ТОП 10:

Напрямки і теми бакалаврських випускних робітРеальною випускною роботою можна вважати ту, яка виконана з актуальної теми, відповідає сучасному стану митної діяльності та спрямована на створення умов для формування ринкової економіки та забезпечення економічної охорони державного кордону України.

Рекомендовані для виконання теми бакалаврських робіт повинні бути актуальними, конкретизованими, мати науково-практичну спрямованість, відповідати сучасному стану та перспективам розвитку в галузі торгівлі, митної справи в умовах ринкової економіки. Теми випускних робіт мають сприяти поглибленому вивченню студентами товарознавчих характеристик продовольчих та непродовольчих товарів їх властивостей, харчової та біологічної цінності. Вони мають бути спрямовані на, підвищення якості, розробку напрямів консолідації діяльності торгівельних організацій щодо вирішення певної проблеми, оптимізацію стану захисту прав споживачів при просуванні товару, наданні послуг, проведенню експертизи товарів при переміщенні їх через митний кордон України.

Доцільно, щоб теми бакалаврських робіт ставали продовженням науково-дослідницької роботи студента на молодших курсах і були її завершенням. В цьому разі тема випускної роботи студента повинна бути пов'язана з темою курсової роботи.

Теми випускних робіт визначаються як планом науково-дослідницької роботи кафедри, так і науковими інтересами окремих викладачів кафедри, які виконують обов'язки керівника випускної роботи та повинні розглядати основні положення стосовно митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності:

- правила переміщення через митний кордон України вантажів відповідно існуючих митних режимів;

- оформлення продовольчих і непродовольчих товарів при переміщенні через митний кордон України;

- правила кодування та визначення митної вартості продовольчих та непродовольчих товарів тощо.

Особлива увага надається якості та безпеці товарів, питанням обов’язкової сертифікації продовольчих та непродовольчих товарів при ввозі або вивозі за митну територію України.

Тема бакалаврської кваліфікаційної роботи вибирається студентом самостійно з урахуванням попередньої наукової роботи, наукових інтересів і особистих бажань і здібностей. Формулює остаточну назву теми випускної роботи керівник, погоджуючи з дипломантом.

При розробці тематики бакалаврських випускних робіт треба враховувати реальну можливість їх виконання (матеріальне, інформаційне, апаратурне і інше забезпечення дослідницьких експериментальних робіт).

Тематика бакалаврських робіт та термін їх виконання визначаються на засіданні випускаючої кафедри на початку навчального року.

Закріплення за студентом теми випускної роботи здійснюється за його особистою письмовою заявою (додаток Б) і за поданням кафедри оформлюється розпорядженням декана факультету економіки і підприємництва.

Теми бакалаврських випускних робіт для студентів з фаху 6.030510 «Товарознавство та торгівельне підприємництво» складається з трьох блоків - теоретичних і експериментально-практичних питань товарознавчої експертизи та митної справи.

Нижче наводиться орієнтовний перелік тем бакалаврських випускних робіт для студентів з напряму 030510«Товарознавство та торгівельне підприємництво» професійного спрямування «Товарознавство та експертиза в митній справі»:

 

 

1. Товарознавча оцінка якості хліба та його митне оформлення при переміщенні через митний кордон України.

2. Товарознавча характеристика плодоовочевих консервів для дитячого і дієтичного харчування та особливості його кодування за УКТЗЕД.

3. Дослідження якості і асортименту масла вершкового та порядок їх митного оформлення.

4. Дослідження асортименту і якості спредів в торгових підприємствах м. Суми та порядок переміщення їх через митний кордон України

5. Дослідження асортименту і якості молока питного, яке реалізується в торгівельних мережах м. Суми, і організація його митного контролю в Україні.

6. Дослідження якості варених ковбасних виробів різних постачальників в торгівельній мережі м. Суми та боротьба з контрабандою при переміщенні через митний кордон України.

7. Дослідження якості та асортименту м’ясних консервів та умови його зберігання на митному складі.

8. Товарознавча експертиза та митне оформлення заморожених плодоовочевих товарів.

9. Особливості експертизи якості шоколаду, дослідження асортименту, класифікація за УКТЗЕД та оформлення при переміщенні через митний кордон України

10. Дослідження і порівняння споживчих властивостей какао-порошку різних країн походження, їх митне оформлення

11. Товарознавча експертиза макаронних виробів вітчизняного та іноземного виробництва та порядок переміщення їх через митний кордон України.

