Розділ 10. ПАМ’ЯТКА КАСИРУ ПРИ РОБОТІ З ЕККАМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розділ 10. ПАМ’ЯТКА КАСИРУ ПРИ РОБОТІ З ЕККАСитуації Дії касира
Обов’язки продавця-касира Ситуації При роботі з РРО продавець-касир зобов’язаний (ст. 3 Закону про РРО): 1. Проводити розрахункові операції на повну суму покупки (надання послуги) через РРО з роздрукуванням відповідних розрахункових документів чи із застосуванням розрахункових книжок (при виході РРО з ладу чи відключенні електроенергії). 2. Видавати особі, яка одержує чи повертає товар (одержує чи відмовляється від послуги) розрахунковий документ на повну суму проведеної операції. При цьому видати його потрібно не пізніше закінчення розрахункової операції (одночасно з видачею здачі чи до її видачі). 3. Забезпечувати цілісність пломб РРО та незмінність його конструкції та програмного забезпечення. 4. Щодня друкувати на РРО фіскальні звітні чеки (Z-звіти) та забезпечувати їх зберігання в КОРО. 5. Друкувати на РРО контрольні стрічки та зберігати біля РРО останні використані контрольні стрічки за останні три робочі дні. 6. Заздалегідь програмувати в РРО найменування та ціну товарів (послуг), а також ураховувати кількість реалізованих товарів (послуг) шляхом реєстрації факту їх продажу в РРО (пробивати фіскальний касовий чек). 7. Вести облік товарних запасів за місцем їх реалізації, продаючи тільки товари, відображені в обліку. 8. Забезпечувати відповідність сум готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, зазначеній у денному Х-звіті РРО (а при використанні розрахункової книжки — загальній сумі продажу за розрахунковими квитанціями, виданими з початку робочого дня). 9. Надавати покупцю на його вимогу чек, накладну чи інший письмовий документ, що засвідчує передачу права власності на товар (послугу) від продавця покупцю Дії касира
Які документи мають знаходитися біля РРО На робочому місці продавця-касира мають знаходитися (п. 4.6 Порядку застосування РРО): 1. КОРО, зареєстрована в податковому органі. Якщо в пункті продажу встановлено кілька РРО, то на кожний РРО має бути зареєстровано окрему КОРО. 2. Використані контрольні стрічки за останні три робочі дні. 3. Поточна та остання використана розрахункові книжки (що застосовувалися в період ремонту РРО чи відключення електроенергії). 4. Реєстраційне свідоцтво РРО (чи його копія). 5. Остання довідка про опломбування РРО (чи його копія).
Дії касира перед початком роботи Перед початком роботи касир повинен: 1. Увімкнути РРО. 2. Перевірити правильність установленої дати та часу. 3. Перевірити наявність чекової та контрольної стрічок. 4. Перевірити справність блокувальних пристроїв, пробити кілька нульових (пробних) чеків з метою перевірки чіткості та правильності друкування реквізитів на чеку. 5. Увести суму розмінної монети, отриману з каси підприємства чи залишену з попереднього дня (зміни), за допомогою операції «службове внесення».
Дії касира при помилково вибитому чеку Існують два способи скасування помилково проведеної суми: 1) реєстрація від’ємної суми. Цей варіант використовується, якщо РРО забезпечує окреме накопичення у фіскальній пам’яті від’ємних сум розрахунків. При цьому на помилково вибиту суму роздруковується фіскальний чек видання коштів; 2) реєстрація видання коштів за допомогою операції «службове видання». Цей варіант використовується, якщо РРО не забезпечує окремого накопичення у фіскальній пам’яті від’ємних сум розрахунків. Необхідність здійснення такої операції спрямована на забезпечення відповідності сум готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, зазначеній у денному звіті РРО (Z-звіті). У результаті виконання цієї операції касир здійснює скасування помилково проведеної суми розрахунків, тобто виправляє допущену помилку і роздруковує чек із правильною сумою розрахунків. У цьому випадку необхідно скласти акт про скасування помилково проведеної через РРО суми розрахунків (п. 4.8 Порядку застосування РРО). В акті зазначають дані про помилково проведену суму та реквізити помилково вибитого розрахункового документа (чека). Акт про скасування помилково проведеної через РРО суми розрахунків передають до бухгалтерії, де він має зберігатися протягом 3 років. За відсутності бухгалтерії такий акт підклеюють на останній сторінці КОРО. У цій ситуації операція «службове видання» проводиться виключно з метою скасування помилково проведеної через РРО суми розрахунків і не пов’язана з виїмкою готівки з ящика РРО. Тому помилково проведені суми розрахунків у графах 5 — 8 КОРО не відображаються.
