Розважально-пізнавальна гра “Traveling to English” для учнів 4 класівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розважально-пізнавальна гра “Traveling to English” для учнів 4 класівТиждень англійської мови

 

Матеріали для проведення тижня англійської мови включають розробки виховних заходів. Цінність розробки у можливості використання різноманітних форм роботи при вивченні іноземної мови на різних вікових етапах та підвищенні мотивації навчально-пізнавальної діяльності школярів. Рекомендовано вчителям англійської мови.

 

 

 

 

 

Тиждень англійської мови

Мовленнєво-розумова діяльність – єдиний процес творення думки та мовлення – складає підґрунтя для спілкування. Оволодіння учнями основами спілкування є практичною метою вивчення іноземної мови у школі. Одним із засобів активізації мовленнєво-розумової діяльності є гра. В процесі рольової гри, ігрової ситуації, конкурсу підсилюється емоційне сприйняття матеріалу. Учні активно набувають мовленнєвих навичок. Тому у ході навчально-виховного процесу доцільно використовувати не тільки урочну форму роботи, а й практикувати проведення позакласних заходів, конкурсів, залучати учнів із різними здібностями до їх підготовки та участі. Важливу роль такі форми роботи відіграють на різних вікових етапах, починаючи від вивчення англійської мови у початковій школі і завершуючи у старшій школі.

Проведення предметних тижнів, зокрема з англійської мови, дає учням можливість розкрити власні інтелектуальні, мовленнєві та творчі здібності школярів, проявити себе у різних ситуаціях та ролях, дізнатися багато нового, зацікавитися, а можливо й визначити свою подальшу долю, дізнавшись про власні вподобання, та усвідомлено вивчати предмет.

 

 

План проведення тижня англійської мови

День Заходи Відповідальний
Понеділок 1. Шкільна радіолінійка (оголошення плану проведення тижня англійської мови) 2. Конкурс тематичних газет 3. Конкурс кросвордів та пазлів “English speaking countries in questions and puzzles” Оргомітет   2-11 кл. 5-9 кл.
Вівторок 1. Виховний захід “Spring Party” 2. The Club of Cheerful and Quick-witted Fellows 2-3 кл. 5-6 кл.
Середа 1. Розважально-пізнавальна гра «Traveling to English” 2. Brain Ring "What? Where? When?" 4 кл. 7-8 кл.
Четвер 1. "The World around Us is Wonderful. Protect it"(радіожурнал) 2. Свято до Дня Землі «World's Day» 8 кл.   9–11 кл.
П’ятниця 1. "English cafe “Veni, vidi, vici!" 2. Підведення підсумків тижня англійської мови. 3. Оголошення результатів по шкільному радіо 9-11 кл.

The Spring Party ( Свято для учнів 2-3 класів)

Мета та завдання:

- розвивати інтелектуальні, мовленнєві та творчі здібності учнів;

- формувати позитивну мотивацію до вивчення англійської мови;

- повторити та закріпити вивчений матеріал;

- вчити дітей колективній діяльності, співпраці.

 

Захід такого плану можна проводити разом з учнями, вчителями та батьками на етапі закріплення матеріалу (в кінці вивчення алфавітy).

Програма заходу

T: Good afternoon, dear boys and girls, parents and teachers. We are very glad to see you and we hope that you will enjoy our party.

Teacher: -Dear children! Today we are going to have an interesting Spring Party . These are our judges. They will give marks for every task. Your answers should be right, loud, expressive, artistic. Good luck!

Teacher:- You may sit down, children! Now I'd like to see if all the letters of the English alphabet are here. You are welcome, letters!

(Діти виходять на сцену з літерами та розповідають про них).

1. AA is for Apples and Apple-trees

You can see apples on apple-trees.

2. BB is for Books and for Bookcase.

I have many books in my bookcase.

3. CC is for Cat. My cat is grey,

And with me it likes to play.

4. DD is for Dog and for Doggy.

I have a dog, not a doggy.

5. EE is for Eight and for Eleven.

How much is eight and eleven?

6. FF is for Flowers: red and blue,

White and yellow and rosy, too.

7. GG is for Girl, and also for Garden.

I see a girl going to the garden.

8. HH is for Hand. I have two hands.

This is the way I clap my hands.

9. II is for I. I'm a boy, and I'm ten.

I like to play with my brother Ben.

10.JJ is for Jam. This is apple jam.

Jimmy likes it, and so does Sam.

11.KK is for Kite. Kate has a kite.

It is little, and it is white.

12.LL is for Letter. This letter is for me.

It is from my sister, as you can see.

13.MM is for May and for May Day

For March and for Mother's day.

14.NN is for Nine, Ninety and Ninety-Nine.

Children, how much is Ninety and nine?

15.OO is for One. One and two is three.

Three little cats are in a tree.

16.PP is for Pencils. With them I draw:

A red pen, a green tree and a blue door.

17.QQ is for Questions: How are you?

How old are you? And How do you do?

18.RR is for Red. Many things are red.

What can be red? Do you know, Fred?

19.SS is for Street. This is my street.

I have many trees in my street.

20.TT is for Tick and for Tock.

