Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ)Створена в 1946 р. на Міжнародній конференції з охорони здоров'я в Нью-Йорку. Статут набув чинності 7 квітня 1948 р. (цей день відзначають як Всесвітній день здоров'я). Штаб-квартира розміщена в Женеві (Швейцарія). До ВООЗ входять 190 держав. Метою ВООЗ є "досягнення всіма народами вищого рівня здоров'я". Основні напрями її діяльності: боротьба з інфекційними хворобами; розроблення карантинних і санітарних правил; вирішення проблем соціального характеру. ВООЗ надає допомогу в налагоджуванні системи охорони здоров'я та підготовки кадрів, у боротьбі з хворобами. У 1977 р. ВООЗ поставила завдання досягти до 2000 р. усіма жителями Землі такого рівня здоров'я, який дозволив би їм вести продуктивний у соціальному й економічному плані спосіб життя. Для реалізації цього завдання розроблено глобальну стратегію, яка потребує об'єднаних зусиль влади й народів.

Вищим органом ВООЗ, що визначає її політику, є Всесвітня асамблея охорони здоров'я, до якої входять представники усіх країн - членів організації. Вона скликається щороку. Асамблея визначає основні напрями роботи ВООЗ, розробляє програми в галузі охорони здоров'я, розглядає звіти Виконавчої ради і генерального директора, обговорює і затверджує бюджет ВООЗ. Всесвітня асамблея може укладати угоди в межах компетенції ВООЗ.

Виконавча рада ВООЗ, яка складається з представників 31 держави, що вибираються Асамблеєю на З роки, збирається не рідше двох разів на рік. Виконавча рада виконує рішення Асамблеї, визначає порядок денний засідань Асамблеї, створює комітети, вживає заходи надзвичайного характеру. Адміністративним органом Виконавчої ради є Секретаріат на чолі з генеральним директором. Секретаріат підпорядковується Виконавчій раді.

У межах ВООЗ діють шість регіональних організацій: країн Європи, Східного Середземномор'я, Африки, Америки, Східної Азії, західної частини Тихого океану. Представники ВООЗ знаходяться в кожній країні - членові ВООЗ - і на місцях відповідають за діяльність ВООЗ у країнах перебування, консультують уряди щодо розробки й реалізації національних програм охорони здоров'я.

Для того щоб подолати значні відмінності у показниках стану здоров'я, що існують між країнами Заходу і Сходу Європи, було започатковано програму "Євроздоров'я". її мета — надати суттєву допомогу країнам Центральної та Східної Європи. Для успішного виконання цієї програми у кожній з країн, яким надається допомога, створено координаційні бюро ВООЗ.

В Україні таке бюро створили в 1994 р. Впроваджуючи програми співробітництва між Урядом України та Європейським регіональним бюро ВООЗ, представництво в Україні має таки цілі:

— координація використання технічної допомоги ВООЗ в країні;

— розвиток міжнародного співробітництва в сфері охорони здоров'я із широким залученням міжнародного співтовариства, мобілізація ресурсів та оптимізація їх використання;

— обмін необхідною інформацією;

— ознайомлення громадськості з проблемами охорони здоров'я.

7.3. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ)

Ця міжурядова організація в галузі використання атомної енергії була створена за рішенням ООН на міжнародній конференції у Нью-Йорку. Статут Агентства прийиятий 26 жовтня 1956 р. і набув чинності 29 червня 1957 р. Штаб-квартира знаходиться у Відні (Австрія). В організацію входять понад 120 держав.

МАГАТЕ хоч і належить до спеціальних організацій, але не має статуту спеціалізованого органу ООН. Його зв'язок з ООН регулюється угодою, укладеною з Генеральною Асамблеєю ООН 14 листопада І957 р. Згідно з цією угодою, а також зі Статутом МАГАТЕ повинно подавати щорічні доповіді про свою діяльність Генеральній Асамблеї та за необхідності Раді Безпеки й ЕКО-СОС, якщо у зв'язку з діяльністю Агентства виникають питання, які входять до їх компетенції.

Агентство ставить своєю метою сприяти розвитку міжнародного співробітництва в галузі світового використання атомної енергії і забезпечувати, аби запропонована МАГАТЕ допомога не використовувалася у військових цілях.

Вищий орган МАГАТЕ - Генеральна конференція, що складається з представників усіх держав-членів, які збираються щорічно на чергові сесії. Передбачені також спеціальні сесії. Генеральна конференція здійснює загальне керівництво політикою й програмами МАГАТЕ. Рада управляючих займається оперативним керівництвом усією діяльністю МАГАТЕ. До її складу входять 35 держав, з яких 22 вибираються Генеральною конференцією від семи регіонів світу (Західної Європи, Східної Європи, Латинської Америки, Африки, Середнього Сходу і Південної Азії, Південно-Східної Азії й регіону Тихого океану, Далекого Сходу), а 13 обираються Радою з числа найбільш розвинутих країн у галузі технології атомної енергії, включаючи виробництво сировинних матеріалів. МАГАТЕ має два постійних комітети: з

адміністративних і бюджетних питань та з технічної допомоги. Крім того, МАГАТЕ може створювати комітети для вирішення конкретних питань.

Секретаріат МАГАТЕ здійснює адміністративно-технічне керівництво організацією. Він очолюється генеральним директором, який призначається на чотири роки Радою управляючих та затверджується Генеральною конференцією.

До МАГАТЕ входить також Науково-консультативний комітет., що складається з 15 авторитетних учених у галузі атомної енергії. Комітет розроблює рекомендації для генерального директора з науково-технічних програм діяльності Агентства.

Основні напрями діяльності МАГАТЕ:

— встановлення стандартів ядерної безпеки і захисту довкілля;

— організація й координація досліджень і розробок у галузі ядерної енергетики, радіаційної безпеки;

— надання технічної допомоги державам-членам Агентства;

— здійснення контролю (гарантій) за світовим використанням атомної енергії;

— заохочення обміну науковою і технічною інформацією щодо ядерної енергії.
Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 451; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.38.49 (0.004 с.)