Скласти відгук. Назвати реквізити.
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Скласти відгук. Назвати реквізити.Відгук- це висновки уповноваженої особи (кількох осіб) про наукові роботи, фільми, вистави.

Він має такі реквізити:

1) назва документа;

2) заголовок, що містить:

- повну назву роботи;

- прізвище та ініціали її автора;

- видавництво та рік публікації;

- кількість сторінок;

3) текст, що містить:

- загальну характеристику теми, проблеми, роботи, якає

предметом аналізу, обґрунтування її актуальності;

- стислий виклад змісту роботи;

- критичні зауваження, висновки з пропозиціями;

4) підпис, що завіряється печаткою;

5) дата.

ВІДГУК

на дипломну роботу студентки V курсу

факультету української філології НПУ

імені Михайла Драгоманова

Бурлаки Лідії Григорівни

"Звертання в семантико-синтаксичній

структурі речення (на матеріалі поезії

Олександра Олеся)"

У рецензованій дипломній роботі розглядається звертання як синтаксична одиниця, що ускладнює речення. Увага дослідниці зосереджується на структурно-семантичних типах звертань, позиції їх у реченні та характері зв 'язку з базовою структурою, на особливостях функціонування звертань у різних типах висловлювань. Цінним і актуальним є те, що звертання розглядається у співвіднесеності зі структурою

денотативної ситуації, ситуації мовлення. Дипломниця робить спробу визначити структурно-семантичні типи номінації, докладно аналізує так звані оцінні та дескриптивні семантичні типи номінації.

У своєму дослідженні Л. Г. Бурлака охоплює широке коло проблем, зокрема торкається питання про вокативні речення, розглядаючи їх у порівнянні з простим звертанням. Проблемним є й питання про характер зв 'язку звертання з основним реченням. Опрацювавши велику кількість наукових джерел,

студентка робить висновок про існування специфічного грамматичного зв'язку між: звертанням і реченням узагалі, який забезпечує логіко-семантичну цілісність речення. Дослідження завершується самостійними висновками, у яких чітко визначені особливості словесної номінації та функціонування номінативних груп у структурі речення.

Загалом дипломна робота Л. Г. Бурлаки характеризується чіткою, продуманою структурою, обґрунтованістю положень і висновків, свідчить про широку лінгвістичну ерудицію студентки та її вміння вести наукові дослідження. Вважаю, що робота може бути рекомендована до захисту.

Доктор філологічних наук,

Профессор (підпис) (ініціаліи) та прізвище)

Замініть, де треба, малу літеру великою. Поясніть у кожному випадку правило вживання малої та великої літер.

Президент України, Генеральний прокурор України, заслужений учитель, генеральний конструктор, Президент Франції, доктор педагогічних наук, член-кореспондент HAH України, голова ради Національ­ностей, генерал-лейтенант, заслужений діяч мистецтв, ректор інституту, маршал авіації, адмірал флоту, представник Президента України в Луганській області, Посол США в Україні, старший науковий співробітник інституту мовознавства HAH України.

 

Білет 12

Мовленнєвий етикет.

Етикет - це кодекс правил поведінки, що регламентують взаємини між людьми у різних ситуаціях.

Мовний етикет - це сукупність правил мовної поведінки, які репрезентуються в мікросистемі національно специфічних стійких формул і виразів у ситуаціях установлення контакту зі співбесідником, підтримки спілкування в доброзичливій тональності. Ці засоби ввічливості "орієнтовані на вираження поваги до співрозмовника та дотримання власної гідності. Вони є органічною частиною культури спілкувальних взаємин, соціальної культури загалом",3.

Дотримання мовного етикету людьми так званих лінгвоінтенсивних професій - чиновниками всіх рангів, лікарями, юристами, працівниками зв'язку, транспорту тощо - має ще й виховне значення, мимоволі сприяє підвищенню як мовної, так і загальної культури суспільства. Але найбільш важливим є те, що неухильне, ретельне додержання правил мовного етикету членами колективу навчального закладу, підприємства, офісу, інституції підтримує позитивний імідж, престиж усієї установи.

Мовленнєвий етикет - реалізація мовного етикету в конкретних актах спілкування, вибір мовних засобів вираження.

