ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Перепишіть слова, замість крапок поставте, де потрібно, пропущені літери. Поясніть написання слів.Беззастережний, об’їхати, віддзеркалювати, переддень, віддзвеніло, щоденно, віддача, бездоганний, захоплений, нездоланний, вогняний, шалений, лебединий, незвіданий, напруженість, безсмертя, повнолітня, безчестя, широченний, подвір’я, піднебесся, статей, затвердіння, роздоріжжя, беззаконність.

 

Білет 14

Терміни і термінологія.

Те́рмін— слово або словосполучення, яке точно і однозначно визначає чітко окреслене спеціальне поняття будь-якої галузі науки, техніки, мистецтва, суспільного життя тощо і його співвідношення з іншими поняттями в межах спеціальної сфери.

Терміноло́гія — це сукупність термінів, тобто слів або словосполучень, що висловлюють специфічні поняття з певної галузі науки, техніки чи мистецтва, а також сукупність усіх термінів, наявних у тій чи іншій мові. Від звичайних слів терміни відрізняються точністю семантичних меж.

Основні способи творення термінів:

· зміна значення слова звичайної мови;

· творення неологізмів шляхом словотвору з коренів та інших морфологічних елементів звичайної мови, що часто набирає форми кальок з іноземних мов;

запозичення з іноземних мов (етранжизми).

Скласти лист-вітання.

Вельмишановна Галина Дмитрівна!

Прийміть наші найщиріші вітання з нагоди Вашого 50- річного ювілею.

Відповідальна й принципова, уважна її терпелива, Ви завжди були поруч з нами в усіх справах і починаннях.

Сповна розкриваються Ваші мудрість і душевна щедрість, доброта та милосердя у громадській роботі.

Нехай же Вам випадають щасливі дороги, легкими будуть Ваші думки й ніколи не болять натруджені руки.

Довгої та світлої Вам долі, здоров'я, теплого, привітного сонця, злагоди в родині, успіхів, вічного натхнення у праці.

З повагою

Колектив Вінницького технічного коледжу

Від поданих слів утворіть іменники, поясніть їхній правопис. З кількома з них складіть речення.

Попередити - попередження, вітати - вітання, нагороджувати - нагорода, порушити - порушення, підписати - підпис, судити - суддя, повідомляти - повідомлення, відкривати - відкриття, запитати - запитання, підтверджувати - підтвердження, запрошувати - запрошення, нагадувати - нагадування.

 

Білет 15

Лексика за сферою вживання.

Лексика— сукупність слів якоїсь мови чи діалекту та словниковий склад мови письменника чи художнього твору[1]) — словниковий склад мови.

Наука, яка вивчає словниковий склад, називається лексикологією.

За сферами вживання словниковий склад української мови поділяється на загальновживану і спеціальну лексику, або лексику обмеженого вживання.
Загальновживану лексику називають ще загальнонародною. Близькими до жаргонізмів є арготизми (від франц. аг%оі — замкнутий) — слова, які
зазнали навмисних змін вставленням складів, додаванням звуків тощо з метою утаєм­ничити, зробити незрозумілим для інших їхній смисл. Наприклад: дулясник — вогонь, ботень — борщ, зивро — відро, хаза — хата, морзуля — цибуля.
До пасивної лексики належать також застарілі слова (архаїзми та історизми) і
неологізми. Стилі української мови мають своєрідні лексичні ознаки, спеціально дібрані лек­ сичні засоби, або стилістично забарвлену лексику.

2. Скласти лист-вибачення.

Шановний замовнику!

Насамперед хочемо щиро подякувати Вам за надіслане замовлення.

Щиро просимо вибачення за те, що надсилаємо не всі замовлені Вами книжки. На жаль, у видавництві закінчився їх наклад.

Найближчим часом видання додруковуватиметься, і щойно ми його отримаємо, одразу надішлемо Вам книжки.

Сподіваємося на розуміння і з нетерпінням чекаємо на нові замовлення.

Ще раз перепрошуємо.

З повагою

видавництво «Освіта»

3. Складіть речення із поданими словами, запам`ятайте їх значення.

Відносини взаємини – стосунки – відношення – ставлення.

Відносини між моїми однолітками гарні, але мое відношення до них неоднозначне, бо колись наші стосунки були на межі ворогування.

Звичаї традиції свята культура взаємин українцівдуже своєрідна

Багато хто задається питанням: «Як побудувати серйозні стосунки»

Л о г і ч н и м в і д н о ш е н н я м між поняттями називають основні типи відношень між структурними елементами понять, тобто відношення між змістом і обсягом.

Ставлення людини до природи із розвитком цивілізації змінювалось.

 

Білет 16

Термінологічна і професійна лексика, її відмінність від загальновживаної.

Термінологія — розділ лексики, що охоплює терміни різних галузей: науки, техніки, мистецтва, суспільного життя.

Термін — це одиниця історично сформованої термінологічної системи, що вживається в певній галузі знань для позначення певного поняття.

Термін позначається словом або словосполученням, належить до словникового складу мови та підпорядковується її законам. Крім того, бувають і терміни-речення. Це — специфічні спортивні, військові команди.

Терміни вживаються для точного вираження понять. Вони по­збавлені образності, емоційно-експрасивного забарвлення. Кожній галузі властиві свої терміни. Тож спілкуються ними люди пов’язані єдністю спеціалізації.