"Tick-tock", - says the clock.

21.UU is for Under, but not for At.

"I'm under the tree", says Pat.

22.VV is in five and also in seven.

It is in twelve and eleven.

23.WW is for Winter, when it is cold.

But I like winter and I like cold.

24.XX is in Six. Let's count up to six!

One, two, three, four, five, six!

25.YY is for Yard where children play.

They play in the yard every day.

26.ZZ is for the Zoo. Let's go to the Zoo.

I like go to the Zoo. And you?

Teacher: - Now, let's sing the song "The ABC"

Children:

A B C D E F G

H I G K L M N O P

Q R S T U V W

Q R S T U V W

X Y Z X Y Z

Now I know the alphabet.

(Класи діляться на команди та отримують жетони А і В. Чия команда впорається із завданням швидше, та й отримує бал. Команда, яка набрала найбільшу кількість балів, стає переможцем.

Teacher: -Please, sit down and let me see if you know the ABC.

Далі пропонуються три конкурси, завдання пояснюються англійською.

 1. - Look at this ABC and say what letters are missing.

V A Z P N U

W Q I C F L Y K D

T G J E M B S O(Key: H, R, X)

Teacher:Thank you. Judges, will you show your marks, please? Thank you.

2.- Put these words in the ABC order! (name, red, apple, cat, street, big, tree, white, lamp, green) (marks)

3. Please, write letters missing one! (2 children: 1 - A, C, E...; 2 - B, D, F:) (marks)

Teacher:- Good, I see you know the ABC and now let's play the game "Taking steps"

(З кожної команди викликається по одному учаснику, вони стають в одну лінію, де позначено START . Далі розкреслено 10 ліній на відстані кроку . Учням пропонується назвати слова на картках по буквах"Spell the word, please". Якщо учень правильно вимовив слово по буквах, він робить крок вперед. Виграє та команда, представник якої швидше дістався фініша.)

 

І ІІ
NAME FACE
BIG SIX
NINE FIVE
HAND BLACK
STREET TREE
PEN BED
ROSE NOSE
DOG BOX
BUS CUP

Teacher: -Well done. You know how to spell. But can you read? We"ll see it in a moment. Please, solve puzzles and read your sentences.

(Командам пропонуються зашифроване речення. Виграє та команда, яка швидше розшифрує запис і правильно його прочитає.)

M D G S L C
Y O I B A K

(marks)

Teacher: - I see that you can read, but can you answer my questions?

Children: -Yes, we can.

Teacher:( Учасники дають відповіді на запитання такого типу, як:- Is it a cat? - Yes, it is./ - No, it isn't.

What is it? - It's a horse.

(Пропонується по 6 малюнків для кожної команди).

P E T D E S R O H
V B X V F H K L S
F H J M D G T R A
A E V W O S A R M
W E F I G I C D C
W A O K T U L P O
P E X C T P S S Q
E L T I A I K C A
E A I H F G K O S
H A G C N E H C D
S Y U D X V B K F

Teacher: -That's good. Now I'd like to know how you remember words.

Учням пропонується таблиця з літерами, на якій слід знайти 10 слів, що позначають назви тварин, прочитати та перекласти їх українською. За кожну правильну відповідь гравці отримують бал.

- Good luck!

( Marks)

Teacher: -Well, children. I see you know the ABC, words, can read, spell, answer my questions. Good for you!

Підведення підсумків та нагородження переможців.

 

 

Хід гри

Teacher: Dear friends, today you are passengers of these trains. We are going to travel to English. The trains are leaving. Good voyage! See you later!

Station 1: “Musical”
Відгадайте мелодію та заспівайте пісню англійською мовою. (використовуються пісні, які вивчалися раніше: “What is your name?”, “I see green, I see yellow”, “I am a pupil”, “Hello, how are you?”, “Head and shoulders”, etc.) На цій станції відповідальними є вчитель музики та учнів старших класів, які пропонують музику без слів, а діти згадують та виконують її англійською мовою. Якщо їм не вдалося вгадати пісню, пропонується інша мелодія.

Station 2: “Phonetics”
Прочитайте слова в транскрипції.
Наприклад: [spu:n], [tri:], [plein], [faiv], [sta:], [kwi:n], [fa:m], [bo:l], [blu:], [boks]

Station 3: “Reading”
Перевіряється техніка читання (кількість слів за одну хвилину). Один з учнів, обраний командою, отримує лист зі словами або з текстами. Учню дається одна хвилина на підготовку, потім він зачитує запропонований матеріал. Підраховується кількість прочитаних слів за одну хвилину і виставляється така ж кількість отриманих балів у маршрутний лист.

Наприклад: Ship, egg, bus, book, queen, star, horse, name, sit, yes, mug, cook, feed, park, port, cake, stone, little, bench, jump, good, sheep, farm, floor, plate, nose, big, bell, sun, wood, lake, bone, fish, pen, tulip, pupil, that, thеse, moon, bird, purse, king, morning, yellow, weak, beak, ball, day, boy, out.

Якщо учень завершив читати слова, а вчитель його не зупиняє, він починає читати запропонований матеріал з початку.

