Організація роботи контролера-касираМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Організація роботи контролера-касираОрганізація роботи контролера-касира

В торговельних підприємствах на ЕККА різних типів.

ЗМІСТ

Вступ ………………………………………………………………………..5

Розділ 1.Організація роботи контролера-касира на ЕККА «Датекс МР – 500Т»

1.1 Будова ЕККА «Датекс МР – 500 Т»………………………………6

1.2 Робота касира на початку дня………………………………………....9

1.3 Програмування ЕККА «Датекс МР- 500Т»…………………………10

1.4 Робота касира протягом зміни……………………………………......12

1.5 Можливі несправності ЕККА «Датекс МР - 500Т»…………………13

1.6 Закінчення роботи на ЕККА «Датекс МР - 500Т»…………………..14

1.7 Робота ЕККА «Датекс» з електронними вагами……………………14 1.8 Режим звіту каси (Х,1) ……………………………………………….15 Розділ 2. Організація роботи контролера-касира на

ЕККА «Датекс МР – 50» ……………………………………………..17

2.1 Будова ЕККА «Датекс – МР 50» ………………………………………17 2.2 Програмування ЕККА «Датекс МР – 50» з використанням сканера штрих-коду………………………………………………………………….19 2.3 Робота касира на ЕККА «Датекс МР- 50»…………………………….20 Розділ 3. Робота на ЕККА «Міні – 500.02 МЕ»…………….. …………..21

3.1.1 Призначення…………………………………………………………21

3.1. 2. Функціональні та технічні характеристики ЕККА………………21

3.1.3. Заходи безпеки при експлуатації ЕККА………………………….23

3.1.4. Підготовка до роботи ЕККА……………………………………….23

3.1. 5. Програмування ЕККА……………………………………………..24

3.1.6. Інформаційні команди ЕККА………………………………………30

3.1.7. Порядок роботи при виконанні функції продажу товарів……….31

3.1.8 Виконання звітів ……………………………………………………36

3.1.9. Порядок роботи із зовнішніми пристроями ………………………37

3.1.10. Перелік команд ЕККА…………………………………………….39 3.1.11 Службові повідомлення……………………………………………40 3.1.12 Повідомлення про помилки………………………………………..41

3.1.13 Робота з касовим апаратим MINI 500.02ME………………..42

Розділ 4. Автоматизація роботи підприємств торгівлі при використовуванні комп’ютерно-касових систем та программ………47

4. 1.1 Автоматизація роботи підприємств торгівлі за допомогою комп’ютерів, та програм „ЕlіteMаrkеt MINI 1,2” та „ЕlіteMаrkеt MINI 1,4”.

4. 1. 2 Робота на ЕККА з комп'ютером………………………………..48

4. 1. 3 Програмування ЕККА через комп'ютер……………………….51 Розділ 5 Апарат контрольно-касовий електронний

«Екселліо DPU-500»………………………………………………………..52

5.1.1 Призначення апарата…………………………………………52
5. 1.2 Технiчнi характеристики……………………………………..52
5. 1.Введення в експлуатацію………………………………………57

5. 1. 4 Режими роботи аппарата……………………………………......59

5.1.5 РЕЖИМ ПРОГРАМУВАННЯ……………………………………61
5.1.6 Програмування касового апарату ЕКСЕЛЛІО DMP-55L………..71 5.1.7 Робота на касовому апараті «ЕКСЕЛЛІО DMP-55L»………….76

5.1.8 Програмування касового апарату ЕКСЕЛЛІО DMP-55B……….76 5.1.9 Робота на касовому апараті «ЕКСЕЛЛІО DMP-55B»………….81 Розділ 6. Інструкція з охорони працi, технiки безпеки та правил поведінки в кабінеті «Устаткування підприємств торгівлі»…………82

Розділ 7 Додатки……………………………………………………..87

Розділ 8 Практичні завдання ……………………………………….90

Розділ 9 Корисні поради…………………………………………...107

Розділ 10. Пам’ятка касира при роботі на ЕККА…………………108

Розділ 11. Інструкційно-опорні конспекти…………………………115

Використана література……………………………………………..126

 

 

Вступ.

