ЗАВДАННЯ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ЗАВДАННЯ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИКонтрольна робота складається з 10 завдань, які передбачають опрацювання таких тем:

– поняття про мовний стиль та стилістичну норму;

– стилі української літературної мови: сфера поширення, призначення, стилістичні норми, жанри реалізації, система мовних засобів, підстилі;

– українська орфографія (опрацювання таких тем: вживання апострофа, м’якого знака, спрощення груп приголосних, подвоєння та подовження приголосних, правопис префіксів, написання слів іншомовного походження, вживання великої літери, правопис українських прізвищ, імен та по батькові);

– лексика (професійна лексика та слова-професіоналізми, термінологічна лексика і її роль та місце в текстах діловодства; омоніми, синоніми, антоніми, пароніми в діловому мовленні, фразеологія в діловому спілкуванні);

– українська морфологія (граматичні категорії самостійних частин мови, а саме: іменника, прикметника, дієслова, числівника, займенника;

– синтаксис (синтаксичні засоби усного і писемного мовлення);

– усне ділове мовлення (види і жанри публічних виступів: ділові наради, публічні виступи та ін.; телефонне спілкування, ділова бесіда, ораторське мистецтво).

Студентам також пропонується опрацювати стилістичні особливості

ділових паперів та укласти їх відповідно до вимог сучасного діловодства.

Передбачається засвоєння форм звертань, оскільки дуже важливим є знання мовного етикету.

ВАРІАНТ 1

Завдання 1.Дайте класифікаційну характеристику наведеного документа. Вкажіть реквізити. Укладіть зразок.

Наказ.

Завдання 2.Напишіть наведені слова і словосполучення українською мовою.

Адресование документа, благодарю вас, войти в сделку, визирование документа, в любом случае, внести в расход, в семь часов, выписка из протокола, государственная система делопроизводства, делать поблажку, материальный учет, по списку, по вариантам.

Завдання 3.Запишіть подані слова, поставте, де потрібно, пропущені букви чи знаки.

Тр...ох, криворіз...кий, дон...чин, ніж..., змагаєш...ся, хар...ківс...кий, роздоріж...я, тон...ший, уман...ський, Степан...чук, шприц..., дев...тсот, комп...ютер, прем...єр, надвечір...я, роз...яснити, дит...ясла, пів...ящика, ад...ютант, дзв...якнути, мавп...ячий, б...юджет, піддаш...я, туман...ий, міськ...ом, колос...я, сторіч...я, стат...я, річ...ю, мід...ю, л...ється, молод...ю, радіст...ю, област...ю, пр...гарний, пр...будувати, пр...вабливо, пр...гірок, пр...звисько, пр...бережний, ві...криття, бе...корисливий, сторіч..., стат...ей, навман...я, виїз...ний, тиж...невий, контрас...ний, шіс...надцять.

Завдання 4.Напишіть, де потрібно, з великої літери.

національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова, кабінет міністрів україни, генеральний прокурор україни, народний рух україни, українська республіканська партія, вінницька міська рада народних депутатів, яблунівська сільська рада, великдень, різдво, водохреще, марс, азія, балкани, зевс, венера, прометей, київський університет імені тараса шевченка, газета “голос україни”, журнал “дзвін”.

Завдання 5.Напишіть подані прізвища українською мовою.

Сераковский, Евдокимов, Бердяев, Гуляев, Исаенков, Алябьев, Афанасьев, Зиновьев, Ломтев, Пушкин.

Завдання 6.Провідміняйте наведені прізвища та імена.

Петров Антін, Шевченко Наталя.

Завдання 7.Узгодьтечислівник з іменником, провідміняйте словосполучення.

2 товариші, 43 центнер.

Завдання 8.Поставте слова у кличному відмінку.

Місяць, пролетар, ясень, Богдан, голуб, друг, козак, орел, Петро, сокіл, Степан, директор, аспірант, референт, перекладач, водій, посередник, редактор.

Завдання 9.Виправте лексичні помилки в реченнях.

Ми заплатили згідно рахунку. Н.О. Шульга взяла ссуду і не повернула її. У магазині переучот. Дайте, будь ласка, дві поштові відкритки. Здайте виручку в банк. Обраховано пожиточний мінімум. Решту питань розглянемо другим разом. Слідуюче питання – забезпечення теплоелектростанцій пальним. Продовжуються територіальні спори. Наказ вступає в силу з дня його підписання. Змушений лишити вас слова. Я настоюю на обговоренні цього питання. Нам вдалося зібрати біля двох тисяч гривень. Повернутися через пару хвилин. Сподіваюся, ви розумієте, що це вимушена міра.

Завдання 10.Визначте стиль поданого уривку. Яка сфера використання та призначення цього стилю? Які основні ознаки і мовні засоби характерні для наведеного стилю?

