Vi spaserer side om side bortefter veien. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Vi spaserer side om side bortefter veien.Hvad synes du, bærer jeg mig ad således som du liker det? sier hun. Kanske snakker jeg formeget? Ikke? Ja men du skal si hvad du synes. Stundom tænker jeg ved mig selv at dette aldrig kan gå vel...

 

Hvad er det som ikke skal gå vel (что не будет /идти/ хорошо)? spør jeg (спрашиваю я).

Dette med os (/это/ с нами). At det ikke kommer til å gå vel (что это не закончится хорошо = добром). Enten du tror det eller ikke (веришь ты этому или нет; enten… eller — или… или) så går jeg her (вот иду я здесь) og fryser nu (и мерзну сейчас); det isner (леденеет) mig nedover ryggen (у меня внизу спины) bare jeg kommer indtil dig (как только я подхожу к тебе). Det er av lykke (это от счастья).

 

Hvad er det som ikke skal gå vel? spør jeg.

Dette med os. At det ikke kommer til å gå vel. Enten du tror det eller ikke så går jeg her og fryser nu; det isner mig nedover ryggen bare jeg kommer indtil dig. Det er av lykke.

 

Ja i like måte (да /и у меня/ тоже), svarer jeg (отвечаю я), det isner også (леденеет также) gjennem mig (сквозь меня = все тело) bare jeg ser dig (как только я вижу тебя). Jo (да нет же) det skal nok gå vel (это должно идти хорошо = все будет хорошо). Forresten (впрочем) skal jeg klappe dig litt på ryggen (дай я похлопаю тебя немного по спине) for å varme dig (чтобы согреть тебя).

Hun later mig motstræbende gjøre det (она позволяет мне нехотя сделать это), jeg klapper litt hårdere (я хлопаю чуть сильнее), bare for spøk (только для шутки), jeg ler (я смеюсь) og spør (и спрашиваю) om det ikke hjælper (не помогает /ли это/).

Å nei (нет) ikke vær så snil (будь так добр не) å dunke mig mer i ryggen (стучать мне больше по спине), sier hun (говорит она).

 

Ja i like måte, svarer jeg, det isner også gjennem mig bare jeg ser dig. Jo det skal nok gå vel. Forresten skal jeg klappe dig litt på ryggen for å varme dig.

Hun later mig motstræbende gjøre det, jeg klapper litt hårdere, bare for spøk, jeg ler og spør om det ikke hjælper.

Å nei ikke vær så snil å dunke mig mere i ryggen, sier hun.

 

Disse par ord (эта пара слов)! Det lydde så hjælpeløst for mig (она прозвучала так жалко /для меня/) at hun sa (когда сказала): ikke vær så snil (будь так добр не = не будешь ли так добр).

Så gik vi videre bortover veien (потом пошли мы дальше по дороге). Er hun misfornøiet med mig (она недовольна мной = обиделась на меня) for min spøk (за мою шутку)? spurte jeg mig selv (спрашивал я себя самого) og jeg tænkte (и я подумал): lat os se (/давайте/ посмотрим).

 

Disse par ord! Det lydde så hjælpeløst for mig at hun sa: ikke vær så snil.

Så gik vi videre bortover veien. Er hun misfornøiet med mig for min spøk? spurte jeg mig selv og jeg tænkte: lat os se.

 

Jeg sa (я сказал):

Jeg kommer til å huske noget (мне припомнилось кое-что). Engang (однажды) på en kanetur (во время прогулки на санях; kane — большие сани с сиденьями) var det en ung dame (была одна дама) som tok et hvitt silketørklæ av sin egen hals (которая сняла белый шелковый платок с своей шеи; silke — шелк; tørklæ — платок) og bandt det om min (и повязала его мне /на шею/). Om kvælden sa jeg til damen (вечером сказал я даме): De skal få Deres tørklæ tilbake imorgen (вы получите ваш платок обратно завтра), jeg vil la det vaske (я отдам его постирать). Nei, svarer hun (нет, отвечает она), lat mig få det nu (позвольте мне взять: «получить» его сейчас), jeg vil opbevare det som det er (я буду хранить его таким, какой он есть), ganske som De har brukt det (совсем таким, каким вы пользовались). Og hun fik tørklædet (и она получила платок). Tre år efter (три года спустя) traf jeg den unge dame igjen (встретил я эту молодую даму снова). Tørklædet (платок)? sa jeg (сказал я). Hun bragte tørklædet (она принесла платок). Det lå i sit papir like uvasket (он лежал в своей бумаге такой же нестиранный), jeg så det selv (я видел это сам).