В сучасних економічних умовах, згідно Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» №1776-ІІІ від 01 червня 2000 року та наказу Державної податкової адміністрації «Про затвердження нормативно-правових актів до Закону України» «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» у сфері обслуговування населення виникла потреба в застосуванні реєстраторів розрахункових операцій для чіткого контролю за рухом товару і грошових коштів, обліком товарно-матеріальних цінностей та для уникнення розтрат, зловживань та крадіжок. Оскільки у сфері обслуговування населення застосовуються реєстратори розрахункових операцій, електронні контрольно-касові апарати, працівникам сфери обслуговування необхідно знати їхню будову, підготовку до роботи, поточну роботу та виконання заключних операцій на РРО.

Метою навчально-методичний посібника є вивчення сучасних електроних контрольно-касових апаратів, оскільки підручники, які висвітлюють роботу цих апаратів на сьогоднішній день відсутні. Завдяки цьому посібнику, викладачі спеціальних дисциплін, майстри виробничого навчання, учні можуть отримати всю необхідну інформацію не тільки по роботі, а й по будові, правилам експлуатації ЕККА. Окрім цього, учні мають можливість вивчати роботу контрольно-касових апаратів використовуючи опорні конспекти по роботі касира на початку, на протязі і кінці дня, а також по програмуванню ЕККА, оперативній зміні в ціні, кількості. Навчально-методичний посібник «Організація роботи контролера-касира в торговельних підприємствах» та опорні конспекти вже опрацьовані майстрами виробничого навчання, викладачами, учнями області попередніх років і дають позитивний результат при вивчені цих тем.

Окрім цього в посібнику висвітлюється робота по використанню комп’ютерно – касової системі. Головною метою такої системи є забезпечення надійності та швидкості обробки інформації, її збереження. Це дає змогу вивчення професії відповідно кваліфікаційній характеристиці і вимогам сучасності. Посібник складається з розділів, в яких розкрита робота на касових апаратах «Датекс МР – 500 Т», ЕККА «Датекс МР 50», „ MINI 500.02 МЕ”, «Екселіо» та комп’ютерно-касовій системі. Окрім цього розроблені інструкція з охорони працi, техніки безпеки при роботі на електронно контрольно-касових апаратах, комп’ютерно-касовій системі, правил поведінки в кабінеті «Устаткування підприємств торгівлі», картки – завдання по роботі на ЕККА, корисні поради та пам’ятка касира при роботі з ЕККА..
Користувач посібника має можливість відкрити необхідний розділ і використовувати його в своїй роботі. Посібник виконаний в друкованому та електронному виглядах. Окрім цього користувачі посібника мають можливість роздрукувати необхідний йому матеріал і використовувати за необхідністю.


Організація роботи контролера-касира на

ЕККА «Датекс МР–500 Т»

1. 1 Будова ЕККА «Датекс МР – 500 Т»

Електронно-касовий апарат «Датекс МР-500Т» працює при напрузі від 187 до 242 частотою. Каса включається й вимикається з мережі за допомогою шнура й штепсельної вилки із заземленням (євровилки). Перемикач режимів роботи повинен перебувати в положенні Викл. При включенні у мережу на індикаторі з’являється «БР» - блокування роботи.

У цьому режимі можуть використовуватися тільки чотири функціональні клавіші.

ПЧ –забезпечує просування паперової стрічки. Функція цієї клавіші зберігається у всіх інших режимах;

00 –служить для перевірки роботи касового механізму, із цього стану виводиться поворотом ключа;

0 –у режимі «БР» (ВИКЛ) служить для технічного контролю в центрі сервісного обслуговування (ЦСО);

9 –забезпечує включення режиму з'єднання з комп'ютером.

 

Перемикач режимів роботи:

Х
Перемикач режимів роботи та комплект номерних ключів служать для переходу від одного основного режиму роботи каси до іншого. Перемикач розташований поряд з клавіатурою ліворуч і складається з 5-ти позицій:

Z
ВИКЛ – каса вимкнена

Р – реєстраційний режим

Х – звіт без обнуління

Z – звіт та обнуління

П
П – програмування

 

 

Доступ до роботи в режимі Р (Реєстрація) здійснюється через пароль. Він задається цифровим блоком клавіатури.

