ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Hvad var det for en veninde?Det fortæller jeg ikke, svarte hun; men det var en av dem som var med os på tørkeplassen.

Jaja, sa jeg.

Og vi talte om andre ting.

Min far reiser en av de første dager til Rusland, sa hun, og da vil jeg holde en fest. Har du været på Korholmerne? Vi skal ha vin i to kurver, damerne fra præstegården kommer med igjen, min far har allerede git mig vinen. Ikke sandt, så må du ikke se på min veninde igjen? Nei vil du vel? For så ber jeg hende ikke med.

 

Og uten å si mere (и не говоря больше) kastet hun sig hæftig om min hals (бросилась она страстно мне на шею; hæftig — сильный, интенсивный; резкий; пылкий) og så på mig (и посмотрела на меня), stirret ind i mit ansigt (вглядывалась в мое лицо) mens hun pustet hørlig (и дышала слышно = сильно). Hendes blik var ganske sort (ее взгляд был почти черным = глаза потемнели).

 

Og uten å si mere kastet hun sig hæftig om min hals og så på mig, stirret ind i mit ansigt mens hun pustet hørlig. Hendes blik var ganske sort.

 

Jeg reiste mig brat (я встал резко) og sa i min forvirring bare (и сказал в замешательстве только):

Jaså (вот как), skal din far til Rusland (собирается твой отец в Россию)?

Hvorfor reiste du dig så hurtig (почему ты встал так скоро/поспешно)? spurte hun.

Fordi det er så sent (потому что очень поздно), Edvarda, sa jeg. Nu lukker de hvite blomster sig igjen (сейчас белые цветы закрываются), solen står op (солнце встает), dagen kommer (день приходит).

 

Jeg reiste mig brat og sa i min forvirring bare:

Jaså, skal din far til Rusland?

Hvorfor reiste du dig så hurtig? spurte hun.

Fordi det er så sent, Edvarda, sa jeg. Nu lukker de hvite blomster sig igjen, solen står op, dagen kommer.

 

Jeg fulgte hende gjennem skogen (я проводил ее через лес) og blev stående og se efter hende (и стоял: «остался стоять» и смотрел на нее) så længe jeg kunde (так долго, как мог); langt nede vendte hun sig om (далеко внизу обернулась она) og ropte dæmpet godnat (и крикнула глухо ‘спокойной ночи’). Så forsvandt hun (затем исчезла она). I det samme (в тот же миг) gik smedens stuedør op (отворилась у кузнеца дверь ; gå op — открыться; stue — избушка; большая комната, гостиная), en mand med et hvitt skjortebryst kom ut (человек в белой манишке вышел), så sig omkring (огляделся вокруг), satte hatten bedre ned i panden (надвинул шляпу /вниз/ на лоб; bedre — лучше) og tok veien ned til Sirilund (и взял курс /вниз/ на Сирилунн).

Jeg hørte endnu (мне слышалось все еще) Edvardas godnat i mine ører (‘спокойной ночи’ /в моих ушах/).

 

Jeg fulgte hende gjennem skogen og blev stående og se efter hende så længe jeg kunde; langt nede vendte hun sig om og ropte dæmpet godnat. Så forsvandt hun. I det samme gik smedens stuedør op, en mand med et hvitt skjortebryst kom ut, så sig omkring, satte hatten bedre ned i panden og tok veien ned til Sirilund.

Jeg hørte endnu Edvardas godnat i mine ører.

 

 

XIV

 

Glæde beruser (радость опьяняет). Jeg avfyrer min børse (я стреляю из моего ружья) og et uforglemmelig ekko svarer fra berg til berg (и незабываемое эхо отвечает = летит от горы к горе; forglemme — /уст./ забывать), svæver utover havet (парит над морем) og lyder i en forvåken rorgjængers ører (и звучит в уставшего ушах рулевого; forvåken — уставший наблюдать). Hvad glæder jeg mig over (чему радуюсь я)? En tanke jeg får (мысли, /которую/ получаю = которая приходит на ум), et minde (воспоминанию), en klang i skogen (шуму в лесу; klang — звон), et menneske (человеку). Jeg tænker på hende (я думаю о ней), jeg lukker mine øine (я закрываю /мои/ глаза) og står stille på veien (и стою спокойно на дороге) og tænker på hende (и думаю о ней), jeg tæller minutter (я считаю минуты).

