ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Культура мови. Культура мовлення під час дискусії.Культу́ра мо́ви — рівень володіння нормами усної і писемної літературної мови, а також свідоме, цілеспрямоване, майстерне використання мовно-виражальних засо­бів залежно від мети й обставин спілкування.

Культура мовлення під час ведення дискусій

Це в першу чергу стосується використання необразливих, дипломатичних формулювань і т.п., це стосується вмінню висловлювати лаконічно свою думку, не припускатися двохзначного трактування своїх висловлювань і позицій. Важливе місце також слід приділити часу виступів сторін, які ведуть дискусію. Не можна, щоб одна сторона мала більше часу для виступів.

Не можна, щоб хтось зі сторін переходив на силові методи ведення дискусії. Сила голосу – це ще не вирішення проблеми, це не наближення до найкращого розв’язання суперечки.

Не можна у жодному разі під час дискусій використовувати недозволені методи ведення суперечок: ображати один одного, натякати на якісь певні негативні сторони один одного, не маючи конкретних доказів чи відносячи до суперечки речі, які не мають логічного відношення до розглядуваних питань.

2. 2.Скласти наказ. Назвати його реквізити.

Реквізити наказу такі:

1) назва підприємства або установи, що видає наказ;

2) назва виду документа;

3) назва місця видання наказу;

4) номер;

5) дата підписання;

6) короткий зміст наказу;

7) текст наказу;

8) підстава для складання;

9) підпис керівника підприємства (установи).

Зразок наказу:

Міністерство місцевої промисловості

Завод нестандартного устаткування

НАКАЗ

31 жовтня 2012 року м.Вінниця

По особовому складу

ПРИЗНАЧИТИ:

1. Григоренка Наталію Юхимівну на посаду касира центральної бухгалтерії з 15 листопада 2012 року з двотижневим випробувальним терміном, з окладом 1200 грн. у місяць.

Підстава: заява Н. Ю. Григоренко з візами начальника відділу кадрів і головного бухгалтера.

НАДАТИ:

2. Петренку Ігореві Миколайовичу, економістові відділу праці і заробітної плати, позачергову відпустку з 18.11.2012 по 11.12.2012 на 24 робочих дні, за період роботи з 11 травня 2011 р. по 11 травня 2012 р.

Підстава: графік відпусток і заява І. М.Петренка

ЗВІЛЬНИТИ:

4.Ковальчук Олену Василівну, інженера цеху №3, з займаної посади з 17 листопада 2012 р. у зв’язку з виходом на пенсію.

Підстава: заява О. В. Ковальчук.

директор (підпис) Ф. М. Васильєв

3. Знайдіть помилки у побудові словосполучень. За­пишіть правильні варіанти.

Попадати в скрутне становище – складне становище; згідно з розпорядження; від­повідно з постановою – згідно до постанови; виключення з правил – виняток з правил ; прийняти участь – брати участь; повістка денна - порядок денний; дякую Вас – дякую Вам; вести себе – поводити себе; прийняти захо­ди - ; особовий приклад – особистий приклад; любе питання – будь-яке питання; згідно наказу – відповідно до наказу.

 

Білет 5

Мова і професія

Мова нації — універсальна система, в якій живе національна душа кожного народу, його світ, його духовність. Це засіб не лише спілкування, а й формування нових виробничих відносин.

Мова як інструмент здобуття знань, як засіб життєдіяльності людини має велике значення для всіх. Оскільки мова не тільки обслуговує сферу духовної культури, а й пов'язана з виробництвом, з його галузями і процесами, із соціальними відносинами, вона — елемент соціальної сфери.

Мовні знання — один з основних компонентів професійної підготовки. Оскільки мова виражає думку, є засобом пізнання й діяльності, то правильному професійному спілкуванню людина вчиться все своє життя.

Знання мови професії підвищує ефективність праці, допомагає краще орієнтуватися в ситуації на виробництві та в безпосередніх ділових контактах.

Скласти прес-реліз. Назвати реквізити.

Прес-реліз художньо-документальної виставки, присвяченої підготовці України до фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

До проведення в Україні чемпіонату Європи з футболу 2012 року готуються широкі кола суспільства, в тому числі творча інтелігенція. Враховуючи загальнодержавне значення цієї події, Національна спілка фотохудожників за підтримки Міністерства культури і туризму України проводить художньо-документальну виставку, присвячену відображенню ходу підготовки до даного змагання.

Головне завдання виставки - фотографічними засобами відобразити хід підготовки спортивних арен Києва, Харкова, Львова, Донецька для проведення на них матчів ЄВРО-2012. Основу експозиції складають великоформатні фотографії, які відображають процес реконструкції і будівництва стадіонів та інфраструктур, а також роль у цих процесах керівників держави і спорту, архітекторів та будівельників.

Виставка створена на основі фотозйомок, що були проведені фотохудожниками.

Виставка експонуватиметься в парку ім. Тараса Шевченка з 16 вересня. Початок о 16.00.

