ТОП 10:

САМООЦІНКА СТІЙКОСТІ ДО СТРЕСУКонфлікти, а також інші негативні чинники нашого життя, створю­ють нервозні стани і часто призводять до стресу. Нижче пропонується

тест, який дозволить вам дати самооцінку стійкості до стресу. Результат буде об'єктивнішим, якщо ваші відповіді будуть якомога щирішими.

 

Запитання Зрідка Інколи Часто
1. Я думаю, що мене недооцінюють у колективі  
2. Я намагаюсь працювати, навіть якщо буваю не цілком здоровим  
3. Я постійно переживаю за якість своєї роботи  
4. Я буваю налаштованим агресивно  
5. Я не терплю критики в свою адресу  
6. Я буваю роздратованим  
7. Я стараюсь стати лідером там, де це можливо  
8. Мене вважають людиною наполегливою і напористою  
9. Я страждаю безсонням  
10. Своїм недругам я можу дати відсіч  
11. Я емоційно і хворобливо переживаю неприємність  
12. У мене не вистачає часу на відпочинок  
13. У мене виникають конфліктні Ситуації  
14. Мені не вистачає влади, щоб реалізувати себе  
15. Мені не вистачає часу, щоб зайнятися улюбленою справою  
16. Я все роблю швидко  
17. Я відчуваю страх, що втрачу роботу (не поступлю в інститут)  
18. Я дію гарячково, а потім переживаю за свої справи і вчинки  

 

Далі підрахуйте сумарну кількість балів, які ви набрали, і визнач­те, який рівень вашої стійкості до стресу.

Сумарне число балів Рівень вашої стійкості до стресу
51-54 1 - дуже низький
47-50 2 – низький
43-46 3 - нижчий від середнього
39-42 4 - трохи нижчий від середнього
35-38 5 – середній
31-34 6 - трохи вищий від середнього
27-30 7 - вищий від середнього
23-26 8 – високий
18-22 9 - дуже високий

Чим менше число (сумарне) балів ви набрали, тим вища стійкість до стресу і навпаки.

Якщо у вас 1-й і навіть 2-й рівень стійкості до стресу, то вам необ­хідно кардинально змінювати свій спосіб життя.

НАСКІЛЬКИ ВИ ОРГАНІЗОВАНА ЛЮДИНА[4].

Іванова І.В. Менеджер — професійний керівник: Навч. посібник. - С. 69-75.

 

 

Інструкція: Оберіть лише одну відповідь на кожне із запропонованих запитань.

1. Чи Ви маєте у житті основні цілі, яких прагнете досягнути?

а)так, у мене є основні цілі;

б)життя занадто швидкоплинне, хіба потрібні якісь цілі;

в)у мене є основні цілі, досягненню яких я підпорядковую усе своє життя;

г) у мене є цілі, але моя діяльність не сприяє їх досягненню.

2. Чи складаєте Ви план роботи на тиждень, використовуючи щотижневик, блокнот?

а) так;

б)ні;

в) основні справи на поточний день я планую у голові або на аркуші паперу;

г) намагався складати план, використовуючи щотижневик, але згодом зразу­ мів, що це нічого не дає;

д)складання планів — це лише зайве витрачання часу та гра дорослих людей в організованість.

3. Чи докоряєте Ви собі за те, що не виконали запланованого на тиждень, день?

а) докоряю, якщо у цьому є моя провина, або я полінувався;

б)завжди докоряю, не зважаючи на об'єктивні чи суб'єктивні причини;

в) не докоряю;

г) дотримуюсь принципу: що вдалося зробити сьогодні — добре, а чого не вда­лося - ще зроблю.

4. Як Ви ведете свій записник з номерами телефонів ділових партнерів, знайомих, ро­дичів, приятелів тощо?

а) я господар свого записника. Як хочу, так його і веду. За необхідності я зав­жди знайду потрібну інформацію;

б) часто міняю записники, оскільки нещадно їх «експлуатую». Переписуючи записники, прагну зробити усе, як потрібно, але при подальшому викори­станні знову починаю робити довільні записи;

в) записи веду довільним чином, залежно від обставин;

г) використовую загальновживану систему записів за алфавітом прізвищ, імен, номерів телефонів; за необхідності записую додаткові відомості (адреса, місце роботи, посада тощо).

5. Вас оточують різні речі, якими Ви часто користуєтесь, за яким принципом Ви їх розміщуєте?

а) кожна річ лежить там, де їй заманеться;

б) кожна річ повинна мати своє місце;

в) періодично наводжу лад у розміщенні речей, але надалі знову кладу їх туди, куди заманеться;

г) вважаю, що це запитання абсолютно не стосується самоорганізації.

6. Чи можете Ви після завершення робочого дня сказати, де, скільки і з яких причин даремно втратили час?