Station 4: “Poetical”
Розкажіть вірш англійською мовою.

The dog What I can do
I have a dog. His name is Pat. He can do this, he can do that. Look at my dog! Tricks he can do. I love my dog. He loves me too. I can skip and play football, Hockey, tennis, basketball. I can jump and I can run, I can have a lot of fun.

Station 5: “Grammatical”

І. Поставте правильні форми дієслова to be (am/is/are) ІІ. Знайдіть і виправте помилку
1. I …a pupil. 2. You … from England. 3. My dad … tall and strong. 4. My mum … very good. 5. This dog … fat. 6. We …big. 7. Pete and Bob … students. 1. Ann and Mike is pupils. 2. We English are. 3. I have five book. 4. They has two stars. 5. What is your names? 6. I see one dogs. 7. Pete run in the park.

Station 6: “Lexical”
Продовжити перелік слів за темами (усно):

1. dog … 2. red … 3. read …
Можна приготувати малюнки за темами та запропонувати пограти у „Відгадай слово” або інші ігри на повторення лексики.

Station 7: “Riddles”
Відгадайте загадки.

 1. I live in a hot country. I am big. I give people milk. I have a hump ( горб) on my back What am I? (a camel)
 1. The teachers writes On me with chalk, (мел) My face is black, I cannot talk, What am I? (a blackboard)

Station 8: “Dialogue”
Бесіди за темою „Знайомство, „В магазині”, „В зоопарку”

Station 9: “Conversation”
Складіть розповідь за малюнком.
Наприклад: “I see a dog. Its name is Rex. Rex is big and good. It is red. Its nose is black. The dog is under the desk. It’s a good dog. This is its bone. Rex is happy. I like the dog.

Station 10: “Crossword”
Знайти 10 слів, що позначають кольори (можна використати будь-який кросворд за темою).

k r e d a j l a y d b
b r o e k s g r e y l
r f g r e e n m l c a
o k i g a t b v l p c
w b l u e n n b o i k
n i g z j n g y w n i
f q c w h s t e o k p

Хід конкурсної програми

Ведучий: Hello, boys and girls! We gathered here to find the most cheerful and quick–witted team. Look, we have two teams: “Girls” and “Friendly”. Now let me introduce our jury.

Привіт всім! Ми зібралися, щоб визначити найвеселішу та найкмітливішу команду. Перед вами дві команди: “Girls” и “Friendly”. А зараз дозвольте представити наше журі( Представлення членів журі)

- Our first competition is greeting. Наш перший конкурс „Привітання”.

1. Команди розказують про себе за наступним планом:

1) Name
2) Age, appearance
3) Favorite subjects
4) Hobby
5) Favorite sport
6) Favorite animals
7) Favorite meal

Ведучий:

I love learning English,
I can read,
I can write,
I can speak English, too,
I love learning English,
And what about you?

Наш наступний конкурс – розминка.

2. Кожен учасник команди вибирає картку із завданням та виконує його. Йому можуть допомогти члени команди або вболівальники.

Картки із завданнями:

– Name 5 hobbies
– Name 5 sports
– Name the months of the year
– Name 5 school subjects
– Name the days of the week
– Name 5 sorts of fruit
– Tell us about your friend
– Tell us about yourself
– Say or sing the ABC
– Tell us about your family
– Name the 4 countries of the United Kingdom
– Name 4 seasons
– Count from 10 to 20
– Count from 1 to 10
– Name 7 animals
– Tell us what are you good at
– Name 5 things in your classroom
– Name 7 colours

– Let’s check up how you know countries.

Давайте перевіримо, як ви знаєте англомовні країни.

3. Команди відповідають по черзі. Вболівальники можуть допомагати.

1) What countries are English-speaking?

Canada The USA Great Britain Brasilia Ukraine China
Australia Germany Spain France Japan New Zealand

2) Choose the flag of each country.

Учням пропонуються прапорці, їм слід визначити якій країні він належить.

3) What is the capital of the country?

В даному конкурсі беруть участь всі члени команд по черзі. Кожна правильна відповідь приносить 1 бал.

І. Canada, The USA, Great Britain, Brasilia, Ukraine, China

ІІ. Australia, Germany, Spain, France, Japan, New Zealand

4) What cities are situated in Great Britain?

Boston Liverpool
Chicago Florida
Oxford Manchester
London New-York
Glasgow Cardiff

5) “Sights of Great Britain” Назвати, які з визначних місць знаходяться у Великобританії.

Big Ben Statue of Liberty Disneyland Madame Tussaud's wax museum
Tower Royal Park Westminster Abbey Covent Garden
Hollywood Stonehenge Wembley Stadium The National History Museum
The Royal Observatory Buckingham Palace The Houses of Parliament White House

6) “Parts of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland” Назвати частини Великобританії.

- Our next competition is for captains.

4. Капітани отримують картки зі словами. В слова змішані літери. Їх завдання: скласти слова та перекласти їх українською.

1)l i s h e n g (English)
n d f r i e (friend)
k b o o (book)

2) t a i n b r i (Britain)
a l a n i m (animal)
a c e f (face)

5. “In the World of the Words”

Поки капітани готуються, командам пропонуються букви. Необхідно назвати якомога більше слів, що починаються на ці букви. Перемагає той, хто називає останнє слово.

