ТОП 10:

Вимоги до складу та параметрів технічних засобівПрограма повинна працювати на комп’ютерах, де працює операційна система Windows XP. Інших вимог до апаратної частини не висувається.

 

Вимоги до інтерфейсу

Програма повинна мати інтуїтивно зрозумілий, зручний та візуально приємний інтерфейс.

Програмне забезпечення повинно бути оформлене у вигляді стандартного вікна операційної системи Windows XP.

Вікно програми повинно складатися з:

- Рядка меню;

- Панелі керування;

- Полів відображення інформації про ключ криптосистеми поточного сеансу;

- Поля відображення логу роботи програми;

 

Вимоги до інформаційної та програмної сумісності

Програма повинна працювати на комп’ютерах, де встановлена операційна система Windows XP (SP1, SP2, SP3). Програмне забезпечення складається з exe файлу та директорії в якій знаходяться файли для тестування програми.

Вимоги до тестування програмного забезпечення

Для перевірки даної програми необхідно виконати такі тести:

1. Перевірка функціонування інтерфейсу додатку;

2. Додавання нових рейсів;

3. Пошук по різних данних;

4. Виконання контрольного тесту.

 

Вимоги до програмної документації

Цей розділ містить опис складу та вимог до програмної документації, що супроводжує розроблене програмне забезпечення.

 

Склад супроводжувальної документації

Разом з розробленим програмним забезпеченням повинна постачатись наступна супроводжувальна документація:

§ Підстави для розробки;

§ Призначення та область застосування розробки;

§ Аналіз вимого до програмного забезпечення;

§ Функціональна специфікація;

§ Технічна специфікація;

§ Порядок та методика випробувань;

§ Результати випробувань;

§ Вихідні коди програми;

Вимоги до супроводжувальної документації

Документація повинна постачатися в двох екземплярах: в паперовому варіанті та електронному на оптичному носії.

Вимоги до оформлення супроводжувальної документації наступні:

Текст документації набирається на комп‘ютері шрифтом Times New Roman 14 пт через 1,5 інтервали. Розміщення – книжкове. Поля: зліва – не менше 2,5 см, решта полів – не менше 1,5 см. Вирівнювання – по ширині аркуша.

Відступ першого рядка абзацу – 1,27 см. Нумерація сторінок – наскрізна в усій роботі. Номери сторінок ставляться від центру. Формат: - 1 -. На титульному аркуші, листі затвердження, завданні на дипломну роботу та

анотаціях номери не ставляться, хоча самі аркуші враховуються у загальній

кількості сторінок.

Нумерація таблиць та рисунків окрема для кожного розділу. Наприклад, рис. 2.1, рис.2.2, рис.3.1, табл.1.2 тощо, де перша цифра – номер розділу, друга – номер рисунка або таблиці. Підпис під рисунком виконують шрифтом Times New Roman 12 пт, від центру, через 1 інтервал.

Стадії та етапи розробки

Таблиця 1.1

Основні стадії та етапи розробки програмного забезпечення:

 

№ п/п Назва етапів кваліфікаційної роботи Термін виконання етапів роботи Примітка
Одержання технічного завдання 24.12.12р.
Аналіз літератури 5.01.13р.
  Розробка інтерфейсу 10.01.13р.
Розробка модулів програми 10.02.13р.
Тестування та відлагодження програми 20.02.13р.
Оформлення програмної документації 27.02.13р.
Представлення готової роботи 1.03.13р.
Захист роботи згідно розкладу

Порядок контролю та приймання

Розроблене програмне забезпечення повинно бути випробуване та перевірене виробником на наявність помилок. Порядок приймання і контролю полягає у наступному:

1. Перевірка правильного функціонування програми;

2. Перевірка відповідності стандартам оформлення документації;

3. Перевірка оформлення документації керівником проекту;

4. Попередній захист курсової роботи;

5. Проходження нормоконтролю роботи.

Програма та програмна документація повинна бути виконана на 100% і пройти рецензування згідно графіку.

 


ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА


АРХІТЕКТУРА, ФУНКЦІОНАЛЬНІ ТА ТЕХНІЧНІ

ПОКАЗНИКИ

Призначення та область застосування

Програмне забезпечення, що було розроблене в процесі написання курсової роботи, може використовуватись для додавання рейсів в базу даних або переглянути іх там.

Також розроблену програму можна використовувати в якості міні записничка. Бо тут е і майже все для цього тільки назву поміняти.