Настав час злуки українства, єднання всіх батьків і дітей, братів і сестер! Українці нашої планети гуртуються на засадах рівності і братерства. Саме цим історичної ваги питанням присвячено велику розмову на Всесвітньому форумі українців. Він об’єднав усіх небайдужих до кращої історичної долі України, звернувся за підтримкою до українських товариств, об’єднань, спілок на всіх континентах.

ВАРІАНТ 2

Завдання 1.Дайте класифікаційну характеристику наведеного документа. Вкажіть реквізити. Укладіть зразок.

Автобіографія.

Завдання 2.Напишіть наведені слова і словосполучення українською мовою.

Труды не пропали даром, ужесточить требования, учредительное собрание, целесообразный, чувство собственного достоинства, щекотливое обстоятельство, мероприятие, в адрес, в нашу пользу, брать обязательства.

Завдання 3.Запишіть подані слова, поставте, де потрібно, пропущені букви чи знаки.

Рум...яний, мереф...янський, дзв...якнути, верб...я, черв...як, підв...язати, міжгір...я, кур...єр, без...язикий, пів...яблука, пів...Вінниці, тьм...яний, кур...йоз, с...омий, близ...кість, Натал...чин, ін...ший, Уман...щина, волин...с...кий, брин...чати, товариш..., лікар ..., Грин...чишин, тон...ший, корис...ний, балас...ний, роз...ява, віськ...омат, причин...ий, осін...ій, туман...о, пр...красний, пр...зирливий, пр...крутити, пр...будувати, пр...ярок, пр...рва, щас...ливий, знаряд...я, гіл...я, сторіч...я, жит...єпис, туман...ість, подорож...ю, тін...ю, чес...ний.

Завдання 4.Напишіть, де потрібно, з великої літери.

юпітер, мати божа, день злуки, епоха відродження, полтавська битва, харківський національний університет, всесвітня рада миру, збройні сили україни, національний банк україни, конституційний суд україни, українська республіканська партія, народний рух україни, гельсінська спілка, міжнародна асоціація україністів, міністерство освіти і науки україни, національна рада демократичної партії україни, 8 березня.

Завдання 5.Напишіть подані прізвища українською мовою.

Елизаров, Матвеев, Пешковский, Репин, Столетов, Твердохлебов,

Воробйов, Алфёров, Верёвкин, Королёв, Тёркин, Пришвин.

Завдання 6.Провідміняйтенаведені прізвища та імена.

Александров Сергій, Григор’єва Нінель.

Завдання 7.Узгодьте числівник з іменником, провідміняйтесловосполучення.

45 кілометр, 40 рік.

Завдання 8.Поставте слова у кличному відмінку.

Полковник, перекладач, дитина, дипломант, швець, інженер, хлопець, президент, лікар, фінансист, доповідач, менеджер, добродій, адвокат, директор, вчитель, свідок.

Завдання 9.Виправте лексичні помилки в реченнях.

У нашому відділі немає вільних вакансій. Як керівництво відноситься до вас? Красно дякуємо вас. Нас не допустили до здачі іспитів. З ранку до вечора вона знаходиться на роботі. Розкрийте підручники на сторінці п’ятій. Роздався телефонний дзвінок. У мене гарні взаємовідношення з колегами, друзями, знайомими. Дві строчки написав правильно, пиши далі. Не дивлячись на несприятливі умови, поїздка відбудеться. Нічого не поробиш, така вже наша доля. Пів шостого він закінчує роботу. Переверніть сторінку, перепишіть теоретичні положення та приведені приклади. У вас велика виручка. Товарообіг складає 125 млн.гривень. Наші погляди завжди співпадають.

Завдання 10.Визначте стиль поданого уривку. Яка сфера використання та призначення цього стилю? Які основні ознаки і мовні засоби характерні для наведеного стилю?

– Михайле, синку, чому ти не їси?

– Я вже ситий! – відповів він ...

– Михайле! – вирвалося нараз з невимовним горем із уст батька.

– Скажи, чому тобі так тяжко?

– Мені так тяжко ... і я виджу, що я покинув хату в недобрій годині. Недурно перелетів мені чорний ворон дорогу. Тут має бути або моя смерть, або я не витримаю!..

– Що ж я тобі поможу, синку?..

– Витягніть мене з сього [з армії], або я піду геть, я хочу назад додому! – вирвалося вже дико й непогамовано з його грудей. – Назад, кажу вам!

– Я знаю, що ти хочеш додому, – сказав, – але як ти підеш? Без дозволу? Єй Боже!

ВАРІАНТ 3

Завдання 1.Дайте класифікаційну характеристику наведеного документа. Вкажіть реквізити. Укладіть зразок.

Доповідна записка.

Завдання 2.Напишіть наведені слова і словосполучення українською мовою.

Расход недели, расчетный отдел, сберегательный банк, с вашего разрешения, свидетельство о рождении, себестоимость, семь часов, соблюдать закон, совпадение обстоятельств, текущие дела, по контракту.