Наприклад: «А» - apple, apricot, actor, art, artist, action etc.

Завдання такого плану допоможе учням активізувати та збагатити лексичний запас.

6. “Crossword”

Командам пропонується розгадати кроссворд, в якому приховано ім’я королеви Великобританії. Перемагає та команда, яка виконає завдання швидко і правильно, а також називає ім’я королеви.

1. Language is spoken in Great Britain.

2. The capital of Great Britain.

3. A short form of Great Britain.

4. A black and white animal which is like a horse.

5. The smallest part of Great Britain.

6. The physical part of a person.

7. The symbol of England (flower).

8. A wrong statement.

9. A part of body which is thinking now. Часть тела, которая сейчас думает.

ENGLISH
LONDON
BRITAIN
ZEBRA
WALES
BODY
ROSE
MISTAKE
HEAD

7. “Poems”

- And the last competition is your home task, your poems in English.

Журі підводить підсумки гри та нагороджує переможців.

- We finish our competition. Thank you and good–bye.

Хід гри

 1. Match parts of the UK with their capitals:
1. England a) Cardiff
2. Wales b) London
3. Scotland c) Edinburgh
4. Northern Ireland d) Belfast
 1. What happened in the summer of 1666 in London?
  1. The Olympic Games
  2. The Great Fire
  3. The Festival
 2. What is the most northern capital city?
  1. Wellington in New Zealand
  2. Tokyo in Japan
  3. Reykjavik in Iceland
 3. Match the two parts
1. The Sahara Desert a) the coldest
2. The Gobi Desert b) the largest
3. The Arabian Desert c) there is oil in
4. The Kalahari Desert d) sand dunes
5. The Turkestan Desert e) San people
6. The Australian Desert f) Kangaroo

Музична пауза

 1. Find four things that are good for you. Find four things that are bad for you.
asperg lothcoaec klmi ksace
sewset iscistub aestd eshece
Good Bad
1 ___________ 1 ___________
2 ___________ 2 ___________
3 ___________ 3 ___________
4 ___________ 4 ___________

 

6. Complete the words

  1. If someone has a bad cut, you can use c____ w____ to stop the b_____.
  2. The cut must be c____ so you must use very clean w____ and wash it.
  3. You should put a b____ on a big cut but for smaller you can use a p____.

Музична пауза

 1. Write the missing letters then match
1. th_nd_r a) a narrow space in a building leading to other rooms
2. l_ghtn_ng b) a desert animal like a large goat with long horns
3. r_ _ nb_w c) things you throw away
4. r_bb_sh d) the half circle of seven colours you sometimes see after rain
5. c_rr_d_r e) the loud sound you hear during a storm
6. _ryx f) the bright light that flashes across the sky during a storm
 1. Order the letters. Write the words

1.When there are a lot of passengers the airport is very ____ yubs

 1. When we went to the airport we were very _______ tixedec
 2. The ice cream in the airport café is _________ ocudelisi
 3. Sometimes the passengers’ suitcases are _____ vahye
 4. The mechanic who checks the engine must be very _______ufcarle
 1. Write the missing letters

а. sp_c_

b. m_ _ n

c. pl _n_ts

d. sp_c_cr_ft

e. sc_ent_st

f. s_t_llite

 1. Read the definitions. Write words

a. sea water in a rocky place on the beach

b. sea creature with a shell and 8 legs

c. small hills of sand between the beach and the land

d. sea water curling in a circle and falling on the beach

e. plants that live in the sea or rock pools

f. sea creatures with five pointed arms

 

 1. Кроссворд

Across

1. кішка
4. знаходяться, є
5. ні
9. не
10. сім

Down

1. могти
2. буквосполучення, що дає звук [a:]
3. десять
6. один
7. тона
8. бути

Музична пауза

Питання до вболівальників

 1. How many toes do camels have?
 2. A woman who looks after books is a …?
 3. What is opposite of ugly?
 4. A man who looks after teeth is a …?
 5. What is the opposite of dirty…?
 6. Who wrote Around the World in 80 days?
 7. A man who checks engine is a …?
 8. A woman who looks after passengers is an …?

В кінці гри підводяться підсумки, нагороджуються переможці.

"The World around Us is Wonderful. Protect it"

(матеріали до радіожурналу)

Проведення радіожурналу – ефективна форма роботи, яка передбачає збір матеріалів, підготовку, презентацію та аналіз виступу. До підготовки радіожурналу можна залучити учнів різних здібностей та інтересів, стимулювати їх спільну пошукову діяльність.

Дані матеріали підготовлені учнями 8-х класів.

Сторінки радіожурналу зачитуються учнями під музику. Кожна сторінка має своє музичне оформлення.

Page 1. «We are part of the Nature”

Many people like to live in cities. They like big houses, busy streets and cars. But they also love nature. During their vacations they go to the woods, to the seaside or spend a good time in the country. They like to watch animals, birds in the forest or in the fields.

1. Come to the woods
On a sunny day,
Come to the woods
On a day in May

Look at the grass
At the busy bees,
Look at the birds
In the green, green trees.

