначенням), встановити кількість матері-

алу, яка списується;

5) натиснули кнопку Провести, що призведе до розрахунку попередньої суми, на

яку списуються матеріали.

Проведення документу сформує проводки (див. Журнал операций):

Д-т - 23 "Виробництво", К-т - 201 "Сировина й матеріали" на суму собівартос-

ті матеріалів (разом з ТЗВ) без ПДВ.

 

12.3.Порядок переміщення матеріалів з одного складу на інший

Для цього слід виконати наступні дії:

1) відкрити позицію меню Документы - Складские - Перемешение;

2) в анкетній частині документу вибрати склад, з якого відпускаються матеріали, та

особу, яка видала матеріали (з довідника "Сотрудники"), а також склад, на який

приймаються матеріали, та особу, яка отримує матеріали;

3) в табличній частині в графі ТМЦ вибрати з довідника "Номенклатура"

найменування матеріалу, який переміщується; в графі партія - вибрати партію,

з якої списуються матеріали (з цифровим позначенням), встановити кількість мате-

ріалу, яка списується.

Проведення документу сформує проводки (див. Журнал операций):

Д-т - 201 "Сировина й матеріали" (субконто - склад 1), К-т - 201 "Сировина й

матеріали" (субконто - склад 2) на суму собівартості матеріалів (разом з ТЗВ) без

ПДВ.


12.4. Порядок повернення залишку матеріалів з виробництва на склад

Для цього слід виконати наступні дії:

1) відкрити позицію меню Документы - Складские - Оприходование излишков

ТМЦ;

2) в анкетній частині документу вибрати місце зберігання - склад, рахунок - 23,

субконто валових доходів - Не дохід і не втрата, субконто доходів - Виробництво,

Прямые материальные затраты.

6) в табличній частині в графі ТМЦ вибрати з довідника "Номенклатура"

найменування матеріалу, який повертається; вибрати партію (з цифровим і позна-

ченням), встановити кількість матеріалу, яка повертається з виробництва. -

Проведення документу сформує проводки (див. Журнал операций):

Д-т — 201 "Сировина й матеріали", К-т - 23 "Виробництво" на суму собівартості

матеріалів без ПДВ.

Облік витрат на оплату праці та відрахування в соціальні фонди

13.1.Порядок нарахування заробітної плати персоналу в розмірі місячного

Окладу

Для цього слід виконати наступні дії:

1) попередньо ввести в довідник "Сотрудники" відомості про робітників,

що відносяться до категорії адміністративно-управлінського персоналу (див. вище).

2) відкрити позицію меню Документы - Зарплата - Начисление зарплаты;

3) в анкетній частині документу вибрати вид виплати - Основная з/п, рахунок –

661 "Розрахунки за заробітною платою";

3) для заповнення табличної частини документу потрібно натиснути кнопку

Заполнить, а потім кнопку Рассчитать (для всіх співробітників) (рис. 36).

 

Рис. 36. Вікно Начисление зароботной платы

Проведення документу сформує проводки окремо для кожного співробітника

див. Журнал операций):


Д-т - 811 "Виплати за окладами й тарифами", К-т - 661 "Розрахунки за

з/п" на суму нарахованої з/п (по окладу);

Д-т - 661 "Розрахунки за з/п", К-т 651 "Розрахунки за пенсійним забезпе-

ченням" на суму нарахованого утримання в пенсійних фонд;

Д-т - 661 "Розрахунки за з/п", К-т 652 "Розрахунки за соціальним страх-

уванням" на суму нарахованого утримання за соціальним страхуванням;

Д-т - 661 "Розрахунки за з/п", К-т 653 "Розрахунки за страхуванням на

випадок безробіття" на суму нарахованого утримання в фонд зайнятості;

Д-т - 66.1 "Розрахунки за з/п", К-т 64.1.1 ''Прибутковий податок" на суму на-

рахованого податку із заробітної плати;

Д-т - 661 "Розрахунки за з/п", К-т 64.2.6 "Розрахунки по інших обов'язкових

платежах" на суму нарахованого профспілкового внеску (для членів профспілки)

(рис. 37).

 

 

Рис. 37. Відображення проведень, пов’язаних з нарахуванням заробітної

плати

Також потрібно відмітити, що:

- зарплата, що нарахована адміністративному персоналу, обліковується на ра-

хунку 811 по субконто видів діяльності - загальна, субконто видів витрат -

зарплата адміністр. персоналу (адміністративні витрати);

- зарплата, що нарахована виробничому персоналу, обліковується на рахунку 811

по субконто видів діяльності - виробнича, субконто видів витрат - зарплата

виробничого персоналу (прямі виробничі витрати);

- зарплата, що нарахована загальновиробничому персоналу, обліковується на

рахунку 811 по субконто видів діяльності - основна діяльність, субкон-

то видів витрат - зарплата загальновиробничого персоналу (загальновиробничі

Витрати).

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.221.159.255 (0.008 с.)