Загальна фізіологія нервової системи.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Загальна фізіологія нервової системи.1.Загальна характеристика нервової системи людини. Нервові клітини: морфологія, властивості та функції. Глія.

2.Рефлекторна діяльність нервової системи. Класифікації рефлексів.

3.Рецептори та рецептивне поле рефлексу.

4.Рефлекс та його структурно-функціональна основа. Нервові центри рефлексів та їх властивості. Методи вивчення локалізації нервових центрів.

5.Роль гальмування у рефлекторної діяльності. Механізми гальмування.

6.Гальмування на різних рівнях нервової системи.

7.Механізми гальмування нервовї клітини.

8.Гальмування: пресинаптичне та постсинаптичне. Фізіологічна роль цих видів гальмування.

9.Гальмування в центральній нервовій системі і його функціональна роль.

10.Зворотне, латеральне, реципрокне гальмування.

11.Взаємодія рефлексів. Механізми конвергенції, дивергенції, іррадіації, індукції. Домінанта , властивості домінантного центра. Принцип зворотнього зв’язку та загального кінцевого шляху Шеррінгтона в нервовій системі.

12.Функціональні системи по П.К. Анохіну.

13.Полегшення та оклюзія.

14.Принцип координації рефлекторних процесів. Конвергенція та дивергенція. Реципрокна інервація.

15.Поняття про рефлекс і рефлекторну дугу. Види рефлексів, їх характеристика та біологічне значення. Типи рефлекторних дуг.

16.Соматичні та вегетативні рефлекторні дуги.

17.Особливості проведення збудження в рефлекторної дузі. Пост тетанічна потенціація, синаптична депресія та післядія.

18.Взаємовідношення процесів збудження та гальмування в корі великих півкуль головного мозку. Закони ірадіації, концентрації та взаємної індукції нервових процесів.

Модуль 2. Окрема фізіологія нервової системи та сенсорних систем

Змістові модулі:

Фізіологія центральної нервової системи (ЦНС)

1.Спинної мозок: будова, клітинний склад та функції. Закон Бела-Мажанді.

2.Рефлекторна діяльність спинного мозку. Спинальні рефлекси.

3.Провідникова функція спинного мозку. Висхідні та низхідні шляхи спинного мозку, їх функції.

4.Клітинний склад спинного мозку, спинальні центри.

5.Довгастий мозок та міст: функціональна анатомія та функції.

6.Ретикулярна формація стовбура мозку . Її організація, зв’язки з іншими структурами ЦНС, фізіологічна роль та функції. Висхідна активуюча ретикулярна система мозку.

7.Функціональна анатомія та фізіологія середнього мозку. Поняття про децеребраціну ригідність. Мезенцефальні рефлекси.

8.Мозочок: функціональна анатомія та фізіологія. Аферентні та еферентні зв’язки мозочку. Функції різних відділів мозочка.

9.Участь мозочку у регуляції м’язового тонусу, збереженні пози та рівноваги.

10.Мозочок. Функціональний поділ.

11.Пірамідна та екстрапірамідна рухові системи.

12.Фізіологія проміжного мозку. Таламус. Класифікації ядер таламусу, аферентні та еферентні зв’язки , функції таламусу.

13.Подайте загальну схему організації проміжного мозку, опишіть основні функціональні групи ядер таламусу.

14.Гіпоталамус: будова, відділи, зв’язки та функції. Роль гіпоталамусу в регуляції вегетативних функції та поведінки людини.

15.Базальні ганглії, їх організація, основні зв’язки та функції.

16.Морфологічні особливості кори великих півкуль головного мозку та її цитоархитектоніка. Електроенцефалографія.

17.Локалізація функцій у корі великих півкуль головного мозку. Сенсорні, моторні та асоціативні зони кори головного мозку та їх функції.

18.Кора великих півкуль головного мозку. Морфологічні особливості, клітинний склад. Міжнейрональні зв’язки у корі. Функціональна організація нової кори. Методи вивчення функціональної ролі різних ділянок кори.

19.Опишіть організацію та основні функції лімбічної системи мозку.

20.Механізми розвитку емоцій.

21.Гематоенцефалічний бар’єр, його значення та механізми функціонування. Склад, фізико-хімічні властивості та функції ліквору.

Фізіологія вегетативної нервової системи ( ВНС )

1.Подайте загальну схему структури та фізіологічних властивостей вегетативної нервової системи.

2.Симпатична нервова система: структура, медіатори, функції, вплив на вісцеральні функції організму.

3.Парасимпатична нервова система: структура, центри , медіатори, функції та її значення.

