Зовнiшнiй вигляд апарата наведений на рисунку 1.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Зовнiшнiй вигляд апарата наведений на рисунку 1.1.4 Опис складових частин апарата
1.4.1 Модуль живлення
1.4.1.1 Модуль живлення являє собою перетворювач живлення, який забезпечуе живленням всi функцiональні блоки та вузли апарата.
1.4.2 Модуль iнтерфейсний
1.4.2.1
Модуль iнтерфейсний забезпечус можливiсть роботи апарата з зовнiшнiми пристроями: комп’ютером, вагами, сканером, грошовою скринькою, GSM/GPRS.

Підключення зовпристроїв до апарату наведено на малюнку 2. За допомогою перетворювача живлення здійснюється заряд акумулятора вiд зовнішнього блоку живлення.

Малюнок 2— Розташування роз’ємiвдля пiдключення блоку живлення та зовнiшнiх пристроїв.

Де - РС – комп’ютер або GSM/GPRS; BCR- ваги; SKALE – сканер;

DRAW –грошова скринька.

1.4.3Акумулятор
Апарат живиться вiд вбудованого Ii-iоn акумулятора 7,4 В 2000 мАхч, який пiдключений до модуля живлення. Заряд акумулятора здiйснюється, якщо до апарата пiдключений зовнiшнiй блок живлення. Процес заряду не залежить вiд того, ввiмкнутий апарат чи вимкнений.
1.4.4 Блок фiскальний
1.4.4.1 Блок фiскальний конструктивно виконаний у виглядi окремого блоку, який пломбується пiдприємством-виробником згiдно конструкторської документації.

Доступ до вузлiв блоку фiскального неможливий без пошкодження пломб.
1.4.4.2 Блок фiскальний складається з наступних функцiональних вузлiв:
- фіскальної пам’яті (далi — ФП);
- оперативної (далi — ОП);
- годинника-календаря з елементом живлення, що входить до складу процесора;
- процесора;
- памяті програм.
1.4.4.3 Блок фiскальний виконує наступнi функцii:
- приймає команди та данi вiд блоку клавiатури апарата, обробляє їх;
- виконує запис та зчитування даних в/ізФП;
- виконує запис та зчитування даних в/із ОП;
- працює з годинником-календарем;
- керує роботою механізму друку;
- керує роботою iндикатора.
1.4.4.4 ФП — енергонезалежна. Записана до неї iнформацiя не може буги змiнена. Вiрогiднiсть iнформацiї може бути порушена тiльки в разi несправностi ФП або при з’явленнi дефектiв в управлiннi ФП.
Програмувати ФП може лише квалiфiкований спецiалiст центра сервiсного обслуговування (далi — ЦСО).
1.4.4.5 В ОП зберiгаються данi описiв товарiв, фiскальна iнформацiя, данi, на основi яких формуються розрахунковi документи та звiти апарата.
1.4.4.6 Процесор керує механiзмом друку, iндикатором, клавiатурою, а також виконує операцiї із формування звiтiв, розрахункових документiв та занесення фiскальної iнформацiї до ФП.
1.4.4.7Пам’ять програм — запам’ятовуючий пристрiй, який мiстить внутрiшнє програмне забезпечення апарата.
1.4.5 Iндикатори
1.4.5.1 Апарат має рiдкокристалiчнi матричнi iндикатори:
Iндикатор касира - 6 рядкiв 16 символiв;
Iндикатор клiента —2 рядки 16 символiв.

ВИМ
ВКЛ
Shift
дежз
АБВГ
.,№!
С
ПЧС
1.4.6 Клавiатура
1.4.6.1 Клавiатура апарата має 38 клавiш (11 iнформацiйних та 20 функцiональних). Позначення та розташування клавiш наведено на малюнку 3.

 

                                       
                   


ОПЛАТА
 
 
._
*=:/?@  
ПС
юяыэ
шщъь
 
фхцч
КОД
Х
BAR
ЦІНА
ЦІНА
АН


 

.
ПЧС
1.4.7Механiзм друку
1.4. 7.1 В апаратi використовується термопринтер МLТ-389НL, що забезпечує друкування чекiв, звiтiв та контрольної стрiчки. друк контрольної стрiчки виконується в єдиному циклi з чековою.
1.4.7.2 Термопринтер друкує на паперовiй стрiчцi чеки та звiти зi швидкiстю, не менше нiж 6 рядкiв/с. Максимальна кiлькiсть знакiв в рядку — 32.
1.4.7.2 Для забезпечення роботи апарата необхiдно, щоб витратнi матерiали вiдповiдали вимогам, якi наведенi в 1.2.

 

5. 1.3ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦIЮ
2. 1 Порядок введення в експлуатацiю
2.1.1 При отриманнi апарата необхiдно перевiрити цiлiснiсть упаковки.
2.1.2Апарат повинен установлюватись на рiвнiй, гладкiй поверхнi та не повинен пiддаватися рiзного роду вiбрацiї та ударам.
2.1.3 Введення в експлуатацiю апарата повинен здiйснювати уповноважений спецiалст ЦСО, який має посвiдчення на обслуговування цих апаратiв.
2.2 Робота апарата
22.1 Апарат живиться від вбудованого акумулятора типа Li-iОМ. Для зарядки використовується зовнiшнiй блок живлення 12 В. Апарат вмикається натисканням на клавiшу “ВКЛ”бiля 1 секунди та автоматично встановлюється в режим “БР” (Блокування роботи). В цьому режимi, без ввдення паролю, можливо використовувати наступнi функцiональнi клавiшi:

.
.
- забезпечує просування паперової стрiчки. Функцiя цiєї клавiшi зберiгається в усiх режимах роботи;

— - -призначена для перевiрки заряду батареї, та роботи годинника;

-
- забезпечує передачу до ПК вмiсту фiскальної та електронної контрольної стрічки;

-

— забезпечує перевiрку працездатностi апарата тестовими програмами. Тестовi програми повиннi виконуватись фахiвцем ЦСО;
— забезпечує вмикання режиму сполучення з ПК.

— вимикання апарата.

 

Порядок переходу до режимiв, якi захищенi паролями, наведений в 2.5.

Вимикання апарата з режиму «БР», здiйснюсться натисканням на клавiшу
«0».
2.3 Встановлення паперової стрiчки
2.3.1 Чекова та контрольна паперовi стрiчки встановлюються в наступнiй послiдовностi:
- вiдкрийте верхню кришку механiзму друку та знiмiть котушку-пiдмотчик;
- пiднiмiть вверх важiль механiзму друку та пiднiмiть механізм друку;
- вiзьмiть рулони з контрольною та чековою стрiчками та вставте їх у
вiдповiднi спецiальнi нiшi, витягнувши початок (у контрольнот стрiчки на вiдстань вiд 25 до 30 см);
- опустiть механiзм друку та натиснiть на нього, щоб почути клацання;
- початок контрольноi стрiчки зафiксуйте на котушку-пiдмотчик та поставте котушку на мiсце;
— закрийте кришку механiзму друку та натиснiть декiлька разiв на клавiшу ПЧС, щоб натягнути паперовi стрiчки;
- натиснiть на клавiшу С.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.212.116 (0.011 с.)