Завдання 3.Запишіть подані слова, поставте, де потрібно, пропущені букви чи знаки.

Роз...яснити, моркв..яний, Солов...йов, багр...янець, матір...ю, любов...ю, рум...яний, солов...ї, тім...я, в...ється, бур...ян, ад...ютант, ін...єкція, миш...як, д...оготь, донец...кий, буд....те, тепер..., Уман...щина, любов..., балас...ний, блис...нути, з(с)тверджувати, з(с)садити, роз(с)тулити, при(пре)морозити, пр...зирство, пр...садибний, туман...ий, під...ашшя, роздоріж...я, стат...я, знаряд...я, відкрит...ів, дал...ю, попідвікон...я, л...ється, област...ю, жовч...ю.

Завдання 4.Напишіть, де потрібно, з великої літери.

центральна рада, державна дума, республіканська партія США, кабінет міністрів україни, верховна рада україни, антанта, конгрес української інтелігенції, федерація незалежних профспілок україни, товариство об’єднаних українських канадців, соціалістична республіка в’єтнам, китайська народна республіка, західна європа, біловезька пуща, озеро світязь, народна палата республіки індії, сатурн.

Завдання 5.Напишіть подані прізвища українською мовою.

Хрущев, Щипачев, Ковалевский, Степанов, Павлишина, Филиппенко, Комиссаренко, Кривонос, Достоевский, Григорьев, Зверев, Пешков, Евгеньева.

Завдання 6.Провідміняйте наведені прізвища та імена.

Михальченко Олександр, Іванова Олена.

Завдання 7.Узгодьтечислівник з іменником, провідміняйте словосполучення.

23 метр, 4 плани.

Завдання 8.Поставте слова у кличному відмінку.

Голубка, земля, мрія, площа, сестра, Микола, країна, дружина, воля, рілля, Ілля, Оксана Іванівна, керівник, токар, вчитель, кобзар, місяць, президент, робітник, пан Сухомлин, друг Пилипенко, завідувач.

Завдання 9.Виправте лексичні помилки в реченнях.

Частину врожаю продаємо по договірних цінах. Який відсоток від загальної кількості працівників складає управлінський апарат? Університет має аспірантуру по багатьох спеціальностях. Вкиньте, будь ласка, листи в поштовий ящик. По якій причині вас відрахували з університету? Це протирічить нашим законам. Наша мета заключається в тому, щоб зміцнити зв’язки з країнами Заходу. У заключенні я хочу подякувати всім доповідачам. Можна вас на пару слів? Така методика являється неправильною. Нове речення пишеться з червоного рядка. Це питання вимагає роз’яснення. Своїм запитанням ви поставили доповідача в тупик. Книжка включає в себе 120 сторінок. Я народився в родині воєного.

Завдання 10.Визначте стиль поданого уривку. Яка сфера використання та призначення цього стилю? Які основні ознаки і мовні засоби характерні для наведеного стилю?

Серед новоутворень у лексичній системі сучасної української літературної мови композити становлять досить об’ємний шар лексики. Композитам властиві чіткі структурні закономірності формування й розвитку, статичні якості їхньої морфологічної будови.

Інтерес до складання простежувався постійно. Однак і дотепер ще не сформовано чітко багатьох понять, визначень, оцінок композитивної будови слів. Це зумовлено передусім розбіжностями у витлумаченні явищ словотворення. За останні десятиліття помітно зросла увага до словотвірної проблематики. Це й зрозуміло: світ науки і техніки продовжував перебувати в постійному русі, головна його особливість – динаміка. Мовне оформлення цього процесу істотно залежить від розвитку вже наявних і нових науково-технічних галузей. На сучасному етапі становлення термінологічної лексики – цієї підсистеми лексики української мови – очевидною є тенденція до появи складних термінів, переважно двочленних. Потреба в точному найменуванні нових явищ, властивих їм ознак спричинилася до появи великої кількості складних утворень у лексико-термінології.

ВАРІАНТ 4

Завдання 1.Дайте класифікаційну характеристику наведеного документа. Вкажіть реквізити. Укладіть зразок.

Розпорядження.

Завдання 2.Напишіть наведені слова і словосполучення українською мовою.

Очаг просвещения, осуществлять намерения, приход, платежное требование, получатель, по вариантам, по приказу, платежеспособный, предупреждение, принимать меры, принимать участие.

Завдання 3.Запишіть подані слова, поставте, де потрібно, пропущені букви чи знаки.

У міжгір...ї, інтерв...ю, дзв...якнути, св...ято, тьм...яний, насін...я,

черв...як, під...юджувати, кар...єрист, пір...я, бур...як, суб...єкт, комп...ютер, торф...яний, ад...юнкт, л...он, людс...кіст..., трат...те, вір...те, тон...ший, ніч..., кіс...лявий, форпос...ний, з(с)хилити, роз(с)формований, пр...мудрий, пр...крутити, пр...міський, почут...ів, попідтин...ю, Керч...ю, вірніст...ю, л...ємо, річ...ю, мід...ю, ріл...я, з...їзд, подорож...ю, стат...ей.

