Модуль 3. Фізіологія вісцеральних системМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Модуль 3. Фізіологія вісцеральних системЗмістові модулі:

Фізіологія системи крові та лімфи

1.Внутрішнє середовище організму. Морфологічні та фізико-хімічні властивості крові. Функції системи крові.

2.Склад та властивості плазми крові, міжклітинної рідини і лімфи. Білки плазми крові та їх функції. Фізіологічне значення плазми крові.

3.Система крові та її функції.

4.Методи дослідження фізико - хімічних властивостей крові та функцій системи крові.

5.Об’єм крові в організмі. Склад крові. Гематокритний показнік.

5.Осмотичний і онкотичний тиск крові, значення компонентів плазми крові, що визначають їх величину.

6.Кислотно-лужний стан крові, роль буферних систем крові і його забезпечення.

7.Поняття системи еритрону. Еритроциті та їх структурно-функціональні особливості. Кількість еритроцитів і гемоглобіну в крові. Роль еритроцитів у пристосувальних реакціях організму.

6.Еритропоез: основні етапи, фактори та регуляція еритропоезу.

8.Методи дослідження функцій системи крові: кількості еритроцитів, кількості гемоглобіну, ШОЕ, осмотичної резистентності еритроцитів.

9.Руйнування еритроцитів. Методи дослідження функціональної повноцінності еритроцитів.

7.Види гемоглобіну і його сполук, їх фізіологічна роль.

8.Групові системи крові. Визначення групи крові за системою АВО і СДЕ.

10.Правіла переливання крові.

11.Фізіологічна характеристика системи АВ0 крові. Умови сумісності крові донора та реципієнта. Проби, які проводяться перед переливанням крові.

12.Фізіологічна характеристика резус-системи крові. Значення резус-належності при вагітності і при переливанні крові.

17.Захисні функції крові.

18.Система зсідання крові. Сучасні уявлення про гемостаз та фібриноліз.

19.Тромбоцити: структура, функції, тромбоцитопоез.

20.Фактори зсідання крові. Прокоагулянти.

21.Судинно-тромбоцитарний гемостаз, його фізіологічне значення.

22.Коагуляцій ний гемостаз, його фізіологічне значення.

13.Механізми підтримання рідкого стану крові у кровоноснім руслі. Методи дослідження зсідання крові.

14.Антикоагулянти та фібрінолітичні фактори, їх роль у підтриманні рідного стану крові.

15.Лейкоцити, їх функції. Лейкоцитарна формула та її значення. Лейкоцитози та лейкопенії.

23.Лейкопоез та його регуляція. Методи дослідження лейкоцитів.

24.Сучасні уявлення про гемопоез та механізми його регуляції.

25.Імунітет, його види та функції.

26.Організація імунної системи людини.

27.Поняття про клітинну та гуморальну форми імунної відповіді.

28.Бактерицидні системи крові. Фагоцитоз. Реакція запалення.

29.Лімфатична система. Будова та функції.

30.Фізико-хімічні властивості лімфи та її функції.

Фізіологія кровообігу

1.Система кровообігу. Нейрогуморальна регуляція кровообігу.

2.Серце: будова та функції. Фізіологічні властивості міокарду (ритмічна автоматія, збудливість, провідність, скоротливість) та їх значення для забезпечення насосної функції серця.

3.Особливості потенціалу дії клітин водія ритму та робочих кардіоміоцитів різних відділів серця механізм походження, фізіологічна роль.

4.Співвідношення в часі ПД і одиничного скорочення міокарда.

5.Періоди рефрактенрності під час розвитку ПД типових кардіоміоцитів, їх значення.

6.Загальні властивості міокарду. Електро-механичне спряження у серцевому м’язі. Механізм скорочення і розслаблення міокарда.

7.Провідна система серця: структура та функції. Автоматизм серця.

8.Градієнт автоматії та його значення. Послідовність і швидкість проведення збудження по серцю.

9.Потенціал дії атипових кардіоміоцитів синоатріального вузла, механізм походження, фізіологічна роль. Динаміка деполяризації та реполяризації у серці.

10.Фази серцевого циклу та роботи клапанного апарату серця. Значення окремих фаз серцевого циклу для насосної функції серця.

11.Зміни тиску і об’єму крові у порожнинах серця протягом серцевого циклу.

12.Механізми регуляції діяльності серця. Вікові особливості насосної функції серця.

13.Характер і механізми впливів симпатичних нервів на діяльність серця.

14.Роль симпатичних рефлексів у регуляції серцевої діяльності.

15.Характер і механізми впливів парасимпатичних нервів на діяльність серця. Роль парасимпатичних рефлексів у регуляції серцевої діяльності.

16.Гуморальна регуляція діяльності серця. Залежність діяльності серця від зміни іонного складу крові.

17.Векторна теорія формування ЕКГ. Електрокардіографічні відведення. Походження зубців, сегментів, інтервалів ЕКГ.