 

Jeg sa:

Jeg kommer til å huske noget. Engang på en kanetur var det en ung dame som tok et hvitt silketørklæ av sin egen hals og bandt det om min. Om kvælden sa jeg til damen: De skal få Deres tørklæ tilbake imorgen, jeg vil la det vaske. Nei, svarer hun, lat mig få det nu, jeg vil opbevare det som det er, ganske som De har brukt det. Og hun fik tørklædet. Tre år efter traf jeg den unge dame igjen. Tørklædet? sa jeg. Hun bragte tørklædet. Det lå i sit papir like uvasket, jeg så det selv.

 

Edvarda skottet op på mig (Эдварда посмотрела на меня; skotte — взглянуть тайком, украдкой).

Ja? Hvordan gik det så (что было: «шло» дальше)?

Nei det var ikke mere (не было /ничего/ дальше), sa jeg. Men jeg synes det var et skjønt træk (но я думаю, это был красивый поступок).

Edvarda skottet op på mig.

Ja? Hvordan gik det så?

Nei det var ikke mere, sa jeg. Men jeg synes det var et skjønt træk.

Pause (пауза).

Hvor er den dame nu (где эта дама теперь)?

I utlandet (за границей).

Vi talte ikke mere derom (мы не разговаривали больше об этом). Men da hun skulde gå hjem (но когда она должна была идти домой) sa hun (сказала она):

 

Pause.

Hvor er den dame nu?

I utlandet.

Vi talte ikke mere derom. Men da hun skulde gå hjem sa hun:

 

Godnat da (спокойной ночи). Nei ikke gå og tænk mere på den dame (не ходи и не думай больше об этой даме), vel (хорошо)? Jeg tænker ikke på nogen anden end dig (я не думаю ни о ком другом, кроме тебя).

Jeg trodde hende (я верил ей), jeg så at hun mente hvad hun sa (я видел, что она имела ввиду /именно то/, что говорила) og det var mig evig nok (и этого было мне вполне довольно; evig — вечный, постоянный) når hun bare tænkte på mig (раз она думала только обо мне). Jeg gik efter hende (я пошел за ней).

 

Godnat da. Nei ikke gå og tænk mere på den dame, vel? Jeg tænker ikke på nogen anden end dig.

Jeg trodde hende, jeg så at hun mente hvad hun sa og det var mig evig nok når hun bare tænkte på mig. Jeg gik efter hende.

 

Tak, Edvarda, sa jeg (спасибо, Эдварда, сказал я). Senere la jeg til av ganske hjærte (позже я добавил от всего сердца; legge til — добавлять): Du er altfor god for mig (ты слишком хороша для меня), men jeg er taknemmelig for at du vil ha mig (но я благодарен, что ты хочешь меня = хочешь быть со мной); Gud vil lønne dig for det (Бог наградит тебя за это). Jeg er vel ikke så herlig (я не так хорош; herlig — великолепный, отличный) som mange andre du kunde få (как многие другие, которых ты могла выбрать: «заполучить»); men jeg er så ganske din (но я настолько полностью твой), så voldsomt din (неистово = каждой жилкой твой; vold — насилие; voldsom — насильственный, грубый), ved min udødelige sjæl (с моей бессмертной душой; dø/de/ — умереть). Hvad tænker du på (о чем думаешь ты)? Du fik tårer i øinene (у тебя /появились/ слезы в глазах).

 

Tak, Edvarda, sa jeg. Senere la jeg til av ganske hjærte: Du er altfor god for mig, men jeg er taknemmelig for at du vil ha mig; Gud vil lønne dig for det. Jeg er vel ikke så herlig som mange andre du kunde få; men jeg er så ganske din, så voldsomt din, ved min udødelige sjæl. Hvad tænker du på? Du fik tårer i øinene.

 

Det var ikke noget (это ничего), svarte hun (ответила она). Det lydde så underlig (это прозвучало так странно) at Gud vilde lønne mig for det (что Бог наградит меня за это). Du sier slikt noget som (ты говоришь что-то такое, что; slik — такой, подобный)... Jeg elsker dig så (я люблю тебя так /сильно/)!

Hun fløi mig med en gang om halsen (она бросилась тут же мне на шею; med en gang — тут же: «/с/ одним разом») like midt på veien (прямо посреди дороги) og kysset mig hæftig (и поцеловала меня крепко).

 

Det var ikke noget, svarte hun. Det lydde så underlig at Gud vilde lønne mig for det. Du sier slikt noget som... Jeg elsker dig så!