4.Опишіть фізіологічне значення вегетативної нервової системи.

5.Підкреслить відмінності у характері регулюючої дії симпатичної та парасимпатичної нервової системи.

6.Зробіть порівняльний аналіз організації та функції симпатичної та парасимпатичної нервової системи.

7.Симпато-адреналова система: будова, функції та фізіологічне значення.

Фізіологія сенсорних систем

1.Вчення І.П. Павлова про аналізатори. Структура аналізатора.

2.Периферійний відділ аналізатора та його функції. Класифікації рецепторів. Закон Вебера-Фехнера.

3.Сомато-сенсорний аналізатор. Система шкіряної чутливості: рецептори, провідні шляхи та центральний відділ. Функції шкіряного аналізатору.

4.Ноціцепція та антиноціцептівна система.

5.Сомато-сенсорний аналізатор. Чутлива система опорно-рухового апарату.

6.Пропріорецепори, провідні шляхи, кіркове представництво. Функції рухового аналізатору.

7.Типи пропріорецепторів. М’язове веретено та сухожилків орган Гольджі.

8.Функціональні особливості альфа та гамма мотонейронів. Зворотний рефлекс розтягування.

9.Головні структури ока. Зоровий аналізатор : фоторецептори, провідні шляхи, зорова кора .

10.Сітківка: типи клітин, взаємозв’язки між клітинами, рецептивні поля гангліозних клітин. Будова периферічного відділу зорового аналізатора.

11.Структурно-функціональні особливості фоторецепторів.

12.Сучасні уявлення про механізм кольорового зору. Теорія відчуття кольору. Кольорова сліпота та методи її дослідження.

13.Темнова адаптація. Вплив на око вітамінної недостатності.

14.Оптичний апарат оку. Механізм акомодації. Зіничні рефлекси та їх значення.

15.Аномалії рефракції та методи їх дослідження.

16.Фотохімія зору. Молекулярна фізіологія фоторецепції. Природа темнового току. Гіперполярязуючий рецепторний потенціал та його вплив на виділення глутамату.

17.Методи дослідження зорового аналізатору та їх значення.

18.Фізіологія слухового аналізатору. Структура та функції внутрішнього вуха. Орган Корті. Механізм слухової рецепції.

19.Теорії сприйняття висоти звуку. Методи дослідження слухового аналізатору. Аудіометрія.

20.Кісткова та повітряна провідність . Методи їх дослідження.

21.Механізм бінаурального слуху.

22.Фізіологія вестибулярного аналізатору: рецептори, провідні шляхи,кіркове представництво. Функції. Вестибуло-вегетативні, вестибуло-окулярні рефлекси, кінетози.

23.Функціональна анатомія та фізіологія нюхової сенсорної системи.

24.Механізм генерації рецепторного потенціалу. Адаптація нюхового аналізатора. Аномалії нюху. Методи дослідження.

25.Функціональна анатомія та фізіологія смакового аналізатору. Механізм збудження рецепторів. Аномалії смаку. Зміни смакової чутливості у зв’язку з фізіологічним станом організму та віком.

26.Вісцерорецепція. Характеристика рецепторів за їх здатністю до адаптації.

Фізіологічні основи поведінки. Вища нервова діяльність (ВНД)

1.Фізіологічна основа ЕЕГ, свідомості та сну. Фази сну. Походження повільнохвильового та швидкого сну. Розподіл стадій сну. Вікові зміни.

2.Розлади сну.

3.Регуляція рівня бодрствовання. Теорії сну. Нейрофізіологічні механізми бодрствовання та сну.

4.Мотивація та залежність. Нейрохімія поведінки.

5.Пам’ять. Форми пам’яті та сучасні уявлення про механізми пам’яті.

6.Емоції. Класифікації. Механізми формування емоцій.

7.Умовні та безумовні рефлекси. Фізіологічна основа та правила виробітки умовних рефлексів.

8.Безумовні рефлекси ( поняття, класифікація, фізіологічна роль ).

9.Локалізація центрів безумовних рефлексів в ЦНС ( центри голоду, насичення, спраги, агресії, ярості та інші ).

10.Умовні рефлекси: поняття, класифікації, фізіологічна роль. Механізми та стадії формування, гальмування умовних рефлексів. Замежовє гальмування та його механізми.

11.Типи вищої нервової діяльності людини. Перша та друга сигнальні системи.

12.Аналітико-синтетична діяльність головного мозку. Переключення умовних рефлексів. Утворення динамічних стереотипів.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 409; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.228.229.51 (0.031 с.)