ТОП 10:

Лазнево-пральні комбінати Міністерства оборони України4.1. Лазні й пральні Міністерства оборони України відповідно до організації і характеру своєї фінансово-господарської діяльності поділяються на державні


підприємства Міністерства оборони України та ті, що утримуються при військових частинах на самоокупності, та військові (бюджетні).

4.2. Державні підприємства Міністерства оборони України

4.2.1. Державні лазнево-пральні підприємства Міністерства оборони України засновуються на майні Збройних Сил України, яке є загальнодержавною власністю. Засновником лазнево-пральних підприємств, (далі – підприємств) є Міністерство оборони України, яке відповідно до покладених повноважень:

приймає рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію підприємств;

затверджує статути (положення) підприємств, контролює їх дотримання та приймає рішення у зв’язку з порушеннями статутів (положень);

укладає і розриває контракти з керівниками підприємств, здійснює контроль за ефективністю використання, утримання і збереження закріпленого за підприємствами державного майна.

З метою найбільш ефективного використання і збереження закріпленого за підприємствами майна функціональне управління останнім здійснює Департамент економічної та господарської діяльності Міністерства оборони України через державне господарське об’єднання “Концерн “Військторгсервіс”.

4.2.2. Державні підприємства Міністерства оборони України утримуються за рахунок коштів, одержаних ними від здійснення господарської діяльності, мають самостійний баланс, розрахунковий рахунок в установах банку і діють на підставі своїх статутів, затверджених в установленому чинним законодавством України порядку.

4.2.3. Лазнево-пральні підприємства керуються в своїй діяльності Господарським кодексом України та затвердженими у встановленому порядку статутами.

4.2.4. Оплата послуг, які надаються військовим


частинам і установам Міністерства оборони України, проводиться згідно з укладеними договорами.

4.2.5. Річні виробничі плани підприємств з розбивкою по кварталах і за видами послуг формуються відповідно до заявок Центрального управління речового забезпечення тилу Головного управління логістики Командування сил підтримки Збройних Сил України та затверджуються заступником Міністра оборони України (згідно з розподілом функціональних повноважень).

4.2.6. Забезпечення лазнево-пральних підприємств паливом, водою, електроенергією та іншими комунальними послугами, меблями та інвентарем здійснюється за плату.

4.2.7. Капітальний ремонт будівель, комунального і технологічного прального обладнання (пральних, сушильних, прасувальних машин і центрифуг паросилового господарства, каналізації, водогону, вентиляції) підприємств виконується за рахунок амортизаційних відрахувань, а поточний ремонт – за кошторисом витрат на виробництво.

4.2.8. Устаткування та інвентар, що належить до основних фондів підприємства, відпускається за плату (як виняток додатковими основними фондами можуть наділятися підприємства за рішенням Міністра оборони України).

4.2.9. Миючі засоби, ремонтно-експлуатаційні матеріали, запасні частини, малоцінні предмети, спеціальні пристрої та інструмент, інвентар (у тому числі тази лазневі, мочалки тощо), які не належать до основних фондів, спецодяг закуповуються за рахунок зворотних коштів.

4.2.10. Лазнево-пральні підприємства виконують ремонт натільної, теплої і постільної білизни та рушників. З цією метою у пральнях організовуються спеціалізовані ділянки для ремонту цих предметів, які забезпечуються необхідними виробничими приміщеннями, швейними та спеціальними машинами.

Військові частини розраховуються за ремонт білизни коштами, що виділяються на лазнево-пральні потреби за відповідними бюджетними програмами, кодами економічної


класифікації видатків (статтями кошторису), що відпускаються на лазнево-пральні потреби за відповідними кодами видатків бюджетних програм. У рахунках, які виписують пральні, вартість ремонту білизни зазначається окремо.

4.3. Лазнево-пральні комбінати, які утримуються на самоокупності

4.3.1. До лазнево-пральних комбінатів, які утримуються на самоокупності (далі – комбінати), належать лазні та пральні при військових частинах, які утримуються за рахунок коштів, що надходять за надані послуги від військових частин, сторонніх організацій, закладів та окремих осіб. Вони не мають самостійного балансу і розрахункового рахунку в установах банку, їх фінансова діяльність здійснюється через фінансову службу військової частини (з’єднання).

4.3.2. Лазнево-пральні комбінати, які утримуються на самоокупності, виконують свою роботу згідно з річним виробничим планом та окремим кошторисом, який підписується командиром військової частини, начальником фінансового підрозділу (головним бухгалтером) військової частини, при якій вони утримуються, та затверджується керівником органу військового управління Збройних Сил України, який затверджував кошторис цієї військової частини.

В окремому кошторисі в доходах передбачається обсяг послуг та робіт, що виконуються в грошовому вираженні за відповідним кодом надходжень та видом діяльності.

