ТОП 10:

ВИЗНАЧЕННЯ ДОМІНУЮЧОГО СТИЛЮПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ(Методика Алана Роуве)[1].

Інструкція: Оберіть лише одну відповідь на кожне із запропонованих запитань.

1. На роботі для мене найважливіше:

а) практичні результати;

б) оптимальні рішення;

в) творчий підхід та ідеї;

г) хороші умови праці.

2. Мені подобається робота:

а) технічна, з чітко визначеними завданнями;

б) неодноманітна;

в) яка дозволяє діяти незалежно та творчо;

г) яка передбачає постійні контакти та комунікації з людьми.

3. Більше всього мені подобається працювати з людьми:

а) енергійними та амбітними;

б) кваліфікованими та організованими;

в) відкритими для нових ідей;

г) приємними та щирими.

4. Коли у мене виникають проблеми, то я зазвичай:

а) відштовхуюсь від набутого досвіду у розв'язанні аналогічних проблем;

б) ретельно аналізую ситуацію;

в) розглядаю різноманітні творчі підходи;

г) звертаюсь за порадою.

5. Я особливо добре:

а) запам'ятовую дати та факти;

б) вирішую складні проблеми;

в) знаходжу альтернативні рішення;

г) адаптуюсь у колективі.

6. Коли у мене мало часу, я:

а) швидко приймаю рішення та швидко їх реалізовую;

б) дотримуюсь існуючих планів та пріоритетів;

в) не поспішаю, не визнаю поспіху у роботі;

г) прошу допомоги та підтримки колег.

7. Перебуваючи в оточенні людей я зазвичай:

а) розмовляю на різноманітні теми;

б) думаю над почутим від інших;

в) спостерігаю;

г) прислухаюсь до розмов.

8. Мене вважають:

а) агресивним;

б)дисциплінованим;

в) творчим;

г) надійним.

9. Понад усе мені не подобається:

а) бути звичайним працівником, а не керівником;

б)виконувати нецікаву роботу;

в) дотримуватись правил;

г) коли мені заперечують.

10. Зазвичай я приймаю рішення:

а) прямі і практичні;

б) систематичні або абстрактні;

в) загальні та гнучкі;

г) такі, що враховують потреби зацікавлених сторін.

Підрахуйте, яких відповідей певної групи (а, б, в, г) у Вас більше, переважаюча кількість відповідей свідчить про схильність до використання відповідного стилю при­йняття рішення:

а - директивний: рішення приймаються швидко, носять раціональний характер, зрозумілі, прості для сприйняття, без затягування процедури;

б — аналітичний: рішення приймаються на основі глибокого вивчення проблеми і розгляду усіх можливих варіантів, характеризуються обґрунтованістю та комплек­сністю;

в - концептуальний: творчий, креативний підхід до процесу прийняття рішень, збір інформації та розроблення рішення здійснюється зазвичай шляхом обгово­рення проблем з іншими людьми;

г — поведінковий: рішення приймаються з урахуванням інтересів та аналізом мо­жливих наслідків для тих, кого вони стосуються, орієнтовані на міжособисті сто­сунки.

 

ВИВЧЕННЯ МОТИВАЦІЇ ДО УСПІХУ[21].

Тест, запропонований Т. Елерсом, оцінює силу мотивації для досяг­нення цілі та успіху.

Інструкція: Вам буде запропоновано 41 питання, на кожне з яких відповідайте «так» або «ні».

Тестові завдання

1. Коли маєте вибір між двома варіантами, його краще зробити швидше, ніж відкласти на певний час.

2. Я легко роздратовуюсь, коли помічаю, що не можу на всі 100% виконати завдання.

3. Коли я працюю, це виглядає так, ніби я все ставлю на карту.

4. Коли виникає проблемна ситуація, я частіше всього приймаю рішення одним з останніх.

5. Коли у мене два дні підряд не має справ, я втрачаю спокій.

6. У деякі дні мої успіхи нижче середніх.

7. Стосовно себе я більш вимогливий, ніж стосовно інших.

8. Я більш доброзичливий, ніж інші.

9. Коли я відмовляюсь від складного завдання, то потім суворо засуджую себе, бо знаю, що, вирішивши проблему, досягнув би успіху.

10. У процесі роботи я потребую зробити невеликі паузи для відпочинку.

11. Наполегливість - це не головна моя риса.

12. Мої досягнення в праці не завжди однакові.

13. Мене більше цікавить інша робота, ніж та, якою я займаюсь.

14. Засудження стимулює мене сильніше, ніж похвала.

15. Я знаю, що мої колеги вважають мене діловою людиною.

16. Перешкоди роблять мої рішення більш твердими.

17. У мені легко збудити честолюбство.

18. Коли я працюю без натхнення, це, зазвичай, помітно.

19. При виконанні роботи я не розраховую на допомогу інших.

20. Деколи я відкладаю те, що повинен був зробити зараз.

21. Потрібно розраховувати тільки на самого себе.

22. У житті мало речей важливіших за гроші.