Hun fløi mig med en gang om halsen like midt på veien og kysset mig hæftig.

 

Da hun var gåt (когда она ушла) bøiet jeg av (свернул я) og ståk ind i skogen (и бросился в лес) for å skjule mig (чтобы спрятаться) og være alene med min glæde (и побыть наедине со своей радостью). Og jeg sprang bevæget tilbake til veien igjen (и я бросился с волнением: «взволнованный» назад к дороге; bevæge — двигать, шевелить; волновать) og så om nogen skulde ha lagt mærke til (чтобы посмотреть никто: «кто-либо» не заметил) at jeg gik ind der (что я вошел туда /лес/). Men jeg så ingen (но я не увидел никого).

 

Da hun var gåt bøiet jeg av og ståk ind i skogen for å skjule mig og være alene med min glæde. Og jeg sprang bevæget tilbake til veien igjen og så om nogen skulde ha lagt mærke til at jeg gik ind der. Men jeg så ingen.

 

XIII

 

Sommernætter (летние ночи) og stille vand (и тихая вода) og uendelig stille skoger (и вечно: «бесконечно» спокойные леса). Intet skrik (ни/какого/ крика, intet fottrin fra veiene (никаких шагов с дорог), mit hjærte var fuldt som av dunkel vin (мое сердце было наполнено, словно темным вином).

 

Sommernætter og stille vand og uendelig stille skoger. Intet skrik, intet fottrin fra veiene, mit hjærte var fuldt som av dunkel vin.

 

Møl og sværmere (мотыльки и мошкара) kommer lydløst flyvende ind gjennem mit vindu (беззвучно влетают в мое окно; komme flyvende — прилетать: «прибыть летящими»), hitlokket av skinnet fra gruven (завлеченные сюда светом очага; hitlokket: hit — сюда + lokket — завлекать) og av duften fra min stekte fugl (и запахом моей жареной птицы). De støter mot taket med en dump lyd (они стукаются о потолок с глухим звуком), svirrer forbi mine ører (жужжат у моих ушей) så det farer koldt gjennem mig (так, что проходит холод сквозь меня = у меня мурашки по коже) og sætter sig på mit hvite krudthorn på væggen (и садятся на мою белую пороховницу на стене; krudt — порох; horn — рог).

 

Møl og sværmere kommer lydløst flyvende ind gjennem mit vindu, hitlokket av skinnet fra gruven og av duften fra min stekte fugl. De støter mot taket med en dump lyd, svirrer forbi mine ører så det farer koldt gjennem mig og sætter sig på mit hvite krudthorn på væggen.

 

Jeg betragter dem (я наблюдаю за ними; betragte — созерцать, рассматривать), de sitter skjælvende og ser på mig (они сидят, трепыхаясь, и смотрят на меня), det er spindere, borere og møl (шелкопряды, древоточцы и мотыльки). Jeg synes at nogen av dem er som flyvende stedmorsblomster (мне кажется, что некоторые из них — летающие анютины глазки; stedmor — мачеха; blomst — цветок).

 

Jeg betragter dem, de sitter skjælvende og ser på mig, det er spindere, borere og møl. Jeg synes at nogen av dem er som flyvende stedmorsblomster.

 

Jeg træder utenfor hytten og lytter (я выхожу из дома и слушаю). Ingenting (ничего), ingen støi (никакого шума), alt sover (все спит). Luften lyser av flyvende insekter (воздух светится от летающих насекомых), av myriader svirrende vinger (от мириад шуршащих крыльев; svirre — носиться с шумом /жужжанием, гудением/). Borte i skogkanten (там на краю леса) står bregner og stormhat (папоротник и борец), melbærlyngen blomstrer (боярышник цветет) og jeg elsker dens små blomster (я люблю его маленькие цветочки).

 

Jeg træder utenfor hytten og lytter. Ingenting, ingen støi, alt sover. Luften lyser av flyvende insekter, av myriader svirrende vinger. Borte i skogkanten står bregner og stormhat, melbærlyngen blomstrer og jeg elsker dens små blomster.

 

Tak min Gud (спасибо, Господи), for hver lyngblomst jeg har set (за каждый цветок вереска, /который/ я видел); de har været som små roser på min vei (они были словно маленькие розы на моем пути) og jeg gråter av kjærlighet til dem (и я плакал от любви к ним). Et eller andet sted i nærheten (где-то здесь поблизости) er vild nellik (дикая гвоздика), jeg ser den ikke (я не вижу ее), men jeg fornemmer dens duft (но я различаю ее запах; fornemme — распознавать).