2. A Meeting
A flower is looking through the ground,
Blinking at the April weather,
Now a child has seen the flower,
Now they go and play together.

Now it seems the flower will speak,
And will call the child its brother-
But, oh strange forgetfulness?
They don't recognize each other.

By H. Munroe

Wild Kingdom

All woods are home to animals
So we behaved like guests
We only looked and never touched
The birds and rabbits nests.

Page 2. “Our nature is in danger”

People understand that our nature is in danger. Some organizations are founded in different countries to solve ecological problems. Do you know anything about it? What famous international organization do you know? Certainly, it's GREEN PEACE. It’s a world-known organization which does a lot to protect our nature.

“Every ten minutes, one kind of animal, plant or insect disappears. If nothing is done about it, over one million species will disappear in twenty years from now.

The seas are in danger. They are filled with poison: industrial and nuclear waste. The Mediterranean is already nearly dead, the North Sea is following. If nothing is done about it, one day nothing will be able to live in the seas.

The tropical rainforests, which are the home of half the Earth’s living things, are being destroyed. If nothing is done about it, they will disappear in twenty years.

Fortunately, there are people who are trying to do something about it.

In 1961, the World Wildlife Fund (WWF) was founded – a small group of people who wanted to raise money to save animals and plants. Today, the World Wildlife Fund is a large international organization. It has raised over 35 million pounds for conservation projects, and has created or given support to National Parks in five continents. It has helped 30 mammals and birds to survive. Perhaps this is not much, but it is a start. If more people give money – and if more governments think of what is happening – perhaps the world Wildlife Fund will be able to help us to protect the natural world and all of us with it.”

Page3. “The most serious problems”

One of the most serious problems is air pollution. More and more factories cars and lorries add their bad breath to the air. Of course, cars are the world's biggest air polluters. There are a great number of cars in our cities and towns. In cold winter days their engines work day and night. They add their bad breath to the air.

Another serious problem is water pollution. There are a lot of lakes and rivers around in our country. People like to swim in hot summer days there. Some people are fond of fishing. But many rivers are dirty now. On the banks of the lakes and rivers there is a lot of litter. People leave bottles, paper, food after their resting. Sometimes they throw them into the water and it's dangerous to swim there, because you may hurt your feet. That's why it's necessary to clean our lakes and our park and keep them clean.

One of the most serious problems is our countryside. There are great forests in our country. Twenty years ago they were rich in wild animals, mushrooms and berries. Has the countryside changed with the developing of oil-drilling industry? Yes, ofcourse. Our countryside has changed greatly. Wild animals have disappeared in these places. We can not eat the fish from our rivers because it is not very good for our health. In the result of man's activities a lot of species have disappeared. You can see them only in the Red Book.

Page 4. “The World around Us is Wonderful. Protect it”

How can we help to protect the environment?

- We must keep the country tidy.

- We must grow flowers and trees.

- We must protect animals and birds.

- Wе should not throw trash in the streets or parks. A lot of trash can be recycled.

CANADA

1. What is the capital of Canada?

2. What is the area of Canada?

3. Where is Canada situated?

4. What is Canada rich in?

5. What is the population of Canada?

6. What are the most important cities?

7. What are Canada’s largest ports?

8. What are the largest lakes in Canada?

9. What mountains are there in Canada?

10. What are the longest rivers?

11. What is the largest island in the north of Canada?

12. What kind of state is Canada?

13. How many provinces and territories does it consist of?

14. What houses does the Federal Parliament consist of?

15. What are Canada’s main agricultural products?

 

NEW ZEALAND

1. Where is New Zealand situated?

2. What islands does it consist of?

3. On which island are there many lakes?

4. What sea washes the western coast of New Zealand?

5. What is the highest mountainous range?

6. What is the national emblem of New Zealand?

7. What is the capital?

8. What are the main cities?

9. What is the nickname of New Zealand?

10. Which city resembles Edinburgh?

11. What is the population of New Zealand?

12. Who are the Maoris?

13. What are they famous for?

14. What houses does the Parliament consist of?

15. Who represents the Queen of England?

 

 

KEYS

CANADA

1. Ottawa.

2. Nearly 10 million square kilometres.

3. In the northern part of the North American continent.

4. Metal ores, oil and gas.

5. Over 24 million people.

6. Montreal, Toronto, Edmonton, Hamilton, Winnipeg, Quebec.

7. Vancouver, Montreal, Halifax.

8. The Great Lakes Superior, Huron, Erie and Ontario, Great Bear Lake, Great Slave Lake and Lake Winnipeg.

9. The Rocky Mountains.

10. The Mackenzie, Yukon, St. Lawrence River.

11. Baffin Island.

12. A federal state and a member of the Commonwealth.

13. Ten provinces and two territories.

14. The Senate and the House of Commons.

15. Wheat, meat, some kinds of fruit and dairy products.

NEW ZEALAND

1. South-east of Australia.

2. North Island, South Island and Stewart Island, and also many small islands.

3. North Island.

4. The Tasman sea.

5. The Southern Alps.

6. Kiwi.

7. Wellington.

8. Auckland, Christchurch, Dunedin.

9. The Britain of the Pacific.

10. Dunedin.

11. Over 3 million people.

12. The aboriginal Polynesian inhabitants of New Zealand.

13. Folk songs, music, dances and wood work.

14. The House of Representatives.

15. The governor-general.

 

 

Вечір в англійському кафе „English café “Veni, vidi, vici!”