23. Завжди, коли мені потрібно виконати важливе завдання, я ні про що інше не думаю.

24. Я менш честолюбний, ніж інші.

25. У кінці відпустки я зазвичай радію, що скоро вийду на роботу.

26. Коли я хочу працювати, то я роблю це краще і більш кваліфіковано за інших.

27. Мені простіше і легше спілкуватись з людьми, які можуть старанно працювати.

28. Коли у мене немає справ, я відчуваю, що мені не по собі.

29. Мені доводиться виконувати відповідальну роботу частіше, ніж іншим.

30. Коли мені доводиться приймати рішення, я намагаюсь робити це якомога краще.

31. Мої друзі деколи вважають мене лінивим.

32. Мої успіхи в певній мірі залежать від моїх колег.

33. Не має сенсу протидіяти волі керівника.

34. Іноді не знаєш, яку роботу доведеться виконувати.

35. Коли щось не виходить, я нетерплячий.

36. Я завжди звертаю мало уваги на свої досягнення.

37. Коли я працюю разом з іншими, моя робота дає більші результати, ніж робота інших.

38. Більшість справ, за які я берусь, не доводжу до кінця.

39. Я заздрю людям, які не перевантажені роботою.

40. Я не заздрю тим, хто прагне до влади і вищого становища.

41. Коли я певен, що стою на правильному шляху, для доказів своєї правоти я йду на крайні міри.

Аналіз результатів:

Зарахуйте собі по 1 балу за відповіді «так» на наступні запитання 2, З, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, ЗО, 32, 37, 41.

Також зарахуйте по 1 балу за відповіді «ні» на запитання 6, 13, 18, 20, 24, 31, 36, 38, 39.

Відповіді на питання 1, 11, 12, 19, 23, 33, 34, 35, 40-не враховуються.

Підрахуйте суму набраних балів:

від 1 до 10 балів: низька мотивація до успіху;

від 11 до 16 балів: середній рівень мотивації;

від 17 до 20 балів: достатньо високий рівень мотивації;

більше 21 бала: дуже високий рівень мотивації до успіху.

ДІАГНОСТИКА ГОТОВНОСТІ ДО ВЕДЕННЯ ПЕРЕГОВОРІВ І РОЗВ'ЯЗАННЯ КОНФЛІКТІВ

 

Інструкція:Приступаючи до тесту, детально пригадайте останній конфлікт, в яому Ви брали участь. Оцініть рівень своїх знань, умінь, здібностей, які Ви змогли виявити у переговорному процесі, веденні суперечок і дискусій, розв'язанні конфліктів.

За дев'ятибальною шкалою оцініть, наскільки Ви компетентні і підготовлені, щоб:

а) знати:

 

Запитання Оцінка
1. Історію зародження і розвитку конфлікту.
2. Психологічні та інші особливості учасників конфлікту й осіб із найближчого оточення. 1 23456789
3. Особливості типів і видів конфліктів.
4. Основні прийоми і правила ведення суперечки
5. Основні прийоми і правила ведення переговорів.
6. Основні прийоми і правила розв'язання конфлікту
7. Сильні і слабкі сторони, якості котрі у Вас виявляються у конфліктній ситуації і при веденні переговорів.

б) вміти:

 

Запитання Оцінка
1. Історію зародження і розвитку конфлікту.
2. Психологічні та інші особливості учасників конфлікту і осіб із найближчого оточення.
3. Особливості типів і видів конфліктів.
4. Основні прийоми і правила ведення суперечки
5. Основні прийоми і правила ведення переговорів
6. Основні прийоми і правила розв'язання конфлікту
7. Сильні і слабкі сторони, якості котрі у Вас виявляються у конфліктній ситуації і при веденні переговорів.
       

в) бути здібним:

 

Запитання Оцінка
1. Проявити принциповість і гнучкість у розв'язанні конфлікту. 1 23456789
2. Встановити і коректно вести спори, переговори.
3. Самокритично оцінити ситуацію і прогнозувати розвиток подій.
4. Проявити витримку і високі моральні якості при загостренні конфлікту.
5. Зацікавити протилежну сторону
6. Виділити можливі напрями розвитку конфлікту.
7. Враховувати і не допускати попередніх помилок і прорахунків.

Інтерпретація результатів.

Ви можете визначити рівень своєї компетентності і готовності до ведення переговорів і розв'язання конфліктів. Окремо підрахуйте поблочно рівень: а) знань; б) умінь; в) здібностей.

Чим вищий сумарний бал, тим краще Ви підготовлені до ведення переговорів і розв'язання конфліктів.

Підрахуйте окремо рівень знань, умінь, здібностей успішно вести переговори, суперечки і розв'язувати конфлікти та на основі порівняльного аналізу зробіть висновки. Чого Вам більше не вистачає - знань, умінь чи здібностей? Виходячи з цього, намітьте програму самоосвіти і саморозвитку.Последнее изменение этой страницы: 2016-08-06; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.227.117 (0.01 с.)