 

Tak min Gud, for hver lyngblomst jeg har set; de har været som små roser på min vei og jeg gråter av kjærlighet til dem. Et eller andet sted i nærheten er vild nellik, jeg ser den ikke, men jeg fornemmer dens duft.

 

Men nu i nattens timer har pludselig store (а /теперь/ в ночные часы вдруг большие), hvite blomster utfoldet sig i skogen (белые цветы распускаются в лесу), deres ar står åpne (венчики их /стоят/ открыты), de ånder (они дышат). Og lodne tusmørkesværniere sænker sig ned i deres blade (и мохнатые сумеречницы опускаются на их лепестки: «листы»; sænke — тонуть, опускать) og bringer hele planten til å skjælve (и заставляют все растение трястись). Jeg går fra den ene til den andre blomst (я иду от одного к другому цветку), de er berusede (они хмельные: «опьяненные»; beruse — опьянять), det er kjønslig berusede blomster (это любовью опьяненный цветок; kjønslig — половой, сексуальный) og jeg ser hvorledes de beruses (и я вижу, как они хмелеют).

 

Men nu i nattens timer har pludselig store, hvite blomster utfoldet sig i skogen, deres ar står åpne, de ånder. Og lodne tusmørkesværniere sænker sig ned i deres blade og bringer hele planten til å skjælve. Jeg går fra den ene til den andre blomst, de er berusede, det er kjønslig berusede blomster og jeg ser hvorledes de beruses.

Lette fottrin (легкие шаги), et menneskes åndedrag (человечье дыхание; dra/ge/ — тянуть, тащить; drag — вздох; вдох и выдох; ånde — дыхание; дышать), et glad godaften (радостное ’добрый вечер’).

Jeg svarer og kaster mig ned på veien (я отвечаю и бросаюсь вниз к дороге) og omfavner de to knær og den fattige kjole (и обнимаю колени и простенькое платье; fattig — бедный).

Godaften, Edvarda (добрый вечер, Эдварда)! sier jeg endnu en gang (говорю я еще один раз), utslitt av lykke (замученный счастьем; utslette — стирать; уничтожать).

Hvor du er glad i mig (как ты любишь меня)! hvisker hun (шепчет она).

 

Lette fottrin, et menneskes åndedrag, et glad godaften.

Jeg svarer og kaster mig ned på veien og omfavner de to knær og den fattige kjole.

Godaften, Edvarda! sier jeg endnu en gang, utslitt av lykke.

Hvor du er glad i mig! hvisker hun.

 

Hvor jeg kan være taknemmelig (как я могу быть благодарен = отблагодарить)! svarer jeg (отвечаю я). Du er min (ты моя) og mit hjærte ligger hele dagen stille i mig (и мое сердце /лежит/ целый день спокойно во мне = внутри) og tænker på dig (и думает о тебе). Du er den skjønneste pike på denne jord (ты самая красивая девушка на этой земле) og jeg har kysset dig (и я целовал тебя). Ofte blir jeg rød av glæde (часто я краснел от радости) når jeg bare husker på (когда я только вспоминал) at jeg har kysset dig (что я целовал тебя).

 

Hvor jeg kan være taknemmelig! svarer jeg. Du er min og mit hjærte ligger hele dagen stille i mig og tænker på dig. Du er den skjønneste pike på denne jord og jeg har kysset dig. Ofte blir jeg rød av glæde når jeg bare husker på at jeg har kysset dig.

 

Hvorfor er du blit så glad i mig just i kvæld (почему ты так особенно любишь меня именно в этот вечер; bli — становиться)? spør hun (спрашивает она).

Og det var jeg blit av utallige grunde (и это я стал = делал по многим причинам; utallig — несчетный; tal — число), jeg hadde bare behøvet å tænke på hende (мне только нужно = стоило подумать о ней) for å bli det (чтобы быть /таким влюбленным/). Dette blik under de buede øienbryn (этот взгляд под изогнутыми бровями) høit op i panden (высоко на лбу) og denne mørke, hulde hud (и эта темная, милая кожа)!

 

Hvorfor er du blit så glad i mig just i kvæld? spør hun.

Og det var jeg blit av utallige grunde, jeg hadde bare behøvet å tænke på hende for å bli det. Dette blik under de buede øienbryn høit op i panden og denne mørke, hulde hud!