(позакласний захід для учнів 9-11 класів)

 

Запропонований сценарій Вечора в кафе для учнів старших класів містить матеріали на закріплення та активізацію країнознавчих тем, спрямований на формування їх культурологічної компетентності та формування стійкої мотивації до вивчення англійської мови.

 

Programme:

Tasks
Visit card
Warming up “Quiz”
Associations
Understand me
English words in the Russian language
Proverbs and idioms
Do you know that…?
Poetry corner “Limericks
Hometask “The Turnip”

Introduction

- Every intellectual person should know these words of wisdom. Guy Julius Caesar once said them. Here are some historical facts:

Guy Julius Caesar was born in 102 BC and was a foremost politician, commander (war leader) and orator of Italy. During eight years he captured the lands of present-day France, Belgium and the western part of Germany. Romans got rich territories and the Gaels got great culture. Hundreds later the people borrowed main Roman vocabulary and the nobles of France were proud of being “the real Romans”. Caesar became the dictator. Some other politicians dreamed of the Roman Republic based on freedom principles and the power of the Senate. Some senators decided to punish the arrogant (in their opinions) ruler and stabbed him with their swords in 44BC. Among them was Caesar’s friend, Mark Brutus whom he told famous words: “And you, Brutus?”

“Veni, vidi, vici” is one of the most famous Caesar’s words. He used them in order to inform Rome about his fast victory. Every educated person should know so-called Caesar’s words of wisdom. If we translate Latin words into English it will sound like “Came, saw and won”.

- Certainly we are not Caesars, but everyone has its own Rubicon to cross. And today we’ll try to do it. Be enthusiastic, initiative and high-minded and you are sure to cross your Rubicon. Good luck!

Look at the blackboard: you’ll have nine steps.

Visit card

- The first step is the visit card of your team. Your task is

 • to name your team
 • to elect the captain
 • to choose the motto

You’ve got time limit – 5 minutes. Then give us your presentation.

Warming up “Quiz”

- You’ve been studying English for ages. You know a lot of facts about English, English-speaking countries, their customs and traditions. To check up your knowledge I’ll ask you questions and you should answer them as soon as possible. One correct answer is a point. Get set, go!

Questions:

 1. Who discovered America?
 2. Who was the first president of the USA?
 3. What is the national symbol of the USA?
 4. Who discovered Australia?
 5. What is the symbol of England?
 6. What is the capital of the USA?
 7. Where is the Statue of Liberty?
 8. How many stripes does the American flag have?
 9. What is Union Jack?
 10. Who was the first man on the Moon?
 11. What parts does the UK consist of?
 12. When is Halloween celebrated?
 13. Can you give the full name of the UK?

Associations

- And now the captains are invited. The task is “You’ll have a card with a word on it and you should write your five associations with that notion”. While the captain writes his own associations, the members of his teams try to guess the captain’s associations and speak them aloud. You’ve got a point if your captain’s association coincides with yours. You can get five points for all five guessed associations.

For example, pupils’ associations with the word “Sun”:

1) yellow;
2) round;
3) hot;
4) summer;
5) sky.

Understand me

- It’s a famous kind of competition. All the members of your team can try their speaking abilities. You’ll have a card with a word on it; you should explain the meaning of the word and not mention it. The other members should recognize the notion (for example, a forget-me-not, a sunflower, a guitar, a violin).

Speaker: “It’s a kind of flowers. It’s blue. Some young people present them in order to remember him or her. It’s grown in the fields, in wet places”.

Proverbs and idioms

Proverbs are wisdom of the whole nation. Wherever you live, whatever language you speak, most of the proverbs have similar meanings. For example, my home is my castle (мій дім – моя фортеця), East or West, home is best (в гостях добре, а вдома краще). The same is about the idioms (to kill two hares with one stone – вбити двох зайців). Your task is to find Ukrainian equivalents to the proverbs on your cards. Each team has five proverbs or idioms:

 • He laughs best, who laughs last / Сміється той, хто сміється останній
 • Better late than never / Краще пізно, ніж ніколи
 • Tastes differ / Немає друзів за смаками
 • The eye is the mirror of the soul / Очі – дзеркало душі
 • It is never too late to learn / Весь вік живи – весь вік вчись
 • A man is known by the company he keeps / Скажи мені, хто двій друг і я скажу, хто ти
 • Never put off till tomorrow what you can do today / Ніколи не відкладай на завтра те, що можна зробити сьогодні
 • All in good time/Всякому овочу свій час
 • Look before you leap/Не знаючи броду, не лізь у воду

Do you know that…?

The next step is called “Do you know that…?” You know that during English classes we study not only English, but a wide range of different things: we speak both about changeable climate in Great Britain and the Mediterranean climate of Australia. We learn how to be polite, how to protect the environment and how to respect grown-ups. Please try to answer the questions on your cards. Each team has the same card. One correct answer is a point.