Завдання 4.Напишіть, де потрібно, з великої літери.

угорська республіка, корейська народно-демократична республіка, далекий схід, панамський перешийок, чумацький шлях, комета галлея, президент україни, генеральний прокурор україни, харківський тракторний завод, третій міжнародний з’їзд україністів, поема “кавказ”, санаторій “карпати”, києво-печерська лавра, орден богдана хмельницького, трактор “білорусь”, шевченківські читання, збройні сили україни.

Завдання 5.Напишіть подані прізвища українською мовою.

Пугачёв, Федчишин, Радчук, Михальченко, Столетов, Герасименко, Игнатенко, Мирошниченко, Черкасский, Черновол, Аркадьев, Белов, Медведев.

Завдання 6.Провідміняйте наведені прізвища та імена.

Смирнов Тарас, Соловйова Марія.

Завдання 7.Узгодьтечислівник з іменником, провідміняйте словосполучення.

92 роки, 73 хлопці.

Завдання 8.Поставте слова у кличному відмінку.

Микола, Олексій Григорович, батько, керівник, секретар, робітник, слухач, Ігор, товариш, професор, добродій, брат, мрія, водій, Юрій, інженер, Павло, гетьман, сучасник, Дніпро, акціонер.

Завдання 9.Виправте лексичні помилки в реченнях.

Штраф за безбілетний проїзд – 10 гривень. Він виступив дуже нетактично. Міняю трьохкімнатну квартиру у місті Київ на рівноцінну у місті Львів. Столяр виконує мілкі роботи по замовленню. Куплю весільний наряд. Продається дитяча коляска. Моя автобіографія потрібна? Я займаюся в університеті. Чи маєте ви пропуск до учбового корпусу? Він наш ведучий учений. Ці помилки зустрічаються часто. По всім питанням ти дав вірну відповідь. Документи можете здавати в любий технікум. Документ включає важливі відомості. До об’єктів власності відносяться й винаходи.

Завдання 10.Визначте стиль поданого уривку. Яка сфера використання та призначення цього стилю? Які основні ознаки і мовні засоби характерні для наведеного стилю?

Садок вишневий коло хати,

Хрущі над вишнями гудуть,

Плугатарі з плугами йдуть,

Співають ідучи дівчата,

А матері вечерять ждуть.

Сім’я вечеря коло хати,

Вечірня зіронька встає,

Дочка вечерять подає,

А мати хоче научати,

Та соловейко не дає.

Поклала мати коло хати

Маленьких діточок своїх;

Сама заснула коло їх.

Затихло все. Тільки дівчата

Та соловейко не затих.

ВАРІАНТ 5

Завдання 1.Дайте класифікаційну характеристику наведеного документа. Вкажіть реквізити. Укладіть зразок.

Протокол. Витяг з протоколу.

Завдання 2.Напишітьнаведені слова і словосполучення українською мовою.

Крупные недостатки, лицевой счет, по списку, на должном уровне, налогоспособный, непритязательный служащий, обнаружить ошибку, обращать на себя внимание, общественное движение, оказать помощь.

Завдання 3.Запишіть подані слова, поставте, де потрібно, пропущені букви чи знаки.

Сер...йозний, миш...як, б...юджет, ф...юзеляж, кон...юнктура, пір...я, кар...єра, з...їзд, під...юджувати, кар...єрист, без...язикий, пів...яблука, з...явитися, з...економити, дз...б, по-француз..кому, стан...те, гір...кий, кін...чик, піч..., радіс...ний, виїз...ний, з(с)казати, з(с)цідити, роз(с)стелити, пр...будувати, пр...гарний, пр...ярок, розкіш...ю, волос...я, сторіч...я, жит...ів, маз...ю, мід...ю, корін...ий, ден...ий, імен...ик, священ...ик, священ...ий, возніс...я, тиж...невий, якіс...ний.

Завдання 4.Напишіть, де потрібно, з великої літери.

республіка болгарія, південне полісся, карпати, жовті води, тунгуський метеорит, клуб письменників, будинок вчителя, ресторан “сонце”, золоті ворота, орден незалежності, комбайн “нива”, бульвар лесі українки, українська республіканська партія, міністерство освіти і науки україни, громадянська війна, президент сполучених штатів америки, лауреат державної премії ім.тараса шевченка, доктор філологічних наук, верховний суд США.

Завдання 5. Напишіть подані прізвища українською мовою.

Егоров, Гордеев, Муромцев, Писарев, Андреев, Аракчеев, Плещеев, Белинский, Зверев, Лесков, Воинов, Виноградов.

Завдання 6.Провідміняйтенаведені прізвища та імена.