а) можу сказати про втрачений час;

б) можу зазначити місце, де було втрачено час;

в) якби втрачений час обертався у гроші, то я б добре його рахував;

г) завжди добре уявляю, де, скільки і чому було даремно втрачено час;

д) не лише добре уявляю, де, скільки і чому було даремно втрачено час, але й намагаюсь аналізувати втрати і запобігати їх виникненню.

7. Які Ваші дії, коли на нарадах або на зборах починається «переливання з пустого у порожнє»?

а) пропоную звернути увагу на сутність питання;

б) у чергуванні «повного» і «порожнього» проходять усі наради і збори, що є досить позитивним явищем, оскільки після вирішення важливих проблем, отримуєш можливість трохи відпочити;

в) поринаю у «небуття»;

г) починаю займатись тими справами, які взяв із собою завчасно.

8. Якщо Вам необхідно виступити з доповіддю, то чи будете звертати увагу не тільки на її зміст, але й тривалість?

а) буду звертати значну увагу на зміст, оскільки, якщо доповідь цікава, то її будуть уважно слухати, не зважаючи на тривалість;

б) буду рівнозначно звертати увагу на зміст і тривалість доповіді, а також сфо­рмую різні варіанти доповіді, залежно від наданого часу.

9. Чи намагаєтесь Ви буквально використовувати кожну хвилину для реалізації заду­маного?

а) намагаюсь, хоча не завжди так виходить внаслідок особистих причин;

б) не прагну до цього, тому що не потрібно бути дріб'язковим щодо часу;

в) навіщо прагнути, якщо час усе одно не наздоженеш;

г) намагаюсь і прагну.

10. Яку систему фіксування доручень, завдань і прохань Ви використовуєте?

а) занотовую до свого щотижневика, що виконати і у який термін;

б) занотовую до свого щотижневика лише найбільш важливі доручення, про­хання та завдання, «дрібниці» прагну запам'ятовувати;

в) прагну запам'ятовувати доручення, прохання та завдання, тому що .це тре­нує пам'ять, але мушу визнати, що вона мене часто підводить;

г) дотримуюсь принципу «зворотної пам'яті»: хай пам'ятає про доручення і завдання той, хто їх дає. Якщо доручення важливе, то про нього не забу­дуть і викличуть мене для термінового виконання.

11. Яка у Вас точність щодо приходу на ділові зустрічі, наради, збори, засідання?

а) приходжу раніше на 5-7 хвилин;

б)приходжу вчасно, до початку зборів, нарад;

в) зазвичай спізнююсь;

г) завжди спізнююсь, хоча прагну прийти раніше або вчасно;

д) якби було видано науково-популярний посібник «Як не спізнюватись», то я, імовірно, навчився б приходити вчасно.

12. Яке значення Ви надаєте своєчасності виконання завдань, доручень, прохань?

а) вважаю, що своєчасність виконання — це один з важливих показників мого уміння працювати, однак дещо мені не вдається виконати вчасно;

б)вважаю, що краще трохи затягнути виконання завдання, оскільки ситуація може змінитись, і його взагалі не доведеться виконувати;

в) вважаю за краще менше розмовляти про своєчасність, а виконувати завдан­ня і доручення вчасно.

13. Припустимо, що Ви пообіцяли дещо зробити чи допомогти іншій людині, але об­ставини змінились так, що виконати обіцяне доволі складно. Як Ви будете поводитись?

а) повідомлю людині про зміну обставин і про неможливість виконати обіцяне;

б)намагатимусь повідомити людину про неможливість виконання обіцяного на цьому етапі і запропоную перенести виконання;

в)буду прагнути виконати обіцяне. Якщо виконано - добре, якщо ні – не біда, тому що я доволі часто не виконую своїх обіцянок;

г) нічого не буду повідомляти людині, виконаю обіцяне що б там не було.

Ключ до підрахунку балів

 

№з/п
А
б
в
г
д

72-78 балів: Ви організована людина. Єдине, що можна Вам порадити: не зупиняй­тесь на досягнутому рівні, надалі розвивайте самоорганізацію. Нехай Вам не здається, що Ви досягнули межі, оскільки розвиток організованості приносить свої плоди та підвищує результативність роботи.

63—71 бал: Ви вважаєте організованість невід'ємною складовою своєї роботи. Це ство­рює для Вас значні переваги у порівнянні з тими людьми, які ігнорують принципи самоорганізації. Але Вам необхідно систематично працювати над собою для удоско­налення організованості.

Менше 63 балів: Життя та оточення змусило Вас бути в окремих сферах організованою людиною, але у Вас відсутня чітка система самоорганізації. Постарайтесь проаналізу­вати свої дії, втрати часу, технологію виконання робіт, виявити усю свою волю і впер­тість щодо покращання самоорганізації і підвищення самодисципліни.

