ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Скласти телефонограму. Назвати реквізити.Телефонограми мають такі реквізити:

1) назва документа - заголовок;

2) номер і дата (слово "Телефонограма", її номер і дата надходження пишуть у першому рядку. Дата телефонограми – дата її передачі);

3) назва організації і службової особи - відправника телефонограми;

4) назва організації і службової особи - одержувача;

5) текст телефонограми (як і текст телеграми, він має бути стислим, не більше ніж 50 слів);

6) підпис посадової особи - керівника організації або його заступника.

7) посади, ініціали, прізвища тих, хто передає і хто приймає,які зазначають у графах "Передано" і "Прийнято".

Телефонограма № 348
від 6 листопада 2001 року Від кого: Український державний університет харчових технологій
Телефон 261-57-94 Кому Віннику В. А. Передав Собко О. В. Прийняв Зюбрецький В. М. год. 12 хв. 45
Просимо професора Вінника В. А. взяти участь у конференції 14—18 листопада. Запрошення висилаємо поштою.
Оргкомітет
Проректор В. С. Бойко

3. Відредагуйте тексти заяв. Запишіть правильні ва­ріанти.

1. Прошу дозволити прийняти участь у конкурсі з україн­ській мові «Знавець орфографії». Прошу прийняти мене на посаду вчителя хімії. Прошу надати відпустку у зв'язку з хворобою. Прошу надати мені місце в гуртожитку, необхідне для мого проживання.

Білет 8

Основні закони риторики.

Закони риторики

I. Концептуальний закон – базовий закон риторики, який становить перший крок мовленнєвого циклу – винайдення задуму, ідеї (створення концепції).

II. Закон моделювання аудиторії.

Передбачає системне вивчення аудиторії, тобто тих, на кого розраховується викладення концепції. ІІІ. Стратегічний закон.

Стратегія (програма дій) становить собою варіант реалізації концепції та характеризується такими ознаками: динамічність, гнучкість, варіативність.

ІV. Тактичний закон передбачає систему дій по підготовці ефективної реалізації стратегій.

V. Мовленнєвий закон передбачає вираження думки в дійовій словесній формі

VI. Закон ефективної комунікації.

Контакт – це спілкування без перешкод, тобто вищий рівень спілкування

VII. Системно-аналітичний закон передбачає аналіз якості та ефективності продукту мисленнєво-мовленнєвої риторичної діяльності.

2.Скласти автобіографію.

АВТОБІОГРАФІЯ

Я, Смільська Валентина Сергіївна, народилася 14 лютого 1995 року в м. Гайсині Гайсинського району Вінницької області.

У 2001 році пішла у перший клас середньої школи №6 м. Гайсин, яку закінчила в 2010 році із відзнакою. Під час навчання в школі займалася в спортивній секції футболу, а також приймала участь у художній самодіяльності школи.

З вересня 2010 року навчаюся у Вінницькому технічному коледжі на факультеті «Фінанси і кредит».

Склад сім’ї:

мати – Смільська Жанна Петрівна, головний бухгалтер приватного підприємства «Омега» в м. Гайсин.

брат – Смільський Дмитро Сергійович, торговий агент у ПАТ «Оболонь».

18 листопада 2007 р. Смільська В.С.

Замініть, де треба, малу літеру великою. Поясніть у кожному випадку правило вживання малої та великої літер.

Кобзар, Марко Вовчок, Каменяр, Карпенко-Карий, Робінзон, Плутоній, Ахіллес, Шевченків, Квітка-Основ'яненко, Антей, демон, лісовик, пінчер, Лиска, Червона Шапочка, Пантелеймон Куліш, Василь Симоненко, Ом, Кюрі, Жучка, Гнідко, русалка, Івасик-Телесик.

 

Білет 9

Поняття етики ділового спілкування, її предмет і завдання.

1. Об'єктдисципліни — ділове спілкування, її предмет — його моральний та психологічний аспекти, етичні й психологічні механізми.

Етика ділового спілкування — це нова навчальна дисципліна, становленню й розвитку якої сприяли різні галузі науки (етика, психологія, філософія, соціологія) та практики (управління, менеджмент та ін.). Завдання курсу "Етика ділового спілкування" — допомогти студентам:

· здобути знання про філософські, етичні, психологічні основи ділового спілкування, його норми й правила, шляхи їх застосування;

· навчитись аналізувати конкретні ситуації, розпізнаючи типи людей, рівень їхньої моральності та інші індивідуальні особливості;

· навчитися гнучко застосовувати обрані способи й засоби у процесі спілкування із співвітчизниками та іноземними партнерами під час індивідуальної бесіди й колективного обговорення проблем, у виступах перед різними аудиторіями, на переговорах, при розв'язанні конфліктів та ін.;

Скласти характеристику.

