ТОП 10:

Тест оцінює 11 потенційних обмежень.1. Невміння керувати собою.

Невміння керівника боротись зі стресами, правильно «розпоряджатися», раціонально використовувати час, сили і здібності; підтримувати стан здоров'я і працездатність.

2. Розмиті особисті цінності.

Недостатньо чіткі особисті цінності призводять до розмитості суджень і необґрунтованості рішень.

Сучасна концепція успішного управління в цілому орієнтована на такі цінності, як ефективність, реалізація особистого потенціалу працівників, роз­виток та удосконалення.

Керівники з нечіткими особистими життєвими цінностями, або ті, чиї цінності не відповідають часу, обмежені розмитістю особистих цінностей.

3. Абстрактні особисті цілі.

Керівник може не мати чітких цілей, прагне до недосяжних або не бажаних цілей, недооцінює альтернативні варіанти і опускає головне на перевагу другорядному.

4. Зупинка саморозвитку.

Нездатність подолати свої слабкості, схильність уникати критичних ситуацій, напруженість розуму і волі, звичка не ризикувати.

5. Недостатні навички з вирішення проблем.

Невміння приймати ефективні оперативні рішення, шукати різноманітні варіанти рішень, проводити наради з вирішення проблем, обробки інформа­ції, планування і контролю. Проблеми, які накопичились і раціонально не вирішуються, гальмують справу.

6. Недоліки творчого підходу.

Невміння приймати нестандартні рішення, нездатність до інновацій, винахідливості.

Стереотипно думаючі керівники не здатні висувати нові ідеї самі, стиму­лювати і достойно оцінювати винахідливість інших. Керівнику, що не бажає експериментувати, ризикувати або зберігати творчий підхід в роботі, властиві такі обмеження.

7. Невміння впливати на людей.

Відсутність дару переконувати, уміння «повести за собою». Керівник при цьому не вміє правильно говорити, уважно слухати, переконувати, приходити до згоди у суперечливих питаннях.

8. Недостатнє розуміння особливостей управлінської праці.

Незнання науки управління, конкретних методів і прийомів впливу. Керів­ники, які недостатньо розуміють мотивацію працівників, і ті, управлінський стиль яких застарів, негуманний, неетичний, обмежені недостатнім розумінням суті управлінської справи.

9. Слабкі навички керівництва.

Відсутність таланту керівника. Підлеглі у таких керівників відчувають себе незадоволеними і працюють нижче своїх можливостей; психологічний клімат у таких колективах низький; низька продуктивність праці.

10. Невміння навчати.

Невміння допомагати підлеглим в особистому і службовому рості, від­сутність якостей наставника, лідера та авторитету. Підлеглі тоді працюють, не маючи зворотного зв'язку від керівника, а оцінки останнього формальні і поверхові.

11. Низька здатність формувати колектив.

Невміння сформувати дружню, ефективно працюючу «команду» одно­думців, які повністю реалізують свої можливості, досягають своїх цілей та отримують задоволення від роботи.

Інструкція

Впишіть відповідні числа з підсумку відповідей таблиці 1 в першу графу («Ваш результат») таблиці 2. Заповніть графу «ранг», надаючи найвищому результату першої графи рангу 1, другому - 2 і так далі. Найменший результат отримає ранг 11.

Заповніть графу «Зворотній ранг», надаючи найменшому резуль­тату рангу 1 і так далі. Найвищий результат отримує ранг 11.

Таблиця 2

Шляхи власних обмежень

Ваш результат Сильні сторони Ранг Обмеження Зворотній ранг
А Здатність керувати собою Невміння керувати собою
В Чіткі цінності Розмитість особистих цінностей
С Чіткі особисті цілі Абстрактні особисті цілі
D Продовжуючий саморозвиток Зупинка саморозвитку
Е Хороші навички вирішення проблем Недостатність навичок вирішувати проблеми
F Творчий підхід Недостатність творчого підходу
G Вміння впливати на Оточуючих Невміння впливати на людей
Н Розуміння особливостей управлінської праці Недостатнє розуміння управлінської праці
І Здатність керувати Недостатня здатність керувати
J Вміння навчати Не вміння навчати
К Вміння налагодити групову роботу Низька здатність формувати колектив

Заповніть табличку 3. У графі «Особисті переваги» містяться галузі, в яких ви майже не маєте труднощів, у стовпчику «Особисті обмеження» - галузі, які потребують першочергового розвитку.

Пишіть номери 1, 2, 3 зі стовпця «ранг» і стовпця «зворотній ранг».

Підсумкова таблиця

«Особисті переваги» «Особисті обмеження»
1. 1.
2. 2.
3. 3.

 

 

ВИВЧЕННЯ НАПОЛЕГЛИВОСТІ[2].