 

Опис та обґрунтування обраної архітектури

У розробленому програмному забезпеченні користувач має змогу виконувати декілька процесів в залежності від мети використання програми. Це може бути як додавання нових рейсів так і виделяння лишніх рейсів з бази данних. Основні можливості програми зручно зобразити у вигляді нижченаведених блок-схем:

Рис 2.1. Використання програми для аналізу ключово коду.

Даний режим роботи програми використовується для створення ключових моментів в мой програмі. Після завершення процесу програма зберігае ключові дані в файл.

Розроблене програмне забезпечення також можна використовувати у вигляді міні записничка:

 


Функціональна специфікація

Опис функціональних можливостей

Розроблена в процесі виконнання курсової роботи програма забезпечує наступні функціональні можливості, що реалізують поставлене завдання:

 

- Працювати в звичайному віконному режимі операційної системи Windows XP;

- Забезпечити щоб всі користувачі могли вільно бачити рейси;

- Забезпечити зручний та швидкиі додавання нового рейсу;

- Ведення логу роботи програми;

- Збереження вхідних та вихідних даних;

 

Опис інтерфейсу користувача

Дана програма не вимагає особливих знань в комп’ютерній галузі. Робота з програмою вимагає лише базових знань та навичок роботи з операційною системою Microsoft Windows XP.

Розроблене програмне забезпечення – набір модулів, які об’єднані графічним інтерфейсом користувача.

Головне вікно програми складається з рядка меню, панелі керування, текстового поля для відображення рейсів, кнопока для видаленя непотрібного руйсу.

Опис елементів інтерфейсу поданий нижче:

Рис. 2.2. Головне вікно програми

Рядок меню головного вікна програми складається з таких пунктів:

- Файл;

- Налаштування;

Таблиця 2.1

Підпункти меню Файл

Назва підпункту Функція
Відкрити Відкривае базу даних
Пошук Відкривае нове вікно для пошуку
Зберегти дані Збереження даних у файл
Вихід Закриття програми

При обранні підпунктів меню «Файл» відкриється діалогове вікно відкриття чи збереження файлів, де потрібно вказати файл, який ви бажаєте завантажити чи зберегти .

 

 

Рис. 2.3. Пукнт відкрити і виводить вікно

Рис. 2.4. Діалогове вікно відкриття файлів

 

Рис.2.5.Пункт пошук і виводить це вікно

Рис. 2.6. Діалогове вікно для пошуку даних

 

Рис.2.7.Пункт зберегти

Рис. 2.8. Діалогове вікно для зберігань даних

 

Обравши підпункти “Відкрити” відкриється діалогове вікно (Рис. 2.4), де необхідно вказати файли, в яких збережені відповідно файл, в якому міститься рейси аеропорта.

Підпунктик “Пошук” відкривае діалогове вікно пошуку(Рис. 2.5), яка дае змоху зробити тотальний пошук в всій базі дані про авіарейси в аеропорті.

Підпункти “Зберегти” відкривають діалогове вікно збереження файлів(Рис. 2.6), де користувач вказує у який файл будуть збережені дані про авіорейси.

Таблиця 2.2

Підпункти меню Налаштування

Назва підпункту Функція
Додати рейс Відкривае базу даних
Показати Відкривае нове вікно і показуй конкретий рейс
Очистити Очистить всі рейси

При обранні підпунктів меню «Налаштування» відкриється діалогове вікно з додаваня нового рейсу або показати конкретний рейс.

Рис.2.9.Пункт додати рейс

Рис. 2.10. Діалогове вікно для додавання нового рейсу

Рис.2.11.Пункт показати

Рис. 2.12. Діалогове вікно для додавання нового рейсу

Підпунктик “Додати ” відкривае діалогове вікно додати рейс(Рис. 2.7), яка дае змоху додаваня нових рейсів про авіарейси в аеропорті.

Підпунктик “Показати” відкривае діалогове вікно щоб міх передивлятись рейс(Рис. 2.8), яка дае змоху дивитись конкретний авіарейси в аеропорті.

Технічна специфікація

Опис діаграми модулів

Робота розробленого програмного забезпечення реалізується наступними файлами модулів:

- модуль Prima;

- модуль Adoua;

- модуль Atria;

- модуль Red;

Модуль Prima є головним модулем розробленого програмного забезпечення. В ньому містяться функції, що виводить всі авіарейси . Також в даному модулі містяться функції, що мае доступ до інших модулів.

Модуль Adouaвідповідає за додавання нового авіарейсу.

Модуль Atria містить пошук всіх рейсів за класифікацію.

Модуль Red е модуль що показує авіорейс.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.62.41 (0.012 с.)