Дії касира при відключенні електроенергії У разі відключення електроенергії касир повинен: 1. Підрахувати суму виручки на місці проведення розрахунків (в ящику РРО). Ця сума має збігатися із сумою виручки, отриманої за день, відображеної в контрольній стрічці. 2. Зазначити на реєстраційній сторінці розрахункової книжки у графі «Почата» дату початку її використання (якщо є незакінчена розрахункова книжка, то нову відкривати не потрібно). 3. Записати в корінці першої розрахункової квитанції із позначкою «службове внесення» суму готівки, що знаходиться в ящику РРО на момент відключення електроенергії. 4. Заповнити розділ 3 КОРО графи 1 — 5: — у графі 1 відображається номер першого на початок робочого дня фіскального чека; — у графі 2 зазначається номер останнього фіскального чека, виконаного перед відключенням електроенергії; — у графі 3 ставиться номер розрахункової книжки, яка буде використовуватися в період відсутності електроенергії; — у графі 4 зазначають дату та час початку використання розрахункової книжки; — у графі 5 наводиться серія та номер першої розрахункової квитанції (у корінці цієї квитанції буде зроблено запис «службове внесення»). 5. Після отримання грошей від покупців касир заповнює розрахункові квитанції. Розрахункова квитанція складається із двох частин: корінець і відривна частина. Спочатку заповнюється корінець, а потім відривна частина. При цьому повинна бути дотримана ідентичність сум, зазначених у корінці та відривній частині. 6. Відривна частина квитанції відділяється від корінця і має бути видано покупцеві не пізніше за завершення розрахункової операції (у момент видання здачі). 7. Суми готівки, що вилучаються протягом чи після закінчення робочого дня з місця проведення розрахунків, записуються в корінець розрахункової квитанції з позначкою «службове видання».
  8. За кожний робочий день з використанням розрахункових квитанцій у розділі 3 КОРО робляться окремі записи. При цьому графи 1, 2 заповнюють тільки в перший день, а графу 8 — тільки в останній день використання розрахункової книжки. Крім того, на підставі даних розрахункових квитанцій щодня здійснюються записи в розділі 2 КОРО. 9. Після відновлення електропостачання підрахувати суму виручки, отриману за час відключення електроенергії (за корінцями розрахункових квитанцій). 10. Включити РРО та провести ці суми виручки на підставі корінців розрахункових квитанцій окремо за кожною ставкою ПДВ. Для цього потрібно вибити чек на суму виручки, отриману під час відключення електроенергії. Якщо через відключення електроенергії в РРО відбулося обнулення оперативної пам’яті, то після ввімкнення електроенергії через РРО потрібно провести також виручку, отриману до відключення електроенергії. Підставою для цього є дані контрольної стрічки. Такі операції проводяться окремо за ставкою ПДВ у розмірі 20 % і в розмірі 0%. За необхідності може бути виконано операцію «службове внесення» готівки, яка зберігається на місці проведення розрахунків (наприклад, для внесення розмінної монети). 11. З метою перевірки можна виконати Х-звіт та звірити суму за Х-звітом із сумою, підрахованою за корінцями розрахункових квитанцій. 12. Виконати операцію «службова видача» на суму коштів, вилучених з місця проведення розрахунків за розрахунковими квитанціями. 13. Виконати Z-звіт і на підставі його даних заповнити розділ 2 КОРО (графи 5 — 8). 14. Заповнити графи 6, 7 та 8 розділу 3 КОРО: — у графі 6 зазначають дату та час виписування останньої розрахункової квитанції; — у графі 7 наводять серію та номер останньої використаної розрахункової квитанції; — у графі 8 зазначають номер Z-звіту, роздрукованого після введення РРО в дію. 15. Суму виручки, отриману за час відключення електроенергії, внести до ящика РРО за допомогою операції «службове внесення». 16. Якщо протягом дня розрахунки з покупцями продовжувалися, то після закінчення робочого дня необхідно буде виконати ще один Z-звіт. Дані такого Z-звіту підлягають відображенню в КОРО окремим рядком. У цьому випадку обидва Z-звіти має бути підклеєно до КОРО.
