ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Порядок формування касової книгиДля цього необхідно виконати наступні дії:

1) відкрити позицію меню: Журналы - Касса;

2) натиснуги опцію "Кассовая книга";

3) вказати, за яку дату формується, і натиснути "Сформировать";

4) зберегти сформований лист касової книги в своїй папці (рис. 20).

 

Рис. 20. Вікно Кассовая книга

5.4. Порядок заповнення документу "Банківська виписка"

Будь-які зміни стану поточного банківського рахунку завжди супроводжу-

ються оформленням документу "Банківська виписка". Для цього необхідно ви-

конати наступні дії:

1) відкрити позицію меню: Документы - БанкБанковская выписка;

2) при надходженні грошей на р/р - в першій графі слід вибрати "+", при виплаті

грошей з р/р - вибрати "-";


3) вибрати номер кореспондуючого рахунку (наприклад, якщо надходження гро-

шей з каси, - рахунок №301, якщо від покупця - рахунокк 361 і т.ін.);

4) перевірити правильність вказаного виду ПДВ;

5)вибрати субконто за кореспондуючим рахунком (наприклад, якщо вибрано

рахунок №301: субконто - "Каса (грн.)", якщо рахунок №361: перше субконто -

конкретний покупець з довідника "Контрагенты", друге субконто - договір з ним);

6) вказати суму операції;

7)в графі Д/Р вибрати "+", якщо в результаті надходження грошей підприємство от-

римує дохід, або вибрати "-", якщо в результаті виплати грошей підприємство несе

витрати, або вибрати "0", якщо це не дохід і не витрата (наприклад, передача грошей

з каси в банк - це не дохід і не втрата);

8) провести та закрити документ (рис. 21).

 

Рис. 21. Вікно Банковская выписка

Банківські виписки можна вводити як багаторядкові, тобто в одному документі

може бути кілька рядків, кожний з яких відображає певний рух коштів по розрахун-

ковому рахунку.

Наприклад, надходження внеску в статутний капітал на розрахун-

ковий рахунок від засновника відображається банківською випискою: це надход-

ження (+), рахунок - 46, без НДС, Прочие поступления, субконто — відповідний

контрагент (засновник), замовлення — договір із засновником, сума - сума внеску,

Д/Р - 0. В результаті проведення документа формується проводка: Д-т —311, К-т –

46.

При оформленні здавання грошей в банк після заповнення документа Расходный

кассовый ордер потрібно факт руху грошей по розрахунковому рахунку відобра-

зити банківською випискою: це надходження (+), рахунок -301, без НДС, Прочие

поступления, субконто - основна каса, сума, Д/Р - 0.

 

 


В результаті проведення документа проводка не формується, так як вона

була сформована раніше проведеним Расходным кассовим ордером.


6. Облік розрахунків з покупцями.

6.1. Порядок введення операції з отримання передплати від покупця

Для цього слід виконати наступні ді:

1) попередньо ввести інформацію про покупців в довідник "Контрагенты"

(див. пункт №2):

2) зареєструвати договір з конкретним покупцем шляхом наступних дій: відкрити

позицію меню: Документы - Договор, у формі документу вибрати

відповідного контрагента (покупця) та заповнити інші параметри договору (рис. 22);

 

Рис. 22. Вікно Договор

3) здійснити виписку рахунку-фактури шляхом активізації командної послідов-

ності Документы - РасходСчет та виконання наступних дій:

3.1) заповнити реквізити анкетної частини документу: номер; дата; покупець

(вибирається із довідника "Контрагенты"); валюта; курс; що продаємо - Запасы

(услуги); вид торгівлі - Предоплата; термін оплати (дата - згідно договору), вид

ПДВ - 20%.

3.2) заповнити табличну частину документу: графа ТМЦ вводиться шляхом

вибору елементу з довідника "Номенклатура", який містить інформацію про това-

ри, продукцію та послуги, що реалізує підприємство. Для цього необхідно

ввести в довідник "Номенклатура" нову групу "Продукція" та ввести новий рядок в

цій групі (найменування продукції, вид - продукція, ціна тощо); в графу

кількість ввести кількість замовленої продукції;

4) відобразити в документі Банковская выписка надходження на поточний

рахунок грошей від покупця: кореспондуючий рахунок - "Розрахунки з покупця-

ми”, вид ПДВ - 20%, субконто - конкретний покупець з довідника, замовлення –

відповідний договір, сума +, сума з ПДВ (див. рахунок-фактуру), Д/Р - "+",

субконто Д/Р - не доход не затрата. При заповненні банківської виписки можна

скористатися функцією "Подбор


по заказам" і вибрати серед документів відповідний заповнений рахунок-фак-

туру (рис. 23).

 

Рис. 23. Вікно Счет-фактура

4) оформити податкові зобов’язання шляхом виписки і реестрації податкової наклад-

ної. Вводити податкову накладну зручніше, скориставшись вбудованою можли-

вістю "Ввести на основании". Для цього потрібно: в журналі операцій вибрати від-

повідний документ "Банковская выписка", поставити на нього маркер миші, далі

активізувати позицію меню: Действия - Ввести на основании (рис. 24).

 

Рис. 24. Вікно Налоговая накладная

Також можна ввести документ через позицію меню ДокументыНалоговый

учетНалоговая накладнаяі далі заповнити податкову накладну.

Для того, щоб побачити результат проведення операції з отримання передопла

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.232.96.22 (0.009 с.)