ХАРАКТЕРИСТИКА

студентки групи 3Ф2

Вінницького технічного коледжу

Скакун Марини Володимирівни

1994 року народження

Скакун Марина Володимирівна навчається на ІІІ курсі факультету «Фінанси і кредит» Вінницького технічного коледжу. Зарекомендувала себе як старанна, дисциплінована, працелюбна, уважна студентка. Володіє учбовим матеріалом на достатньому рівні. Навчається в повну міру своїх сил. Гарно запам’ятовує учбовий матеріал. Виявляє логічне, творче мислення. На парах завжди уважна, активна, виконує домашні завдання, допомагає товаришам. Має добрий загальний розвиток.

До виконання громадських доручень ставиться сумлінно. Правила поведінки завжди свідомо виконує. Користується повагою серед викладачів. Батьки приділяють належну увагу вихованню доньки.

08.11.2012

Директор коледжу О.С.Домінський

Класний керівник А.О.Крисак

3. Замініть, де треба, малу літеру великою. Поясніть у кожному випадку правило вживання малої та великої літер.

Грінченків словник, Шевченкові поезії, пушкінські рукописи, гордіїв вузол, шевченківські читання, Андрієві книжки, бертолетова сіль, Петрів батіг, рентгенівські про­мені, франківські сонети, Нобелівська премія, сізіфова праця, потебнянські читання, гайморова порожнина, Чернівецький державний університет, чернігівські дівчата, Франківська кімната, фільчина грамота.

 

 

Білет 10

Основні види ділового спілкування: публічний виступ, ділова бесіда, службова нарада та переговори.

Публічний виступ — це різновид усного спілкування. Жанровий різновид публічного виступу — це доповідь (звітна, ділова, політична), промова (агітаційна, мітингова, повілейна), бесіда, лекція, репортаж.

Ділова розмова - вид міжособистісного службового спілкування, що

припускає обмін інформацією, поглядами, думками, спрямований на

конструктивне розв’язання тієї чи іншої проблеми.

Службо́ва нара́да — це робота колективного розуму, спрямованого вмілим керівником у потрібне русло на плідний кінцевий результат.

Переговори — спільна діяльність двох або більше суб'єктів, налаштована на ефективне розв'язання спірних питань з оптимальним урахуванням потреб кожної із сторін.

Скласти телеграму. Назвати її реквізити.

Телеграма -це документ, який передається, гранично стислий текст, викликаний потребою негайного втручання в певну справу, термінового інформування когось про щось.

Реквізити: герб; назва міністерства; назва виду документа; номер; адресат; текст; адресант.

ТЕЛЕГРАМА

ТЕРМІНОВА

КИЇВ ЛІКАРНЯ ПАВЛОВА

246 ЛІКАРНЯ ОРГАНІЗОВУЄ КАРДІОЛОГІЧНИЙ ВІДДІЛ КРПК ПРОСИМО НАПРАВИТИ ФАХІВЦЯ КАРДІОЛОГІЧНОМУ ОБЛАДНАННЮ 315 ДИРЕКТОР ЛІКАРНІ ЗОЩЕНКО

____________________________________________________________

 

Центральна міська лікарня № 1

вул. Козицького, 11

м. Вінниця

21 000

     
     

Директор лікарні підпис Г.Л.Зощенко

23.01.2006

Печатка

Замініть, де треба, малу літеру великою. Поясніть у кожному випадку правило вживання малої та великої літер.

Міністерство культури України, зал засідань Верховної Ради України, Міністр освіти і науки України, Центральний республіканський стадіон, День Незалежності України, Українська екологічна асоціація «Зелений світ», Національний банк України, Транснаціональна радикальна партія, українсько-канадське спільне підприємство «Кобза», Міністерство закордонних справ України, Управління внутрішніх справ Київського міськвиконкому, спілка офіцерів України, Будинок учителя.

 

Білет 11

1. Основні правила ділового спілкування.

Діловий етикет — це результат довгого відбору правил поведінки, що сприяють успіху в ділових стосунках. Ці правила допомагають зближенню інтересів між співрозмовниками.
Правила ділового спілкування.

· говорите розбірливо

· Не говоріть монотонно

· Темп Вашої мови повинен бути ні занадто повільним, ні занадто швидким

· Чергуйте довгі і короткі фрази.

· Правильно задавайте питання.

· Вмійте вислухати до кінця

· Щоб розмова була успішним, співрозмовники повинні бути «на одній хвилі».

· Якщо Вам доведеться розмовляти з босом або виступити на ранковій планерці, то продумайте свою промову.

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.108.182 (0.01 с.)