У видатковій частині заробітна плата працівників з нарахуваннями (розрахована згідно з розмірами і нормами, встановленими для відповідних категорій працівників бюджетної сфери); витрати на відрядження; канцелярські, поштово-телеграфні та телефонні витрати; витрати на утримання і поточний ремонт будівель, споруд, обладнання і автотранспорту; комунальні витрати (вартість палива, електроенергії, води, пара та інших комунальних послуг для побутових і виробничих потреб); витрати на охорону праці та


техніку безпеки; витрати на придбання і ремонт малоцінного інвентарю, інструменту тощо.

Титульні асигнування на монтаж технологічного обладнання (крім монтажу при будівництві та реконструкції) і витрати на формування, передислокацію та розформування лазень і пралень зараховуються до кошторису з дозволу речової служби виду Збройних Сил України, оперативного командування за узгодженням з Департаментом фінансів Міністерства оборони України.

До окремого кошторису додаються штатний розпис, розрахунки чисельності основних виробничих та допоміжних працівників і фонду оплати праці, відомість планової собівартості робіт, що виконуються.

Чисельність працівників визначається штатними розписами, складеними згідно зі штатними переліками, в залежності від обсягу виробництва.

4.3.3. Реєстрація штатних розписів і кошторисів адміністративно-господарських витрат лазень і пралень, які утримуються на самоокупності, проводиться речовою службою виду Збройних Сил України (оперативного командування) та Центральним управлінням речового забезпечення тилу Головного управління логістики Командування сил підтримки Збройних Сил України.

4.3.4. Ремонт білизни та обмундирування у лазнево-пральних комбінатах, які утримуються на самоокупності, проводиться так само як і на державних підприємствах Міністерства оборони України (пункт 4.2.10 Положення).

4.3.5. Обладнання замість того, що стало непридатне, інструменти, запасні частини і ремонтно-експлуатаційні матеріали (пральний порошок, мило, сода), матеріали для ремонту білизни, хімічного чищення і підфарбовування майна лазням і пральням, що утримуються на самоокупності, відпускаються безкоштовно згідно з нормами забезпечення (централізовано). Вартість цих матеріалів до собівартості послуг для військових частин не зараховується.

Децентралізована заготівля ремонтно-експлуатаційних


матеріалів і запасних частин для поточного ремонту споруд, будівель, обладнання та транспортних засобів здійснюється комбінатами у межах коштів, передбачених для цього прибутково-видатковим кошторисом, і відноситься на собівартість послуг.

4.3.6. Капітальний ремонт будівель лазень і пралень та їх комунального обладнання (систем електро-, тепло-, водопостачання, каналізації та вентиляції) виконується за рахунок коштів, що виділяються на ці потреби за відповідними бюджетними програмами, кодами економічної класифікації видатків (статтями кошторису), що відпускаються на ці потреби відповідно до коду економічної класифікації видатків кошторису доходів і видатків Міністерства оборони України.

4.3.7. Будівництво за відповідними бюджетними програмами, кодами економічної класифікації видатків (статтями кошторису), реконструкція чи розширення лазень і пралень та їх початкове забезпечення матеріально-технічними засобами здійснюється за титульними списками і проектно-кошторисною документацією, затвердженими в установленому порядку, за рахунок коштів, виділених на капітальне будівництво, за відповідними кодами видатків бюджетних програм.

4.3.8. За надані послуги військові частини, організації, підприємства розраховуються згідно з договорами, укладеними на виконання робіт, плановою середньорічною собівартістю, встановленою прибутково-видатковим кошторисом.

Після закінчення звітного кварталу з військовими частинами за надані послуги проводиться перерахунок з фактичної собівартості послуг за звітний період.

У випадку коли за підсумками квартального звіту буде виявлено значне перевищення планової собівартості послуг, затверджений річний прибутково-видатковий кошторис і собівартість послуг можуть бути переглянуті.

Вартість послуг для сторонніх організацій


застосовується за діючими тарифами, але не нижче планової собівартості відповідних послуг (з урахуванням вартості миючих засобів та інших матеріалів) з нарахуванням прибутку.

4.3.9. За роботу лазнево-пральних комбінатів, які утримуються на самоокупності, відповідають командири військових частин, при яких вони утримуються.

4.4. Бюджетні (військові) лазнево-пральні комбінати

4.4.1. До бюджетних лазнево-пральних комбінатів належать лазні і пральні, у тому числі механізовані польові пральні, що утримуються за штатами Генерального штабу Збройних Сил України та штабів видів Збройних Сил України, оперативних командувань, фінансуються за рахунок бюджету Міністерства оборони. Фінансова діяльність цих комбінатів здійснюється через фінансову службу військової частини (з’єднання).

