Модуль 4. Фінансова діяльність державиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Модуль 4. Фінансова діяльність державиТема 4. ФІНАНСОВЕ ПРАВО

Поняття, предмет та метод фінансового права

Фінансове право як самостійна галузь права має свій власний предмет правового регулювання.

 
 


Предмет фінансового права складають не всі грошові відносини, що існують у суспільстві, а тільки визначена їхня частина, яка опосередковує процеси утворення, розподілу і використання державних і муніципальних фондів грошових коштів у суспільних інтересах. Одночасно з фінансовими відносинами існують інші групи грошових відносин у суспільстві, що утворюють предмети правового регулювання інших галузей права (наприклад, цивільного, трудового і т.д.). Фінансове ж право поширюється тільки на фінансові відносини.

                           
 
 
   
Встановлення бюджетної, податкової, грошово-кредитної систем держави
   
Складання, розгляд та затвердження актів про бюджет
   
Фінансування та кредитування
 
 
   
 
   
Обов’язкове державне майнове та особисте страхування
 
Регулювання грошово-кредитної та валютної систем


Фінансові правовідносини, що є предметом фінансового права ü Між державою та її адміністративно-територіальними одиницями в особі уповноважених органів представницької та виконавчої влади. Виникають у зв’язку з розподілом фінансових ресурсів держави
ü Між фінансовими й податковими органами з одного боку й підприємствами, установами, організаціями – з іншого боку. Із приводу виконання фінансових зобов’язань перед державою, муніципальними утвореннями, розподілу між ними або витрачанням державних та місцевих грошових коштів
ü Між державними (місцевими) фінансово-кредитними органами. У зв’язку з утворенням, розподілом та використанням державних (місцевих) грошових фондів і ресурсів (бюджетних, кредитних, страхових тощо)
ü Між державними, в тому числі казенними та комунальними підприємствами, установами, організаціями та їх вищими державними (місцевими) органами. У зв’язку з розподілом та використанням у відповідних галузях народного господарства та соціальних сферах бюджетних чи кредитних ресурсів, а також власних коштів підприємств, установ, організацій
ü Між фінансово-кредитними органами держави та юридичними й фізичними особами. У зв’язку з утворенням і розподілом державних кредитних ресурсів та централізованих страхових фондів
ü Між фінансово-кредитними органами держави та юридичними й фізичними особами. У зв’язку із виконанням останніми обов’язків щодо внесення платежів до державних та місцевих грошових фондів

Метод фінансово-правового регулювання –органічна система прийомів і способів безперервного правового впливу на поведінку учасників фінансових відносин та на характер взаємозв’язків між ними.

МЕТОДИ ФІНАНСОВО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
Сукупність прийомів і способів правового впливу на учасників фінансово-правових відносин для реалізації ними своїх функцій

               
 
владних приписів
 
субординації
 
погодження
 
рекомендації

 

 


Загальним методом правового регулювання фінансового права є метод владних розпоряджень (приписів) (імперативний, командно-вольовий).

           
 
 
     

 

 


ВЛАДНІ ПОВНОВАЖЕННЯ У ГАЛУЗІ ФІНАНСОВОГО ПРАВА
Особлива форма організаційної діяльності. Забезпечена законом вимога уповноважених суб’єктів законодавчої або виконавчої влади щодо певної поведінки та дій у галузі фінансів, звернена до юридичних та фізичних осіб, що є суб’єктами фінансових правовідносин.    

 

ü прийняття імперативних рішень (обов’язкових для виконання); ü збір інформації; ü здійснення функцій фінансового контролю; ü вжиття заходів впливу при порушенні приписів фінансово-правових норм   ü держава в цілому; ü органи держави; ü органи місцевого самоврядування; ü посадові особи     ü постійні; ü періодичні; ü ті, що застосовують за надзвичайних обставин    
       
                 

 

Уперше у сучасному розумінні термін “фінансове право” був вжитий у 1855 році. До цього застосовували словосполучення “фінансова наука”, яке ототожнювали з фінансовим правом.

Фінансове право це публічна галузь права, яка закріплює структуру фінансової системи, розподіл компетенції в цій галузі між державою та органами місцевого самоврядування, а на основі цих вихідних норм регулює відносини, які виникають у процесі фінансової діяльності держави та органів місцевого самоврядування.

Фінансове право обґрунтовано визнається самостійною галуззю єдиної правової системи держави, але це не значить його абсолютної відособленості. Фінансове право тісно взаємозалежно з усіма галузями права, але найбільш тісно воно пов’язано з конституційним, адміністративним та цивільним правом.

 
 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-14; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.223.5 (0.009 с.)