ТОП 10:

Порівняльна характеристика маркування зразків масла вершкового вітчизняного і зарубіжного виробництва 

№ п/п Показник Досліджувальні зразки
    Зразок 1 Зразок 2 Зразок 3 Зразок 4
1. Товарний знак, назва підприємства, його адреса        
2. Назва продукту        
Маса нетто, г;        
Склад основних компонентів, включаючи перелік використаних харчових добавок        
Дата виготовлення        
Термін придатності        
Інформаційні відомості про харчову та енергетичну цінність 100 г продукту        
Позначення ДСТУ 4399:2005 "Масло вершкове"        
Штрих код        
Умови зберігання        
Масова частка жиру,%        
Знак відповідності        

Проаналізувавши дані таблиці Х1 , були зроблені відповідні висновки, які занесені до таблиці Х2.

 

Таблиця Х2

Аналіз недоліків інформації у маркуванні масла вершкового різних виробників

Недостатня, неправильна або неприпустима інформація Бажана позитивна повна інформація
Зразок 1
Дуже маленький шрифт. Шрифт інформації повинен бути таким, щоб кожен споживач міг без зусиль прочитати інформацію.
Відсутня назва асортиментної групи. Повинна містити назву “Масло солодко-вершкове ”.
Зразок 2
Відсутня назва асортиментної групи. Повинна містити назву “масло солодко-вершкове ”.
Відсутній вміст жиру Обов’язково повинен бути вміст масової частки жиру так як це дуже важливо для певних груп населення.
Відсутній гарантійний термін придатності до споживання. Згідно ДСТУ 4399:2005 обов’язково повинна бути дана інформація.
Відсутня дата виготовлення. Згідно ДСТУ 4399:2005 обов’язково повинна бути дана інформація.
Зразок 3
Відсутня назва асортиментної групи. Повинна містити назву “Масло солодко-вершкове ”.
Може вміщувати в незначній кількості арахіс, мигдаль, пшеницю. Неконкретне повідомлення, шоколад має містити чи не містити дані компоненти.
Дуже маленький шрифт. Шрифт інформації повинен бути таким, щоб кожен споживач міг без зусиль прочитати інформацію.
Недостатня, неправильна або неприпустима інформація Бажана позитивна повна інформація
Зразок 4
Відсутня назва асортиментної групи. Повинна містити назву “Масло солодко-вершкове ”.
Містить Е 476. Неповна інформація, має бути конкретна назва добавки.

 

Зробити загальні висновки щодо маркування продукції.

Після оцінки маркування була проведена органолептична оцінка якості даних зразків згідно ДСТУ 4399:2005 з використанням уніфікованої 5-балової системи та десрипторно-профільного методу.

 

Сенсорний аналіз експериментальних зразків товару

В кваліметрії для наукових досліджень та експериментів розроблений кількісний критерій сенсорної оцінки продукції. Для всіх сенсорних методів найбільш критичними факторами являються – точність і об’єктивність органолептичних досліджень, вірна інтерпретація отриманих результатів. Для забезпечення відповідності єдиної інтерпретації сенсорного аналізу введена 5-балова шкала оцінки різних груп харчових продуктів.Також цей метод балової оцінки можна застосовувати при дослідженні споживчих властивостей непродовольчих товарів.

У ході дегустації продукції було визначено її основні органолептичні показники.

Застосовуємо дескрипторно-профільний метод, який полягає в тому, що для оцінки продукту обираємо панель дескрипторів (показників якості) і визначаємо їх профіль за зазначеною 5-баловою шкалою згідно таблиці Х3:

 

Таблиця Х3

Вибір профілю продукту при 5-баловій оцінці

Бали Характеристика
5балів Оцінюваний дескриптор продукту володіє чітко позитивними властивостями; загальне враження повністю гармонічне. Дефекти і недоліки не виявлені.
4 бали Оцінюваний дескриптор продукту має ледь вловимі дефекти або недоліки, доставлє майже повне задоволення.
3 бали Оцінюваний дескриптор продукту має помітні дефекти або недоліки, позитивні характеристики продукту погіршені; Оцінка задоволення відповідає середньому рівню.
2 бали Оцінюваний дескриптор продукту має недоліки і дефекти, відповідно не відповідає вимогам якості. Оцінка задоволення низька.
1 бал Оцінюваний дескриптор продукту маєт значні дефекти і недоліки , продукт не придатний для вживання.

Результати оцінки заносимо в таблицю Х4:

 

Таблиця Х4.

Бальна оцінка органолептичних показників якості зразків шоколаду вітчизняного та зарубіжного виробництва

Органолептичні показники якості 5-балова оцінка
Зразок 1 Зразок 2 Зразок 3 Зразок 4
Смак
Запах
Зовнішній вигляд
Консистенція
Колір
Середнє значення 3,8 2,4 3,2 4,6

 

Згідно з обраним критерієм інтерпретації результатів органолептичної оцінки продукції балова оцінка встановлює такий рівень якості продукції:

4,1 < Япр. ≤ 5 - характеризує продукцію оцінкою “відмінно”;

3,1 < Япр. ≤ 4 - характеризує продукцію оцінкою “добре ”

2,1 < Япр. ≤ 3 - характеризує продукцію оцінкою “задовільно ”

1,1 < Япр. ≤ 2 - характеризує продукцію оцінкою “задовільно ”

0 < Япр. ≤1 - характеризує продукцію оцінкою “незедовільно”

 

За результатами оцінки по кожному зразку робиться висновок.

На основі представлених розрахунків будуємо профілограму продукту всіх п’яти виробників. Результати сенсорного аналізу одного продукту у вигляді профілограми представлені на рис.2:

Рис.2. Результати сенсорного аналізу одного зразка продукту

 

На одну профілограму можна накласти всі інші, а можна для кожного зразка накреслити свою профілографу, що буде більш наочніше характеризувати рівень якості окремих дескрипторів і загальну якість продукту в цілому.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.237.183.249 (0.009 с.)