ТОП 10:

Результати проведених контрольних заходіворганами ДФІ у Вінницькій області*

Показники 2009 рік 2010 рік
1. Кількість кримінальних справ, порушених за матеріалами ревізій та перевірок
2. Передано ревізійних матеріалів на розгляд правоохоронним органам (кількість)
3. Притягнуто до адміністративної відповідальності (ст. 164-2, 166-6 КУпАП) всього (осіб)
- крім того, складено протоколів про адміністративне порушення бюджетного законодавства (ст. 164-12 КУпАП)
- складено протоколів про адміністративне порушення за порушення законодавства про здійснення закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти (ст. 164-14 КУпАП)
- загальна сума накладених адміністративних штрафів, тис. грн. 216,6 206,7
4. Притягнуто до дисциплінарної, матеріальної відповідальності
в тому числі звільнено із займаних посад

 

 

 

 

*Складено автором на основі літературних джерел [57].

За матеріалами контрольних заходів правоохоронні органи порушили 75 кримінальних справ. Крім того, 46 кримінальних справ порушено за результатами участі працівників Держфінінспекції у Вінницькій області як залучених спеціалістів у перевірках, що проводилися правоохоронними структурами [57].

З метою максимального відшкодування підприємствами, установами, організаціями втрат фінансових і матеріальних ресурсів, до суду подано 92 позови на суму понад 20 млн. гривень, з яких 63 – уже задоволено. Перед органами прокуратури та об’єктами контролю ініційовано пред’явлення 195 позовів щодо відшкодування винними особами втрат фінансових і матеріальних ресурсів.

За недотримання вимог фінансово-бюджетного законодавства 1050 осіб притягнено до адміністративної відповідальності, 186 – до дисциплінарної, 176 – до матеріальної, 2 – звільнено із займаних посад. До об’єктів, на яких виявлені порушення фінансової дисципліни, застосовано 325 фінансових санкцій: у 106 випадках призупинено бюджетні асигнування, у 121 – зупинено операції з бюджетними коштами, у 98 – зменшено бюджетні асигнування на загальну суму близько 7 млн. гривень.

Окрім того, з метою запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу направлено п’ять інформацій про виявлені фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, на загальну суму більш як 80 мільйонів гривень

З метою вжиття відповідних заходів щодо попередження фінансових порушень керівництвом Держфінінспекції прийнято участь у діяльності робочої групи, якою проведені співбесіди з керівниками підприємств, установ і організацій, управління якими здійснює обласна Рада, щодо забезпечення належного рівня фінансово-бюджетної дисципліни та організації внутрішнього контролю. З метою забезпечення публічності та прозорості роботи Держфінінспекції, протягом 2011 року в ЗМІ розміщено 644 повідомлення: 130 – у друкованих виданнях, 179 – радіовиступів, 34 – телевізійні сюжети, 301 – в мережі Інтернет та електронних виданнях.

Таблиця 2.3

Загальні дані про результати контрольно-ревізійної роботи

Держфінінспекції у Вінницькій області*

(тис. грн)

Показники Виявлено Усунуто
2010 рік 2011 рік 2010 рік 2011 рік
1. Незаконні і не за цільовим призначенням проведені витрати, недостачі коштів і матеріальних цінностей        
- кількість підприємств, установ і організацій     Х   Х
- на суму 70462,6 74264,4 41757,2 37058,2
- в тому числі бюджетних ресурсів 59067,3   52858,2   35608,7   27165,1
- з них державного бюджету 31445,3 16449,4 19536,3 8949,6
2. В тому числі недостачі коштів і матеріальних цінностей в бюджетних установах        
- кількість установ і організацій Х Х
- на суму 138,7 93,6 86,2 66,8
3. Недоотримано фінансових ресурсів 49706,8 24145,6 31879,3 49706,8
в тому числі бюджетом 15241,9     7324,3   6011,1

*Складено автором на основі літературних джерел [57].

 

За даними звітності про результати контрольно-ревізійної роботи з перевірених протягом 2011 року 494 об’єктів різних форм власності незаконні, нецільові витрати, а також недостачі коштів і матеріальних цінностей виявлено на 440 підприємствах, в установах і організаціях на загальну суму майже 74,3 млн грн, в тому числі бюджетних ресурсів – на 52,8 млн грн, з яких 16,4 млн грн (31,1 %) – кошти державного бюджету.

Крім того, виявлено недоотримані бюджетами всіх рівнів, бюджетними установами та організаціями, підприємствами всіх форм власності фінансові ресурси на загальну суму 24,1 млн грн, в тому числі бюджетами –14,8 млн гривень.