(Приклад: ключ у положення Р → 1 → 0 → опл., або пароль касира, що складається із цифр, запрограмований у табл. № 3 «Оператори» (до 8 знаків, - до 30 операторів.)

Індикатори:

Каса має два дев’яти розрядних цифрових індикатори – оператора й покупця, з однаковою інформацією.

Оперативна зміна в ціні.

Цей режим використовується для введення наявної кількості й ціни артикула.

Режим установлюється поворотом ключа в положення Z(звіт і обнуління) і натисканням на цифрову клавішу 3.

Уведіть номер ряду артикула.

Натисніть на клавішу #.

Натисніть на клавішу ЦІНА, на індикаторі з'являється стара ціна, за старою ціною набирайте нову й натисніть на клавішу ЦІНА. Схематично набрати можна так: ключ в Z → 3 → № ряду → # → ЦІНА → нова ціна → ЦІНА. Перевірити можна так: # → ЦІНА.

 

Збільшення наявної кількості. Ключ у режимі Z.

Натисніть на клавішу3.

Наберіть номер ряду, потім натисніть на клавішу #.

Натисніть на клавішу Х, на індикаторі з'явиться наявна кількість товару.

Наберіть кількість, що надійшла, товару й натисніть на клавішу Х.

Схема:

Ключ в Z3 → № ряди → #Х → кількість товару → Х.

Перевірити #Х.

Якщо на індикаторі з'явиться символ = , то зміна зробити не можна, тому що по цьому артикулі вже є оборот, тобто він продавався за попередньою ціною.

 

Звіт за місяць.

За щомісяця представник адміністрації й касир знімають на касі звіт за місяць.

Для цього ключ у режим Х→2набрати номер звіту за 1 число→ підтвердити Г1ПСОПЛАТА .

Якщо звіт за місяць виконаний не вчасно, наприклад 3 - 5 числа, треба:

Ключ у Х→2№ звіти за1 число→Г1набрати той номер, що потрібний за дане число (по КУРО)→Г2ПСОПЛАТАвклеюємо в КУРО.

 

Режим звіту каси (Х,1)

 

Перехід до цього режиму відбувається шляхом установлення ключа на Х і натисканням на клавішу 1, на індикаторі 0 1-6. Можуть бути використані наступні види звітів:

1 – звіт по артикулах, друкуються код, оборот, найменування, продане кількість, загальна кількість оборотів.

2 – звіт по відділах, друкуються: № і оборот відділів з не нульовим оборотом, загальна кількість оборотів.

3 – звіт по групах товарів.

4 – звіт по податкових групах.

5 – звіт по операторах.

6 – загальний звіт.

ЦІНА – звіт не нульових цін.

Х – звіт не нульових наявних кількостей.

КОД – звіт по параметрах артикулів.

Печатка звітів починається при натисканні клавіш ЦІНА, Х, КОДОПЛАТА.

1. Щоб довідатися номер ряду, ціну треба: ключ у Х→1ЦІНАОПЛАТА. Печатка переривається поворотом ключа в інше положення.

2. Щоб довідатися наявна кількість артикулів треба: ключ у Х→1КОД ТОВАРУОПЛАТА.За допомогою цифрових клавіш і клавіш прямого доступу Г1 і Г2 можуть визначатися номера артикулів, наприклад: треба довідатися ціну, кількість або параметри артикула на номери з 50 по 55, треба: ключ у Х→1ЦІНА50Г155Г2ОПЛАТА.Якщо одиничний номер, наприклад 150, то ключ у Х→1Х150Г1150Г2ОПЛАТА. Щоб повернутися до вибору звіту, натисніть на клавішу прямого доступу Г4.

ЦІНА або КОД ТОВАРУ № →Г1→№ →Г2ОПЛАТА.

На виробничій практикі

Розділ 2. Організація роботи контролера-касира на ЕККА «Датекс МР – 50»

2.1 Будова ЕККА «Датекс – МР 50»

1. Перемикач режимів роботи:

Перемикач режимів роботи служить для переходу від одного режиму до іншого.

Режим роботи задається слідуючими комбінаціями клавіш.

· ВИМ ВМК, 1 – режим реєстрації

· ВИМ ВМК, 2 – режим Х – згальний звіт

· ВИМ ВМК, 3 – режим Z – звіт з обнулінням.