Контакти:

- куратор проекту Валерій Левіщенко: (097)212.08.19;

- офіс Національної спілки фотохудожників України: тел./факс (044)454.19.93,

photospilka@ukr.net, www.photospilka.com

Прохання максимально сприяти розповсюдженню даної інформації.

Оргкомітет

Реквізити:Назва, Адресат, Формулювання мети, Текст, Дата розсилки, Підпис, Адреса і телефон.

3. Відредагуйте поданий нижче текст, виправте по­милки. Правильний варіант запишіть.

Статут є основою для розробки положення. Це нормативно-правовий акт, яким оформляється створення гро­мадських, кооперативних, приватних організацій.

Статут орендного підприємства визначає: мету і завдання уста­нови, виробничо-господарчу діяльність, утворення та використання засобів, створення і використання майнового фонду, права й обов’язки загального зібрання орендарів, керівників, прийняття рішень і передача повноважень.

 

 

Білет 6

Майстерність публічного виступу. Види підготовки до виступу.

Публічне виступ є процес передачі, головна мета якого – переконати слухачів у правильності тих чи інших положень.

Існує 4 типи підготовки до виголошення промови:

— ті, що написані і читаються за конспектом;

— ті, що готують заздалегідь, але не вчать напам'ять;

— ті, що готують заздалегідь і вчать напам'ять;

— імпровізовані (експромти).

Помилки публічного виступу

Помилка 1: Невідповідність(Коли зміст ваших слів розходиться з тоном мови, поставою й мовою тіла, публіка миттєво це помічає)

Помилка 2: Виправдання(Публіці за великим рахунком однаково, хвилюєтеся ви чи ні, чи довго ви готували свою доповідь і який у вас досвід публічних виступів. Тому не потрібно перед нею виправдовуватися в стилі «Я поганий оратор)

Помилка 3. Вибачення (Початківці оратори люблять вибачатися, пропонуючи зняти з них провину за погану якість доповіді.)

Помилка 4: Очі і брови(Насправді контролювати міміку непідготовленій людині нелегко)

Помилка 5: Підбір слів

Помилка 9: Монотонність

Помилка 10: Відсутність пауз

Кілька правил успішного публічного виступу: Підготовка промови, Місце виступу, Одяг.

2. Скласти резюме.

РЕЗЮМЕ

Смільської Валентини Сергіївни

Мета: заміщення вакантної посади бухгалтера-фінансиста.

Досвід роботи: з вересня 2013 року працюю на посаді секретаря приватного підприємства «Софія».

Маю досвід:

1) виготовлення веб-ресурсів;

2) вільне володіння комп’ютерною технікою,

3) надання консультаційних послуг,

4) складання документальної звітності.

За час роботи на підприємстві оволоділа технікою оформлення документів.

Освіта:

2010 – 2013 – навчання на факультеті «Фінанси і кредит» Вінницького технічного коледжу. Кваліфікація: бухгалтер-фінансист.

Знання мов: вільно володію англійською мовою.

Контактний телефон: 2-58-22

Виправте помилки в адресуванні заяв, правильні варіанти запишіть.

1.Ректорові Національного авіаційного університету проф. Бойку Г. В.

студента І курсу

економічного факультету

Семенчука В. В.

2.Міжрегіональний центр сервіса

3.Деканові соціально-гуманітарного факультету

доц. Андрусишину Б. І.

студента ІІІ курсу

Чорнодуба А. С.

 

 

Білет 7

Стилі і типи мовлення.

Стилі мовлення:

1) розмовний (діалог) – повсякденне спілкування у невимушеній обстановці; побут людей, щоденні бесіди в сім’ї, на роботі.

2) науковий (повідомлення) – наукова інформація, яка доводиться до різних верств населення; наукові праці, підручники, науково – популярні видання.

3) офіційно – діловий (повідомлення фактів державного чи приватного значення) – ділові контакти між державними установами, окремими мовцями; документи державних і окремих осіб – ділові папери.

4) публіцистичний (діяння) – передача інформації з метою пропаганди певних ідей, впливу на широкі верстви населення; публіцистичні статті, виступи в пресі, по радіо, на зборах.

5) художній (діяння) – творче піднесення, образне змалювання дійсності у творах художньої літератури, фольклорі.

6) епістолярний (приватне листування) – періодичне писемне спілкування у невимушеній обстановці на відстані; листи, листівки.

7) конфесійний (церковне життя) – використовується у богослужбових книгах, церковних відправах, проповідях, молитвах.

Типи мовлення:

1) розмовний – повідомлення про якість події, що розгортаються в часі;

2) опис - висловлювання про певні ознаки, властивості предмета чи явища; характеристика людей, предметів, явищ природи шляхом перелічення їх головних ознак;

3) роздум – висловлювання причин подій, якостей, ознак; загальна схема: теза – основне твердження,чітко сформульована думка; докази, аргументи, що підтверджують висунуту тезу; висновок, який випливає з доказів.

різновид: індуктивні, дедуктивні, твердження, заперечення, спрощення, заперечення.

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.232.133.141 (0.01 с.)