ТОП 10:

Реалізація результатів контролю формування і використання фінансових ресурсів бюджетних установДержавна фінансова інспекція у Вінницькій області, як структурний підрозділ Державної фінансової інспекції України, у межах наданих повноважень, спрямовує свою діяльність на забезпечення виконання покладених на неї завдань.

Робота інспекції була зосереджена на здійсненні контролю за законністю та правильністю використання коштів бюджетів усіх рівнів, державних цільових фондів, державного і комунального майна, інших активів держави та територіальних громад. Ревізіями виконання бюджетів на території Вінницької області у 2008-2011 роках виявлено низку чинників, які негативно вплинули на фінансовий стан виконання бюджетів області [57].

Протягом 2008 року практично всіма районними та міськими бюджетами не виконано в повному обсязі річні показники за доходами щодо загального фонду, внаслідок чого відповідні бюджети не дорахувалися 57 млн грн., що становить 1,5 відсотка від запланованих показників.

Видаткову частину зведеного бюджету Вінницької області у 2008, 2009 та 2010 роках щодо загального фонду виконано відповідно на 97,1; 96,9 та 93,7 відсотка від уточненого плану.

Контрольними заходами, проведеними в області протягом досліджуваного періоду, виявлено недоотриманих фінансових ресурсів місцевими бюджетами на загальну суму 15,5 млн грн. і втрат місцевих бюджетів – на 62,4 млн грн. В результаті вжитих заходів до місцевих бюджетів додатково надійшло 5,2 млн грн. і відшкодовано 29,6 млн грн. втрат фінансових та матеріальних ресурсів. Отже, за умови повного усунення виявлених органами ДКРС фінансових порушень, що призвели до втрат, місцеві бюджети мали б змогу додатково отримати 32,8 млн гривень.

В свою чергу, за результатами перевірок податкових органів протягом 2008 - 2009 років донараховано податків і зборів до місцевих бюджетів у сумі 64,9 млн грн., з яких фактично надійшло лише 10,2 млн гривень.

Загалом під час ревізій бюджетів на території Вінницької області контрольними заходами охоплено 17 установ та організацій, і майже в кожному з них виявлено факти порушень фінансово-бюджетної дисципліни на загальну суму 21,2 млн грн., у тому числі таких, що призвели до збитків – на 17 млн гривень.

За допущені порушення фінансово-бюджетної дисципліни складено 15 протоколів про адміністративні правопорушення. Матеріали 15 ревізій направлено до правоохоронних органів для прийняття відповідних рішень.

Отже, проведені протягом 2011 року Державною фінансовою інспекцією у Вінницькій області ревізії і перевірки свідчать, що кількість і масштаби порушень залишаються суттєвими. Так, при обревізованих у першому півріччі 2011 року 251 підприємстві, установі та організації усіх форм власності з обсягом ресурсів майже 4 млрд. грн., фінансові порушення, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів виявлено в 94% із них, на загальну суму 34,5 млн грн., в тому числі в 179 бюджетних установах, або 98% із обревізованих.

Протягом 2009-2011 років найбільш масштабними контрольними заходами, проведеними працівниками інспекції, були ревізії [57] :

- фінансово-господарської діяльності Дочірнього підприємства „Вінницький облавтодор” ВАТ ДАК „Автомобільні дороги України” та його 21 структурного підрозділу;

- окремих питань фінансово-господарської діяльності 3-х підприємств, що належать до сфери управління Державного комітету України із земельних ресурсів, в тому числі перевірено використання коштів Стабілізаційного фонду для здійснення заходів з безоплатних оформлення та видачі громадянам України державних актів на право власності на земельні ділянки;

- використання бюджетних коштів, виділених на реалізацію державної програми „Видання, придбання, зберігання і доставка підручників і посібників для студентів вищих навчальних закладів та учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів”;

- використання коштів державного бюджету, спрямованих на підготовку кадрів вищими навчальними закладами у 5-ти навчальних закладах;

- фінансово-господарської діяльності Басейнового управління водними ресурсами річки Південний Буг та 3-х міжрайонних управлінь водного господарства, підпорядкованих Державному комітету по водному господарству;

- фінансово-господарської діяльності 9-ти підприємств та установ Вінницької області, які перебувають у віданні Національної академії аграрних наук України;

- окремих питань фінансово-господарської діяльності 7-ми військових формувань Міністерства оборони України;

- використання коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню у 17-ти управліннях праці та соціального захисту населення районних державних адміністрацій та міських рад;

- фінансово-господарської діяльності 19-ти установ ветеринарної медицини Вінницької області.

Здійснювався контроль за цільовим використанням коштів, спрямованих на ліквідацію наслідків стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 року на території Вінницької області.

У 2010 році ДФІ у Вінницькій області прийнято участь у проведенні 5 аудитів ефективності виконання державних програм, за власною ініціативою здійснено державний фінансовий аудит ефективності використання коштів обласного бюджету на виконання заходів регіональної програми індивідуального житлового будівництва „Власний дім”.