 

Glæde beruser. Jeg avfyrer min børse og et uforglemmelig ekko svarer fra berg til berg, svæver utover havet og lyder i en forvåken rorgjængers ører. Hvad glæder jeg mig over? En tanke jeg får, et minde, en klang i skogen, et menneske. Jeg tænker på hende, jeg lukker mine øine og står stille på veien og tænker på hende, jeg tæller minutter.

 

Nu er jeg tørst og jeg drikker i bækken (вот я хочу пить и я пью из ручья; være tørst — испытывать жажду); nu tæller jeg hundrede skridt frem (вот отсчитываю я сто шагов вперед) og hundrede skridt tilbake (и сто шагов назад); nu er det blit sent (вот /стало/ уже поздно), tænker jeg (думаю я).

 

Nu er jeg tørst og jeg drikker i bækken; nu tæller jeg hundrede skridt frem og hundrede skridt tilbake; nu er det blit sent, tænker jeg.

 

Er noget kommet iveien (что-то случилось; komme iveien — произойти, случиться)? En måned er gåt (месяц прошел) og en måned er ingen lang tid (а один месяц не долгое время); det er ingenting kommet iveien (ничего не случилось)! Gud skal vite (Бог знает = свидетель) at denne måned har været kort (что = каким этот месяц был коротким). Men nætterne (но ночи) de er mangen gang lange (они, часто = иной раз, длинные) og jeg finner på å dyppe min lue i bækken (и я решаю намочить картуз в ручье; dyppe — погружать) og la den tørke igjen (и даю ему высохнуть), bare for å korte tiden mens jeg venter (только чтобы скоротать время, пока я жду).

 

Er noget kommet iveien? En måned er gåt og en måned er ingen lang tid; det er ingenting kommet iveien! Gud skal vite at denne måned har været kort. Men nætterne de er mangen gang lange og jeg finner på å dyppe min lue i bækken og la den tørke igjen, bare for å korte tiden mens jeg venter.

 

Jeg regnet min tid i nætter (я считал мое время по ночам). Stundom kom en nat (иногда приходила ночь) og Edvarda uteblev (а Эдварды не было), engang uteblev hun i to nætter (однажды не было ее две ночи). I to nætter (две ночи). Det var ingenting iveien (ничего не случилось), men jeg syntes da (но мне казалось тогда) at min lykke (счастье) kanske hadde stat på sit høieste (наверное, уже стояло на самом верху = уже достигло предела).

 

Jeg regnet min tid i nætter. Stundom kom en nat og Edvarda uteblev, engang uteblev hun i to nætter. I to nætter. Det var ingenting iveien, men jeg syntes da at min lykke kanske hadde stat på sit høieste.

 

Og hadde den ikke det (не достигло оно = разве не так)?

Hører du (слышишь ты), Edvarda, hvor det er urolig i skogen inat (как неспокойно в лесу сегодня ночью)? Det pusler ustanselig i tuverne (что-то шевелится непрерывно на кочках; pusle — бездельничать, слоняться без дела; stanse — останавливаться) og de store løvblade skjælver (и большие листья дрожат). Noget er kanske igjære (что-то наверняка затевается; gjære — бродить /о дрожжах/; назревать); men det var ikke det jeg vilde si (но это не то, что я хотел сказать). Jeg hører en syngende fugl oppe i åsen (я слышу поющую птицу вверху на горе), det er bare en meise (это просто синица); men den har sittet på samme sted i to nætter og lokket (но она сидела/сидит уже на том же месте две ночи и завлекала /дружка/). Hører du en ensartet, ensartet lyd (ты слышишь однообразный = один и тот же звук)?

Ja jeg hører den (я слышу его). Hvorfor spør du mig om det (почему спрашиваешь ты меня об этом)?

 

Og hadde den ikke det?