Card
 1. What animals are cold-blooded? (reptiles and amphibians)
 2. What animal lives the longest life and how many years does it live? (a tortoise, 400 years)
 3. What animal has more vertebral in his neck: a squirrel or a giraffe? (a squirrel)
 4. What planet is the nearest to the Sun? (Mercury)
 5. Does a kangaroo or a horse run faster? (a kangaroo)
 6. What is the London home of the Queen? (Buckingham palace)
 7. What mountain is the highest in the world? What is its height? (Everest, 8848 m)
 8. What animal is the largest in the world? (a blue whale)

Poetry corner “Limericks”

- Limericks are small funny poems. Try to translate them as good as possible using rhythms:

There was an old man of West, Who wore a pale plum-coloured vest; When they said, “Does it fit?” He replied, “Not a bit!” That uneasy Old Man of the West. There was an Old Man of Columbia, Who was thirsty, and called out for some beer; But they brought it quite hot, In a small copper pot, Which disgusted that man of Columbia  

Conclusion

-Thanks everybody for being so artistic, erudite and for good knowledge of the English language.

Свято до Дня Землі « World's Day» (для учнів 9-11 класів)

Свято присвячується Всесвітньому Дню Землі, який відзначається 22 квітня. У ньому беруть участь учні 9-11 класів. Виховний захід синтезує міжпредметні з англійської мови, географії та біології, дає можливість не тільки вдосконалити знання з англійської мови, але й формувати світогляд. При підготовці до заходу група учнів робить презентацію та показує під час свята.

Хід свята

Ведучий: Good afternoon! Welcome to our holiday which is dedicated to World Earth’s Day that people all over the world celebrate today, on the 22nd of April.

(Звучать сильні звуки)

1. Ведучий :What is going on here?! Every living thing is perishing!

А тим часом на сцені учні збирають імпровізовану нафту (звучить тривожна музика).

2. Ведучий: Now listen to a little history about this holiday…

In spring 1979 the oil was spilled into the Pacific ocean at the seashore of the USA not far from Santa-Barbara (it is not far from Los-Angeles).

Hundreds of inhabitants of this city went out to the seashore to gather the oil in order to save every living thing of destruction.

And then they decided that it was necessary to dedicate one holiday to the Earth at least. In that way since 1979 Americans began to celebrate Earth’s Day on the 22nd of April every year.

In 1994 Earth’s Day became the world holiday.

3 Виконання двома учнями пісні “Save the Tiger”

SAVE THE TIGER

Save the tiger.

Save the whale and the panda.

Save the tiger.

Save the whale and the gorilla.

Save the elephant in Africa

The eagle in America.

Save the wildlife of the world.

Save the tiger.

4. Ведучий: Our Earth… What do we know about it? Listen to a short story and you’ll answer the question.

Презентація. Учні розповідають історію про Землю. А на екрані транслюються слайди.

P1.: It is known that the age of our planet is 4,6 milliard years. Scientists say that life on the Earth began about 4 milliard years ago.

P2.: Now try to imagine that those 4 milliard years would be shortened to one year. So one day of that year would be corresponded to 11 million years.

And now try to answer the question: ’When did life begin on our planet?’

P3.: It is interesting that the first inhabitants of the Earth were bacteriums which arose on the 1st of January. The greater part of that year there were no living beings on Earth except them.

The first typical to future plants and animals cells arose on the 1st of September.

P4.: After that evolution began to proceed more quickly. The first invertebrate animals arose in September and October. The first fishes arose in November. Then the first amphibian arose.

P5.:Dinosaurs arose in December. They existed on Earth until the middle of December. At the end of December the first birds and mammals arose.

P6.: At last the first man arose on the 31st of December at 4 o’clock in the evening or 3 million years ago!

P7.; The scientific and technological revolution took place in 18th century and lasts only 2 seconds. But people had already had time to reduce the nature of our planet to ecological disaster for the last 2 seconds!

P8.: As the result of economic activities of man both the air, the water and the soil are polluted. The pollution of the environment is the most serious problem today and if we want to survive and live any longer, we must solve it until its too late.

5. Ведучий: Some people like living in cities and town, but another prefer countryside. Let’s listen to the poem (Учень декламує вірш)

HE LOVES THE OCEAN

He loves the ocean.
He loves the sky.

She loves to travel.
She loves to fly.

He likes the country.
He loves the clouds.

She likes the city.
She loves the crowds.

She loves the telephone.
She loves to talk.

He loves the mountains.
He loves to walk.

She loves to travel.
She loves to fly.

He loves the ocean.
He loves the sky.

6.Ведучий: Next poemis about a man who likes nature. But it’s a pity that there ara peope who can not notice a beauty of nature.

I MEANT TO DO MY WORK TODAY

I meant to do my work today –
But a brown bird sang in the apple tree,
And a butterfly flitted across the field,
And all the leaves were calling me,
And the wind went sighing over the land
Tossing the grasses to and fro,
And a rainbow held out its shining hand –
So what could I do but laugh and go?