Спільно з Головним фінансовим управлінням облдержадміністрації, Головним управлінням Державної Казначейської Служби України , Державною податковою адміністрацією проведено 4 державні аудити виконання бюджетів Іллінецького міського, Барського, Хмільницького районів та Якушинецького сільського Вінницького району[57].

За результатами контрольних заходів оприлюднено інформації, в тому числі в електронних виданнях та мережі Інтернет – 60, в друкованих засобах масової інформації – 90, організовано 175 виступів по радіомовленню та 42 – по телебаченню.

Загальні дані про результати контрольно-ревізійної роботи Державної фінансової інспекції у Вінницькій області подані у таблиці (табл. 2.1).

Таблиця 2.1

Загальні дані про результати контрольно-ревізійної роботи Державної фінансової інспекції у Вінницькій області*

(тис. грн.)

Показники Виявлено Усунуто
2009 рік 2010 рік 2009 рік 2010 рік
1. Незаконні і не за цільовим призначенням проведені витрати, недостачі коштів і мат. цінностей        
- кількість підприємств, установ і організацій Х Х
- на суму 49964,5 70462,6 22868,6 41757,2
в тому числі бюджетних ресурсів 59067,3 19445,5 35608,7
з них державного бюджету 11518,7 31445,3 16452,6 19536,3
2. В тому числі недостачі (розкрадання) коштів і матеріальних цінностей в бюджетних установах        
- кількість установ і організацій Х Х
- на суму 249,6 138,7 234,2 86,2
3. Недоотримано фінансових ресурсів 49706,8 7871,9 31879,3
в тому числі бюджетом 8768,5 15241,9 4272,2 7324,3
4. Фінансові порушення, що не призвели до втрат ресурсів: з них 421065,7 338640,6 291137,8 271706,7
- заниження в обліку вартості активів та їх лишки 160554,6

*Складено автором на основі літературних джерел [57].

 

За даними звітності про результати контрольно-ревізійної роботи з перевірених протягом 2010 року 563 об’єктів різних форм власності незаконні, нецільові витрати, а також недостачі коштів і матеріальних цінностей виявлено на 474 підприємствах, в установах і організаціях на загальну суму майже 70,5 млн грн., в тому числі бюджетних ресурсів – на 59,1 млн грн., з яких майже 31,5 млн грн. (53,2 %) – кошти державного бюджету. Крім того, виявлено недоотримані бюджетами всіх рівнів, бюджетними установами та організаціями, підприємствами всіх форм власності фінансові ресурси на загальну суму 49,7 млн грн., в тому числі бюджетами – майже 15,5 млн гривень.

Нецільове витрачання бюджетних коштів:

Виконавчим комітетом Могилів-Подільської міської ради спрямовано кошти субвенції в сумі 1,6 млн грн. на розрахунковий рахунок Могилів - Подільського міського територіального медичного об’єднання для фінансування робіт з капітального ремонту даху, який не постраждав від стихійного лиха. Матеріали ревізії передано до УСБУ у Вінницькій області.

Вінницькою виправною колонією № 86 Державного департаменту України з питань виконання покарань за рахунок асигнувань в сумі 116,1 тис. грн., передбачених на утримання спецконтингенту в установах кримінально-виконавчої служби, здійснено видатки на утримання адміністративних будівель та навчального корпусу професійно-технічного училища Колонії № 86. Трьох посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності. Матеріали ревізії передано до Вінницької прокуратури з нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах.

Недоотримання фінансових ресурсів:

В Управлінні земельних ресурсів Вінницької міської ради внаслідок несплати орендної плати у строки, визначені договорами оренди, недотримання окремими юридичними та фізичними особами термінів сплати платежів за придбані земельні ділянки несільськогосподарського призначення тощо міським бюджетом недоотримано 3,7 млн грн. Матеріали ревізії передано до прокуратури м. Вінниця .

Квартирно-експлуатаційним відділом м. Вінниці не забезпечено перерахування до державного бюджету 30 відсотків від отриманої орендної плати за здане в оренду нерухоме майно, в результаті чого останнім недоотримано доходів в сумі 156 тис. гривень.

Завищення потреби в бюджетних коштах, яку не профінансовано:

Відділом освіти Тростянецької районної державної адміністрації при розрахунку розміру бюджетних асигнувань на 2010 рік по всіх підпорядкованих йому закладах освіти нарахування збору на заробітну плату працюючих інвалідів проведено за завищеними ставками, внаслідок чого завищено потребу в бюджетних коштах на суму 150,1 тис. грн., яку не профінансовано. Матеріали ревізії передано до Тростянецького РВ УМВС України у Вінницькій області.

Протягом минулого 2011 року завдяки діям Вінницьких держфінінспекторів усунуто порушення, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів, на суму більш як 56,6 млн. гривень.

За результатами проведених ревізій та державних фінансових аудитів керівники місцевих органів влади, підприємств, установ, організацій прийняли 479 управлінських рішень.

Таблиця 2.2Последнее изменение этой страницы: 2016-08-12; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.119.106 (0.017 с.)