18.Електрокардіограма. Електрофізіологічна основа електрокардіографії.

19.Електрокардіографічні відведення. Характеристика нормальної електрокардіограми.

20.Електрична вісь серця, визначення її положення.

21.Оцінка стану клапанів серця на підставі аналізу фонокардіограм.

22.Роль серця у геодинаміці.

23.Особливості структури і функції різних відділів кровоносних судин.

24.Основний закон геодинаміки.

25.Роль клапанів серця у геодинаміці. Тони серця, їх походження та методи реєстрації. Аналіз фонокардіограми.

26.Артеріальний пульс, методи його реєстрації. Аналіз сфігмограми.

27.Систолічний і хвилинний об’єм крові. Серцевий індекс.

28.Чинники, які забезпечують рух крові судинами, його безперервність і односпрямованість.

29.Зміни судинного опору, кров’яного тиску і швидкості кровотоку в різних ланках судинного русла.

30.В’язкість крові. Зміни в’язкості крові за ходом судинного русла.

31.Значення в’язкості крові для кровообігу.

32.Лінійна та об’ємна швидкості руху крові у різних ділянках судинного русла. Фактори, що впливають на їх величину.

33.Кров’яний тиск і його зміни в різних відділах судинного русла.

34.Артеріальний і венозний тиск, методи реєстрації. Чинники, що впливають на їх величину.

35.Тонус кровоносних судин. Методи його дослідження. Механізми регуляції артеріального тиску. Вікові особливості механізмів регуляції судинного тонусу.

36.Тонус артеріол і вену, його значення. Вплив судинорухових нервів на тонус судин.

37.Міогенна і гуморальна регуляція тонусу судин. Роль ендотелію судин у регуляції судинного тонусу.

38.Гемодинамічний центр. Рефлекторна регуляція тонусу судин. Пресорні та депресорні рефлекси.

39.Рефлекторна регуляція кровобігу при зміні положення тіла у просторі (ортостатична проба).

40.Регуляція кровообігу при м’язовій роботі.

41.Значення змін тонусу судин під впливом механізмів регуляції при різних пристосувальних реакціях організму.

42.Кровообіг у капілярах. Механізми обміну рідини між кров’ю і тканинами.

43.Кровоплин у венах, вплив на нього гравітації. Фактори, що визначають величину венозного тиску.

44.Особливості кровообігу в судинах головного мозку та його регуляція.

45.Особливості кровообігу в судинах серця та його регуляція.

46.Особливості легеневого кровообігу та його регуляція.

47.Механізми утворення лімфи. Рух лімфи по судинах.

Фізіологія системи дихання

1.Загальна характеристика системи дихання. Основні етапи процесу дихання. Його значення для організму. Біомеханіка вдиху і видиху.

2.Механізм вдиху та видиху. Роль дихальних м’язів при спокійному і напруженому диханні. Тиск у плевральної порожнині. Еластична тяга легень.Зовнішнє дихання, його значення. Показники зовнішнього дихання та їх оцінка.

3.Легеневі об’єми та ємкості. Методи їх визначення.

4.Легенева та альвеолярна вентиляція. Методи визначення хвилинної вентиляції. «Мертвий простір» : анатомічний та фізіологічний «мертвий простір»; його значення.

5.Максимальна вентиляція легень, резерв дихання та їх розрахунки.

6.Фізіологічна роль дихальних шляхів, регуляція їх просвіту.

7.Дифузія та транспортування газів як етапи процесу дихання.

8.Склад атмосферного, видихувального і альвеолярного повітря.

9.Парціальний тиск газів.

10.Гази крові, методи дослідження. Напруга газів у артеріальної і венозної крові.

11.Зв’язування і перенесення кисню кров’ю. Киснева ємкість крові. Крива дисоціації оксигемоглобіну ти чинники, що впливають на неї.

12.Дифузія газів у легенях. Дифузійна здатність легень та чинники, що впливають на неї.

13.Транспортування СО2 кров’ю. Роль еритроцитів у транспортуванні вуглекислого газу.

14.Дихальний центр, його локалізація, функції. автономія дихального центру. Регуляція ритмічності дихання.

15.Рефлекторн регуляція дихання. Роль рецепторів розтягування легень і блукаючого нерву у регуляції дихання. Рефлекс Геринга-Брейєра.

16.Роль центральних й периферичних хеморецепторів у регуляції дихання.

17.Компоненти крові, що стимулюють зовнішнє дихання.

18.Роль великих півкуль мозку у регуляції дихання.

19.Регуляція дихання при низькому вмісті кисню і підвищеному рівні вуглекислого газу в атмосферному повітрі.

20.Захисні рефлекси системи дихання.

21.Внутрішнє дихання. Газообмін у тканинах та легенях.

22.Взаємозв’язок між структурою та функцією органів дихання.

23.Механізм першого вдиху новородженої дитини.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.142.91 (0.02 с.)