Афанасьєва Н. Особистісний підхід у навчанні. / / Шкільний психолог. Еженед. дод. до газети «Перше вересня» - 2001. № 32.

 

Інструкція: вам пропонується ряд ситуацій. Уявіть себе в цих ситуаціях і оцініть, наскільки вони для вас характерні. Якщо ви згодні, то поставте «+», якщо не згодні, то «-».

1. Я вже поставив перед собою мету і розробив шляхи її досягнення.

2. Я намагаюся досягти поставленої мети, якою б далекою вона не була.

3. Далекі і важкодоступні цілі - це не для мене.

4. Невдачі не змусять мене відмовитися від наміченого.

5. Я живу сьогоднішнім днем і не ставлю перед собою далеких цілей.

6. Виникаючі перешкоди змушують мене відмовитися від досягнення моєї мети.

7. Якщо переді мною стоїть вагома мета, мало що зможе мене зупинити.

8. Невдачі надають мені сили для боротьби.

9. Складання списку справ на тиждень - це не для мене.

10. Труднощі змушують мене сумніватися, чи потрібно продовжувати розпочату справу.

11. Я часто не доводжу справу до кінця, якщо на його виконання потрібно витратити багато часу.

12. Коли я досягаю поставленої мети, то отримую від цього величезне задоволення.

13. Часто мій інтерес до виконуваних завдань швидко згасає.

14. Я терплячий чоловік, тому далекі цілі мене не бентежать.

15. Перешкоди, з якими я стикаюся, роблять мене більш впевненим у своїх силах.

16. Я лінива людина, тому нерідко відмовляюся від руху до поставленої мети.

Обробка результатів: по одному балу нараховується за відповіді «так» за позиціями: 1, 2, 4, 7, 8, 12, 14, 15 і за відповіді «ні» по позиціях: 3, 5, 6, 9, 19, 11 , 13, 16.

Підраховується сума набраних балів:

0-5 балів - низький рівень розвитку наполегливості;

6-11 балів середній рівень розвитку наполегливості;

12-16 - високий рівень розвитку наполегливості.

САМООЦІНКА ВОЛЬОВИХ ЯКОСТЕЙ[9].

Комінко С.Б., Кучер Г.В. Кращі методи психодіагностики: Навч. посібник.Тернопіль: Карт-бланш, 2005. – 406 с.

 

Для самооцінки рівня розвитку вольових якостей можна скорис­татися опитувальником, який був опублікований у болгарському тиж­невику «Погляд». Він дозволяє в загальних рисах визначити вольові якості людини.

Опитувальник складається із 15 запитань, які стосуються різних сторін життя людини і на які необхідно відповісти з максимальною об'єктивністю.

Опрацювання результатів тестування є досить нескладним: відповідь «Так» оцінюється в 2 бали, «Інколи» - 1 бал, «Ні» - 0 балів. Потім підраховується сума набраних балів.

 

№ п/п     Зміст запитання     Відповіді
Так Інколи, трапляється не знаю Ні
1. Чи в стані ви завершити почату роботу, яка вам нецікава, хоча час і обставини дозволяють відірватися і потім знову повернутися до неї?      
2. Чи переборюєте ви без зусиль внутрішній опір, коли потрібно зробити щось неприємне для вас (наприклад, чергувати у вихід­ний день)?      
3. Коли потрапляєте в конфліктну ситуацію - на роботі або в побуті - чи в змозі ви себе взяти в руки настільки, щоб глянути на ситуацію з максимальною об'єк­тивністю?      
4. Якщо вам прописана дієта, чи зможете ви перебороти всі кулі­нарні спокуси?      
5. Чи знайдете ви снагу встати вранці раніше, ніж це було заплановано звечора?      
6. Чи залишитесь ви на місці події, щоб дати свідчення?      
7.   Чи швидко ви відповідаєте на листи?      
8. Якщо ви боїтеся наступного польоту на літаку або відвідання стоматологічного кабінету, то чи зможете без особливих труднощів побороти це відчуття і в останній момент не змінити свого наміру?      
9. Чи будете вживати дуже не­приємні ліки, які вам настійливо рекомендує лікар?      
10. Чи стримаєте дану зопалу обі­цянку, навіть якщо виконання її додасть вам немало клопоту, ін­шими словами - чи є ви люди­ною слова?      
11. Чи без вагання ви рушаєте в поїздку в незнайоме місто, якщо це необхідно?      
12. Чи суворо ви дотримуєтесь роз­порядку дня: часу пробудження, вживання їжі, занять, прибиран­ня та інших справ?          
13. Чи ставились ви несхвально до тих, хто вчасно не віддає позичені гроші?      
14.   Найцікавіша телепередача не за­ставить вас відкласти виконання термінової і важливої роботи.      
15. Чи зможете ви припинити суперечку і замовкнути, якими б образливими вам не здавалися слова «протилеж­ної сторони»?