Hører du, Edvarda, hvor det er urolig i skogen inat? Det pusler ustanselig i tuverne og de store løvblade skjælver. Noget er kanske igjære; men det var ikke det jeg vilde si. Jeg hører en syngende fugl oppe i åsen, det er bare en meise; men den har sittet på samme sted i to nætter og lokket. Hører du en ensartet, ensartet lyd?

Ja jeg hører den. Hvorfor spør du mig om det?

 

For ingenting (ничего = просто так). Den har sittet der i to nætter (она сидит там две ночи). Jeg vilde bare si det (я хотел просто сказать это)... Tak, tak fordi du kom i kvæld (спасибо, что ты пришла сегодня вечером), elskede (любимая)! Jeg sat her og ventet dig (я сидел здесь и ждал тебя) i kvæld eller imorgen kvæld (сегодня вечером или завтра /придешь/), glædet mig til det når du kom (ждал с нетерпением, когда ты придешь; glæde sig til — ждать с нетерпением; glæde sig — радоваться).

 

For ingenting. Den har sittet der i to nætter. Jeg vilde bare si det... Tak, tak fordi du kom i kvæld, elskede! Jeg sat her og ventet dig i kvæld eller imorgen kvæld, glædet mig til det når du kom.

 

Og jeg har også ventet (и я тоже ждала). Jeg tænker på dig (я думаю о тебе) og jeg har samlet og gjæmt skårene av det glas (я собрала и спрятала осколки того стекла = стакана) du væltet engang (ты разбил однажды); kan du huske det (помнишь это)? Min far reiste inat (мой отец уехал ночью), jeg var undskyldt for å komme (мне нельзя было придти; undskylde — извинять), jeg hadde så meget å pakke (я должна была так много упаковывать) og å minde ham på (и напоминать ему). Jeg visste at du gik her (я знала, что ты ходил здесь) og ventet i skogen (и ждал в лесу) og jeg gråt og pakket (я плакала и упаковывала /вещи/).

 

Og jeg har også ventet. Jeg tænker på dig og jeg har samlet og gjæmt skårene av det glas du væltet engang; kan du huske det? Min far reiste inat, jeg var undskyldt for å komme, jeg hadde så meget å pakke og å minde ham på. Jeg visste at du gik her og ventet i skogen og jeg gråt og pakket.

Men det er gåt to nætter (но прошло две ночи), tænkte jeg (подумал я), hvad gjorde hun den første nat (что делала она в первую ночь)? Og hvorfor (и почему) er der ikke så megen glæde i hendes øine nu (не так много радости в ее глазах /сейчас/) som før (как раньше)?

En time gik (час прошел). Meisen tidde oppe i åsen (синица замолчала вверху на горе), skogen la død (лес лежал мертвый = замер). Nei nei, det var ingenting iveien (ничего не происходило), alt var som før (все было, как раньше), hun gav mig sin hånd til godnat (она дала мне свою руку на прощанье: ‘спокойной ночи’) og så på mig i kjærlighet (и посмотрела на меня с любовью).

 

Men det er gåt to nætter, tænkte jeg, hvad gjorde hun den første nat? Og hvorfor er der ikke så megen glæde i hendes øine nu som før?

En time gik. Meisen tidde oppe i åsen, skogen la død. Nei nei, det var ingenting iveien, alt var som før, hun gav mig sin hånd til godnat og så på mig i kjærlighet.

 

I morgen (завтра)? sa jeg.

Nei ikke i morgen (нет, не завтра), svarte hun (ответила она).

Jeg spurte ikke hvorfor (я не спросил, почему).

Imorgen skal vi jo ha vor fest (завтра у нас будет /наш/ праздник), sa hun leende (сказала она, смеясь). Jeg vilde bare overraske dig (я хотела просто удивить тебя = сделать сюрприз), men du fik en så ulykkelig mine (но ты сделал такую несчастную мину) at jeg måtte si det straks (что я должна была сказать это сразу). Jeg vilde ha indbudt dig skriftlig (я хотела пригласить тебя письменно = запиской).

 

Imorgen? sa jeg.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.109.55 (0.008 с.)