Бестужев Дмитро, Петровська Любов.

Завдання 7.Узгодьте числівник з іменником, провідміняйте словосполучення.

5 поверх, 22 вагон.

Завдання 8.Поставте слова у кличному відмінку.

Петро Кузьмич, Віталій, Марія Василівна, Володимир Хомич, Галина Іллівна, Ярослав Андрійович, друг, Богдан, сокіл, хлопець, батько, секретар, слухач, школяр, дідусь, Роман Іванович, козак, читач, студент, викладач, професор.

Завдання 9.Виправте лексичні помилки в реченнях.

Підготовте тезиси доповіді. Я не відказуюсь від своїх слів. Маємо виконати великий об’єм роботи. У мене почасова оплата. Редакція приносить свої вибачення. Списки направте в місцеві органи. Ви до редактора по якому питанню? Мене не влаштовує така зарплата. Ви розсіяли мої сумніви. Нам потрібна біла масляна фарба. Я не розділяю ваші думки. Спробуйте розрішити цей конфлікт. Перше слово в реченні пишеться з прописної літери. Гадаю, що загальними зусиллями ми подолаємо всі перешкоди.

Завдання 10.Визначте стиль поданого уривку. Яка сфера використання та призначення цього стилю? Які основні ознаки і мовні засоби характерні для наведеного стилю?

ПОСТАНОВА

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПРО ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки постановляє:

Проголосити 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою.

З моменту проголошення незалежності чинними на території України є тільки її Конституція, закони, постанови Уряду та інші акти законодавства республіки.

1 грудня 1991 року провести республіканський референдум на підтвердження акта проголошення незалежності.

 

Голова Верховної Ради

Української РСР Л. КРАВЧУК

м. Київ,

24 серпня 1991 року

ВАРІАНТ 6

Завдання 1.Дайте класифікаційну характеристику наведеного документа. Вкажіть реквізити. Укладіть зразок.

Пояснювальна записка.

Завдання 2.Напишіть наведені слова і словосполучення українською мовою.

Денежный учет, добиваться расположения, достояние коллектива, железнодорожный путь, заблаговременная доставка, загодя побеспокоиться, избегать наказания, искажение дела, красноречивые факты, по списку, по праздничным дням, по согласию.

Завдання 3.Запишіть подані слова, поставте, де потрібно, пропущені букви чи знаки.

К…ювет, прем…єр, дит...ясла, пів...ящика, пів...Європи, Лук...ян, зор...яно, роз...єднати, обов...язок, верб...я, мавп...ячий, цв...ях, узгір...я, пр...боркати, по-німец...кому, кин...те, школяр..., мен...ший, їж..., виїз...ний, повіст...ю, облес...ливий, з(с)палахнути, з(с)житися, роз(с)шитий, пр...завзятий, пр...гірок, пас...я, деф...ак, міськ...ом, сіл...ю, тін...ю, подорож...ю, глин...яний, орлин...ий, годин...ик, прикордон...ик, від...ати, заздріст...ю, л...єш, знан...я, с...омий, військ…омат, роз...броїти.

Завдання 4.Напишіть, де потрібно, з великої літери.

королівство бельгія, західна європа, зелений мис, ясна поляна, сатурн, книжкова палата, потсдамська угода, кав’ярня “мрія”, хотинський замок, орден “мати-героїня”, автобус “турист”, майдан незалежності, всесвітня рада миру, бориспільський районний відділ освіти, день перемоги, прем’єр-міністр канади, народний артист україни, кандидат наук.

Завдання 5.Напишіть подані прізвища українською мовою.

Евтушенко, Буераков, Вересаев, Достоевский, Леонтьев, Евгеньева, Медведев, Тимирязев, Алексеев, Веденеев, Гагарин, Багиров.

Завдання 6.Провідміняйте наведені прізвища та імена.

Алексєєв Олег, Бойко Мотря.

Завдання 7.Узгодьтечислівник з іменником, провідміняйте словосполучення.

4 вікна, 13 секунда.

Завдання 8.Поставте слова у кличному відмінку.

Чумак, хлопець, гусляр, Довбуш, маляр, сторож, тесляр, школяр, Київ, добродій, бригадир, пане лейтенант, брат, Леся, позивач, відповідач, генерал, юнак, Зоя, Іван Іванович.

Завдання 9.Виправте лексичні помилки в реченнях.

Декан іще не повернувся з командировки. Чи є у вас пропуск до навчального корпусу? Він займається на 1 курсі університету. У звіті зустрічаються орфографічні помилки. Яким має бути роз положення статей у звіті? Больничний лист мені дали тільки на 3 дні. Мені потрібна справка про стан здоров’я моєї дитини. Все це було сказано в мій адрес. Вам слід вибачитися. Знайомтеся: Семен Гнаткевич, бувший директор нашої фірми. Мені потрібна виписка з протоколу. Слід перечислити всіх виступаючих. Пропоную обжалувати це рішення. Чим ви обоснуєте свою пропозицію? Його стаття опровергла всі звинувачення партнерів.