· ВИМ ВМК, 4 – режим програмування.

· ВИМ ВМК, 0 – відключення ЕККА

2. Індикатори:

Каса має один десяти розрядних цифровий індикатор.

3. Блок клавіатури:33 клавіші12 інформаційних та 21 функціональна.

Принтер

ЕККА працює на основі термопринтеру фірми «Датекс».

 

Видаткові матеріали: Паперова одношарова термострічка 57,5 мм, d - 65мм

ЕККА має електрону контрольну стрічку.

 

 

5. Оперативна пам'ять (ОП):

Блок ОП забезпечує зберігання інформації на протязі більше 90 днів (після вимикання каси від мережі).

Він функціонує на основі вмонтованого в касу акумулятора. Вірогідність інформації перевіряється автоматично при кожному включенні каси в мережу.

ОП умовно складається із двох модулів – робочого та програмного. Робочий модуль пам'яті апарата містить всю накопичену інформацію роботи касира за деякий період часу. Програмний модуль пам'яті містить таблиці (програмування пам'яті). Програмування таблиць у цьому модулі може виконуватися багаторазово.

Фіскальна пам'ять (ФП)

Блок ФП - єнергозалежний.

Записана в ньому інформація не може бути змінена. Вірогідність інформації може бути порушена лише в результаті фізичної поломки блоку. Об’єм ФП забезпечує роботу каси не менш 5 років. Тривалість цього періоду залежить від частоти обнулень і кількості використовуваних податкових груп. (прогр.ФП - фахівець пункту ТО).

ФП - умовно складається із двох модулів робочого й програмного.

Робочий модуль ФП містить інформацію, накопичену в апарату з метою звіту податковим службам.

Програмний модуль ФП містить таблиці. У цьому модулі у відмінності від програмування оперативної пам’яті, програмування виконується обмежена кількість раз: № фіскальної пам'яті тільки 7 разів можна міняти).

Таблиці 3,4 ФП здійснюється представником ЦСО. При покупці ЕККА і її установки в магазині необхідно викликати фахівця ЦСО для введення ФП в експлуатацію, попередньо зареєструвавши ЕККА в податковій службі.

Таблиці 1,2 ФП програмується підприємством- виробником!

Вмикання та вимикання апарата:

Каса працює при напрузі в 220V +22/ - 33V. Включається й вимикається з мережі за допомогою шнура й штепсельної вилки із заземленням (євро вилка). Перемикач режимів повинен бути в положенні «БР» - блокування каси. ЕККА не допускається підключати в один єлектрланцюг з іншими електричними апаратами високої мощі.

Перед тим як приступитися до роботи касир повинен перевірити наявність паперової стрічки, а якщо буде потреба встановити її.

УСТАНОВКА ПАПЕРОВОЇ СТРІЧКИ:

1. Зніміть верхню кришку друкувального пристрою (починаючи від задньої стінки кришки).

2. Установити рулон паперової стрічки в спеціальну нішу попередньо відрізавши рівно кінець стрічки.

3. Початок паперової стрічки просуньте через фотодатчик у щілину друкувального пристрою.

4. Установивши паперову стрічку, натисніть на клавішу ПЧС і тримаєте доти, поки стрічка не вийде з механізму друку на 5-6 см.

5. Чекову стрічку просуньте через віконце кришки друкуючого пристрою з подачею на «ніж» для відриву чекової стрічки.

6. Натисніть на клавішу С.

 

Примітка: ЕККА не буде працювати, якщо паперова стрічка встановлена неправильно. Для видалення старої стрічки використовуйте клавішу ПЧС, не застосовуйте силу і не намагайтеся вийняти паперову стрічку з зворотної сторони механізму друку, щоб уникнути поломки механізму друку.