12. Дослідження споживчих властивостей кисломолочних продуктів та їх митне оформлення при переміщенні через митний кордон України.

13. Дослідження асортименту чаю, його експертиза на митному кордоні України та митне оформлення.

14.Дослідження асортименту та якості цукру в торгівельній мережі м.Суми.

15. Дослідження асортименту живої риби та її експертиза на митному

кордоні України.

16. Дослідження асортименту риби переробленої (охолодженої, замороженої, соленої, копченої, в’яленої) та її експертиза на митному кордоні України.

17. Дослідження асортименту та якості рибних консервів і пресервів та умови їх зберігання на митному складі.

18. Аналіз асортименту та якості сичугових сирів, що реалізують ……та його зберігання на митному складі.

19. Характеристика асортименту та якісних показників ірису, його митне оформлення (за матеріалами …….).

20. Аналіз асортименту, оцінка якості керамічних побутових товарів та їх митне оформлення.

21. Аналіз асортименту, експертиза якості шкіряного взуття та його ідентифікація при переміщенні через митний кордон України.

22.Товарознавча характеристика хутряних напівфабрикатів та ідентифікація натурального хутра при переміщенні через митний кордон України.

23. Текстильні волокна як фактор формування споживних властивостей
та якості текстильних товарів та умови їх зберігання на митному складі.

24. Особливості товарознавчої оцінки штучного хутра та виробів з нього, їх митне оформлення.

25. Товарознавча оцінка якості одягу у процесі виробництва та особливості його кодування за УКТЗЕД.

26. Дослідження асортименту виробів із пластмас та їх ідентифікація на митному кордоні України.

27. Товарознавча експертиза косметичних виробів вітчизняного та іноземного виробництва та порядок переміщення їх через митний кордон України.

28. Дослідження асортименту та якості синтетичних миючих засобів, умови їх зберігання на митному складі.

29. Дослідження якості та властивостей художньо-декоративних виробів з фарфору та їх митне оформлення.

30. Дослідження споживних властивостей м'яких меблів та експертиза їх якості при перетинання митного кордону.

31. Товарознавча характеристика асортименту, оцінка якості та порядок митного оформлення дитячих іграшок при перетинанні митного кордону України.

32. Товарознавча характеристика асортименту, виявлення споживчих переваг щодо функціональних параметрів відеокамер та їх митне оформлення.

33.Порівняльна характеристика СМЗ для прання бавовняних та лляних тканин за показниками якості та їх експертиза.

34. Експертиза керамічних облицювальних матеріалів та порядок їх митного оформлення при перетинанні митного кордону України.

35. Оцінка конкурентоспроможності та асортименту холодильників, їх збут та мерчендайзинг.

36. Товарознавча характеристика якості, визначення коду за УКТ ЗЕД та митне оформлення косметичних засобів для дітей.

37. Особливості експертизи електроприладів побутового призначення та їх митне оформлення.

38. Особливості експертизи товарів побутової хімії та їх митне оформлення.

39. Оцінка конкурентоспроможності та асортименту пральних машин, їх митне оформлення.

40. Товарознавча характеристика якості, визначення коду за УКТ ЗЕД та митне оформлення виробів із трикотажу.

 

Цей орієнтовний перелік може бути суттєво розширений з урахуванням реальних умов і підходів як з боку керівника, так і студента. Кожна випускна бакалаврська робота повинна бути виконана на прикладі конкретного торговельного підприємства.

 

Основними завданнями, які студенти вирішують під час написання
бакалаврської роботи, є такі:

- науковий пошук та визначення теоретичних основ товарознавчих та технологічних рішень проблеми, передбаченої в роботі;

- робота з періодичними виданнями, спеціальною та довідковою літературою;

- оволодіння методами наукового аналізу наявної інформації;

- узагальнення теоретичного матеріалу та вибір власного напряму досліджень;

- наукова аргументація отриманих результатів досліджень і формування на їхній основі висновків;

Практичну значущість бакалаврської роботи визначають за такими показниками:

- тема роботи актуальна, своєчасна, її результати мають наукову новизну;

- представлені в роботі висновки та пропозиції спрямовані на вирішення завдання —забезпечення в Україні індустрії високого рівня торговельного обслуговування, експертизи в митній справі, високої якості та безпеки товарів народного споживання;

- результати теоретичних та експериментальних досліджень роботи можуть бути використані як у роботі торговельних підприємств, митному контролі та експертизі товарів, так і в навчальному процесі при підготовці фахівців відповідної кваліфікації.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.227.117 (0.006 с.)