Ведучий: We must love each other. We must take care about our Earth to save it for future generation.

В кінці свята на сцену виходять всі учасники і співають пісню.

 

Тиждень англійської мови

 

Матеріали для проведення тижня англійської мови включають розробки виховних заходів. Цінність розробки у можливості використання різноманітних форм роботи при вивченні іноземної мови на різних вікових етапах та підвищенні мотивації навчально-пізнавальної діяльності школярів. Рекомендовано вчителям англійської мови.

 

 

 

 

 

Тиждень англійської мови

Мовленнєво-розумова діяльність – єдиний процес творення думки та мовлення – складає підґрунтя для спілкування. Оволодіння учнями основами спілкування є практичною метою вивчення іноземної мови у школі. Одним із засобів активізації мовленнєво-розумової діяльності є гра. В процесі рольової гри, ігрової ситуації, конкурсу підсилюється емоційне сприйняття матеріалу. Учні активно набувають мовленнєвих навичок. Тому у ході навчально-виховного процесу доцільно використовувати не тільки урочну форму роботи, а й практикувати проведення позакласних заходів, конкурсів, залучати учнів із різними здібностями до їх підготовки та участі. Важливу роль такі форми роботи відіграють на різних вікових етапах, починаючи від вивчення англійської мови у початковій школі і завершуючи у старшій школі.

Проведення предметних тижнів, зокрема з англійської мови, дає учням можливість розкрити власні інтелектуальні, мовленнєві та творчі здібності школярів, проявити себе у різних ситуаціях та ролях, дізнатися багато нового, зацікавитися, а можливо й визначити свою подальшу долю, дізнавшись про власні вподобання, та усвідомлено вивчати предмет.

 

 

План проведення тижня англійської мови

День Заходи Відповідальний
Понеділок 1. Шкільна радіолінійка (оголошення плану проведення тижня англійської мови) 2. Конкурс тематичних газет 3. Конкурс кросвордів та пазлів “English speaking countries in questions and puzzles” Оргомітет   2-11 кл. 5-9 кл.
Вівторок 1. Виховний захід “Spring Party” 2. The Club of Cheerful and Quick-witted Fellows 2-3 кл. 5-6 кл.
Середа 1. Розважально-пізнавальна гра «Traveling to English” 2. Brain Ring "What? Where? When?" 4 кл. 7-8 кл.
Четвер 1. "The World around Us is Wonderful. Protect it"(радіожурнал) 2. Свято до Дня Землі «World's Day» 8 кл.   9–11 кл.
П’ятниця 1. "English cafe “Veni, vidi, vici!" 2. Підведення підсумків тижня англійської мови. 3. Оголошення результатів по шкільному радіо 9-11 кл.

The Spring Party ( Свято для учнів 2-3 класів)

Мета та завдання:

- розвивати інтелектуальні, мовленнєві та творчі здібності учнів;

- формувати позитивну мотивацію до вивчення англійської мови;

- повторити та закріпити вивчений матеріал;

- вчити дітей колективній діяльності, співпраці.

 

Захід такого плану можна проводити разом з учнями, вчителями та батьками на етапі закріплення матеріалу (в кінці вивчення алфавітy).

Програма заходу

T: Good afternoon, dear boys and girls, parents and teachers. We are very glad to see you and we hope that you will enjoy our party.

Teacher: -Dear children! Today we are going to have an interesting Spring Party . These are our judges. They will give marks for every task. Your answers should be right, loud, expressive, artistic. Good luck!

Teacher:- You may sit down, children! Now I'd like to see if all the letters of the English alphabet are here. You are welcome, letters!

(Діти виходять на сцену з літерами та розповідають про них).

1. AA is for Apples and Apple-trees

You can see apples on apple-trees.

2. BB is for Books and for Bookcase.

I have many books in my bookcase.

3. CC is for Cat. My cat is grey,

And with me it likes to play.

4. DD is for Dog and for Doggy.

I have a dog, not a doggy.

5. EE is for Eight and for Eleven.

How much is eight and eleven?

6. FF is for Flowers: red and blue,

White and yellow and rosy, too.

7. GG is for Girl, and also for Garden.

I see a girl going to the garden.

8. HH is for Hand. I have two hands.

This is the way I clap my hands.

9. II is for I. I'm a boy, and I'm ten.

I like to play with my brother Ben.

10.JJ is for Jam. This is apple jam.

Jimmy likes it, and so does Sam.

11.KK is for Kite. Kate has a kite.

It is little, and it is white.

12.LL is for Letter. This letter is for me.

It is from my sister, as you can see.

13.MM is for May and for May Day

For March and for Mother's day.

14.NN is for Nine, Ninety and Ninety-Nine.

Children, how much is Ninety and nine?

15.OO is for One. One and two is three.

Three little cats are in a tree.

16.PP is for Pencils. With them I draw:

A red pen, a green tree and a blue door.

17.QQ is for Questions: How are you?

How old are you? And How do you do?

18.RR is for Red. Many things are red.

What can be red? Do you know, Fred?

19.SS is for StПоследнее изменение этой страницы: 2016-07-15; просмотров: 346; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.205.167.104 (0.015 с.)