Основні режими роботи касового апарата:

· Р - Реєстрація

· Х - Звіт (без обнуління)

· Z - Звіт і обнуління (звіт з обнулінням)

· П - Програмування

Із положення Х, Z, П і відповідним натисканням на цифрові клавіші 1, 2, 3 , 4

· Р, Пароль – реєстрація продажу оператором

· Х, 1 - Звіт про поточний стан апарата

· Х,2 - Звіт фіскальної пам’яті

· Х,3 - Друк таблиці №4 (з фіскальної пам’яті)

· Z, 1 - Звіт та обнуління каси

· Z, 2 - Звіт та обнуління по операторам

· Z, 3 - Введення цін та наявної кількості

· П, 1 - Програмування оперативної пам’яті

· П, 2 - Програмування фіскальної пам’яті

· П, 3 - Введення в експлуатацію

 

На початку дня :

Включити ЕККА, нажати на перемикач з правої сторони ЕККА в положення «1» → ВМК ( сек.) на індикаторі БР → 1 → ВИМ → 1 → 1 → 0 → ОПЛ → ОПЛ → ОПЛ → службовий внесок → + %;

Робота протягом дня:

· Чек одиничної покупки → сканування по штрих-коду → ПС → ввід купюри покупця → ОПЛ;

· Чек збірної покупки → 3 → . → Х → сканування по штрих-коду→ 1 од. → сканування по штрих-коду (1, 125 кг) → 1 → . → 1 → 2 → 5 → сканування по штрих-коду →ПС → ввід купюри покупця → ОПЛ.

· Анулювання в продажі в рамках незакінченого чеку

- АН – відмінна останньої покупки

- С → АН → ввід інформації анулювання → КОД → продовжити чи закрити чек.

Робота в кінці дня:

ВИМ → 2 → 3 → 0 → ОПЛАТА → 1 → 6;

ВИМ → 1 → 1 → 0 → ОПЛАТА → інкасируєма сума → - %;

ВИМ → 3 → 3 → 0 → ОПЛАТА → 1 → 0 →0 → ЕККА анульовано.

Технічні характеристики

Термопринтер

  24 символи у рядку
  швидкість друку – 8 рядків в секунду
  ширина чекової стрічки – 58 мм
  діаметр рулону – 50 мм max
  напрацювання на відмову: не менше 1,5млн. рядків середньої довжини
  абразивна стійкість термоголовки - 50 км паперової стрічки
  ресурс термоголовки - 50 млн спрацювань кожного термоелемента принтера
Індикатор: Десятирозрядний семисегментний з крапкою
  Висота символу 10мм, ширина 6 мм.
  На індикаторі відображаються введені суми, підсумки та коди помилок

 

Клавіатура: Вологозахищена
  30 високонадійних клавіш, поділених за функціональним призначенням на групи: цифрові клавіші, клавіші відділів, клавіші форм розрахунку та додаткові
  Напрацювання на відмову – 10 млн. натискань
   
Фіскальна Енергонезалежна
пам’ять Максимальна кількість записів у фіскальну пам’ять – змінна і залежить від кількості податкових груп, супутніх товарів і форм оплати
  Блокування роботи ЕККА при відключенні ФП
  Попередження про вичерпання об’єму ФП за 30 денних звітів

 

Підготовка до роботи ЕККА

4.1 Вийняти ЕККА та блок живлення з упаковки. Перевірити, що зовнішні пошкодження відсутні.

! При наявності пошкоджень забороняється підключати блок живлення до ЕККА.

Установити ЕККА в зручному для роботи місці. Підключити блок живлення до ЕККА та увімкнути його в електричну мережу 220 В.

4.2 Перевірити дату, яка запрограмована в ЕККА, можна за допомогою команди «201»:

 
 


4.3 Перевірити час, який запрограмований в ЕККА, можна за допомогою команди «202».

 
 

При необхідності коригування часу здійснюють так. Наприклад, треба ввести час 09-15-00:

! Коригування часу на фіскальному ЕККА можливе лише після виконання звітів з обнуленням «510» та «501».

4.4 Програмування дати виконується при ремонті ЕККА або його фіскалізації. Ця дата повинна бути не нижче ніж дата останнього запису денного звіту з обнуленням у фіскальну пам’ять і вона може бути встановленалише представником центру сервісного обслуговування.

4.5 Для того, щоб перевірити заводський номер ЕККА, необхідно ввести команду «210»:

 
 


Заводський номер даного ЕККА складається з літер ПБ та восьми цифр. Після введення команди «210»на індикаторі відображається цифрова частина номеру ЕККА. Літери ПБ та цифри, що виводяться на індикатор, утворюють заводський номер ЕККА, який повинен повністю співпадати із вказаним у паспорті та на шильдику даного ЕККА.