Скласти лист-запрошення

Шановний пане Олеже Станіславовичу !

Державна Податкова адміністрація у Вінницькій області запрошує Вас взяти участь в урочистому нагородженні переможців Другого етапу Всеукраїнського конкурсу дитячої творчості «Податки очима дітей», яке відбудеться 27 травня 2012 року 0 11 годині.

Дякуємо за співпрацю.

З повагою,

заступник голови ДПА О.С.Ковтун

у Вінницькій області

Перепишіть речення. Поставте, де потрібно, тире й поясніть його вживання.

1. Культура мовлення - це духовне обличчя людини (З журн.). 2. Грамотне, багате мовлення - не тільки ефективний засіб переда­чі й сприйняття думок та образів, це й вияв поваги до людей, з якими спілкуєшся, до народу, який створив цю мову (3 підручни­ка). 3. Мова - то не просто звуки, витворені відповідними м'язами відповідних органів. Це голос народу, неповторного тембру й ін­тонацій, що є одним із чинників спадкового механізму (Ол.). 4. Ця ж бо мова для народу вище всіх пісень, симфоній. Ах, вона як два крила, між яких летить свобода (Тич.). 5. Совість - найкра­щий порадник (Нар. тв.). 6. Грати словом - долею грати (Світ.). 7. Слово - клітина мислі, артерія силидуху(Вор.). 8. Боятися смер­ті - на світі не жити (Нар. тв.).

 

Білет 13

Правила спілкування фахівця при проведенні зустрічей, переговорів, прийомів та по телефону.

Будь-яка зустріч, а тим більше ділова, проводиться з певною метою. Саме спілкування в діловій практиці, як правило, підтримується взаємною зацікавленістю. Щоб задовольнити зацікавленість сторін, організовується зустріч.

Критеріями оцінки результатів взаємодії, крім досягнення бажаної мети, є фактори, які відображають ресурсні витрати учасників: час, ступінь напруженості та характер стосунків між ними.

Щоб ефективно провести ділову зустріч, до неї необхідно серйозно підготуватися та все ретельно продумати.

Про ділову зустріч прийнято домовлятися заздалегідь, при цьому відрізок часу між домовленістю та власне зустріччю залежить від конкретних обставин та програми зустрічі.

У межах одного регіону найбільш доцільно домовлятися за два—три дні. Запланована за десяток днів ділова зустріч часто буває підготовлена гірше лише з психологічних причин.

Предметом ділової зустрічі є питання, які виносяться на обговорення, тематичні рамки переговорів, перелік проблем, які розглядатимуться, тощо.

Місцем проведення ділових зустрічей, переговорів є, як правило, службове приміщення їх учасників (у себе чи у партнера), хоча можна їх проводити на нейтральній території, або за допомогою засобів комунікації — дистанційно.Досвідчені менеджери збирають також дані про кон'юнктуру своїх партнерів, їх поведінку на ринку протягом останніх місяців чи років.

Автор славнозвісного бестселера "Як уціліти серед акул" Харві Маккей відзначає, що знати щось про клієнта так само важливо, як знати все про свою продукцію. "Якщо ви знаєте своїх клієнтів, якщо вам відомі їх специфічні інтереси та риси характеру, то у вас завжди буде підстава для встановлення контакту з ними", — вважає автор книги.

Фахівцям, які братимуть участь у зустрічі, повинні бути притаманні такі риси характеру: почуття власної гідності, впевненість у собі, урівноваженість, дипломатичність, терпимість, тактовність, прагнення до взаєморозуміння.

Бажано привітати партнерів (посмішка, приємний погляд, рукостискання). Під час знайомства необхідно покласти візитки гостей перед собою, щоб не забути, як звати партнерів.

Скласти лист-повідомлення

Шановні панове!

Хочемо повідомити Вам, що виробництво замовлених Вами товарів розпочалося і ми будемо готові відвантажити їх 13 червня 2012 року.

Просимо повідомити про спосіб транспортування, якому Ви віддасте перевагу.

З повагою,

директор приватного підприємства «Атлант» О.С.Манчук

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.40.250 (0.008 с.)