НАСКІЛЬКИ ВИ РІШУЧА ЛЮДИНА[11].

1. Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. Теоретичні та прикладні засади менеджменту. Навчальний посібник – 3-тє вид. доп. і перероб. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка» (Інформаційно-видавничий центр «ІНТЕЛЕКТ+» Інституту післядипломної освіти), «Інтелект-Захід», 2007. – 384 с.)

На нижченаведені запитання дайте відповіді «так» або «ні».

1. Чи зможете Ви легко, без зайвих зусиль, на старому місці роботи пристосува­тись до нових правил, стилю роботи та поведінки?

2. Чи швидко Ви адаптуєтесь у новому колективі?

3. Чи здатні Ви висловити свою думку публічно, навіть знаючи, що вона супере­чить поглядам вищого керівництва?

4. Якщо Вам запропонують роботу з вищою заробітною платою в іншій органі­зації, то чи погодитесь Ви без вагань?

5. Чи схильні Ви заперечувати свою провину у здійсненні помилки, шукаючи інших винних?

6. Чи завжди Ви пояснюєте причину своєї відмови правдиво, не використовуючи нейтральних традиційних фраз?

7. Чи можете Ви змінити свої погляди на ті чи інші питання під впливом диску­сій та обговорень?

8. Ви читаєте чиюсь роботу, зміст якої відповідний, але спосіб викладення Вам не подобається. Чи будете Ви корегувати текст відповідно до Ваших уявлень?

9. Якщо Ви побачите річ, яка Вам дуже сподобається, чи придбаєте її навіть тоді, коли вона Вам абсолютно не потрібна?

10. Чи можете Ви змінити власну думку під впливом людини, якій симпатизуєте?

11. Чи плануєте Ви завчасно свою відпустку, не покладаючись на випадок?

12. Чи завжди дотримуєтесь своїх обіцянок?

 

№ п/п
так
ні
                           

Інтерпретація результатів

0-9 балів: Ви надзвичайно нерішучі. З будь-якого приводу досить довго зважуєте усі «за» та «проти». Віддаєте перевагу делегуванню повноважень щодо прийняття рішен­ня іншій особі. Перед тим, як зважитись на певний крок, довго роздумуєте та ради­тесь, а в кінцевому результаті приймаєте невизначене рішення. На зборах, нарадах, зібраннях переважно мовчите, хоча у своєму товаристві є досить кра­сномовними. І хоча Ви володієте знаннями, досвідом, ерудицією, Ваша нерішучість гальмує можливості до зростання та самореалізації. Більш того, на Вас не можна по­кластися, досить складно працювати та взаємодіяти, оскільки Ви завжди не впевнені. Хочете змінити своє життя на краще, намагайтесь побороти свою нерішучість. Почи­найте з дрібниць, і результати не забаряться.

10 —18 балів: Ви приймаєте рішення обережно, зважено, але не перекладаєте розв'я­зання складних проблем на інших, і дієте миттєво, коли існують часові обмеження. Якщо ж у Вас є достатньо часу на обдумування рішення, то Ви намагатиметесь пора­дитись з іншими, перестрахуватись, накопичити більше інформації, узгодити з кері­вництвом, хоча цілком можете прийняти його самі. Більше покладайтесь на свій до­свід та знання, відкиньте невпевненість.

19 — 28 балів: Ви достатньо рішучі. Ваша логіка, послідовність, миттєва оцінка та аналіз ситуації, досвід та знання допомагають приймати переважно успішні рішення, хоча бувають і винятки. Недоліки та промахи ретельно аналізуєте, роблячи відповідні висновки. Зазвичай покладаючись на себе, не ігноруєте порад інших. Прийняте рі­шення відстоюєте до кінця, але якщо виявляється його помилковість, то здатні визна­ти свою помилку. Намагайтесь завжди залишатись об'єктивним, і не вважайте зайвим консультуватись з питань, у яких недостатньо компетентні.

29 балів і більше: Ви дуже рішучі і самовпевнені. Вважаєте себе компетентним в усіх аспектах Вашої діяльності і не вбачаєте необхідності у консультуванні, узгодженні рішень чи порадах. Ви не сприймаєте критики на свою адресу щодо прийнятих індивідуально рішень, дуже болісно переживаєте помилки, яких припустились. Вам необхідно негайно змінювати стиль прийняття рішень, оскільки взаємна співпраця, консультування, взаємодопомога сприятимуть прийняттю більш ефективних рішень, тому що підвищується рівень інформаційного забезпечення. Це допоможе уникнути стресів, пов'язаних з прийняттям невдалих рішень та не втратити віри у власні сили.Последнее изменение этой страницы: 2016-08-06; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.171.18 (0.011 с.)