Якщо ці номери не співпадають, тозвертайтесь до представника сервісного центру.

4.6 ЕККА переходить у режим індикації поточного часу через 1хв після закриття касового чеку або після завершення функції користувача (після виконання деяких функцій - індикація через 5сек). Додатково режим індикації поточного часу включається при натисненні клавіші «АН/ЦІНА».

4.7 Якщо у режимі індикації часу натиснути клавішу «АН/ЦІНА», то рівень напруги у випадку відображається як широка шкала і як вузька шкала - у випадку відключеного зарядного пристрою, а кількість задіяних при цьому розрядів індикатора умовно відповідає рівню заряду акумулятора. При повторному натисканні клавіші «АН/ЦІНА»рівень напруги відображається на індикаторі у цифровому вигляді разом з температурою головки термопринтера.

4.8 Якщо ЕККА працює без підключення зарядного пристрою до електромережі, то встановлюється режим автоматичного відключення ЕККА через одну хвилину (без програмування) при бездіяльності оператора. Цей режим дозволяє заощадити енергію АБ при відсутності струму заряду. Якщо ЕККА підключений до електромережі, то режим відключення ЕККА через 1 хв. програмується.

Режим відключення ЕККА через 1хв командою можна такою командою:

 
 


4.9 Забороняється використовувати саморобні блоки живлення.

! Запам’ятайте! ЕККА з розрядженою АБ не працює навіть тоді, коли блок живлення підключений до електромережі.

Програмування ЕККА

Загальне програмування

Функції програмування включають:

· програмування формату чека;

· програмування заголовку чека;

· програмування 10 змінних заключних повідомлень;

· вибір заключного повідомлення для друку;

· програмування форми оподаткування;

· програмування податкових ставок та зборів;

· програмування назви збору;

· програмування кількості касирів;

· програмування імен касирів;

· програмування паролів касирів;

· програмування відділів;

· програмування товарів;

· видалення товарів;

· програмування послідовних портів;

· програмування додаткових функцій;

· програмування форми оплати;

· програмування дозволу/заборони скидання та націнок;

· програмування фіксованих ставок скидання та націнок.

Введення числових величин

При введенні дробових числових параметрів у функціях програмування, службового внесення та службової видачі на індикаторі автоматично відображається десяткова крапка. Для заповнення дробової частини нулями треба натиснути на клавішу «,», для завершення вводу натиснути клавішу «ПС». Редагування числа, що вводиться, не передбачене.

Програмування ціни товару

 
 

 

 


Максимальна ціна товару може становити 9.999.999.99 коп. Ціна товару вводиться в копійках, а кома після двох знаків встановлюються автоматично. Якщо для товару запрограмована нульова ціна, то такий товар вважається товаром із «відкритою ціною». Це зручно у випадку, коли у переліку товарів є однотипні товари. Можна проводити продаж такого товару, вказуючи ціну товару безпосередньо у операції продажу. Для виходу з режиму програмування необхідно натиснути клавішу «ОПЛ».

 

 

Програмування належності до відділу.

 
 

 

 


По цій команді вводиться НОМЕР - номер відділу від 1 до 5. Через належність до відділу товар пов¢язують з податковою ставкою, тобто товар відноситься до тієї податкової групи, яка запрограмована для відповідного відділу (603 командою). Для виходу з режиму програмування необхідно натиснути клавішу «ОПЛ».

Одиночна позиція для товару.

 

 
 

 

 


У випадку, коли ПАРАМ встановлений рівним одиниці, то після продажу такого товару чек закривається, тобто здійснюється одиночний продаж. Для виходу з режиму програмування необхідно натиснути клавішу «ОПЛ».

Товарна наявність.

 
 

 


Коли програмується товарна наявність, то у випадку, якщо продаж перевищує цю запрограмовану товарну наявність, на індикатор виводиться повідомлення «ПОМИЛКА17». Якщо ж дані про товарну наявність не програмуються, то у звітах реєструється реалізована кількість даного товару як від’ємна величина. Для виходу з режиму програмування необхідно натиснути клавішу «ОПЛ».

Програмування штрих-коду.