Результати тесту

Якщо сума балів знаходиться в межах 0 - 12, то у вас низький рівень вольових якостей. Ви просто робите те, що легше і цікаві­ше, навіть якщо це може вам у чомусь і зашкодити. До обов'язків відноситесь недбало, що буває причиною різноманітних неприєм­ностей, які з вами трапляються. Будь-яке прохання, будь-який обо­в'язок сприймаєте майже як фізичний біль. Справа тут не тільки в слабкій волі, але і в егоїзмі.

Якщо сума балів коливається в межах 13 - 20, то у вас середня сила волі. Якщо зіштовхуєтесь з перешкодами, починаєте діяти, щоб подолати їх. Але якщо побачите обхідний шлях, то відразу ж скори­стаєтесь ним. Не перестараєтесь, але й дане вами слово стримаєте. Неприємну роботу постараєтесь виконати, хоча й будете бурчати. З доброї волі зайві обов'язки на себе не візьмете. Це інколи негативно відбивається на ставленні до вас керівників, не з кращого боку ха­рактеризує і в очах колег.

Якщо сума балів знаходиться в межах 21 - 30, то сила волі у вас розвинута високо. На вас можна покластися, ви не підведете. Вас не лякають ні нові доручення, ні далекі поїздки, ні ті справи, які на інших наводять переляк. Але інколи ваша жорстка і непримирима позиція з непринципових питань дошкуляє оточуючим. Швидше це впертість. Вам не вистачає таких якостей, як гнучкість, тактовність, доброта.

ЧИ СХИЛЬНІ ВИ ДО ДІЛОВОГО РИЗИКУ?[9].

Комінко С.Б., Кучер Г.В. Кращі методи психодіагностики: Навч. посібник.Тернопіль: Карт-бланш, 2005. – 406 с.

 

 

За допомогою даного тесту можна оцінити, наскільки Ви схильні до підприємництва, індивідуальної трудової діяльності. З відомих причин тест має лише орієнтовний характер.

Інструкція: Відповідь на запитання давайте «так» або «ні».

Тестові завдання

1. Я би ризикнув розпочати власну справу, ніж працювати на когось.

2. Я ніколи не піду на таку роботу, яка вимагає багато поїздок.

3. Якщо б я почав грати в азартні ігри, то ніколи б не робив малих ставок.

4. Мені подобається покращувати своє життя за допомогою ідей.

5. Я би ніколи не покинув роботу, коли б не був впевнений, що є інша.

6. Я не здатний піти на ризик, щоб розширити свій кругозір.

7. Знаючи, що якась конкретна нова справа може закінчитись невдачею,
я не став би вкладати в неї кошти, навіть знаючи, що прибуток може
бути великим.

8. Хотів би пізнати якомога більше всього в житті.

9. Не відчуваю у собі особливої потреби у хвилюючих подіях.

10. Я не наділений великою енергією.

11. Я можу легко бути ініціатором багатьох прибуткових ігор.

12. Я б ніколи не став сперечатися на суму, якою в даний час не володію.

13. Мені подобається пропонувати нові ідеї чи концепцію, коли реакція
на них, наприклад, мого начальника - непередбачлива.

14. Я можу брати участь лише в таких угодах, які достатньо зрозумілі і
визначені.

15. Менш надійна робота з великим прибутком мене привабить більше,
ніж більш надійна із середнім.

16. За характером я не дуже незалежний.

Аналіз результатів:

Якщо Ви відповіли «так» на запитання: 1, 3, 4, 8, 10, 11, 13 і 15 – кожну відповідь оцініть у 1 бал.

Якщо Ви відповіли «ні» на запитання: 2, 5, 6, 7, 9, 12, 14 і 16 – також оцініть кожну відповідь у 1 бал.

Якщо сума набраних Вами балів 13, 14 чи вище – Ви схильні до підприємницького ризику і володієте певними рисами ризик-тейкера. Ось його основні характеристики: у якій галузі він би не діяв, він мислить і поступає незалежно, непересічно, відважно і «підриває» логіку здорового глузду, виглядаючи іноді безглуздо і майже як божевільний, однак, у його думках і діях панує строгий розрахунок, який не заважає натхненню. Йому характерне творче передбачення результату, підприємницька жилка може виховуватись як всупереч обставинам (ризик-тейкери із незабезпечених і неблагополучних сімей), так і завдячуючи їм (ризик-тейкери, які виховані в атмосфері любові, взаєморозуміння і допомоги з боку батьків), недогматичні, нестандартні підходи до проблем, динаміка, ризик, експеримент – усі ці риси заокеанських підприємців повчальні й для нас.Последнее изменение этой страницы: 2016-08-06; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.171.45.91 (0.011 с.)