Завдання 10.Визначте стиль поданого уривку. Яка сфера використання та призначення цього стилю? Які основні ознаки і мовні засоби характерні для наведеного стилю?

АКТ

ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

Виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла над Україною у зв’язку з державним переворотом в СРСР 19 серпня 1991 року;

– продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні;

– виходячи з права на самовизначення, передбаченого Статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами;

– здійснюючи Декларацію про державний суверенітет України, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки урочисто

ПРОГОЛОШУЄ

НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ та створення самостійної української держави – УКРАЇНИ.

Територія України є неподільною і недоторканною.

Віднині на території України мають чинність виключно конституція і закони України.

Цей акт набирає чинності з моменту його схвалення.

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

24 серпня 1991 року

ВАРІАНТ 7

Завдання 1.Дайте класифікаційну характеристику наведеного документа. Вкажіть реквізити. Укладіть зразок.

Резюме.

Завдання 2.Напишіть наведені слова і словосполучення українською мовою.

Повестка дня, арендные отношения, быть на хорошем счету, по согласию, уехать по делам, мероприятия, в нашу пользу, брать обязательства, внедрение в производство, ввиду того, что, вынести благодарность, выписка из протокола, по поручению.

Завдання 3.Запишіть подані слова, поставте, де потрібно, пропущені букви чи знаки.

Р...юкзак, п...єдестал, м...який, полум...я, торф...яний, св...ято, дзв...якнути, з...їсти, львів...янин, Стеф...юк, жираф...ячий, матір...ю, без...язикий, роз...юшити, возз...єднаний, пан...європейський, духм...яний, тр...ох, по-україн...с...кому, винос...те, Хар...ків, ін...ший, товариш..., якіс...ний, об’їз...ний, з(с)твердити, з(с)шити, роз(с)чистити, пр...бігти, пр...поганий, пр...береж...я, від...аний, лавин...ий, солов’їн...ий, олов’ян...ий, однозмін...ий, височен...ий, електрон...ий, поміч...ю, промін...ю, зелен...ю, гордіст...ю, безліч...ю, мудріст...ю, покликан...я, машин...ий, ад...ютант, корис...ний, миш...як, форпос...ний.

Завдання 4.Напишіть, де потрібно, з великої літери.

корейська народно-демократична республіка, західна україна, кавказький хребет, чумацький шлях, парк культури імені тараса шевченка, програма демократичної партії україни, кемпінг “лісовий”, андріївська церква, орден почесного легіону, мотоцикл “ява”, житомирська автострада, рада безпеки організації об’єднаних націй, міжнародний жіночий день, президент україни, генерал-лейтенант, київська середня загальноосвітня школа № 17.

Завдання 5.Напишіть подані прізвища українською мовою.

Александров, Бестужев, Вельгорский, Венгеров, Веселовский, Державин, Кузнецов, Лермонтов, Озеров, Степанов, Лазарев, Рылеев.

Завдання 6.Провідміняйте наведені прізвища та імена.

Павлов Микола, Гаршина Ганна.

Завдання 7.Узгодьте числівник з іменником, провідміняйте словосполучення.

Серед цих 41 учасників, 2 тижні.

Завдання 8.Поставте у кличному відмінку.

Микола Петрович, Соломія, Мотря, Наталя, Ілля, Олег Іванович, Антон Григорович, Сергій, Любов Василівна, Марія Андріївна, колега, опонент, громадянин, слухач.

Завдання 9.Виправте лексичні помилки в реченнях.

Ми неодноразово піднімали питання про безпеку руху. Істеблішмент – слово, яким в англомовних країнах характеризують високий рівень прибутків, стійке положення в суспільстві. Поступила пропозиція прийняти участь у засіданні ради університету. Чи знаєте ви, що рішення облради відмінили? Гадаю, що ця інформація стане вам у нагоді. Згідно постанови міністерства наш підрозділ ліквідують. Ознайомтеся з заключенням експертної комісії. Наші погляди співпадають. Спів ставте факти, проаналізуйте результати. Вже десять годин п’ять хвилин. Перше запитання повістки дня – матеріальне положення студентів. Налогова система має багато недоліків. Ваша діяльність протирічить уставу нашої організації. Прийшли всі без виключення. До бібліотеки поступили нові журнали по радіотехніці.

Завдання 10.Визначте стиль поданого уривку. Яка сфера використання та призначення цього стилю? Які основні ознаки і мовні засоби характерні для наведеного стилю?

Вуглеводи, сахари, глюциди – дуже поширена у природі група органічних сполук, що складаються головним чином з вуглецю, водню і кисню. Прості вуглеводи, або моносахариди (глюкоза, фруктоза та ін.), становлять кристалічні безбарвні речовини, розчинні у воді, солодкі, оптично активні. За хімічною природою багатоатомні альдегідо- або кетоноспирти. Вони входять до складу рослинних соків, фруктів, ягід, меду.