 

ШТРИХ-КОД - це цифрова інформація. Може приймати значення від 1 до 999999999999999999 (до 18 цифр). Для виходу з режиму програмування необхідно натиснути клавішу «ОПЛ».

! Перепрограмування параметрів командами «611», «613», «617» для товарів, по яким проводився продаж, можливе лише після виконання звітів з обнуленням «510», «501» та «503». Командами «612», «614» та «615» перепрограмування параметрів можна виконати у довільний момент.

Інформаційні команди ЕККА

 

Операція скидання

ЕККА виконує операції скидання. Операції скидання виконуються тільки в межах відкритого чека. Скидання може виконуватись по поточній позиції або по проміжній сумі.

7.3.1 Якщо величина скидання задається числом, то операція скидання буде мати вигляд:

 
 

 

 


7.3.2.Величина скидання може задаватись у вигляді відсотків. Вона заздалегідь програмується або значення її ставки задається безпосередньо у операції продажу. Якщо ставка скидання не запрограмована, то операція продажу із відсотковим скиданням буде мати вигляд:

 

 


7.3.3 Якщо величина скидання запрограмована, то операція продажу із відсотковим скиданням буде мати вигляд:

 


Операція націнки

ЕККА виконує операції націнок. Операції націнок виконуються тільки в межах відкритого чека. Націнка може виконуватись по поточній позиції або по проміжній сумі.

7.4.1 Якщо величина націнки задається числом, то операція буде мати вигляд:

 
 

 

 


7.4.2.Величина націнки може задаватись у вигляді відсотків, вона програмується або її значення задається безпосередньо у операції продажу. Якщо величина націнки не запрограмована, то операція продажу із відсотковою націнкою буде мати вигляд:

 
 

 

 


7.4.3 Якщо величина націнки запрограмована, то операція продажу із відсотковою націнкою буде вигляд:

 

 


7.4.4.Націнки та скидання на проміжну суму виконуються після натискання клавіші “ПС”. У цьому випадку націнка або скидання будуть виконані на всі позиції поточного продажу.

 
 

 

 


7.4.5.У випадку помилкової операції націнки або скидання натисніть клавішу “АН/ЦІНА”.

Операції відмови

7.5.1.Операції відмови виконуються тільки в межах відкритого чека, тобто до натискання клавіш “ОПЛ”, “ЧЕК ” та “КРД” .

! Після закриття чека операції відмови не виконуються.

7.5.2.Відмова від останньої позиції у чеку виконується за допомогою клавіші “АН/ЦІНА” у випадку, якщо після натискання клавіші відділу або коду товару не була натиснута будь-яка інша клавіша.

 

 
 

 

 


7.5.3.Якщо необхідно виконати відмову від довільної позиції у чеку, то це здійснюють за допомогою клавіші “”(мінус), а саме:

         
   
 
   
 
 

 


7.5.4.Якщо проводиться відмова від товару, який був проданий із скиданням або націнкою, то відбувається також відмова від усіх скидань та націнок по цьому товару.

7.5.5 Відмова від усього відкритого чека виконується таким чином:

- натисніть клавішу “ПС” і після цього натисніть клавішу “АН/ЦІНА”.

Друк коментарю

Після натискання клавіш «+%»та «х» ЕККА переходить у режим вводу комен тарю. Для завершення вводу рядка коментарю необхідно натиснути клавішу «ПС».

Видатковий чек

Видатковий чек – це чек повернення готівки у разі повернення товару.

Для друку видаткового чеку необхідно виконати такі дії:


Можливість видачі видаткового чеку програмується командою 620.

7.9. Операції “Службове внесення” та “Службова видача”

7.9.1.ЕККА виконує службові операції внесення та видачі готівки з каси.

7.9.2.Для виконання службового занесення готівки в касу (авансу), необхідно виконати такі дії:

– натисніть клавішу “+”, на індикаторі з’явиться “АВН”;

– введіть суму авансу,натисніть клавішу “ОПЛ

7.9.3.Для виконання службової видачі готівки з каси (інкасації), необхідно виконати такі дії:

– натисніть клавішу “-”, на індикаторі з’явиться “ВИД”;

– введіть суму інкасації;

– натисніть клавішу “ОПЛ

 

7.9.4.При виконанні службових операцій «Аванс готівкою» та «Видано готівкою»друкується «НЕ ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК».