Термінологічна лексика збагачена іншомовними словами

Професійна лексика – це слова, що вживаються переважно лише в колі фахівців з тих чи інших спеціальностей для позначення знарядь праці, процесів, інструментів, матеріалів, дій і так далі. Це досить велика кількість слів, однак вони мають обмежене коло вживання і часто зрозумілі лише спеціалістам. Знання професійної лексики допомагає як у створенні образів у художній літературі та засобах масової інформації, так і в опануванні професії.

Скласти рекомендаційного листа

Шановні панове!

У своєму листі від 02.06.2012 Ви просите дати об’єктивну ремондацію Скакун Марині Володимирівні, яка клопочеться про посаду головного бухгалтера підприємства «Софія».

Я добре знаю Скакун Марину оскільки навчалися разом на економічному факультеті Вінницького технічного коледжу.

Скакун Марина має досвід редагування текстів, пов’язаних із сферою економіки та банківською діяльністю. За час навчання оволоділа досвідом роботи з комп’ютерною технікою.

Отже, Скакун Марина Володимирівна здібна, перспективна, добра, чуйна людина.

З повагою, Смільська В.С.

3. Перепишіть слова, вставляючи, де потрібно, про­пущені букви. Поясніть особливості вимови й правопису цих слів.

Виїзний, пестливий, шістнадцять, нависне, баластний, щасливий, туристський, вартісний, парламентський, кістлявий, обласний, тижневий, випускний, цен­тристський, агентський, улесливий.

Спрощення відбувається в групах приголосних –стн,-стл,-ждн,-здн,-зкн,-скн,.

Спрощення не відбувається у числівниках і похідних від них, у словах іншомовного походження, та в інших формах слів.

Білет 17

Типи термінологічних словників.

Енциклопедичні словники подають стислу характеристику предметів, явищ, історичних подій, видатних політичних діячів, провідних вчених, діячів культури, різних понять, що позначаються тими чи іншими словами.

Тлумачний словник — словник, що подає лексико-фразеологічний склад мови з поясненням значення, граматичних та стилістичних особливостей уживання реєстрових одиниць.

ввічливий – чемний, приємний, вихований, люб’язний

пристрасний - може запальний, вогненний

радісний-щасливий.

тижневий – семиденний

корисний – потрібний

Скласти лист-прохання

 

Шановні панове!

Висловлюю найщирішу вдячність за пропозицію бути Вашим представником у Великій Британі . Вважаю за необхідне особисто обговорити з Вами питання про територію діяльності, комісійні, гарантії захисту клієнтів.

Хотів би запропонувати Вам дату зустрічі: 12.12.2012 о 19:00 годині.

Будьте ласкаві, повідомте, чи влаштовує Вас дата і час зустрічі.

З повагою

головний бухгалтер

підприємства «Софія» Панчук О.С.

Доберіть синоніми до поданих слів, поясніть їх правопис.

Ввічливий, пристрасний,щасливий,тижневий,корисний,хвастливий.

ввічливий – чемний, вихований, тактовний, делікатний, ласкавий, уважний;

пристрасний – запальний, вогненний

корисний – потрібний, необхідний,

хвастливий - хвалькуватий, нескромний,

тижневий – семиденний.

щасливий – радісний, веселий, життєрадісний.

 

Білет 18

1. Складні випадки слововживання. Пароніми та омоніми. 1. Помилкові слова та словосполучення Як правильно говорити і писати

Багаточисельний, багаточисленний численний

безкорисний труд (русизм) безкорислива праця

безкоштовний проїзд безплатний проїзд

безмежні дебати нескінченні дебати

безнаказанність (русизм) безкарність

більшості (меншості) нього більший (менший) за нього (ніж він, від нього)

біля мільйона гривень близько (коло) мільйона гривень

благодійно впливати сприятливо впливають

буду через пару хвилин буду через кілька хвилин

взятка (русизм) хабар

виборне право виборче право

вибраний депутат обраний депутат

виключення виняток

виключно гарний настрій винятково гарний настрій

вимагає доопрацювання закон потребує доопрацювання закон

вимушена міра вимушений захід

винести подяку оголосити подяку

висвітити питання висвітлити питання

відволікати увагу відвертати увагу

відкрив двері до кімнати відчинив двері до кімнати

відкрийте очі розплющить очі

відкрита людина відверта людина

відноситися ставитися

відносини між людьми стосунки між людьми

відрізняти закон розрізняти закон

Пароніми — слова, досить близькі за звуковим складом і звучанням, але різні за значенням.

Омо́німи— це слова, які однаково звучать та пишуться, але мають різне значення. В народі омоніми часто не відрізняються від омографів та омофонів.

Скласти лист-замовлення

Першому заступнику

генерального директора

ДП «Укрметртестстандарт»

 

Щодо проведення

повірки ЗВТ

 

 

Прошу виставити рахунок та провести повірку наступних засобів вимірювальної техніки (ЗВТ):

№ з/п Найменування ЗВТ Тип ЗВТ Заводський номер Кіль-кість Клас точності, розряд Наявність у погодженому переліку
             
           
             

 

Оплату гарантуємо.

Наші реквізити:

Юридична адреса: ___________________ тел. ________ (якщо нема на бланку)

р/р ____________________________

МФО __________________________

код ЄДРПОУ ___________________

ІПН ___________________________

Свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ № ___________________

 

Керівник підприємства ______________ __________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер _____________ __________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

МП

Виконавець _________

тел. _______________

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.232.133.141 (0.014 с.)