ВАРІАНТ 8

Завдання 1.Дайте класифікаційну характеристику наведеного документа. Вкажіть реквізити. Укладіть зразок.

Службовий лист.

Завдання 2.Напишіть наведені слова і словосполучення українською мовою.

Заведующий кафедрой, заинтересованное лицо, заказное письмо, заключить договор, испытательный срок, имущество, по инициативе, по контракту, злоупотреблять служебным положением, источник финансирования.

Завдання 3.Запишіть подані слова, поставте, де потрібно, пропущені букви чи знаки.

Б…юро, інтерв...ю, з...єднати, слов...янин, В...чеслав, черв...як, бар...єр, транс...європейський, пів...яблука, тьм...яний, безхліб...я, об...єкт, б...юрократ, арф...яр, медв...яний, т...охкати, пол...овий, близ...кість, винос...ся, вір...те, мен...ший, селян...ство, насип..., тис...нуло, з(с)конкретизувати, роз(с)хитати, з(с)житися, пр...погано, пр...шити, пр...рва, Пр...волжя, бе...захисний, стін...ий, знан...я, мід...ю, навчан...я, л...єш, ніч...ю, чест...ю, стат...ей, качин...ий, закон...ий, відкрит...ів.

Завдання 4.Напишіть, де потрібно, з великої літери.

китайська народна республіка, народи півночі, західна європа, кримський півострів, президент україни, бібліотека імені івана франка, повість “марія”, готель “дружба”, стара фортеця, орден пошани, літак “мрія”, кузбасівський театральний фестиваль, стрийський парк, товариство червоного півмісяця, вінницька середня загальноосвітня школа № 5, день захисту дітей, голова верховної ради україни, директор.

Завдання 5.Напишіть подані прізвища українською мовою.

Петров, Тургенев, Федин, Шмелева, Броневский, Веслов, Залесский, Мечислав, Мицкевич, Сенкевич, Дёмин, Новосёлов.

Завдання 6.Провідміняйте наведені прізвища та імена.

Романишин Ілля, Кобилянська Соломія.

Завдання 7.Узгодьте числівник з іменником, провідміняйтесловосполучення.

51 кілометр, 5 стіл.

Завдання 8.Поставте слова у кличному відмінку.

Батько, син, ударник, слухач, товариш, тато, Віталій, вчитель, Гриць, край, лікар, Ігор, товариш, Оля, доня, прокурор, редактор, водій, свідок, завідувач.

Завдання 9.Виправте лексичні помилки в реченнях.

До бібліотеки поступили нові журнали по радіотехніці. Інститут чи університет – це дві великі різниці. Їм добавили зарплату. Секретар пішов по службових справах. Відбулася нарада по проблемам молоді. Пропоную винести подяку колективу школи № 2. Ось мій диплом і вкладиш до нього. Зверніться до замісника директора з наукової роботи. Його давно змістили з цієї посади. Розвиваються риночці відношення. Трудоустройство молоді – гостра проблема сьогодення. Довго ми обговорювали це питання і нарешті прийшли до згоди. Докладчик говорив довго, ніхто не перебивав його розмови. Будь ласка, задавайте запитання. Рекомендаційний лист – це лист, відправлений поштою з додатковою оплатою. Зазначте своє містожительство.

Завдання 10.Визначте стиль поданого уривку. Яка сфера використання та призначення цього стилю? Які основні ознаки і мовні засоби характерні для наведеного стилю?

За спиною темнів Дунай, попереду світилась Перемога. У ті дні, пропечені нашою кров’ю, не один радянський боєць повторив подвиг Матросова. Обв’язавшись гранатами, з гранатами в потрісканих темних руках, з глибоко впалими очима, вже осяяними безсмертям, кидався він під ревучий танк. І вибухав під танком, як бомба нечуваних сил, сповнена енергією любові і гніву.

ВАРІАНТ 9

Завдання 1.Дайте класифікаційну характеристику наведеного документа. Вкажіть реквізити. Укладіть зразок.

Доручення.

Завдання 2.Напишіть наведені слова і словосполучення українською мовою.

Поставляемая продукция, следующий год, поступила информация,

по специальности, учебное пособие, поступить в институт, по совместительству, правительство считает, по списку, по согласию сторон.

Завдання 3.Запишіть подані слова, поставте, де потрібно, пропущені букви чи знаки.

