Умови праці як соціально-економічна категорія 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Умови праці як соціально-економічна категоріяУмови праці — це умови, які складаються в процесі праці людини — головної продуктивної сили суспільства. Вони поділяються на соціально-економічні, які розглядаються у широкому розумінні і характеризують відношення до них суспільства, а також виробничі, або умови праці безпосередньо на робочих місцях, тобто у вужчому розумінні.

Учені Науково-дослідного інституту праці (НДІ праці) визначили умови праці як складне об’єктивне суспільне явище, яке формується в процесі виробничої діяльності під впливом взаємозв’язаних факторів соціально-економічного, техніко-організацій­ного та природно-кліматичного характеру, що суттєво впливає не тільки на здоров’я, працездатність людини та її ставлення до праці, на продуктивність праці й інші економічні результати виробництва, а й на рівень життя, всебічний розвиток людини.

У навчальному посібнику «Экономика труда и социально-трудовые отношения»[i] умови праці визначаються як сукупність взаємозв’язаних виробничих, санітарно-гігієнічних, психофізичних, естетичних і соціальних чинників конкретної праці, зумовлених розвитком продуктивних сил суспільства, що визначають стан виробничого середовища і вплив на здоров’я і працездатність людини.

ГОСТ 19605-74 «Організація праці» трактує умови праці як «сукупність факторів виробничого середовища, що впливають на здоров’я та працездатність людини в процесі праці».

Гігієнічна класифікація праці[ii] визначає умови праці як сукупність факторів трудового і виробничого середовища, де здійснюється діяльність людини.

Праця, а відповідно умови й охорона праці є реаліями різних систем: з одного боку, «людина — машина (технічний процес)», «людина — виробниче середовище», «людина — машина (технічний процес) — виробниче середовище», а з іншого, — «людина — колектив — суспільство», «людина — суспільство — природа». Для перших трьох систем умови розглядаються стосовно робочого місця, ділянки, цеху, виробництва, а останніх двох — у межах підприємства, галузі, регіону.

Класифікація факторів, які впливають
на формування умов праці

На формування умов праці впливає багато факторів (рис. 1)1, основними з яких є соціально-економічні, техніко-організаційні та природні. Соціально-економічні фактори визначають характер умов праці. Серед них виділяються підгрупи:

― нормативно-правові (законодавство про працю, стандарти, санітарні та інші норми і правила, а також форми адміністративного й громадського контролю за їх виконанням);

― економічні (матеріальне та економічне стимулювання; моральне заохочення, система пільг і компенсацій за несприятливі умови праці);

― соціально-психологічні (психологічний клімат у колективі, умови оглядів, конкурсів; проведення «днів охорони праці»);

― суспільно-політичні (форми руху працюючих за створення сприятливих умов праці, винахідництво і раціоналізація).

Техніко-організаційні фактори впливають на формування умов праці на робочих місцях, ділянках, у цехах. Серед них виділяються такі підгрупи:

― предмети праці та продукти праці;

― технологічні процеси;

― засоби праці;

― організаційні форми виробництва, праці та управління.

Дія природних факторів не тільки зумовлена особливостями природного середовища, а й передбачає додаткові вимоги до устаткування, технологій, організації виробництва і праці. Серед них виділяються такі підгрупи:

― географічні (кліматичні зони);

біологічні (особливості рослинного та тваринного світу в сільському господарстві);

― геологічні (характер добування корисних копалин).


 

Соціально-економічні фактори   Техніко-організаційні фактори   Природні фактори
нормативно-правові економічні соціально-психологічні суспільно-політичні   предмети та продукти праці засоби праці технологічні процеси організація виробництва, праці та управління   географічні біологічні геологічні
                         

Умови праці

санітарно-гігієнічні психофізіологічні естетичні соціально-психологічні технічні

Вплив умов праці

на здоров’я та працездатність людини на ставлення до праці і задоволеність працею на ефективність праці та інші економічні показники на рівень життя і розвиток людини

 
Рис. 1. Класифікація факторів формування умов праці, елементи умов праці
та напрямки впливу умов праці на працівника


Усі вказані фактори впливають на формування умов праці одночасно та у нерозривній єдності, зумовлюючи поряд з іншими параметрами виробниче середовище.

Класифікація факторів, які впливають на формування умов праці, допомагає на рівні галузі, об’єднання окремого виробництва:

― формувати та поліпшувати умови праці, аналізувати їх стан;

― планувати заходи щодо полегшення умов праці;

― розробляти проекти устаткування, споруджень, технологіч­них проектів, спрямованих на поліпшення умов праці;

― зосереджувати (фінансові, матеріальні, трудові) ресурси на полегшення умов праці;

― прогнозувати зміни в умовах праці у зв’язку зі змінами тех­нології, устаткування, впровадженням нових матеріалів та технологій.
Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 494; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.212.99.248 (0.004 с.)