4.4.2. Виплата штатному складу бюджетних лазнево-пральних комбінатів грошового утримання, заробітної плати, а також добових за час перебування в таборах та відрядженнях проводиться за рахунок бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі Міністерства оборони України за відповідними бюджетними програмами та кодами економічної класифікації видатків (статтями кошторису).

4.4.3. У випадку збільшення потреби в наданні послуг військовим частинам, які обслуговуються бюджетними лазнево-пральними комбінатами, за рішенням постачального органу дозволяється утримувати в них посади виробничих і допоміжних працівників понад затверджену штатну чисельність за рахунок коштів, що виділяються на лазнево-пральні потреби в межах затверджених асигнувань за відповідними бюджетними програмами, кодами економічної класифікації видатків (статтями кошторису).

Крім того, за рахунок бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі Міністерства оборони України за відповідними бюджетними програмами та кодами економічної класифікації видатків (статтями кошторису), що


виділяються на лазнево-пральні потреби здійснюються такі видатки бюджетних лазнево-пральних комбінатів:

виплата заробітної плати працівникам, добових за час перебування в таборах;

придбання, виготовлення і ремонт спецодягу, лазневих тазів, корит та іншого дрібного інвентарю для своїх потреб;

поточний ремонт, демонтаж і монтаж технологічного прального обладнання;

заходи з охорони праці та техніки безпеки.

4.4.4. Забезпечення бюджетних лазнево-пральних комбінатів комунальними послугами, паливом, водою, парою, електроенергією тощо, меблями та протипожежним інвентарем проводиться органами квартирно-експлуатаційної служби.

Миючі засоби (мило, сода тощо), матеріали для ремонту білизни та обмундирування відпускаються комбінатам безкоштовно речовою службою військової частини, при якій вони утримуються.

4.4.5. Капітальний ремонт будівель, споруд лазнево-пральних комбінатів та їх комунального обладнання (систем електро-, тепло-, водопостачання, каналізації та вентиляції) проводиться господарським способом або із залученням підрядних будівельних організацій Міністерства оборони України, інших підприємств, установ та організацій за рахунок коштів, що виділяються на ці потреби за відповідними бюджетними програмами, кодами економічної класифікації видатків (статтями кошторису) в межах кошторису Міністерства оборони України.

4.4.6. Фінансовий облік на бюджетних лазнево-пральних комбінатах ведеться відповідно до Тимчасового Положення з бухгалтерського обліку у Збройних Силах, затвердженого наказом Міністра оборони України від 1 березня 2001 року № 71.

4.4.7. Виділення коштів бюджетним лазнево-пральним комбінатам здійснюється Центральним управлінням речового забезпечення тилу Головного управління логістики


Командування сил підтримки Збройних Сил України через фінансові управління видів Збройних Сил України та оперативних командувань.

4.4.8. Миття особового складу, прання білизни та інші послуги бюджетні комбінати надають військовим частинам безкоштовно.

Оплата послуг, наданих стороннім організаціям або окремим особам, здійснюється за діючими цінами на аналогічні послуги місцевих лазень і пралень, а там, де вони відсутні, – за цінами, встановленими постачальним органом.
4.4.9. Порядок і форми оперативного обліку виробничих показників (облік виконання плану, витрат матеріалів тощо) для бюджетних лазнево-пральних комбінатів встановлюються Центральним управлінням речового забезпечення тилу Головного управління логістики Командування сил підтримки Збройних Сил України виходячи із особливостей роботи комбінатів і необхідності максимального скорочення планової, технічної та обліково-звітної документації.

4.4.10. Порядок і черговість користування лазнями та пральнями встановлюється наказом командира військової частини, при якій вони утримуються, у відповідності з графіками, затвердженими командиром частини або начальником гарнізону.

4.4.11. За правильну організацію виробничої діяльності, облік праці і заробітної плати бюджетних лазнево-пральних комбінатів відповідають начальники речової й фінансової служб військової частини (з’єднання).

4.4.12. У військових частинах, в яких через умови їх розміщення необхідно мати власні лазні та пральні, за рішенням командирів частин можуть утримуватись лазні і пральні з невеликим обсягом робіт без адміністративно-керівного персоналу. За рахунок коштів, що виділяються на лазнево-пральні потреби відповідно до кошторису Міністерства оборони України за відповідними бюджетними програмами, кодами економічної класифікації видатків


(статтями кошторису) здійснюється: виплата заробітної плати працівникам (прачкам, прасувальницям, прибиральницям і банщикам), нарахування на заробітну плату, витрати на придбання дрібного лазнево-прального інвентарю (тазів, мочалок, прасувальних столів), поточний ремонт пральних машин, центрифуг та іншого обладнання.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.187.81 (0.007 с.)