ТОП 10:

Наказ Міністра оборони України № 402Наказ Міністра оборони України № 402

Від 11 липня 2006 року

ПОЛОЖЕННЯ

Про лазнево-пральне обслуговування особового складу

Збройних Сил України на мирний час

 

Загальні положення

 

1.1. Положення про лазнево-пральне обслуговування особового складу Збройних Сил України на мирний час (далі – Положення) розроблене відповідно до вимог розділів 2, 6 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, статей 3.9, 5.14 Положення про військове (корабельне) господарство Збройних Сил України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 16 липня 1997 року № 300, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 грудня 1997 року за № 615/2419 (зі змінами).

1.2. Положенням визначається лазнево-пральне обслуговування особового складу Збройних Сил України* у мирний час.

1.3. Лазнево-пральне обслуговування особового складу Збройних Сил України у мирний час включає:

організацію регулярного щотижневого миття в лазні військовослужбовців строкової військової служби, військовослужбовців рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом і проживають у казармах або казармах поліпшеного типу, курсантів військових навчальних закладів, військових ліцеїстів (Київського військового ліцею імені

_______________________________________________

* Під особовим складом Збройних Сил України тут і далі слід розуміти особовий склад військових частин, кораблів, військових навчальних закладів, установ та організацій Міністерства оборони України, військовозобов’язаних, призваних на навчальні та спеціальні збори.


І.М.Богуна), військовозобов’язаних запасу, призваних на навчальні та спеціальні збори, а також осіб з числа цивільної молоді під час складання вступних іспитів до військових навчальних закладів з обов’язковою заміною натільної і постільної білизни та рушників;

прання натільної та постільної білизни, рушників, санітарно-господарського та іншого майна (крім шкарпеток)**;

ремонт натільної та постільної білизни;

хімічне чищення та підфарбування обмундирування, ковдр і спецодягу;

дезінфекцію обмундирування і постільних речей;

забезпечення милом, пральним порошком, кальцинованою содою та іншими миючими засобами для лазнево-пральних, санітарно-гігієнічних та туалетних потреб згідно з встановленими нормами;

забезпечення лазнево-пральним обладнанням і запасними частинами до нього, інвентарем та іншими експлуатаційними матеріалами, коштами на оплату послуг з лазнево-прального обслуговування;

керівництво виробничо-господарською діяльністю лазнево-пральних комбінатів, контроль за їх утриманням і роботою.

1.4. Лазнево-пральні послуги надаються безкоштовно:

військовослужбовцям строкової військової служби та військовослужбовцям рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом і проживають у казармах або казармах поліпшеного типу побудованих у 2004 - 2005 роках;

курсантам військових навчальних закладів;

особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом, у період їх перебування на лікуванні або обстеженні у лікувальних закладах Міністерства оборони України, а також

_________________________________________________

** Прання шкарпеток військовослужбовцями строкової військової служби здійснюється самостійно.


 

під час проходження служби у складі Миротворчих Сил;

військовозобов’язаним запасу, призваним на навчальні та спеціальні збори.

1.5. Лазнево-пральні послуги надаються за плату *:

особам з числа цивільної молоді під час складання вступних іспитів до військових навчальних закладів;

офіцерам, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям, рядового, сержантського, старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом і проживають поза казармами, та членам їхніх сімей у закритих гарнізонах.

1.6. Видатки на прання спецодягу, а також постільної білизни особам офіцерського складу, прапорщикам (мічманам), військовослужбовцям рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, під час їх перебування на навчаннях, маневрах та зборах з перенавчання на нову техніку, на казарменому стані і в чергових змінах, а також працівникам допоміжних суден Військово-Морських Сил Збройних Сил України здійснюються за бюджетних асигнувань, передбачених кошторисом Міністерства оборони України за відповідними бюджетними програмами, кодами економічної класифікації видатків (статтями кошторису), що виділяються на лазнево-пральні потреби.

1.7. Військові частини організовують лазнево-пральне обслуговування

військовослужбовців у бюджетних (військових) лазнях та пральнях, державних підприємствах Міністерства оборони України – комбінатах побутового обслуговування та _____________________________________________________

* За плату лазнево-пральні послуги надаються державними підприємствами Міністерства оборони України та лазнево-пральними комбінатами військових частин, які зареєстровані в установленому порядку як суб’єкти господарської діяльності у Збройних Силах України у відповідності з вимогами Закону України “Про господарську діяльність у Збройних Силах України”.


лазнево-пральних комбінатах Міністерства оборони України, які утримуються на самоокупності, пральних пунктах військових частин, а також у місцевих цивільних лазнях і пральнях.

1.8. Створення нових лазнево-пральних підприємств Міністерства оборони України здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України, а бюджетних (військових) лазнево-пральних комбінатів – згідно з рішенням Міністра оборони України за поданням начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України.

1.9. За справний стан і правильну експлуатацію споруд лазень і пралень, їх комунального і технологічного обладнання, стан техніки безпеки та виконання правил протипожежної безпеки, за санітарний стан приміщень та обладнання несуть відповідальність керівники лазнево-пральних підприємств, а на лазнево-пральних комбінатах при військових частинах – заступники командирів військових частин з тилу і начальники речових служб.

1.10. Контроль за протипожежним станом гарнізонних лазень і пралень, справним станом пожежного інвентарю здійснюється начальником протипожежної служби гарнізону.

1.11. Попереджувальний і поточний санітарний нагляд за організацією лазнево-прального обслуговування особового складу здійснюється територіальними закладами державної санітарно-епідеміологічної служби Міністерства оборони України, медичний контроль за лазнево-пральним обслуговуванням у стаціонарних і польових умовах здійснюється медичною службою частини.

Облік і звітність

8.1. Основними завданнями обліку лазнево-прального обслуговування військ є:

здійснення контролю за лазнево-пральним обслуговуванням особового складу;

правильне і своєчасне відображення операцій матеріально-технічного забезпечення, а також фінансових операцій щодо надходження, повернення і витрат коштів відповідно до кошторису Міністерства оборони України за відповідними бюджетними програмами, кодами економічної класифікації видатків (статтями кошторису);

контроль за законністю витрачання матеріальних засобів та коштів.

8.2. Облік фінансово-господарської діяльності лазнево-пральних підприємств і комбінатів здійснюється згідно з чинним законодавством України та Тимчасовим положенням з бухгалтерського обліку у Збройних Силах України, затвердженим наказом Міністра оборони України від
1 березня 2001 року № 71.

8.3. Облік матеріалів, лазнево-прального обладнання, запасних частин та інвентарю у речовій службі оперативного командування здійснюється відповідно до керівних документів про облік матеріальних засобів у Збройних Силах України.

8.4. Звіт-заявка стосовно лазнево-прального обслуговування військ подається у строки і за формою, встановлені Табелем № 12 термінових донесень по тилу Збройних Сил України (на мирний час).


Наказ Міністра оборони України № 402

Від 11 липня 2006 року

ПОЛОЖЕННЯПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.231.21.83 (0.004 с.)