УВАГА! Службові операції не змінюють суму денного обігу.

 

7.9.5. Послідовність дій у випадку закінчення касової стрічки під час виконання касових операцій:

· при появі на стрічці маркера фарбою, що вказує на закінчення касової стрічки, припиніть роботу;

· відріжте касову стрічку на вході ЕККА, а стрічку, на якій виконаний друк, витягніть з ЕККА у напрямку руху стрічки при роботі;

· після цього на індикаторі з’явиться повідомлення «НЕМА ПАП»;

· заправте касову стрічку в ЕККА і натисніть на клавішу «С».

 

Виконання звітів

Робота з ПК

9.1.1 Для роботи ЕККА з ПК необхідно виконати такі дії:

- Запрограмувати режим роботи послідовного порту за допомогою команди «618»;

- Підключити ПК до ЕККА за допомогою інтерфейсного кабелю, який не входить у комплект поставки ЕККА, а продається НВФ «ЮНІСІСТЕМ»;

- По команді 204 ЕККА входить у зв’язок з ПК.

-

 


- По команді 205 цей зв’язок розривається;

-

 
 

 

 


- НВФ «ЮНІСІСТЕМ» розроблена програма «Програмування ЕККА», що розповсюджується безкоштовно і розміщена на http: www. unisystem.kiev.ua

Робота зі сканером

9.2.1 Для роботи ЕККА зі сканером необхідно виконати такі дії:

- Запрограмувати режим роботи послідовного порту за допомогою команди «618»;

- Підключити сканер до ЕККА через кабель-розширювач порту (роз¢єм «СКАНЕР»);

- Включити сканер та ЕККА згідно з експлуатаційними документами на них;

- Запрограмувати параметри сканеру згідно з експлуатаційними документами на нього, в тому числі:

· Інтерфейс RS 232, «8 Bits None», «1 Stop Bit», «1200», «CTS/RTS».

9.2.2 Сканер готовий до роботи.

Робота з терміналом

ЕККА дозволяє підключення платіжного терміналу, що призначений для виконання електронних платежів за допомогою ідентифікаційних електронних карток в Національній системі масових електронних платежів ( НСМЕП) України (наприклад UNITERM виробництва НВФ «ЮНІСІСТЕМ»).

9.3.1 Порядок:

- Запрограмувати режим роботи послідовного порту за допомогою команди «618»;

- За допомогою інтерфейсного кабелю, що входить до складу терміналу, підключити термінал UNITERM (роз’єм «ЕККА») до ЕККА ;

- Підключити блок живлення до терміналу (роз’єм «БЖ»).

Примітка. До роботи з ЕККА термінал необхідно підготувати згідно з Посібником 3.021.006 ПЕ.

9.3.2 Вставити платіжну картку клієнта в зчитувач терміналу так, щоб не було контакту.

9.3.3 Провести платіжну операцію на ЕККА на відповідну суму, що буде зніматися з картки, натиснувши на клавішу «КРД». При нормальному з’єднанні термінала з ЕККА на індикаторі ЕККА повинно з’явитися повідомлення «СТАТУС ОА» , а на індикаторі терміналу з’являється повідомлення про введену з ЕККА суму оплати.

9.3.4 Вставити до кінця картку в термінал і виконати дії на терміналі згідно з повідомленнями. Після того, як картка вийнята з терміналу, на ЕККА роздрукується чек оплати. Чек оплати складається з трьох частин. Верхня і нижня частини чеку – касові, середня частина – термінальна.

9.3.5 У випадку, коли з’єднання ЕККА з терміналом не відбулось, на індикаторі ЕККА з’являються такі повідомлення:

ПОМИЛКА Е2 – помилковий байт підтвердження приймання команди (байт АСК). Кількість спроб зв’язку з терміналом: 3.

ПОМИЛКА Е3 – за інтервал часу 5 с не отримана команда від терміналу.

Робота з вагами

9.4.1 Для роботи ЕККА з вагами необхідно виконати такі дії:

- Запрограмувати режим роботи послідовного порту за допомогою команди «618» ;

- Підключити ваги до ЕККА через кабель-розширювач порту та відпоПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.16.210 (0.017 с.)