Кур...йоз, Монтеск...є, духм...яний, кав...ярня, з...їхати, сурм...яний, різьб...яний, пор...ядок, присв...ята, з...ясовано, сузір...я, харків...янин, роз...ятрити, перед...ювілейний, з...агітувати, л...отчик, уман...с...кий, винос...те, секретар..., громадян...с...кий, верф..., тріс...нути, бриз...нути, з(с)питати, з(с)сохся, роз(с)казувати, пр...мружити, пр...чудово, пр...вокзальний, об...ігти, закон...ий, суд...я, піч...ю, зелен...ю, совіст...ю, зран...я, віськ...омат, піддаш...я, ін...єкція, суб...єкт, кон...юнктура.

Завдання 4.Напишіть, де потрібно, з великої літери.

карельська автономна республіка, курорти півдня, далекий схід, східнокитайське море, генеральний секретар оон, стадіон “металіст”, кінофільм “спрага”, санаторій “каштан”, орден князя Ярослава Мудрого, печиво “сиваське”, шевченківська кімната, байковий цвинтар, товариство червоного хреста, олишевська сільрада, новий рік, генеральний прокурор україни, декан.

Завдання 5.Напишіть подані прізвища українською мовою.

Ефимов, Менделеев, Соловйов, Новосёлов, Артёмов, Семёнов,

Фёдоров, Грачов, Шишкин, Щеглов, Плещеев.

Завдання 6.Провідміняйте наведені прізвища та імена.

Степанов Ігор, Єршова Любов.

Завдання 7.Узгодьте числівник з іменником, провідміняйте словосполучення.

30 будинків, 8 агент.

Завдання 8.Поставте слова у кличному відмінку.

Голубка, земля, мрія, площа, книга, пісня, сім’я, степ, гай, день, кущ, товариш, брат, пан офіцер, товариш Віталій, хлопець, дід, Наталя.

Завдання 9.Виправте лексичні помилки в реченнях.

Вони вимагають, щоб я зложив свої повноваження. Відмінено льготи для воєнослужбовців. Прошу звільнити мене за особистим бажанням. Я мешкаю по вулиці Грушевського. Консультації з філософії відбуваються по вівторкам. Я теж притримуюсь такої думки. Роботу відложили на місяць. Не зловживайте іноземними словами! Представники делегацій заключили договір про співробітництво. Керівництво нашого підприємства рахує, що ваша фірма невчасно розраховується за предоставлені послуги. Ще одна стаття розходів нашого об’єднання – охорона оточуючого середовища. У вас склалася хибна уява про наш колектив. Ми ще не отримали зарплати за березень місяць. Ви принесли лист не за адресом. Ми довго переписувалися, приписка припинилась після від’їзду Олега за кордон.

Завдання 10.Визначте стиль поданого уривку. Яка сфера використання та призначення цього стилю? Які основні ознаки і мовні засоби характерні для наведеного стилю?

Визначення композитів як лінгвістичного поняття є досить складним і суперечливим у сучасному мовознавстві. Дефініцію композитів подано в багатьох монографіях, кандидатських і докторських дисертаціях, статтях, що присвячені питанням складання в російській, українській та інших слов’янських мовах. У різних авторів визначення композитів ґрунтуються на різних засадах, принципах. Можна виділити чотири основні різновиди характеристик композитів: 1) за основу береться морфемна структура слова: наявність двох чи більше кореневих морфем; 2) на перший план висувається семантична єдність компонентів складання; 3) в основу трактування композитів покладено співвіднесеність складного слова зі словосполученням; 4) складні слова утворюються за принципом аналогії.

ВАРІАНТ 10

Завдання 1.Дайте класифікаційну характеристику наведеного документа. Вкажіть реквізити. Укладіть зразок.

Розписка.

Завдання 2.Напишіть наведені слова і словосполучення українською мовою.

Заведующий, проживающий, двум менеджерам, на девяноста семи участках, источник финансирования, производственные отношения, испытательный срок, прийти к согласию, по праздничным дням, по поручению, проект приказа согласован, по специальности.

Завдання 3.Запишіть подані слова, поставте, де потрібно, пропущені букви чи знаки.

Монтеск…є, моркв...яний, серм...яга, хутор...янин, вар...єте, верф...ю, перед...осінній, п...ятсот, під...йом, під...юдити, кучер...явий, різьб...яр, розв...язно, брон...овик, волин..с...кий, кин...те, лікар..., освітян..с...кий, ін...жир, приголуб...те, шіст...сот, бряз...нути, з(с)формувати, з(с)цілити, роз(с)питати, пр...мудрий, пр...чепити, Пр...мор’я, роз...кроєння, без...вучний, осін...ій, розріс...я, гіл...я, стал...ю, розкіш...ю, спросон...я, юн...ат, комп…ютер, інтерв…ю, шприц..., кар...єра.

Завдання 4.Напишіть, де потрібно, з великої літери.

ненецький автономний округ, країни сходу, суецький канал, прем’єр-міністр україни, президент академії наук україни, одеський військовий округ, пісня “цвіте терен”, “артек”, орден “за заслуги”, цукерки “ластівка”, сковородинівські читання, вулиця миру, красна площа, верховнПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.2.222 (0.015 с.)