У разі виходу РРО з ладу На період виходу РРО з ладу та здійснення його ремонту чи в разі тимчасового, але не більше 72 годин розрахункові операції здійснюються: — із застосуванням належним чином зареєстрованого резервного РРО. Перед його використанням суму виручки, що залишилася в ящику РРО, який вийшов із ладу, необхідно внести до резервного РРО за допомогою операції «службове внесення». — з використанням КОРО та РК. Розрахункова книжка, що використовується при розрахунках з покупцями на період виходу РРО з ладу, має бути зареєстрована в тому податковому органі, в якому зареєстровано КОРО. Інформацію про проведені ремонти та технічне обслуговування РРО відображають у 4 розділі КОРО: — графи 1 — 2 заповнюються безпосередньо після виходу з ладу РРО; — у графі 3 — працівник ЦСО зазначає причину несправності РРО; — у графі 4 після відновлення роботи РРО зазначається дата та час, коли РРО було відновлено; — у графі 6 — дані резервного РРО чи розрахункової книжки (залежно від того, яким чином проводилася реєстрація розрахунків); — у графі 7 — номер Z-звіту, виконаного після відновлення роботи РРО.
У разі повернення товару Видання грошових коштів покупцю за повернений товар здійснюється шляхом: 1) реєстрації від’ємної суми. Цей варіант використовується, якщо РРО забезпечує окреме накопичення у фіскальній пам’яті від’ємних сум розрахунків. При цьому роздруковується фіскальний чек видання коштів; 2) реєстрації видання коштів за допомогою операції «службове видання». Цей варіант використовується, якщо РРО не забезпечує окремого накопичення у фіскальній пам’яті від’ємних сум розрахунків. Забороняється реєструвати через РРО від’ємні суми з використанням операції «сторно». Якщо сума коштів, що повертаються покупцеві, перевищує 100 грн., продавець-касир зобов’язаний скласти акт про видання коштів, в якому зазначається така інформація: — дані документа, що засвідчує особу покупця, який повертає товар (відмовляється від послуги); — відомості про товар (послугу); — сума виданих коштів; — номер, дата та час видання розрахункового документа, підтверджуючого купівлю товару (отримання послуги). Акт про видачу коштів передають до бухгалтерії, де він має зберігатися протягом 3 років. За відсутності бухгалтерії такий акт підклеюють на останній сторінці КОРО. При заповненні 2 розділу КОРО необхідно врахувати таке: — у графі 4 відображаються суми, які проведено через РРО за допомогою операції «службове видання». Причому в цій графі показують суму виручки, фактично вилучену з ящика РРО в кінці робочого дня; — у графі 5 відображається вся сума виручки за день, а не та сума готівки, яка фактично перебуває в ящику РРО на кінець дня. Причому сума коштів, отриманих за день, не повинна зменшуватися на суму коштів, виданих покупцеві за повернений товар; — у графі 6 — сума операцій, що оподатковуються ПДВ за повною ставкою (20 %), а у графі 7 — суми ПДВ; — у графі 8 зазначають суми, видані покупцю при поверненні товару
Дії касира після закінчення роботи Після закінчення зміни касир має виконати таке: 1) скласти денний звіт з обнуленням інформації в оперативній пам’яті та занесенням її до фіскальної пам’яті РРО (Z-звіт), в якому має бути відображено інформацію про операції «службове внесення» чи «службове видання»; 2) роздрукувати Z-звіт і підклеїти його до КОРО; 3) на підставі даних фіскального звітного чека (Z-звіту) заповнити розділ 2 КОРО; 4) здати виручку до каси підприємства; 5) вимкнути РРО

 

 

Використана література:

1. Настанови з експлуатації ЕККА

2. Інструкції користувача завода-виробника ЕККА

3. Власний досвід роботи на ЕККА

4. Ресурси інтернету.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.177.24 (0.01 с.)