Skulde jeg ikke være glad i dig (как мне не любить тебя)! sier jeg. Jeg går og takker hvert træ (я хожу и благодарю каждое дерево) for at du er frisk og har din helse (за то, что ты бодра и здорова: «имеешь твое здоровье»; helse — здоровье). Engang på et ball (однажды на балу) var det en ung dame (была одна молодая дама) som sat over dans efter dans (которая сидела танец за танцем) og alle lot hende sitte (и все позволяли ей сидеть = никто ее не приглашал). Jeg kjendte hende ikke (я не знал ее), men hendes ansigt gjorde indtryk på mig (но ее лицо произвело впечатление на меня) og jeg bukket for hende (и я пригласил ее; bukke — склониться, поклониться). Nu (и что же)? Nei hun rystet på hodet (нет, она покачала головой = отказалась). Frøkenen danser ikke (дама не танцует)? sa jeg. Kan De begripe det (можете вы это понять = представьте себе; begripe — схватить, уловить), svarte hun, min far var så smuk (мой отец был таким статным) og min mor var en fuldkommen skjønhet (а моя мать была совершенная красавица: «красота»), og min far seiret over min mor med storm (и мой отец завоевал: «победил» мою мать приступом = напором). Men jeg blev halt (а я стала = родилась хромая).

 

Skulde jeg ikke være glad i dig! sier jeg. Jeg går og takker hvert træ for at du er frisk og har din helse. Engang på et ball var det en ung dame som sat over dans efter dans og alle lot hende sitte. Jeg kjendte hende ikke, men hendes ansigt gjorde indtryk på mig og jeg bukket for hende. Nu? Nei hun rystet på hodet. Frøkenen danser ikke? sa jeg. Kan De begripe det, svarte hun, min far var så smuk og min mor var en fuldkommen skjønhet, og min far seiret over min mor med storm. Men jeg blev halt.

 

Edvarda så på mig (Эдварда посмотрела на меня).

Lat os sætte os (давай сядем), sa hun.

Vi satte os i lyngen (мы уселись в вереске).

Vet du hvad min veninde sier om dig (знаешь ты, что моя подруга говорит о тебе)? begyndte hun (начала она). Du har dyreblik (у тебя звериный взгляд; dyr — животное, зверь), sier hun, og når du ser på hende (и когда ты смотришь на нее) gjør du hende gal (делаешь ты ее безумной = она сходит с ума). Det er som om du berører hende (как будто ты прикасаешься к ней), sier hun.

En egen glæde flagret gjennem mig (какая-то особенная радость пронеслась во мне; flagre — развеваться, махать, разноситься) da jeg hørte dette (когда я услышал это), ikke for min skyld (не за себя), men for Edvardas (а за Эдварду), og jeg tænkte (и я подумал): det er bare en som jeg bryr mig om (есть только одна, о которой я забочусь = которая меня волнует), hvad sier denne ene om mit blik (что говорит эта единственная о моем взгляде)? Jeg spurte (я спросил):

 

Edvarda så på mig.

Lat os sætte os, sa hun.

Vi satte os i lyngen.

Vet du hvad min veninde sier om dig? begyndte hun. Du har dyreblik, sier hun, og når du ser på hende gjør du hende gal. Det er som om du berører hende, sier hun.

En egen glæde flagret gjennem mig da jeg hørte dette, ikke for min skyld, men for Edvardas, og jeg tænkte: det er bare en som jeg bryr mig om, hvad sier denne ene om mit blik? Jeg spurte:

 

Hvad var det for en veninde (что это /была/ за подруга)?

Det fortæller jeg ikke (это не расскажу я), svarte hun; men det var en av dem (но это была одна из тех) som var med os på tørkeplassen (которые были на сушильне).

Jaja, sa jeg (да, да, сказал я).

Og vi talte om andre ting (и мы разговаривали о других вещах).

Min far reiser en av de første dager til Rusland (мой отец едет на днях: «в один из первых дней» в Россию; første — первый), sa hun, og da vil jeg holde en fest (и тогда я устрою праздник; holde en fest — праздновать: «держать праздник»). Har du været på Korholmerne (ты был на Курхольмах)? Vi skal ha vin i to kurver (у нас будет вино в двух корзинах), damerne fra præstegården kommer med igjen (дамы из пасторской усадьбы едут с нами снова), min far har allerede git mig vinen (мой отец уже дал мне вино). Ikke sandt (не правда ли), så må du ikke se på min veninde igjen (ты не будешь: «не должен» смотреть на мою подругу опять)? Nei vil du vel (не будешь ведь)? For så ber jeg hende ikke med (а то не попрошу = не позову я ее /с нами/).

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 115; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.153.100.128 (0.008 с.)