У межах прав і наданих державою повноважень вжито відповідні заходи, в результаті яких у 2011 році забезпечено відшкодування і поновлення незаконних, нецільових витрат та недостач на суму 37,1 млн грн та додаткове надходження фінансових ресурсів до бюджетів, бюджетних установ, організацій і підприємств на загальну суму майже 19,6 млн гривень .

З метою вжиття відповідних заходів до порушників фінансової дисципліни до правоохоронних органів у 2011 році передано 240 ревізійних матеріалів. За порушення фінансової дисципліни до адміністративної відповідальності притягнуто 1050 посадових осіб. Загальна сума накладених адміністративних стягнень склала 280,3 тис. грн, з урахуванням попередніх періодів фактично сплачено 232,4 тис. гривень.

Таблиця 2.4

Результати проведених контрольних заходів органами

ДФІ у Вінницькій області*

Показники 2010 р. 2011 р.
Кількість кримінальних справ, порушених за матеріалами ревізій та перевірок
Передано ревізійних матеріалів на розгляд правоохоронним органам (кількість)
Притягнуто до адміністративної відповідальності (ст. 164-2, 166-6 КУпАП) всього (осіб)
Притягнуто осіб до адміністративної відповідальності (ст. 164-12 КУпАП)
Притягнуто осіб до адміністративної відповідальності (ст. 164-14 КУпАП)
- загальна сума накладених адміністративних штрафів, тис. грн. 206,7 280,3
Притягнуто до дисциплінарної, матеріальної відповідальності
в тому числі звільнено із займаних посад

*Складено автором на основі літературних джерел [57].

 

За результатами проведених контрольних заходів застосовано фінансові санкції до порушників фінансово-бюджетної дисципліни: в 106 випадках призупинено бюджетні асигнування, в 121 - зупинено операції з бюджетними коштами та 98 розпорядникам зменшено бюджетні призначення/асигнування на суму 7 млн гривень. До дисциплінарної та матеріальної відповідальності у звітному періоді притягнуто 362 посадові особи, в тому числі 2 - звільнено із займаних посад. За результатами ревізій, якими виявлені порушення чинного законодавства, прийнято 438 постанов, рішень та наказів.    

Висновки до розділу 2

Сучасні тенденції в українському суспільстві зумовлюють необхідність вирішення важливого питання – вдосконалення організації фінансового контролю, оскільки офіційні дані Державної фінансової інспекції, як у Вінницькій області, так і в Україні в цілому свідчать про масові правопорушення.

Основні державні ресурси зосереджено в бюджетних установах, отже, вони мають бути найважливішими об'єктами контролю органів Державної фінансової інспекції та внутрішнього контролю. Треба наголосити, що фінансово-бюджетна дисципліна погіршується переважно у діяльності бюджетних установ, про що свідчать результати комплексного аналізу відповідних показників, проведені у другому розділі роботи.

Оцінити ефективність внутрішнього контролю дають змогу висновки Державної фінансової інспекції України за результатами перевірок стану центральних органів виконавчої влади: у більшості міністерств, відомств, що підлягали контролю, відсутня єдина система контролю; не розроблені або потребують вдосконалення інструктивні матеріали; низька якість планів, програм, робочих документів і звітів про результати контролю тощо.

За аналізований період з 2008 по 2011 роки було виявлено величезну кількість порушень у бюджетній сфері на суму більш ніж 21,0 млрд. грн. і це тільки та частина, яка біла задекларована інспекторами.

З метою вжиття відповідних заходів до порушників фінансової дисципліни до правоохоронних органів протягом 2008-2011 років передано 2040 ревізійних матеріалів. За порушення фінансової дисципліни до адміністративної відповідальності притягнуто 4050 посадових осіб. Загальна сума накладених адміністративних стягнень склала 980,3 тис. грн..

З метою вжиття відповідних заходів щодо попередження фінансових порушень керівництвом Держфінінспекції прийнято участь у діяльності робочої групи, якою проведені співбесіди з керівниками підприємств, установ і організацій, управління якими здійснює обласна Рада, щодо забезпечення належного рівня фінансово-бюджетної дисципліни та організації внутрішнього контролю.

Отже, не викликає сумніву необхідність створення цілісної іефективної системидержавного фінансового контролю в Україні. Чітке визначення і обґрунтування існування державного фінансового контролю повинен надати відповідний нормативний документ. Окрім того, потребує удосконалення методологічне забезпечення, організація і проведення органами державного фінансового контролю.

 

 

РОЗДІЛ 3.Последнее изменение этой страницы: 2016-08-12; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.254.197 (0.007 с.)